Isnin, 28 Disember 2009

agenda mesyuarat panitia

AGENDA MESYUARAT PANITIA KALI PERTAMA

1. Ucapan Pengerusi

2. Pembentangan Minit Mesyuarat lalu

3. Pengesahan Minit Mesyuarat lalu

4. Perkara-perkara berbangkit

5. Hal-hal lain:
a. Analisis PMR 2009
b. Penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)- contoh telah diedar sebelum cuti sekolah lalu
c. Penyediaan Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan , format penulisan Rancangan Pelajaran harian ( masukan standard tugas guru ; contoh, 10 soalan matematik mesti dijawab)
d. Program panitia 2010:
i. jawatankuasa panitia
ii. takwim 2010
iii. sasaran kerja tahunan - telah disediakan oleh KP, jadi uar-uarkan saja pada ahli
iv. Penggunaan buku kerja, buku latihan
v. jadual penyediaan soalan peperiksaan , dll yang difikirkan perlu.
e. Pelan tindakan dan strategik - KP dah buat, cuma uar-uarkan pada ahli
f. PBS - lantik penyelaras, penilai, tetapkan tarikh pemberitahuan, taklimat, pelaksanaan, siap, key in
markah)
g. penetapan sasaran kerja utama mengikut BUKU PANDUAN TUGAS GURU 2010, ms iii.

Itu saja.

Catatan , Puan Akmaliah Hasim.

Khamis, 24 Disember 2009

CADANGAN BAGI SKALA MARKAH UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN UNTUK SEMUA MATA PELAJARAN

TINGKATAN 4 DAN 5

95 - 100– A+
80 - 94 – A
70 - 79 – A-
65 - 69 – B+
60 - 64 – B
55 - 59 – C+
50 - 54 – C
45 - 49 – D
40 - 44 – E
0 - 39 – G


TINGKATAN PERALIHAN , 1 2 DAN 3

80 – 100 – A
65 – 79 – B
50 – 64 – C
40 – 49 – D
0 - 39 – E

Rabu, 23 Disember 2009

yuran sekolah 2010

Kadar bayaran tambahan sesi persekolahan 2010 diseragam


KUALA LUMPUR: Bayaran untuk sesi persekolahan baru yang akan bermula pada 3 dan 4 Januari depan ditetapkan RM24.50 bagi setiap murid sekolah rendah dan RM33.50 murid sekolah menengah di seluruh negara.

Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, berkata kadar bayaran tambahan itu diseragamkan untuk semua pelajar sekolah rendah dan menengah mulai tahun depan, berbanding pakej pembayaran A, B dan C yang berdasarkan jenis pekerjaan ibu bapa sebelum ini.

Pecahan bayaran bagi sekolah rendah ialah RM3 untuk kokurikulum, kertas ujian dalaman (RM6), sukan tahunan sekolah (RM6), kegiatan Pendidikan Islam untuk murid beragama Islam atau Pendidikan Moral untuk bukan beragama Islam (RM6), Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (RM2) dan Insurans Takaful (RM1.50).

Bagi sekolah menengah pula, bayaran kokurikulum RM6, kertas ujian dalaman (RM10), sukan tahunan sekolah (RM6), kegiatan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral (RM6), MSSM (RM4) dan Insurans Takaful (RM1.50).

“Secara keseluruhan, kadar bayaran tambahan untuk persekolahan tahun depan lebih rendah berbanding tahun ini. Bayaran tambahan ini pada kadar minimum supaya tidak bebankan ibu bapa.

“Ia adalah untuk pelaksanaan aktiviti pembangunan pelajar dan dikutip pada awal sesi persekolahan dibuka nanti,” katanya ketika dihubungi semalam.
Bagaimanapun, Alimuddin berkata, sebarang bayaran tambahan lain bergantung kepada persetujuan pihak sekolah serta persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) berdasarkan keperluan aktiviti murid di sekolah masing-masing dengan mengambil kira latar belakang ekonomi ibu bapa mereka.

“Apabila kadarnya dipersetujui bersama pihak sekolah dan PIBG, ia perlu dimaklumkan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing,” katanya.

Bagaimanapun, pihak sekolah hanya dibenarkan mengutip sumbangan PIBG berdasarkan satu keluarga satu bayaran tanpa mengambil kira bilangan anak di sekolah yang sama.

Sebelum ini, Kementerian Pelajaran memperkenalkan tiga pakej bayaran tambahan iaitu Pakej A RM38.50, B (RM30.50) dan C (RM23.50) untuk sekolah rendah, sekolah menengah Pakej A (RM55.50), B (RM44.50) dan C (RM33.50).
Pakej A bagi ibu bapa yang bekerja dalam bidang profesional seperti usahawan dan pegawai tinggi kerajaan, Pakej B untuk pegawai kerajaan kumpulan sokongan dan profesional serta Pakej C untuk petani, peladang, kakitangan kerajaan dan pekerja bawahan.

Sementara itu, Presiden Majlis Permuafakatan PIBG Nasional (PIBGN), Prof Madya Datuk Dr Mohamad Ali Hassan, berkata pihaknya dihubungi ramai ibu bapa yang menyuarakan kegelisahan kerana belum mendapat maklumat berhubung bayaran tambahan yang akan dikenakan pada sesi persekolahan tahun depan.

Sumber
http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Thursday/BeritaUtama/20091224012845/Article/index_html

contoh proposal kajian tindakan

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS TAHUN 2

TAJUK : Meningkatkan Penguasaan Bagi Mengenalpasti Kehendak / Arahan
Soalan Sains Dalam Bahasa Inggeris dengan Teknik “5 WAD U
READ”

TEMPAT : Sekolah Kebangsaan Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor.
NAMA PENYELIDIK : 1. Siti Monazairin binti Jelani
2. Hayati binti Osman
3. Siti Zaharah binti Haji Nawawi


1. TAJUK

Meningkatkan penguasaan bagi mengenalpasti kehendak soalan Sains dalam Bahasa Inggeris dengan teknik “ 5 WAD U READ “.

2. ISU / KEPERIHATINAN YANG DIKAJI
Masalah utama yang dapat di kesan adalah :

a) Murid-murid tidak membaca soalan dengan teliti.
b) Murid-murid tidak memahami kehendak soalan.
c) Murid-murid tidak mengetahui makna perkataan / istilah Sains dalam Bahasa Inggeris.
d) Guru kurang menggunakan kreativiti untuk merangsang pengajaran dan pembelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris.
e) Latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah dan kurang penguasaan dalam Bahasa Inggeris.

Oleh itu, penyelidik telah terpanggil untuk mencari jalan bagi mengatasi masalah ini. Penyelidik sedar akan kelemahan murid-murid untuk memahami matapelajaran Sains dalam Bahasa Melayu, inikan pula dalam Bahasa Inggeris. Setelah mencuba beberapa cara dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, penyelidik telah memperkenalkan satu teknik yang dinamakan “5 WAD U READ“.


3. REFLEKSI MASALAH

Berdasarkan analisis kajian yang telah dibuat, di Sekolah Kebangsaan Kota Jaya, didapati 50% murid tidak dapat menguasai mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris. Data ini diperolehi daripada ujian akhir tahun murid Tahun 1, 2004. Adalah didapati fenomena ini berpunca daripada kurangnya penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. Di samping mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran yang baru diperkenalkan pada awal tahun 2003. Kebanyakkan pelajar ini bukannya tidak dapat menjawab soalan Sains dalam Bahasa Inggeris, tetapi tidak memahami kehendak soalan / arahan.

Penyelidik mengambil inisiatif menggunakan teknik “5 WAD U READ” untuk membantu pelajar menguasai istilah-istilah Sains dalam Bahasa Inggeris di samping memahami konsep-konsep Sains. Setakat ini masih belum ada lagi pengkaji yang menjalankan kajian tentang masalah mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris di negara kita. Namun demikian, terdapat beberapa orang pengkaji yang telah membuat kajian yang ada hubungan dengannya dengan tajuk yang dikaji oleh penyelidik.

ULASAN KARYA
Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Dr. Naimah Ishak (2002), beliau menyatakan penguasaan Bahasa Inggeris murid di sekolah rendah luar bandar amat rendah. Kadar pencapaian yang rendah bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah luar bandar mencerminkan perlaksanaan mata pelajaran ini yang kurang berkesan.

Terdapat juga kajian tentang cara meningkatkan keberkesanan guru-guru Sains dalam pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah rendah. Menurut pengkaji Fuad bin Hashim (2000), kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif memberi murid lebih keyakinan pada diri sendiri dan proses pengajaran dan pembelajaran berpusat kepada murid dan bukannya guru.

Menurut Aguirre, Haggerty & Linder (1990), Sains adalah satu bidang ilmu yang memerlukan pemerhatian, penelitian, dan ujikaji yang sistematik. Beberapa kajian terkini mengenai bagaimana kanak-kanak belajar Sains selalunya dikaitkan dengan ‘constructivist view’.

Menurut Wan Monalyza (1990), pengajaran guru yang menggunakan alat bantu mengajar
yang kemas, teratur, dan bersesuaian dengan topik tertentu menarik minat pelajar terhadap Sains. Ini bermakna kaedah pengajaran guru akan mempengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains.

FOKUS KAJIAN

Penyelidik mendapati, murid-murid ini boleh menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik sekiranya mereka memahami kehendak soalan / arahan di samping memahami makna perkataan-perkataan / istilah sains dalam Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana perbendaharaan kata Bahasa Inggeris mereka amat terhad. Di antara kehendak / arahan soalan Sains yang biasa dibuat adalah seperti :

a) Fill in the blanks
b) Match
c) Circle
d) Colour
e) Group
f) Put a tick (  ) or a cross (  )
g) Choose

4. OBJEKTIF

4.1 Objektif Am:
Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan bagi mengenalpasti kehendak soalan Sains dalam Bahasa Inggeris dengan teknik “5 WAD U READ”

4.2 Objektif Khusus:
Di akhir kajian, murid-murid dapat:-
4.2.1 Menjawab soalan-soalan Sains dalam Bahasa Inggeris dengan betul dan menepati kehendak soalan.
4.2.2 Menjawab 9 daripada 10 soalan yang diberi dengan betul.


5. KUMPULAN SASARAN

15 orang murid Tahun 2 Syuhada yang terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan.

6. TINDAKAN YANG DICADANGKAN

6.1 Tinjauan masalah
Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran, lembaran kerja yang diberi dianggap sebagai Ujian Pra 1( Lampiran 1). Untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang masalah ini, saya telah menyediakan beberapa soalan Ujian Pra 2 ( Lampiran 2 ) berkaitan topik “ANIMALS” dan “PLANTS” kepada 15 orang murid terlibat.

6.2 Teknik “ 5 WAD U READ “
Semasa mengajar mata pelajaran Sains Tahun 2, penyelidik telah menggunakan teknik “5 WAD U READ”. Teknik “5 WAD U READ” iaitu rangkaian perkataan ;

a) “5 WAD”
 “5 – bermaksud lima” , “W – bermaksud words”, “A – bermaksud a” dan “D – bermaksud day”. Kesimpulannya, teknik ini bermaksud “Lima perkataan dalam satu hari”.

b) “U READ” pula adalah rangkaian perkataan ;
 “U – bermaksud You Understand”, “R – bermaksud Read and Remember”, “E – bermaksud Exercises”, “A – bermaksud Answer”, “D – bermaksud Do It and Done”. Kesimpulannya, teknik ini bermaksud “Kamu faham, baca dan ingat, buat latihan, jawab dan laksanakannya - selesai”.

Langkah-langkah yang penyelidik jalankan dengan menggunakan teknik ini ialah:-

6.2.1 Memperkenalkan 5 perkataan Inggeris yang berkaitan dengan topik yang diajar setiap hari.
6.2.2 Murid mencatatkan / menampalkan perkataan-perkataan ini ke dalam ‘’Buku Istilah Sains’’.
6.2.3 Murid memahami topik yang diajar dan kehendak soalan.
6.2.4 Murid membaca dan mengingati apa yang ajar.
6.2.5 Murid membuat latihan.
6.2.6 Murid cuba menjawab soalan-soalan dengan betul.
6.2.7 Murid menyemak jawapanDi samping pengajaran dan pembelajaran biasa di dalam kelas, penyelidik juga membawa murid-murid ke Makmal Komputer. Di sini mereka akan menggunakan perisian yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ( CD ROM SCIENCE YEAR 2 ) dan cuba menjawab soalan-soalan dengan berbantukan komputer.

Untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid berkenaan teknik “5 WAD U READ”, contoh perkataan-perkataan / istilah-istilah Sains yang berkaitan dengan topik “ANIMALS” dan “PLANTS” akan diberikan ( Lampiran 3 ) dan juga lembaran kerja berkaitan.

6.3 Menjalankan ujian pos
Satu ujian pos akan diberikan untuk membuktikan keberkesanan teknik “5 WAD U READ” tersebut.


7. BAHAN YANG DIPERLUKAN

BIL JENIS BAHAN KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH KOS
1. Kertas A4 1 rim RM 10.00 RM 10.00
2. Printer Cartridge 1 unit RM 50.00 RM 50.00
3. Fotostat bahan dan laporan kajian RM 20.00
4. Disket 1 kotak RM 10.00 RM 10.00
5. Buku catatan guru 1 buah RM 2.00 RM 2.00
6. Komputer 44 buah dibekalkan dibekalkan
7. Perisian Sains Year 2 45 keping dibekalkan dibekalkan
8. LCD 4 buah dibekalkan dibekalkan
JUMLAH RM 92.00
8. JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

BIL AKTIVITI TARIKH PERLAKSANAAN CATATAN
1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 1 Mac 2010 Masalah ini dapat dikesan setelah murid menjalani ujian bulan Februari.
2 Menulis proposal 30 Mac 2010
3 Merancang tindakan 2 April 2010
4 Melaksanakan tindakan 5 April 2010
5 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 7 April 2010
6 Ujian pos untuk mengesan pencapaian murid 10 April 2010
7 Refleksi kajian 30 Mei 2010 Refleksi dibuat setelah murid selesai menjalani PKSR 1.
8 Menulis laporan kajian 17 Jun 2010


9. PEMERHATIAN
9.1 Pemerhatian
• Semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru akan melihat bagaimana respon murid setiap kali soalan-soalan / arahan digunakan.
• Guru juga dapat melihat sikap pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada memberi perhatian atau bermain.
• Guru dapat mengesan kelemahan murid dengan cepat dan memberikan bantuan.
9.2 Latihan dalam kelas
• Latihan diberi setiap kali selepas sesi penerangan tentang topik yang diajar. Contoh-contoh latihan ada dalam lampiran.

9.3 Ujian bulanan
• Ujian bulanan biasanya dijalankan setiap bulan dan soalan-soalan adalah mengikut topik-topik yang telah diajar.
9.4 Temubual dengan guru lain
• Temubual ini dijalankan bagi mengenalpasti punca masalah pelajar. Guru-guru yang ditemubual adalah guru pemulihan, guru Bahasa Inggeris, guru kelas dan guru mata pelajaran lain.
Contoh soalan:
1. Adakah murid telah menunjukkan peningkatan dalam mata pelajaran
yang telah diajar?
2. Apakah perubahan yang dapat dilihat semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran dijalankan?
3. Apakah kelemahan pelajar yang telah dapat dikesan?

10. REFLEKSI
11. PELAPORAN
12. TINDAKAN SUSULAN/ CADANG KAJIAN AKAN DATANG
13. RUJUKAN

tindakan sebelum menjalankan aktiviti perkhemahan

Ringkasan Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan
1. Nama Perkhemahan – perkhemahan apa / siapa terlibat / berapa ramai / di mana
2. Latar Blakang / Rasional. – satu kegiatan kokurikulum / membina insan /
3. Matlamat.- gerak kerja kokurikulum / latihan kepimpinan / pengalaman hands on
4. Objektif.
5. Tarikh dan Tempat.
6. Sasaran Penyertaan.
7. Ahli Jawatankuasa Induk.-
8. Ahli Jawatankuasa Pelaksana.- senarai nama / perincian tugas
9. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan.- ikut dari berkumpul di sekolah / bertolak pergi / sampai balik / ada jadual penuh
10. Peraturan-Peraturan Perkhemahan.- bagi kepada setiap pelajar / berikan taklimat / bila
11. Anggaran Perbelanjaan.-makan disediakan atau peserta sediakan – bergantung pada kos
12. Harapan dan Penutup.


Surat sebelum menjalankan perkhemahan

1. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah
2. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan daripada pengetua / ppd
3. permohonan khdimat hakim pertandingan kawad kaki
4. kalau perlu di sekolah – bekalan air tambahan dari jba
5. meminjam peralatan tambahan dari sekolah / sekolah lain / khemah / tali / pelampung keselamatan / jaket
6. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam
7. kebenaran ibu bapa – ayat kena betul – pihak ibu bapa tidak akan mendakwa jika ada sebarang kemalangan disebabkan kecuaian peserta / telah diambil tindakan oleh jawatankuasa kerja/ pelaksana

Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkhemahan

Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkhemahan

1. Semasa perkhemahan, tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim, kenal- mengenali dan hormat-menghormati antara satu sama lain.
2. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan oleh kem komandan.
3. Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program.
4. Menjaga segala peralatan yang disediakan . Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain.
5. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat.
6. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan.
7. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang.
8. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran.
9. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan.
10. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali .
11. Setiap peserta, tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing, selepas jam 12.00 tengah malam.
12. Tidak dibenarkan memancing, berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan.
13. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia.
14. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan.
15. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.
16. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan.
17. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan
mendapat kebenaran dari pihak berkenaan.
18. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.
19. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.
20. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.

prosedur perkhemahan

Manual Pegurusan Perkhemahan Tahun 2010

PROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN

A. Definisi Perkhemahan

Berkhemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan, di pantai, di bukit, di gunung dan sebagainya. Berkhemah bermakna anda menerima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan, perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitaran anda. Sekiranya anda berkhemah secara individu atau berkumpulan, perhubungan rapat dengan alam semulajadi perlu anda utamakan.

B. Tujuan Perkhemahan
1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan.
2. Meningkatkan kecekapan dan kendiri.
3. Menghayati erti batasan kehidupan.
4. Memupuk semangat keberanian dan kreativiti.
5. Meningkatkan semangat kekitaan, bepersatuan dan disiplin.
6. Meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental.

C. Peringkat Prosedur Tetap.
Peringkat Prosedur Tetap terbahagi kepada tiga kategori:
1. Sebelum.
2. Semasa.
3. Selepas.

PROSEDUR TETAP SEBELUM PERKHEMAHAN

1. Peraturan Pelaksanaan Perkhemahan
1.1 Kebenaran mengadakan perkhemahan mestilah diperolehi dengan mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan berikut:
1.1.1 Dalam kawasan sekolah { kelulusan Pengetua };
1.1.2 Dalam daerah di luar kawasan sekolah { kelulusan Pegawai Pendidikan Agama Johor };
1.1.3 Dalam negeri tetapi di luar daerah / luar negeri { kelulusan Pengarah Pendidikan Agama };
1.1.4 Luar negara { kelulusan Pengarah Jabatan Agama Johor}.

Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berikut :
a. Kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan ( Rujuk Lampiran A )
b. Senarai nama pelajar dan guru pengiring
c. Senarai nama jurulatih yang akan memimpin dan menyelia perkhemahan.
d. Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan.
e. Jadual aktiviti perkhemahan.
f. Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta pelaksanaan.( Rujuk SP Bil 24/1998 )

1.2 Jika perkhemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan, pihak tuan dikehendaki memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada Pengarah Pendidikan Negeri ( u.p. Unit Perhubungan dan Pendaftaran, Sektor Pengurusan Sekolah ) dengan mematuhi ‘The Schools (Tours) Regulations, 1957’ dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkhemahan daripada Unit Kokurikulum, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri.

1.3 Pihak penganjur perkhemahan mestilah melantik secara bertulis sekurang-kurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan. Suatu perjanjian persefahaman perlu dibuat antara pihak penganjur dengan jurulatih yang dilantik itu ( Rujuk para 3E, SPI Bil. 24/1998 ).

1.4 Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada:
1.4.1 Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.
1.4.2 Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.
1.4.2 Pejabat/Pusat Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan

1.4.4 Pejabat Pentadbiran/Pejabat Penghulu yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan

1.5 Penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masing-masing. ( Rujuk para 3F, SPI Bil 24/998 )

1.6 Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat, bersedia dan telah menjalani latihan-latihan asas yang berkaitan. Kejayaan menjalani latihan-latihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta.

1.7 Taklimat awal mengenai aktiviti-aktiviti, peraturan dan langkah-langkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan, mestilah diberikan kepada semua peserta.

1.8 Kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkhemahan mestilah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak yang berkuasa.

1.9 Lokasi Perkhemahan mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi:
1.9.1 gangguan binatang buas dan haiwan berbisa.
1.9.2 hakisan atau tanah runtuh.
1.9.4 banjir.
1.9.5 ribut atau gelombang besar.
1.9.6 wabak penyakit.
1.9.7 kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang, dahan jatuh dan sebagainya. ( Rujuk para 2.4 SPI Bil. 12/2000 dan SPI Bil. 9/2000 )

1.10 Jurubantumula mestilah dilantik dan berada bersama peserta pada sepanjang masa perkhemahan. ( Rujuk para 3E, SP Bil. 24/1998 )
1.11 Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Pengetua atau Guru Besar. Guru tersebut diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan, disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan.
1.12. Semua keperluan logistik ( peralatan perkhemahan ) hendaklah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik.

2. Organisasi Perkhemahan

2.1 Organisasi adalah jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan. Justeru, organisasi tersebut dirancang berdasarkan perkara-perkara di bawah:
2.1.1 Penganjur.
Nama pihak yang menganjurkan perkhemahan tersebut perlu dicatatkan sama ada penganjuran utama atau penganjuran bersama.
2.1.2 Peserta.
Menentukan kumpulan sasaran dan kriteria peserta perkhemahan.

2.1.3 Saiz Kumpulan.
Menentukan jumlah bilangan minima atau maksima ahli bagi setiap kumpulan.

2.1.4 Syarat.
Menetapkan syarat-syarat tertentu kepada peserta perkhemahan seperti
jantina, had umur, keadaan tubuh badan, kelulusan akademik, kemahiran tertentu dan lain-lain.

2.1.5 Kepimpinan.
Menentukan organisasi kepimpinan dalam kumpulan-kumpulan semasa perkhemahan

2.1.6 Jawatankuasa.
Ahli Jawatankuasa Induk perlu ditentukan terlebih dahulu bagi melaksanakan perkhemahan.

PROSEDUR TETAP SEMASA PERKHEMAHAN

Semasa perkhemahan perkara atau tindakan yang perlu diambil ialah:
1. Memastikan kesihatan dan kebajikan para peserta sepanjang perkhemahan terkawal dan terjamin, khususnya berkaitan perkara-perkara berikut:
1.1 Jangkitan penyakit seperti malaria, campak, selsema dan lain-lain.
1.2 Keracunan makanan.
1.3 Kemudahan-kemudahan asas.
1.4 Sistem komunikasi.
2. Memastikan Prosedur Keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.(Rujuk SPI. Bil. 12/2000)
3. Memastikan Jadual Perkhemahan dilaksanakan mengikut perancangan. Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan seperti faktor-faktor alam, manusia dan lain-lain.
4. Mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan membincangkan masalah-masalah yang timbul untuk diperbaiki pada hai berikut/masa hadapan.
5. Memastikan pemantauan terhadap aktiviti dilakukan sepanjang masa.


PROSEDUR TETAP SELEPAS PERKHEMAHAN

Perkara-perkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan:
1. Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik.
2. Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya.
3. Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.
4. Mengadakan analisa bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya.
5. Membentang dan membuat laporan:
5.1 Kewangan.
5.2 Aktiviti.
6. Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan.
7. Mendokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan.

Selasa, 15 Disember 2009

tugas jawatankuasa khas sekolah

Panduan Persekolahan 2010

JK PENTADBIRAN:
o Menyediakan kemudahan P & P sekolah
o Menyediakan kemudahan peralatan sekolah
o Menyediakan senarai tugas staf 2010
o Menyediakan anggaran peruntukan 2010
o Menjelaskan objektif dan matlamat sekolah 2010
o Menjelaskan misi dan visi sekolah 2010


JK KEWANGAN:

o Mempastikan yuran sekolah dipungut dari semua murid tahun 2010
o Membuat anggaran perbelanjaan tahunan 2010
o Mengesahkan pembelian keperluan sekolah
o Menyediakan bayaran kepada pembekal mengikut prosedur kewangan yang diluluskan(AP 95)
o Menyediakan laporan audit
o Menjawab teguran audit bagi pihak sekolah


JK P. S. SEKOLAH:
o Menyediakan kemudahan pusat sumber yang terkini
o Menyelaras program Nilam
o Menyediakan jadual pusat sumber
o Mengelola stok pusat sumber sekolah
o Menyenarai kemudahan pusat sumber
o Melapor kegiatan pusat sumber

JK L.P.N.T & DISIPLIN:
o Menyediakan peraturan / pekeliling kepada semua staf
o Melaksanakan peraturan sekolah
o Membincangkan SKT staf
o Membimbing kemajuan prestasi staf
o Menilai hasil kerja staf
o Menyediakan laporan prestasi tahunan


JK KAKITANGAN & STAF:

o Menentukan bidang tugas staf sokongan
o Menyelaras tugas staf sokongan
o Menyediakan keperluan staf sokongan
o Mempastikan keceriaan sekitar sekolah
o Membantu guru dalam melaksanakan tugas yang diperlukan
o Menjaga keselamatan murid sekolah

JK KURIKULUM SEKOLAH:

o Menyediakan takwim Panitia 2010
o Menyediakan Plan Strategik Panitia
o Menyediakan program/ Aktiviti Panitia
o Membincangkan Analisis ujian/peperiksaan
o Menyediakan anggaran perbelanjaan Panitia
o Menjalankan kursus dalaman Panitia
o Membina bank item/soalan Panitia


JK JADUAL WAKTU:
o Merangka jadual waktu sekolah
o Mengagihkan jadual waktu persekolahan 2010
o Menyediakan jadual waktu ganti
o Menyediakan jadual waktu peperiksaan/ujian
o Menyediakan Jadual Waktu Induk Sekolah


JK PERHIMPUNAN:
o Menetapkan waktu perhimpunan sekolah
o Menyediakan guru bertugas mingguan
o Menyediakan Laporan Mingguan
o Mengatur perjalanan perhimpunan sekolah
o Menyediakan kemudahan siaraya perhimpunan


JK PEMBANGUNAN SEKOLAH:
o Merangka plan pembangunan sekolah
o Menyediakan anggaran perbelanjaan aktiviti
o Memohon pengesahan Pentadbiran sekolah
o mendapatkan maklumat dari staf sekolah
o menjalankan pembangunan yang bersesuaian
o Mendapatkan khidmat bantuan JPNJK PEPERIKSAAN & PENILAIAN:

o Menyediakan jadual waktu bertugas
o Menyediakan soalan ujian/peperiksaan
o Menjalankan analisis ujian/peperiksaan
o Menyediakan bilik peperiksaan
o Menyemak soalan peperiksaan/ujian dalaman
o Menyampaikan laporan kepada Guru Besar
o Mengemaskini sudut Peperiksaan & PenilaianJK MAKMAL KOMPUTER:
o Menyediakan jadual penggunaan bilik/makmal
o Mengemas/memantau peralatan ICT
o Mengawal Penggunaan peralatan ICT
o Merekod penggunaan
o Menguruskan penyenggaraan alatanJK GERAKMANTAP 3M:
o Menyediakan pemilihan murid Pemulihan Khas
o Menjalankan kelas pemulihan Khas
o Memantau perjalanan Pemulihan Khas
o Menyenggara Kelas Pemulihan Khas


GURU KELAS 2010

o Menyediakan senarai nama murid
o Menyediakan jadual bertugas kelas
o Melantik Jawatankuasa kelas
o Menyediakan TOV murid kelas
o Menyediakan Jadual Waktu Kelas
o Merekod kedatangan murid
o Mengemas / menyusun atur papan kenyataan
o Merancang susunan / kedudukan murid
o Memungut yuran sekolah
o Mengagih keperluan sekolah
o Mendapatkan maklumat murid
o Menguruskan pertukaran murid
o Menyediakan senarai keperluan kelas
o Mempastikan suasana bilik darjah yang
o kondusif
o Mempastikan keceriaan bilik darjah
o Berhubung dengan ibu bapa / waris bila
o perlu


JK BIMBINGAN / KAUNSELING
o Menyediakan aktiviti bersesuaian
o Menjalankan program berkaitan
o Mengemaskini rekod murid
o Memantau prestasi murid
o Menjalankan program motivasi murid
o Merancang program untuk pelajar
o Menyediakan jadual / sesi kaunselingJK SPBT
o Menyemak Borang SPBT
o Mengagihkan buku bantuan
o Memantau penggunaan / kerosakan / hilang
o Mengumpul buku di akhir tahun
o Menyemak stok buku

JK DISIPLIN PELAJAR:
o Menyediakan Peraturan Sekolah
o Memaklumkan kepada semua Pelajar
o Memaklumkan tindakan yang dikenakan
o Memaklumkan kepada semua waris
o Menyediakan perkhidmatan bantuan
o Melantik Pengawas Sekolah

JK KESELAMATAN:
Mempastikan semua murid dalam keadaan selamat semasa berada di sekolah
o Menjalankan latihan kebakaran 3 kali setahun
o Menyediakan pelan laluan kecemasan
o Mempastikan kawasan sekitar sekolah selamat


JK KANTIN:
o Mempastikan pelayan menerima suntikan
o Mempastikan kebersihan diutamakan
o Mempastikan menu dipatuhi
o Memeriksa keceriaan kantin
o Memantau perjalanan kantin seharian - kebersihan


JK LAWATAN:

o Merancang program lawatan berfokus
o Menyediakan anggaran perbelanjaan
o Memohon kebenaran JPN / Waris
o Mengikut pekeliling berkaitan
o Melibatkan seluruh komuniti – jika boleh


JK KEBAJIKAN:

o Mendapatkan Maklumat murid
o Menyaring maklumat
o Menyenaraikan maklumat murid
o Menyalurkan bantuan yang ada


JK PENDAFTARAN / SISTEM MAKLUMAT MURID:
o Mendaftar rekod kemasukan murid
o Merekod pelajar dalam sistem Maklumat Pelajar di pejabat


JK KESIHATAN:

o Memantau kesihatan/ kebersihan murid
o Menyediakan surat rawatan murid
o Menyenggara bilik sakit (sick bay)

JK BILIK GURU / MESYUARAT:
o Mengemaskini bilik guru / mesyuarat
o Menyediakan jadual bertugas
o Memohon kelengkapan bilik
o Mempastikan keceriaan bilik

JK MAJLIS SEKOLAH
o Mengendalikan Majlis Peringkat sekolah
o Menyediakan anggaran Perbelanjaan Majlis
o Menyediakan jawatankuasa kerja
o Menyenaraikan jemputan/tetamu
o Menyediakan tempat / siaraya
o Memohon keperluan majlis

JK KOKURIKULUM:

o Menyelaras aktiviti/program kokurikulum
o Mendaftar keahlian murid
o Mengesahkan penyertaan aktiviti
o Menyediakan anggaran perbelanjaan program
o Mempastikan semua murid/staf terlibat
o Merangka kejohanan peringkat sekolah
o Menyediakan keperluan / peralatan
o Memantau program/aktiviti sekolah
o Menetapkan jadual latihan / programJK KELAB/PERSATUAN

o Menubuhkan kelab/persatuan yang dipersetujui
o Mendaftar keahlian murid
o Mempastikan penyertaan semua murid
o Merangka program / aktiviti bulanan
o Menyediakan anggaran perbelanjaan
o Merekod kehadiran/perjumpaan
o Melantik jawatankuasa
o Menetapkan waktu perjumpaan
o Menyediakan peraturan berkaitan
o Menyediakan surat kebenaran waris

Unit beruniform

o Mendaftar / mengesahkan keahlian
o Merangka program / Aktiviti
o Menganggar perbelanjaan
o Menentukan perjumpaan
o Melantik Jawatankuasa
o Mempastikan penglibatan semua murid
o Menyediakan Peraturan berkaitan
o mempastikan murid menyediakan pakaian seragam
o menyediakan surat kebenaran waris

Jawatankuasa Permainan

o Menentukan jadual latihan
o Mendaftar keahlian
o Merangka aktiviti peringkat sekolah
o Menganggar perbelanjaan
o Mempastikan penglibatan semua murid
o Menyediakan peraturan
o Menyediakan surat kebenaran waris

panduan mudah pengurusan kewangan sekolah

PANDUAN AKAUN KEWANGAN SEKOLAH

Perkara-perkara yang di bawah ini perlu diambil perhatian berat/serius:-

1. Kerani yang bertanggungjawab dalam hal kewangan dan akaun sekolah
- mesti dilantik melalui surat rasmi.

2. Buku tunai
- direkodkan tiap-tiap hari.
- ditutup tiap-tiap bulan.
- disemak oleh kerani dan Guru Besar/Pengetua.
- ditandatangani oleh Guru Besar/Pengetua, Guru Penolong Kanan 1 dan dua orang pemeriksa dalaman.

3. Buku resit
- didaftarkan dan bersiri.
- gunakan kertas karbon ‘double sided’.
- tak boleh guna pemadam.
- resit yang ‘batal’ mesti disertakan pada buku resit tersebut.

4. Bank in slip
- disemak dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua sebelum dibankkan dan selepas dibankkan.

5. Baucer
- No. Siri.
- Nama penerima.
- No. Inbois.
- Inbois/Surat kebenaran.
- No. L.O.
- L.O.
- No. Cek.
- Cek dipalang/Akaun Payee Only.
- Tanda Tangan Guru Besar/Pengetua.

6. Daftar bil
- didaftarkan dalam buku khas.
- disimpan dalam almari/peti berkunci.

7. Daftar buku resit
- diberikan No. Siri.
- nama guru/pegawai yang diberi kuasa menggunakannya.
- disimpan dalam almari/peti berkunci.

8. Buku cek
- dicop Akaun Payee Only atau dipalang.
- catatan pada keratan cek dilengkapkan.
- cek kosong jangan ditanda tangani.
- buat baucer dulu baru boleh tulis cek.
- dicop tempoh laku satu bulan atau tiga bulan.

9. Penyata bulanan bank
- disemak dan ditutup tiap-tiap bulan.
- ditanda tangani oleh Guru Besar/Pengetua.

10. L.O. resmi
- ditanda tangani oleh Guru Besar/Pengetua.
- disahkan penghantaran oleh pembekal dan Pengetua/Guru Besar.
- ditulis setelah L.O dalaman diluluskan oleh Guru Besar/Pengetua.

11. L.O dalaman
- ditanda tangani oleh Ketua Panitia.
- diluluskan oleh Guru Besar/Pengetua.

12. Panjar wang runcit
- direkodkan.
- disemak dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua.
- disertakan resit pembayaran.

13. Anggaran belanjawan tahunan
- ikut dan patuhi.

14. Sistem simpanan
- simpan dalam almari/peti berkunci.
- simpan dengan kemas/teratur/lengkap.
- sertakan semua dokumen yang berkaitan.

15. Tindakan pada teguran audit
- dibuat sekurang-kurangnya mengandungi:
i. Bil.
ii. Taguran/hal.
iii. Muka Surat.
iv. Jawapan/Penyelesaian.

16. Cop terimaan
- mesti ada.

17. Cop sudah bayar
- mesti ada.

18. Jawatankuasa Kewangan
- Pengerusi = Guru Besar/Pengetua.
- Setiausaha = Kerani Kewangan.
- Ahli = GPK 1.
GPK (HEM).
Ketua Bidang/Ketua Panitia.

19. Surat kebenaran mengutip wang/yuran dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
- dapatkan dan simpan dengan baik.

20. Surat kebenaran kepada Guru/Pegawai kerkenaan untuk mengutip wang/yuran
- dibuat.
- guru mesti tanda tangan penerimaan tugas.
- disimpan dengan baik.

21. Sistem Penyimpanan Surat/Dokumen
- simpan dalam almari/peti berkunci.
- semua dokumen mesti lengkap.

22. Pekeliling Kewangan dan Akaun Sekolah
- dilengkapkan dan disimpan dengan baik dalam almari/peti besi.

23. Surat kebenaran membeli barang dari jabatan bagi barang yang melebihi had harga dibenarkan kepada Guru Besar/Pengetua.
- dapatkan dari JPNS terlebih dahulu baru beli.
- disimpan dengan baik.

24. Penerimaan
- dikeluarkan resit terimaan.

25. Terimaan RM500.00 dan ke atas
- mesti dibankkan pada hari terimaan tersebut.

26. Pembayaran
- dibayar dalam tempoh sebulan dari tarikh inbois.
- bayar dengan gunakan cek saja.
- tak boleh guna wang tunai.

27. Resit Pembayaran
- dapatkan resit dari pembekal.

28. Tukar Virement
- dapatkan kebenaran dari JPNS terlebih dahulu baru boleh belanja.

persediaan awal tahun - buku rekod mengajar

PEMANTAUAN PERSEDIAAN SEKOLAH AWAL TAHUN (2010)


GARIS PANDUAN PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN


1. BUKU REKOD ATAU REKOD MENGAJAR
1.1 SENANG DIAKSESKAN
1.2 BUTIRAN DIRI YANG DITULIS DENGAN LENGKAP
1.2.1 NAMA
1.2.2 ANGKA PEJABAT
1.2.3 NO KAD PENGENALAN
1.2.4 JAWATAN
1.2.5 BANGSA/WARGANEGARA/AGAMA
1.2.6 TARIKH PERLANTIKAN
1.2.7 TARIKH PENGESAHAN JAWATAN
1.2.8 TARIKH MASUK JAWATAN BERPENCEN
1.2.9 KELULUSAN
1.2.10 OPSYEN
1.2.11 KATEGORI
1.2.12 TARIKH KENAIKAN GAJI
1.2.13 TARIKH MENGAJAR
1.2.14 TARIKH MENGAJAR DISINI
1.2.15 NAMA SEKOLAH DAHULU
1.2.16 KURSUS DALAM PERKHIDMATAN DIHADIRI ( DALAM TEMPOH 3 TAHUN).

1.3 JADUAL WAKTU
1.3.1 JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN / KELAS
1.3.2 ANALISIS PERUNTUKAN WAKTU MENGAJAR

1.4 TAKWIM PERSEKOLAHAN

1.5 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
1.5.1 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN HENDAKLAH SELARAS DENGAN TAKWIN PERSEKOLAHAN SEMASA
a. TERDAPAT MINGGU P&P
b. TERDAPAT MINGGU PEPERIKSAAN
c. TERDAPAT MINGGU ULANGKAJI/PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN
d. TERDAPAT MINGGU/ HARI P&P TIDAK DAPAT LAKSANA SEBAB PROGRAM PENTING SEKOLAH SEPERTI SUKAN DLL
1.5.2 TERDAPAT RINGKASAN ISI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MENGIKUT SUKATAN PELAJARAN KEBANGSAAN KPM

1.6 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1.6.1 TAJUK
1.6.2 OBJEKTIF
1.6.3 STRATEGI CAPAI OBJEKTIF / AKTIVITI/KEMAHIRAN
1.6.4 KENYATAAN SEJAUH MANA OBJEKTIF TERCAPAI & TINDAKAN SUSULAN ( REFLEKSI/IMPAK)

1.7 MARKAH PENCAPAIAN PELAJAR
1.7.1 NAMA PELAJAR
1.7.2 TOV/ETR
1.7.3 MARKAH UJIAN/PEPERIKSAAN
1.7.4 ANALISIS PENCAPAIAN SETIAP UJIAN/PEPERIKSAAN

1.8 SENARAI BUKU TEKS/RUJUKAN DIGUNAKAN

1.9 SUKATAN PELAJARAN / HURAIAN SUKATAN PELAJARAN ( BOLEH DALAM FAIL)

Sabtu, 12 Disember 2009

gred exam

PERUBAHAN SISTEM PENGGREDAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) MULAI TAHUN 2009


Gred
Sedia Ada
Gred Baru

A+
1A
A
2A
A-
3B
B+
4B
B
5C
C+
6C
C
7D
D
8E
E
9G
G

Rabu, 2 Disember 2009

npqh ke medan 2006


rombongan SMK Lenga ke Medanlawatan sambil belajar ke medan

ibu bapa berkira dengan perbelanjaan pendidikan anak-anak

asalamualaikum dan selamat sejahtera semua

minggu ini agak sibuk dengan menjadi pengawas spm yang sedang berlangsung hingga 16 disember 2009. jadi sepanjang cuti persekolahan ini masih sibuk ke hulu ke hilir menguruskan peperiksaan spm.

isu politik memang panas sepanjang tahun . namun itu bukan kecenderungan blog ini. biarlah mereka berpolitik sepanjang tahun bahkan sepanjang hayat sekalipun.

namun saya berasa agak sedikit kecewa dengan beberapa isu yang berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam hal menyara persekolahan anak mereka . kebanyakan daripada ibu bapa masih berkira dengan persoalan kewangan yang dianggap beban kepada mereka dalam tempoh persekolahan anak-anak.keadaan ini sedikit mengecewakan kerana kepentingan pelajaran anak-anak sebenarnya lebih penting daripada menyewa astro yang jumlahnya tidak pernah surut bahkan semakin meningkat saban tahun. kerajaan telah membelanjakan pelbagai peruntukan dari segi gaji guru , prasarana sekolah , prasarana sukan , pakaian uniform kokurikulum , buku teks dan pelbagai bantuan namun sepanjang pengetahuan penulis hampir setiap sekolah menghadapi masalah ibu bapa gagal membayar yuran persekolahan anak mereka yang berjumlah RM 44 hingga RM 50 setahun bagi setiap anak dan mungkin RM 20 - RM 40 untuk bayaran PIBG bagi sesebuah keluarga.

entah .....
kenapa ianya terjadi ..... manjakah ibu bapa sekarang ini ?
entah ?

Rabu, 25 November 2009

selamat bercuti ?

asalammualaikum dan selamat sejahtera semua , apa khabar ?

menjelang berakhirnya bulan november ini kebanyakan daripada kita berpendapat bahawa guru berada dalam zon selesa kerana sekolah bercuti . memang benar sekolah sedang bercuti tetapi guru masih lagi dibekalkan dengan beberapa kerja rumah yang agak akademik . disamping menjadi pengawas peperiksaan spm dan stpm yang akan berakhir 16 disember ini kita juga terpaksa melakukan penulisan perancangan akademik bagi tahun 2010 dari segi perancangan strategik , penulisan plan taktikal dan pelan tindakan . semuanya perlu dilakukan sebelum hujung tahun bermula. bagi pihak pengurusan sekolah pula perbincangan mengenai mata pelajaran tahun hadapan akan dibuat sepanjang bulan disember kerana penetapan pihak kementerian bagi mata pelajaran spm tahun hadapan dihadkan pada 10 / 11 mata pelajaran sahaja.jadi timbul bermacam reaksi bagaimana nanti mata pelajaran elektif mana yang akan dibuang , bagaimana nasib guru tersebut dll . pemilihan guru yang akan mengajar mata pelajaran tertentu juga menimbulkan masalah kerana terdapatnya beberapa tenaga pengajar baru pada akhir tahun dan faktor perpindahan guru antara negeri yang berkuatkuasa pada bulan disember dan januari 2010 nanti.
senario ini akan sedikit berbeza daripada tahun hadapan apabila jumlah pelajar tingkatan satu akan memasuki alam persekolahan menengah mendaftar pada sekitar hujung disember ini. bilangan pelajar di dalam sesebuah kelas terpaksa dimaksimakan kerana mengikut tuntutan semasa. maka sudah dapat difikirkan pada tahun hadapan suasana penuh dalam kelas akan mengambil tempat.

inilah yang sedang berlaku ....... yang tidak diketahui oleh ramai orang disekeliling kita yang bukan bergelar guru.....
selamat bercuti ?

Selasa, 3 November 2009

esei : peranan penolong kanan dalam memajukan sekolah

Kepemimpinan Dan Ketrampilan
Penolong-Penolong Kanan
Dalam Mewujudkan
Pengurusan Sekolah Yang Berkesan

Pendahuluan
Penolong-penolong Kanan merupakan personel yang amat penting dalam menentukan segala matlamat dan objektif sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan yang cemerlang dari aspek budaya dan iklim sekolah berkesan lebih-lebih lagi dalam memenuhi cabaran millenium yang akan menjelang tiba.

Sebagai satu kumpulan personel yang penting di sekolah maka penolong-penolong kanan haruslah benar-benar memahami serta memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang unggul di samping ketrampilan dalam bidang pengurusan yang bersepadu dan menyeluruh. Oleh itu setiap penolong kanan haruslah sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran-kemahiran yang berkaitan, dan paling penting sikap positif terhadap bidang tugas dan tanggungjawab selaras dengan jawatan yang disandang.

Definis Pengurusan dan Organisasi

Pengurusan ialah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai objektif organisasi dalam alam keliling yang berubah-ubah. Tumpuan kepada proses ini ialah keberkesanan dan kecekapan (effectiveness and efficiency) terhadap pengurusan sumber-sumber yang terhad. Keberkesanan ialah pencapaian ke atas objektif yang telah dicatat/persetujui dengan melaksanakan dan berjaya menyiapkan tugas tersebut. Kecekapan pula ialah sumber-sumber yang dikehendaki atau yang diperlukan untuk mencapai objektif dan ditimbang dengan apa yang sebenarnya telah tercapai. Lagi tinggi ratio/kadar keuntungan dengan kos, bertambah tinggilah kecekapan.

Oleh itu pengurus mestilah mampu mengimbangkan antara keberkesanan dan kecekapan. Pengurus mesti berkesan di dalam melaksanakan dan menyiapkan kerja di samping pula cekap mengawal kos dan menjimatkan sumber-sumber yang terhad itu.

Apa Pengurus Buat?

Ada dua pendekatan bagi menjelaskannya.

a) Fungsi-fungsi Pengurusan: Tugas-tugas am pentadbiran yang dilakukan /dilaksanakan dalam semua organisasi. Antaranya:
• Perancangan
• Membuat keputusan
• Pengelolaan (Organizing)
• Staffing
• Komunikassi
• Motivating
• Memimpin (Leading)
• Pengawalan
b) Peranan Pengurus:
• Peranan Interpersonal: sebagai tonggak; pemimpin; dan perkembangan
• Peranan maklumat: sebagai pengawas; pengembang dan jurucakap
• Peranan membuat Keputusan: sebagai usahawan; pendamai; penguntuk sumber dan perunding.
Proses Organisasi

Setiap organisasi melaui proses berikut iaitu input - proses - output. Yang menjadi input adalah sumber bahan mentah, manusia, wang, mesin dasn teknik. Proses pula merangkumi tujuh perkara iaitu staffing, struktur, gaya pengurusan, strategi pelaksanaan dan kemahiran yang wujud dalam organisasi. Ini digembleng dengan erat/lemah oleh perkongsian nilai.

Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik

Parkinson dan Rustomji (1986) dalam buku mereka "Understanding Management" menyenaraikan ciri-ciri berikut sebagai yang biasa terdapat serta menjadi amalan seseorang pemimpin yang baik;
• Eksekutif berkesan mengawal ketat masa mereka.
• Fokus kepada sumbangan "keluar". Mereka capai hasil bukan bekerja dalam suasana serba sukar, tetapi melalui satu arah yang baik lagi sesuai.
• Kekuatan diri sendiri, kekuatan rakan sejawat dan juga kekuatan pegawai atasan dan kakitangan bawahan. Mereka tidak berdukacita atau memaafkan kelemahan-kelemahan.
• Beri perhatian kepada beberapa aspek penting prestasi yang boleh keluarkan hasil cemerlang. Mereka melakuakan "First things first" dan tidak ada sama sekali 'second things first'.
• Mengetahui bahawa membuat banyak keputusan tergesa-gesa akan sebabkan keputusan-keputusan yang salah; apa yang perlu ialah keputusan yang sedikit tetapi amat fundamental.
• Mereka lakukan delegasi sebanyak mungkin supaya mereka bebas untuk berfikir rancangan masa depan organisasi mereka.
David McClelland berpendapat pemimipn yang baik ialah yang dapat keyakinan dan amanah yang wujud di kalangan pengikut-pengikut. Ciri-ciri pemimpin yang berkesan ialah:
1. Ia membuat orang lain merasa yakin dan kuat. Pekerja merasakan mereka cekap.
2.Ia menggunakan kewibawaan untuk membina amanah pekeraj-pekrja kepada dirinya. Ia tidak gunakan ancaman dan ketakutan sebagai alat.
3.Ia dapat membina perhubungan kerjasama dan saling mengerti di antara pekerja-pekerja supaya semua berusaha untuk tujuan yang lebih tinggi.
4.Ia menggunakan kuasanya untuk menggalakkan penyelesaian masalah secara berhadapan (confrontation).
5.Ia tidak akan mengatakan masalah yang ada itu tidak wujud atau pun menyimpannya di bawah permaidani.

Blake & Mouton melihat keberkesanan seseorang pemimpin melalui 'Grid Pengurusan' atau 'Gaya 9,9'.

1,1 : Tidak menitikberatkan pekerja dan pengeluaran, beri pengurus kerja yang senang, menjauhkannya daripada masalah.
Gaya 1,9 : Titikberatkan pekerja dan kurang kepada tuags, pengurus ini nilaikan persahabatn lebih tinggi daripada pengeluaran.
Gaya 9,1 : Titikberatkan pengleuaran, abaikan pekerja; tidak seimbang antara pekerja dan pengeluaran.
Gaya 5,5 : Jenis bertolak-ansur; tujuan seberapa banyak pengeluranayang boleh sambil tinggalkan pekerja bersukaria.
Gaya 9,9 : Dapatkan produktiviti yang tinggi melalui kesetiaan pekerja, menggunakan individu dan kumpulan untuk menjayakan pekerjaan. Gaya ini dianggap gaya yang paling baik.

Realiti dalam Organisasi

Walaupun semua mengakui bahawa semua sekolah menerima pakai peraturan dan undang-undang yang sama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri, namun kebanyakan sekolah tidak serupa dalam melaksanakan peraturan, undang-undang dan kehendak-kehendak yang dihasratkan menerusi Pekeliling Ikhtisas misalnya yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

Akibat dari keadaan ini maka wujudlah berbagai-bagai tingkah dan ragam yang dapat kita kenal pasti berlaku di sekolah-sekolah yang melambanakan budaya mediocrity dan sub-standard sama ada dari segi prestasi akademik, tahap pengurusan pejabat, pengurusan personel, disiplin, kebersihan dan keceriaan, penyelesaian masalah dan pengurusan konflik.

Kes 1. Seorang guru penolong menceritkan bahawa di sekolahnya disiplin guru dan iklim sekolah yang sangat tidak kondusif. Katanya, "Lebih 80% guru-guru datang lewat, Guru Besar pula datang pukul sepuluh. Ramai guru berborak di kantin sampai murid-murid jemput ke kelas. Mesyuarat guru pula sekali saja setahun kerana Guru Besar takut menghadapi guru-guru yang tidak puas hati dengan keadaan sekolah. Seorang GPK sering tidak hadir bertugas...kerja dia tidak buat, dan kokurikulum sampai sekarang belum berjalan."

Kes 2. Seorang guru penolong di sebuah sekolah berkata, "Saya tidak puas hati dengan cara GPK buat pencerapan pengajaran saya. Mana tidak, masuk kira-kira lima minit terus keluar kelas, dan top-top minta saya tandatangan borang pencerapan begitu sahaja. Perbincangan dua hala tentang pengajaran saya langsung tak ada. Mana jadi."

Kes 3. Seorang Ketua Panitia dan juga merupakan guru yang berpengalaman menyuarakan sikapnya di dalam mesyuarat guru apabila Guru Besar menyentuh prestasi penulisan Tahun Enam yang tidak memuaskan, dengan kata-kata, "Tuan Pengerusi, di sini kami tidak mementingkan pemeriksaan. Apa yang kami buat ialah membuat pemeriksaan secara rawak..."

Kes 4. Seorang GK1 mengadu kepada Guru Besar, "Cikgu, saya rasa tak puas hati tentang pembahagian waktu mengajar saya yang disusun oleh jawatankuasa jadual. Mereka ini tak patut buat saaya macam ini, sedangkan GPK-GPK yang lain kurang jumlah waktunya berbanding saya..."

Kes 5. Seorang GPK pernah berkata kepada salah seorang guru penolong yang menumpang keretanya, "Maaflah cikgu, tumpang kereta saya ni tak dapatlah nak cepat sebab saya datang awal pun tak guna kerana saya tak ada kerja nak buat..."

Kes 6. Seorang pesara guru mengadu katanya, "Tak patut betul tingkah-laku seorang guru di sekolah XYZ, adakah patut ada penjaga datang nak jumpa guru ini tapi dia tak berada dalam kelas. Rupanya balik ke rumah bertanak nasi...Saya pun hairan dengan Guru Besar dia."

Kes 7. Seorang guru penolong yang sangat berpengalaman tetapi sayang mengamalkan double standard terhadap layanan kepada murid-muridnya dengan cara mana-mana murid yang ibu bapanya orang-orang bernama, berpangkat, berkedudukan maka sempurnalah buku-buku latihan murid berkenaan diperiksanya lengkap dengan cop (bagi ibu bapa tanda tanga) pengesahan. Tapi sayang mana-mana murid yang ibu bapanya miskin, orang kampung atau golongan tidak berada, buku-buku murid-murid tersebut tidak diperiksa langsung!

Apakah maknanya semua 'kisah benar' di atas?

Tujuh kes yang diberikan di atas hanyalah secebis dari realiti apa yang berlaku sebenarnya terutama di dalam bilik-bilik darjah sekolah-sekolah kita. Mungkinkah hal-hal seumpama ini masih berlaku sampai sekarang? Hanya kitalah sebagai penjawat-penjawat awam yang diberi tugas dan tanggungjawab dan amanah mulia ini yang dapat memberikan jawapan kepada semua kebejatan profesionalisme ini.

Teori Hambatan

Woodcock dan Francis (1993) mengemukakan satu teori berhubung satu faktor yang menghalang potensi dan keluaran hasil daari satu "sistem" - umpamanya satu organisasi secara keseluruhan, satu pasukan kerja, atau pun individu.

Para pengurus mempunyai potensi untuk mengembangkan dan menyelaras kedayagunaan mereka, tetapi kerana banyak sebab, terdapat bidang-bidang yang kurang dikembangkan. Dan ini kita namakan sebagai "hambatan".

Teori ini menyatakan bahwa cara paling cepat untuk mencapai perkembangan diri (personal development) ialah dengan menyelidiki, memahami dan mengatasi hambatan yang menghalangi kejayaan seseorang dan pertumbuhan peribadi.

Kemampuan Pengurus yang Berkesan

Pengurusan yang berkesan menuntut ketrampilan dan kemampuan yang berikut;
• Kemampuan mengatur diri.
• Nilai-nilai peribadi yang sihat.
• Cita-cita peribadi yang jelas.
• Mengusahakan pertumbuhan peribadi terus-menerus.
• Ketrampilan menyelesaika masalah.
• Kemampuan unutk menjadi kreatif dan inovatif.
• Kemampuan yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain.
• Pemahaman terhadap gaya pengurusan.
• Kemampuan menyelia.
• Kemampuan mendidik dan mengembangkan orang lain.
• Kemampuan membangun dan mengembangkan pasukan yang efektif.
Oleh itu seseorang yang ingin menjadi seorang pengurus yang berkesan haruslah mengenal pasti sebelas jenis hambatan yang menjejas keberkesanan dan ketrampilan diri, dan berusaha bagi mengatasinya secara penuh sedar-diri dan dengan will power yang tulen.

1. Ketidakmampuan Mengatur Diri
Pengurus yang tidak memanfaatkan waktu, tenaga, dan ketrampilan sebaik-baiknya, dan juga pengurus yang baik tidak mampu menghadapi tekanan, cabaran serta desakan tugas, tanggugjawab sebagai seorang pengurus (penolong kanan), dikatakan terhambat oleh ketidakmampuan mengatur diri sendiri.

2. Matlamat Peribadi yang Tidak jelas
Menentukan perjalanan hidup profesional dan peribadi dengan menilai keinginan dan pilihan ke atas semua kemungkinan, termasuk cita-cita (yang mustahil, atau tidak sesuai). Kerap kali kurang timbangkan alternatif, lalaikan pilihan penting sedangkan hal-hal kecil dan remeh menghabiskan waktu dan tenaga. Orang seperti ini sulit mencapai keberhasilan dan gagal memuji keberhasilan orang lain kerana terhambat oleh cita-cita peribadi yang tidak jelas.

3. Nilai-nilai Peribadi yang Tidak Jelas
Pengurus diharapkan mengambil keputusan berdasarkan nilai dan prinsip. Kalau nilai peribadinya tidak cukup jelas, tiada landasan yang kuat membuat penilaian, ia akan dipandang lemah. Nilai yang konsisten dengan konsep pengurusan kini menekankan pada dayakegunaan, menyedari potensi manusia dan dengan mengembangkan keterbukaan terhadap pembaharuan. Pengurus yang tidak jelas, tidak konsisten akan keyakinan dasar atau nilainya tidak sesuai lagi, terhambat oleh niali-nilai pribadi yang tidak jelas.

4. Perkembangan Peribadi yang Kerdil
Ramai pengurus mencapai perkembangan peribadi tapi ramai pula yang gagal bertindak mengatasi kelemahan mereka dan berusaha agar peribadinya berkembang. Cabaran selalu dihindari, kemampuan dibiarkan tidak berkembang, tiada lagi keghairahan yang wajar, dan kehidupan bekerja jadi hal rutin kerana risiko selalu dihindari dan lebih suka berasa aman, dan pengurus jenis ini terhambat oleh perkembangan peribadi yang kerdil

5. Kemampuan yang Tidak Memadai Untuk Menyelesaikan Masalah
Menyelesaikan persoalan (masalah) adalah sartu ketrampilan pengurusan yang utama. Banyak pengurus tidak dapat menyelasaikan pekerjaan secara berkaedah dan menjimatkan - sering menghadapi kesulitan memimpin mesyuarat, menentukan sasaran, menangani maklumat, merancang dan menilai. Oleh sebab permasalahan tidak diselesaikan dengan cepat dan tegas, permasalahan tersebut akan bertambah (semakin kusut) serta menganggu benak dan tindakan si pengurus, yang terhambat oleh kemampuan yang tidak memadai untuk menyelesaikan masalah.

6. Kreativiti Rendah
Pengurus yang rendah kreativitinya tentu akan lemah dalam memulakan gagasan, mengajak orang bekerja secara kreatif, serta melaksanakan pendekatan baru. Kreativiti tinggi menuntut kesediaan menghadapi kemunduran dan kegagalan secara konstruktif. Oleh itu pengurusan yang enggan melakukan percubaan, mengambil risiko, atau mengusahakan tindakan kreatif dalam menghadapi kegagalan terhambat oleh daya kreativiti yang rendah.

7. Wibawa Rendah
Pengurus harus selalu berwibawa terhadap orang lain yang tidak langsung bertanggungjawab padanya. Ramai pengurus tidak punya wibawa bagi meminta orang bersedia bekerjasama atau membantunya, dan kerana itu gagal menemukan sumber yang perlu untuk hasil yang baik. Pengurus yang tidak menunjukkan kemampuannya tidak akan melakukan hubungan dengan orang lain dan penampilan diri serta kemampuan mendengarnya lemah, pengurus ini terhambat sebab dia bersasa tidak disegani orang.

8. Tidak Memahami Pemahaman Pengurusan
Pengurus yang tidak fikir dan timbangkan akibat tindakan pengurusannya, tidak akan dapat hubungan yang bererti daripada orang lain. Pengurus yang tidak boleh meneliti pendekatan mereka, kemampuan untuk menjelaskan secara lioik pandangan pengurusannya rendah sekali. Ciri yang ditunjukkan ialah tidak banyak mencari maklumbalas, tidak mampu memberi dorongan kepada orang bawahan, untuk maju dalam kerja, dan sulit memberikan tugas. Pengurus yang tidak cukup memahami motivasi manusia dan gaya kepimimpinannya kuno, tidak sesuai, tidak manusiawi -- di terhambat oleh tidak adanya pemahaman pengurusan.

9. Kemampuan Penyeliaan yang Rendah
Pengurus berkesan menuntut banyak ketrampilan yang dapat digambarkan sebagai ketrampilan penyeliaan. Pembaziran waktu dan kaedah kerja yang tidak efektif membuat orang puas dan bekerja di bawah standard kualiti. Kecenderungan seperti ini ialah kerana tugas dan peranan tidak dirumuskan dengan baik, sistem kerja yang membazir, dan kelemahan hubungan. Seorang pengurus yang tidak memiliki ketrampilan praktis untuk mencapai hasil melalui usaha orang lain terhambat kerana ketrampilan penyeliaan yang rendah.

10.Kemampuan Melatih yang Rendah
Setiap pengurus juga berperanan sebagai jurulatih. Tanpa ketrampilan melatih, seorang pengurus tidak dapat mendorong orang lain mencapai standard yang dituntut dan tidak dapat membantu mereka mengembangkan diri. Pengurus yang tidak memiliki kemampuan membantu orang lain berkembang, terhambat oleh ketidakmampuan melatih.

11.Kurang Mampu Membina Pasukan
Untuk mencapai sasaran bersama, seorang pengurus harus berkejasama dengan orang lain. Kerana sikap stereotaip peranan pengurus, seseorang pengurus mungkin tidak berbuat apa pun untuk mendorong kelompok atau anggota kelompok untuk berkembang. Dan jika ia tidak mampu mengembangkan orang menjadi satu pasukan yang kuat - mesyuarat yang biasanya sulit, tidak berfaedah, tidak tercipta suasana positif atau prosedur kerja berkesan, - kerana pengurus tersebut terhambat oleh ketidakmampuan membina pasukan.

Perilaku dan Integriti Diri

Mailah kita renungkan keadaan perilaku profesional dan integriti diri kita masing-masing selaku penolong-penolong kanan ketika bertugas dan berinteraksi dengan rakan sejawat dan anak didik kita sehari-hari. Adakah ciri-ciri kepemimpinan dan ketrampilan diri cukup terbukti atau masih banyak yang perlu dipelajari dan dipertingkatkan?

Max De Pree menyatakan. "The first job of a leader is to define reality." Blaine Lee mengungkapkan integriti sebagai, "Integrity means we are commited to matching words, feelings, thoughts, and actions so that we live with congruence and without duplicity."

Amatlah pentingnya kita menyedari realiti dan perilaku kita dalam konteks penyempurnaan tugas dan haruslah berani mengakui sebarang kelemahan yang wujud di samping berusaha memperbaiki diri, dan antara beberapa soalan yang patut kita jawab;

1. Sudah cukup mampukah kita sebagai penolong-penolong kanan (pembantu pengurus kepada Guru Besar) berdasarkan aspek-aspek kemampuan sebagai pengurus yang berkesan di atas?
2. Jika belum, sedarkah kita aspek-aspek mana yang merupakan hambatan-hambatan kepada perkembangan diri untuk menjadi penolong-penolong kanan yang berkesan?
3. Adakah kita sudah cukup jelas dan benar-benar faham betapa besar dan beratnya memikul tugas dan tanggungjawab penolong-penolong kanan dari segi amanah, akauntabilti, ketekalan dan ketrampilan melaksanakan tugas-tugas kita sendiri (bukan serah pada orang lain) serta menunjukkan contoh teladan yang terbaik dan unggul bagi membantu dan mengembangkan potensi guru-guru di bawah kita?

Prinsip-prinsip Membina Ketrampilan Dan Kewibawaan

Sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang terlewat untuk belajr, dan belajar, dan belajar, dan dengan kemajuan teknologi maklumat hari ini semua sumber pengetahuan berada di hujung jari sahaja. Cuma yang perlu ada ialah kesedaran diri (tak cukup ilmu), kehendak (desire), dan sikap "do it now."

1. DIRFT (Do It Right First Time)
2. Kaizen (Penambahbaikan berterusan)
3. Usaha Pencegahan (Prevention Is Better Than Cure)
4. Kepastian Kualiti (Tiada Istilah No.2)
5. Tanpa Cacat (Tak Main Barang Reject)
6. Total Involvement (Tak Ada Orang Yang Terkecuali)
7. Walk Your Talk (Cakap Serupa Bikin)
8. First Things First (Perkara Pertama Didahulukan)
9. Proaktif (Bukan Tunggu dan Lihat)
10.Fikir Menang/Menang (Abundance Mentality)
11.Apa Yang Disemai Itulah Yang Dituai.

Oleh itu marilah kita mengubah 'skrip hidup' kita kepada satu skrip yang baru, belajar meningkatkan kemahiran interpersonal kita, kemahiran komunikasi dan ketrampilan menyelesaikan masalah yang merupakan ciri-ciri dan kemahiran tinggi yang diperlukan bagi memperoleh integriti dan martabat diri peribadi dan organisasi yang kita dukungi.

Penutup

Hanya satu perlu kita ingat bahawa janganlah sikap menganggap diri sudah amat mengetahui segalanya maka kita 'terhambat' daripada belajar untuk pengembangan diri. Epictetus berkata, "It is impossible for anyone to begin to learn what he believes he already knows." Untuk itu kita perlu menilai semul perhatian dan sikap kita selama ini seperti kata Philip Cosby dalam bukunya Quality Without Tears; "Lack of attention must be corrected by the person himsef, through an acute reappraisal of his or her moral values. Lack of attention is an attitude problem. The person who commits himself or herself to each detail and carefully avoid error take the giant step toward setting a goal of Zero Defects in all things."

Sebagai kumpulan yang dijangkakan dapat memimpin, menunjuk arah dan menjadi teladan kepada semua warga sekolah, penolong-penolong kanan perlu sedar mereka harus sanggup dan dapat memahami cabaran-cabaran dunia pendidikan di abad ke-21 di mana perkembangan dan pembangunan diri insan anak didik kita bukan lagi kemahiran-kemahiran asas semat-mata, tetapi penguasaan pengetahuan, sikap dan kemahiran-kemahiran yang dapat membantu mereka bersaing dan berjaya melalui pengembangan dan pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence).

Hanya dengan kesedaran diri yang tinggi sahaja kita bersama-sama mewujudkan sebuah sekolah yang berkesan melalui ketrampilan dan kepemimpinan kita dalam pengurusan yang berkualiti, mencapai objektif serta menunaikan mission statement kita, dan akhirnya merealisasikan visi (vision) yang kita kongsi bersama seperti kata Naisbitt, "Strategic plans are worthless unless there is first strategic vision." Dan nama kita akan terpahat sebagai seorang guru yang unggul dan berjasa, walaupun kita tidak diisytihar sebagai seorang 'Tokoh Guru'.ٱ


Rujukan

John Arul Philips Ph.D. (1997) Pelbagai Kecerdasan: Kewujudan Sistem Penaksiran yang Lebih Saksama dan Menyeluruh dalam Mengenal Pasti Kebolehan Intelek dan Potensi Pelajar Sekolah. Jurnal Suara Pendidik, Persatuan Pendidikan Malaysia Jilid 19 No.1 m.s. 55-65. ITM Shah Alam, Selangor D. E.

____________________ (1997) Kursus Induksi Umum Untuk Pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia,. Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP), Kuala Lumpur.

Parkinson, C.Northcote & Rustomji, M.K. (1986). Understanding Management. Federal Publications, Kuala Lumpur.

Parkinson, C. Northcote & Rustomji, M.K. (1992). Kenyataan Dalam Pengurusan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Parkinson, C.Northcote & Rustomji, M.K. (1992). Pengurus yang Baik. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Woodcock, Mike & Francis, Dave (1993). Pengurus Tanpa Hambatan - Suatu Panduan Praktis Bagi Kemajuan Diri. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

esei : memperkasa guru 2

Memperkasa Guru Sebenar Guru
Dalam
Membangun Diri Menunaikan Amanah
Guru Mengajar Murid Belajar

Pendahuluan

"Profesionalisme" (bagi Eric Hoyle,1980) adalah sikap dan tindakan yang menyentuh
aspek-aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti hal-hal tentang syarat-syarat
kerja, soal gaji dan upah, jadual tugas dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
Semuanya adalah hal-hal yang selalu dihubungkaitkan dengan perjuangan kesatuan
sekerja.

"Profesionaliti" pula ialah sikap dan tingkah-laku yang ditunjukkan oleh seseorang
terhadap "profesionnya" serta taraf pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang
pekerjaan itu.


Seseorang guru yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti pengajarannya
dan sentiasa mementingkan kejayaan dan kebajikan murid-muridnya dikatakan
mempunyai "profesionaliti" yang tinggi. Dengan kata lain, guru itu melihat perguruan
dan tugasnya bukan semata-mata sebagai satu "pekerjaaan" tetapi sebagai satu "profesion"
(Omar Hashim,1993).

Sifat dan Ciri-Ciri Seorang Guru Yang Perkasa

Terhadap Murid:

1. punyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain (iaitu anak didik, ibu bapa dan rakan sejawat) dalam mengejar hasil dari segi afektif dan juga kognitif
2. hubungkan 'mata plajaran' dengan kehidupan murid-murid
3. kenal, hormati dan percayai murid-murid
4. mengajar murid-murid bagaimana hendak belajar, menganalisa dan berfikir secara kritis
5. menjana idea-idea baru dan menarik bagi murid-murid berfikir mengenainya
6. menggalakkan murid-muird bertanyakan soalan mengenai pelajaran
7. hadir dalam lain-lain aktiviti di mana murid-murid terlibat seperti sukan, persembahan musikal dn kebudayaan.

Terhadap Mengajar:

1. melakukan refleksi dan kritik-kendiri, mercu tanda profesionalisme seorang guru
2. berfikir secara sistematik mengenai amalannya dan belajar daripada pengalaman
3. adil dalam menilai dan menggred
4. fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran
5. bersemangat dalam mengajar , murid-murid dalam sesuatu mata pelajaran
6. seorang komunikator yang cemerlang; mampu menjadikan idea-idea yang kompleks mudah difahami dengan itu murid-murid dapat memahami dan menghargainya
7. sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid
8. merancang pengajaran terlebih dahulu, beri masa yang cukup bagi setiap tajuk, dan menyepadukan mata pelajaran
9. secara berterusan mengukur pendekatan, syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa 'baru dan segar' serta relevan
10. menyertai jawatankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah, jabatan atau dirinya sendiri.

Terhadap Disiplin:

1. seorang yang pakar dalam bidang yang dia ajar
2. seorang yang 'laparkan' ilmu; sentiasa up to date dalam bidangnya dengan membaca; menghadiri konferens, konvensyen, bengkel dan seminar; dan mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan
3. juga seorang yang suka 'belajar' perkara-perkara di luar bidangnya
4. aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainya
5. menjadi ahli kepada komuniti yang belajar
6. bina dan mengekalkan perhubungan profesional
7. bekerja dalam organisasi sekolah yang luas

Secara Peribadinya:

1. tunjukkan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi
2. berfikiran terbuka, rendah diri, dan bersikap optimistik.


Antara "Keunggulan" dengan "Realiti" wujud ruang lakukan "Perjuangan"

Apa yang "unggul" itu?
Boleh diukur dan dinilai menerusi aspek i) Diri Peribadi 2) Organisasi 3) Iklim dan
Budaya Kerja.
1. Diri peribadi: bersikap positif dan memiliki ketrampilan pengetahuan dan kemahiran yang tidak dipertikai; berfikiran terbuka (tidak sempit, jumud dan beku); pengurusan masa dan diri yang tinggi (selalu on time, datang awal, masuk kelas cepat, mengajar dengan penuh dedikasi dan penuh sifat dan ciri-ciri profesionalisme dan profesionaliti yang tinggi); suka bekerjasama dengan rakan sejawat (tidak lokek ilmu); hasil kerja yang berkualiti (dari segi isi kandungan, format, gaya dan persembahan) memenuhi sifat-sifat seorang yang inovatif, kreatif dan produktif; sabar dalam melayani karenah anak didik dan juga rakan sejawatan; berpegang kepada prinsip yang jelas, betul, benar, dan utuh di dalam semua keadaan dan situasi.
2. Organisasi: dapat dilihat sebagai sebuah organisasi yang sistematik, teratur dan tertib; jelas susun atur heirarki tugas dan kuasa; wujud kolaborasi, kolegialiti dan partisipasi; masing-massing individu faham dan menyumbang kepada kegemilangan organisasi.
3. Iklim dan Budaya Kerja: diri peribadi yang jadi ahli organisasi akan tentukan senario, suasana atau pun iklim seluruh premis yang akhirnya wujud sebagai satu budaya kerja berkualiti dan cemerlang; persekitaran yang bersih, ceria dan selamat; suasana yang kondusif kepada pembelajaran bermakna; anak didik yang aktif dan responsif tetapi bukan bising tak tentu hala.

Tetapi "realitinya" bagaimana?

1. Aspek peribadi: bersikap yang tidak sesuai dan tidak cerminkan seorang (atau guru-
guru) yang sejati dengan tingkah-laku dan gelagat yang merendahkan martabat diri dan
organisasi; datang lewat, lambat masuk kelas mengajar, atau kalau masuk tidak
mengajar, atau masuk sekejap kemudian tinggalkan murid buat kerja sendiri, suka
buang masa (berborak dan bersembang semasa bertugas), buat sibuk pada masa dia
tidak sibuk; semuanya ini jadi amalan dan tak rasa malu apatah lagi rasa berdosa.
Pengetahuan dan kemahiran yang tidak berkembang; walau dah lama menjadi guru
tetapi kerja masih comot, kabur, salah sana salah sini, tak faham format dan
kandungan, sangat lewat siapkan laporan data dan maklumat (termasuk analisis dan
diagnosis) dan masih tak pandai buat minit mesyuarat atau belum faham-faham bezakan
antara laporan dan minit; dokumen murid sering tidak kemaskini; buku-buku latihan
murid sangat lama tidak diperiksa; dan paling buruk sikap bodoh sombong, besar diri
dan sangka diri paling betul hingga kerja wajib sebagai seorang guru ditinggalkan dan
melebihkan kerja-kerja lain yang bukan wajib (direct selling dan seumpamanya);
bagaimana kita hendak jadi Guru Sebenar Guru?


2. Aspek Organisasi pula kenyataannya datangnya daripada sikap dan perlakuan para
ahlinya; sering wujud senario nafsu-nafsi (tidak landaskan prinsip dan peraturan)
akhirnya terbentuk organisasi yang kalut, caca-marba, ikut suka; hingga berlarutan
bertahun-tahun maka wujudlah beberapa status organisasi seperti: i) Organisasi
Bermasalah, ii) Organisasi Terbiar, iii) Organisasi Berpenyakit, iv) Organisasi
Bebas-Cukai dan v) Organisasi Mentaliti "Mengajar sebagai Kerja Bodoh."

3. Aspek Iklim dan Budaya Kerja: Relitinya iklim yang gambarkan "budaya organisasi" yang
sentiasa di bawah standard dan jangkaan semua pelanggan dalaman dan luaran atau
tidak memenuhi aspirasi masyarakat dan negara. Maka terdengarlah segala macam
rungutan, komen dan kritikan daripada rakyat jelata di desa sampailah kepada Perdana
Menteri yang memerintah negara; antarnya seperti "Kita tidak serius sebagai Guru Besar...";
"..sekolah kebangsaan tidak menarik dan kurang berdisiplin.'; "3M tidak berkesan di sekolah
kebangsaan berbanding SJK Cina."; "Sebanyak 1,919 buah sekolah dikenalpasti sebagai sekolah
prestasi rendah (SPR) kerana pencapaian bawah 30% kelulusan UPSR (1999)"; " Pelajar-
pelajar Melayu tertinggal dalam pelajaran seawal di bangku sekolah rendah lagi...."; adalah fakta
dan faktor yang mesti kita terima dan akui bagi membanteras dan memperbaikinya
melalui ruang yang luas di mana kita bebas membuat pilihan...yakni pilihan perjuangan
menghapuskan kealpaan, kelederan, kelewatan, ketidakakuran, kelemahan dan
kehinaan akibat dari kebejatan profesioanlisme.

Kita sebagai Apa yang Kita Fikirkan

Apa yang kita percayai dan yakini itulah yang kita buat dan lakukan (amalan hidup); dan
apa yang kita buat dan apa yang kita tidak buat akan jadi "warisan" (legacy) setelah kita
berpindah sekolah. Apabila kita secara tekal berfikir, bertindak (beramal) dan
mengutamakan motif diri kita inilah kemudiannya yang digelar sebagai sikap. Oleh itu
kaitan antara pemikiran, perbuatan atau tingkah-laku dan kepercayaan (beliefs) amatlah
saling berkait rapat dalam membezakan seseorang personaliti dengan personaliti yang
lain.

Jika kita fikirkan mengajar bersungguh-sungguh tidak penting (asal ajar sudah) maka
kerja mengajar kita jadilah sebagaimana seadanya sahaja, dan di mata anak didik kita
dilabel sebagai "guru malas". Begitu juga jika kita fikir datang awal atau masuk kelas
segera sebagai tidak penting maka jadilah kita orang yang sentiasa 'lengahkan waktu' dan
seolah-olah tidak berminat dalam pekerjaan kita sendiri.

Atau apa yang kita asyik lebihkan masa berborak dan bersembang (termasuk adu domba,
fitnah, hasut-menghasut, apatah lagi berpolitik) daripada mengajar anak didik sebaik-
baiknya, maka jadilah kita orang-orang yang utamakan kerja yang tidak berkenaan dan
mengabaikan kerja utama dan kerja yang wajib ke atas kita. Pendeknya inilah yang
dikatakan segala yang kita fikir, yakni menjadi 'kepercayaan kita' maka kita pasti
melakukan segala 'kebejatan' ini yakni apa yang kita amalkan setiap hari sehingga
menepati Hukum Ganjaran yakni "Apa Yang Disemai Itulah Yang Dituai"; dan inilah
menjadi "warisaan" kita yang kita tinggalkan nanti.

Jadilah Guru Sebenar Guru: Ke Sekolah Tidak Jemu Mengajar Tidak Lesu

Setiap sesuatu di dunia ini mempunyai dua wajah; positif atau negatif; hitam atau putih;
buruk atau baik; cemerlang atau kecundang; begitu juga sikap dan perlakuan kita
sebagai guru-guru yang bukan sahaja profesional sifatnya malah menunjukkan ciri-ciri
profesionaliti yang tinggi sepanjang masa. Antara ciri-ciri membezakan antara guru yang
profesional dengan guru yang tidak; rujuk senarai semak berikut, dan marilah kita
menukar sikap, persepsi dan posisi kita agar menjadi lebih perkasa dan berwibawa
dalam melaksanakan tugas mulia sebagai seorang guru.


Memenuhi Tuntutan "Guru Mengajar Murid Belajar"

Objektif kita akhirnya ialah memenuhi tuntutan konsep "guru mengajar murid belajar"
dapat direalisasikan pada tahap paling optimum dan dapat pula kita buktikan menerusi
kerja-buat kita setiap hari dan waktu. Bagi mencapai tahap ini semua kita mestilah
membetulkan iman (kepercayaan), bual (percakapan), dan amal (segala perlakuan) kita
sentiasa selaras antara ketiga-tiga aspek tersebut.

Memenuhi tuntutan "Guru Mengajar Murid Belajar" pula perlukan semua kita menjadi
guru-guru yang sebenar guru "Ke Sekolah Tidak Jemu Mengajar Tidak Lesu"; yang
membawa erti seseorang guru itu penuh iltizam, dedikasi, komited dan
bertanggungjawab tidak akan mengkhianati tugasnya dan murid-muirdnya. Prinsipnya
ialah guru-guru mesti faham bahawa tugas 'mengajar dan mendidik' pekerjaan yang sangat
mulia. Janganlah rosakkan 'kemuliaan tugas' ini dengan perangai dan gelagat yang tersasar
jauh daripada etika dan adab seorang guru yang mursyid. Guru-guru mestilah
menganggap pergi ke sekolah sebagai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar (tanpa
muslihat dan tipu helah) sebagai suatu ibadah. Guru-guru begini tidak akan cepat
menyalahkan keadaan dan tempat sebelum menyalahkan diri terlebih dahulu di samping
berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri.

Guru Sebenar Guru tidak akan melakukan sesuatu yang akan merosakkan organisasi
seperti: selalu ponteng; banyak beri alasan dan helah; sering mengelakkan diri daripada
menerima tugas dan tanggungjawab; menganggap sekolah hanya tempat kerja 'sementara'
atau selalu beri alasan 'tidak cukup masa'. Guru sebenar guru tidak menunjukkan ciri-ciri
'orang malas' ketika di dalam kelas tetapi sebaliknya mengajar dengan penuh ceria dan
dengan penuh semangat serta bersungguh-sungguh, memeriksa buku-buku tanpa
bertangguh.

Penutup

Fahamlah kita bahawa kecemerlangan organisasi dan institusi amat bergantung kepada
mutu jatidiri individu yang berada di dalamnya sama ada ia seorang guru, pembantu
tadbir, pembantu am rendah atau pun pekerja rendah awam; yang semuanya mempunyai
'amanah tugas' dan tanggungjawab yang sudah jelas dan terperinci yang tidak boleh kita
dakwa bahawa kita tidak tahu mengenainya.

Marilah kita menginsafinya dengan setulus ikhlas bahawa sebarang 'defisit
pembelajaran' misalnya adalah kerana kita selaku guru-guru yang tidak mengutamakan
masa sebaik mungkin semasa mengajar selama ini. Bagaimana pula kita akan dapat
memenuhi tuntutan bekerja 8 jam sehari seperti yang sedang diura-urakan oleh pihak
Kementerian Pendidikan jika waktu bekerjas 5½ jam sekarang ini pun kita sudah "lesu
dan layu?"ٱRujukan

Omar Mohd Hashim (1993). Pendidikan: Persoalan, Penyelesaian dan Harapan. Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.


William E. Schneider, Ph.D., (1998). Why Good Managements Ideas Fail
- Understanding Your Corporate Culture. Paradigm Shift International USA.


___________________(2001); Penyataan Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan.
Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.

esei : memperkasa guru 1

MEMPERKASA GURU SEBENAR GURU

Pendahuluan
Mempersiapkan generasi pelajar hari ini bagi menghadapi dan menangani cabaran-cabaran baru terutama tuntutan-tuntutan sebagai "knowledge worker" dalam era revolusi informasi abad ke-21 terletak di tangan dan dibahu seluruh kaum guru dan pendidik di pelbagai peringkat lebih-lebih lagi peringkat persekolahan rendah, amat memerlukan kesedaran yang tinggi bagi memperkembangkan dan mempertingkatkan setiap aspek profesionalisme keguruan ke suatu tahap yang tidak mungkin lagi dipertikai dan diperlekehkan oleh masyarakat dan negara,.
Usaha terbaru Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memperkenalkan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan mulai tahun 2001 adalah manifestasi dan bukti kepada komitmen bagi menggerakkan semua pihak untuk mencapai kecemerlangan pendidikan negara sebagai pusat kecemerlangan ilmu, sekali gus memartabatkan pendidikan yang bertaraf dunia.
Oleh kerana sifat sesuatu yang baru itu sering dipandang serong dan diragui, maka begitu juga persepsi sebahagian golongan pendidikan dan pentadbir pendidikan sehinggakan wujud semacam 'desakan' bagi mempermudahkan dan pengubahsuaian kepada instrumen Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan ini, adalah suatu sikap yang kurang wajar dalam konteks kita hendak memartabatkan pendidikan dan profesion keguruan.
Bagaimana Fenomena Pendidikan dan Pengurusan Sekolah masa kini?
Menurut Penyataan Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Jemaah Nazir Sekolah (2001) menyebut bahawa; "Orang ramai semakin kerap mempersoalkan kualiti pendidikan di sekolah, seolah-olah tidak lagi menaruh keyakinan kepada kewuibawaan sekolah dalam hal ehwal mendidik, terutama apabila mendapati kelakuan murid lepasan sekolah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan negara. Kecemerlangan pada sijil peperiksaan mereka secara realitinya tidak memperlihatkan kematangan berfikir, kepetahan berkomunikasi, ketokohan sebagai pemimpin, kemurnian tingkah laku, keupayaan mencipta dan menyumbang kepada pemajuan negara-bangsa dan global," (hlm.24).
Fenomena lain ialah wujudnya keadaan kepakaran dan profesionalisme guru tidak kemas kini dan relevan ke arah pembangunan diri insan yang menyeluruh dan seimbang seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Kajian pihak Nazir Sekolah juga mendapati kelesuan proses pendidikan ini ada kaitan secara sebab-akibat dengan amalan pentadbiran organisasi persekolahan yang lebih menguruskan hal-hal mekanikal seperti pengendalian perjawatan, gaji dan bangunan.
Oleh itu kesempurnaan yang menonjol di sekolah bukan pada pelakuan manusianya tetapi pada hal-hal kebendaan, maka terhasillah keluaran sekolah yang berkembang di tahap persepsi atau tanggapan fenomena luaran sahaja sehingga kurang upaya menyelesaikan masalah dan membuat keputusan rasional dan membangun.
Fenomena "Low Performing Schools"?
Salah satu kayu ukur bagi menentukan sesebuah sekolah itu baik, maju, meningkat dan membangun hingga ke tahap cemerlang (atau sebaliknya) adalah menerusi pencapaian peperiksaan. Berdasarkan keputusan Ujian Pencapaian Sekolh Rendah (UPSR) tahun 1999, sejumlah 1,919 buah sekolah rendah telah dikenalpasti sebagai "sekolah prestasi rendah" yakni sekolah-sekolah yang pencapaian peratus kelulusannya di bawah 30%
Dalam hubungan penarafan sekolah di bawah Standard Tinggi Kualiti Pendidikan ini pula pihak Jemaah Nazir Sekolah telah mendapati bahawa penilaian keseluruhan sekolah-sekolah setakat ini berada pada tahap tiga iaitu lemah dalam indeks komposit tahap sekolah dengan skor antara 30 hingga 49 peratus.
Kemudian kita didedahkan pula dengn dapatan hasil kajian sepasukan penyelidik Universiti Malaya terhadap "keberkesnan 3M" di antara sekolah-sekolah kebangsaan dengan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina khasnya, yang juga sekali lagi menampakkan "kelemahan dan ketidakberkesanan" yang ketara sekali berlaku di sekolah-sekolah kebangsaan kita.
Lama sebelum ini pun YAB Perdana Menteri Dato' Seri Doktor Mahathir Mohamad pernah "menyelar" sikap "tidak serius" yang terdapat di kalangan segelintir Guru Besar di sekolah-sekolah kebangsaan dan senario negatif dan "kurang menarik" yang wujud dan berlaku di sekolah-sekolah ini. Apakah tidak ada kaitannya apabila kita memperkatakan prestasi dan kualiti pendidikan ini dengan masalah dan dilema yang dihadapi seperti isu-isu kegagalan memenuhi kuota 55% kemasukan pelajar-pelajar Melayu ke IPTA kerana pencapaian yang rendah di dalam peperiksaan SPM dan STPM?
Rumusan kajian-kajian ini menyatakan bahawa pelajar-pelajar Melayu tertinggal dalam pelajaran seawal di bangku sekolah rendah lagi. Untuk mengatasinya kita perlu berpatah balik jauh ke belakang. Usaha membentuk pelajar-pelajar Melayu yang berdaya saing perlu bermula di peringkat sekolah kebangsaan (Isahak Haron, 2001). Nah begitu lantang sekali seruan ini dan sudah sewajarnya disambut bukan sahaja dengan semangat ingin menebus maruah malah memartabatkan pendidikan berkualiti di kalangan anak-anak Melayu. Maka inilah yang hendak dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan menerusi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan.
Ke Arah Pembaharuan Tema dan Sistem Pendidikan
Seperti yang diketahui abad ke-21 adalah era maklumat maka amatlah perlu kita dapat "melihat jauh ke depan" dalam konteks Wawasan 2020 dan perubahan-perubahan yang dibawa oleh era cyberspace, dalam usaha mewujudkan generasi pelajar yang berminda saintifik, kreatif, inovatif, mencintai ilmu, progresif, berbudaya fikir, di samping berakhlak dan beradab (Wan Liz Ozman Wan Omar, 2000).
Pembaharuan perlukan perubahan. Perubahan yang sangat utama dan penting ialah perubahan paradigma, sikap dan perlakuan agar setiap orang mampu berfungsi dan bersaing secara cekap dan berketrampilan. Satu daripadanya ialah konsep 'belajar sepanjang hayat' perlu menjadi amal budaya setiap pelajar menguasai 'belajar cara belajar' (UNESCO, 1995) dari segi:
• Belajar untuk mengetahui (Learning to Know)
• Belajar untk membuat (Learning to Do)
• Belajar untuk menjadi insan sempurna (Learning to Be)
• Belajar untuk hidup bersama (Learning to Live Together)
Noor Azman Ibrahim (1998) menyenaraikan enam tema penting sistem pendidikan abad ke -21 dengan pembelajaran cara baru di mana pembelajaran tidak lagi merupakan satu proses yang dikendalikan oleh institusi pendidikan (Tapscott, 1996) Enam tema tersebut adalah:
• Tema 1 : Pekerjaan dan pembelajaran makin menjadi perkara yang sama.
• Tema 2 : Pembelajaran makin menjadi cabaran seumur hidup.
• Tema 3 : Pembelajaran beranjak dari sekolah dan universiti formal.
• Tema 4: Beberapa institusi pendidikan bekerja keras ke arah kesesuaian dengan
• perubahan.
• Tema 5 : Kesedaran organisasi diperlukan untuk mewujudkan organisasi pembelajaran (learning organization).
• Tema 6 : Media baru boleh mengubah pendidikan dengan mewujudkan infostruktur bekerja belajar.

Kewibawaan yang Dipersoalkan

Apakah ertinya apabila Tapscott (1996) menyatakan bahawa pembelajaran tidak lagi dikendalikan oleh institusi pendidikan awam (sahaja)? Di Amerika Syarikat murid-muird yang belajar di rumah (home schooling) semakin meningkat dari tahun ke tahun; merupakan fenomena baru sejak beberapa dekad lalu sebagai manifestasi kepada 'ketidakpercayaan' ibu bapa dan orang awam terhadap mutu dan prestasi pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah awam.

Patricia M. Lings (1999) melaporkan sesi persekolahan tahun 1990-1991 terdapat 250,000 hingga 350,000 orang; sesi tahun 1995-1996 pula seramai 700,000 hingga 750,0000 orang kanak-kanak yang mengikuti homeschooling ini, dan manakala bagi sesei 1997-1998 telah mencecah seramai 1,000,000 orang kanak-kanak menyertai kaedah dan pendekatan belajar di rumah ini.

Salah satu daripada rtiga sebab mengapa berkembangnya konsep belajar di rumah (homeschooling) ini menurut Erica Clery (1998), ialah wujudnya kebimbangan berlakunya 'kerosakan' mental, fizikal dan spiritual ke atas kanak-kanak yang belajar di sekolah-sekolah di bawah tadbiran dan seliaan kerajaan. Tidakkah 'bunga-bunga' kepada senario yang sama akan berlaku suatu hari nanti di negara kita sendiri, apatah lagi setelah mencapai status negara maju seperti yang diwawaskan? Tidakkah juga 'gejala-gejala kerosakan' ini sudah pun wujud dan berlaku dan saban tahun ianya semakin parah dan berdarah sehingga sistem pendidikan kita didakwa 'sudah ketinggalan zaman' oleh kesatuan perguruan kebangsaan Malaysia?

Dengan yang demikian kita selaku guru-guru perlulah menyedari, memahami, dan menghayati betapa konsep penambahbaikan yang berterusan itu perlu dilaksanakan tanpa garis penamat sebagaimana gagasan yang dibawa menerusi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan.

Memperkasa Diri

Guru adalah nadi kepada sekolah. Profesionalismenya adalah kunci kepada peningkatan kualiti (Jemaah Nazir, 2001). Kualiti yang dimaksudkan bukan sahaja kepada kualiti proses malah yang lebih utama ialah kualiti outputnya (hasil). Perkara ini tidak mungkin dicapai jika individu, kumpulan, kelompok dan organisasi tidak cekap dan tidak berkesan. Maka itulah sumber manusianya perlu dibangunkan secara bersepadu menerusi latihan-latihan tertentu bagi memastikan setiap individu itu dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Pengalaman-pengalaman yang diterima menerusi program pembangunan profesional ini sama ada ianya bersifat latihan-latihan khusus atau pun pengalaman sebenar di tempat kerja sudah barang tentu membolehkan atau mengupayakan guru-guru bertindak atau berpelakuan secara berkesan untuk meningkatkan kualiti pendidikan sekolahnya.
Menjadi guru yang perkasa bukanlah bererti perkasa dari segi fizikal dan tenaga sahaja tetapi yang lebih penting ialah keperkasaan dari aspek profesionalismenya, prinsipnya, keutuhan keperibadiannya, kecekapan dan ketrampilannya, mental dan keintelektualannya, kestabilan emosi dan spiritualnya serta kebijaksanaan dan kepemimpinannya. Oleh itu menjadi seorang guru yang perkasa amat dipengaruhi oleh tahap tinggi atau rendahnya ciri-ciri dan prestasi profesionalismenya; teguh, tegas dan utuh atau rapuh, lemah dan tidak tegas pegangan hidup dan prinsipnya; luas, tinggi dasn mendalam atau sebaliknya dari segi intelektualnya yang digambarkan menerusi kesedaran-diri dan faham-kendiri yang mendasari kebijaksanaan dan hemah dalam kepimpinan. Seorang guru yang perkasa juga seorang guru yang cekap dan berkesan.
Eilane (2000) ytelah mengenalpasti beberapa ciri seseorang guru yang amat berkesan (highly effective) yang dikategorikan kepada tiga aspek iaitu:
• Ciri peribadi yang menjelaskan perwatakan.
• Ciri mengajar yang memberikan hasil.
• Ciri intelek yang menunjukkan ilmu, sedar-diri dan faham-kendiri.
1. Ciri Peribadi: seorang yang 'bermatlamat' (mission-driven) dan juga seorang yang 'asyik' dalam pekerjaannya. Kedua , ianya bersikap positif dan 'real' yakni yakin dalam apa pun yang dilakukan di samping sabar menerima 'kenyataan' biar pun pahit untuk ditelan. Ketiganya ia merupakan seorang 'guru-pemimpin'; di samping mengajar ia juga membimbing dan menunjuk ajar bukan sahaja anak didik malah rakan sejawat dan siapa sahaja.
2. Ciri Mengajar: seorang yang memiliki dan sentiasa menerapkan aspek 'dengannya' ("with-it-ness") dalam apa jua yang dibuat atau apa jua yang murid-muridnya mesti buat. Ia juga mempunyai stail yang tersendiri, sesuai dengan semua keadaan dan persekitaran, nilai dan budaya, peraturan dan undang-undang. Ianya juga memiliki kepakaran memotivasi serta kebekesanan dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. Ciri Intelektual: seorang yang suka 'membaca buku', dan mempunyai 'mental life' yang segar, berkembang dan bersifat 'berpenyugnguhan kendiri' (self-actualization) dengan minda yang sihat dan terbuka, melihat alam dan kehidupan di dalam ruang lingkup yang luas dan menyeluruh (banyak) di samping melihat, menganalisis, mensintisis dan menilai satu di dalam yang banyak.
Memperkasa dengan Penilaian dan Berpusatkan Prinsip
Guru sering menilai anak didiknya tetapi pernahkah kita menilai diri sendiri? Sedarkah kita sebagai guru yang kerjanya 'mengajar sepanjang hayat' (sebelum bersara wajib) kita telah tidak cukup melakukan satu perkara sepenting ini? Kalau begitu bagaimana kita tahu dan boleh meningkatkan tahap profesionalisme kita?
L. Dee Fink (1999), dalam satu artikelnya "Evaluating Your Own Teaching" menyebut:
" Assuming that no one is perfect and therefore everyone has room for
improvement, evaluation is the means by which ewe try to identify which
aspects of our teaching are good and which need to be changed. The
question then arises as two who should take responsibility for doing this
evaluation. My believe is that evaluation is an inherent part of good teaching.
Therefore it is the teacher himself or herself who should take primary
responsibility for doing the evaluation."

"To improve is to change. And to be perfect is to change often", demikian ujar Winston Churchill. Jadi titik tolak bagi melakukan perubahan, dan kemudian mencapai kemahiran dan kesempurnaan memakan masa dan dayausaha. Bagi mencapai perubahan yang berjaya dan berkesan perlukan seseorang itu bukan sahaja menambah pengetahuan dan kemahiran baru malah sering pula memerlukan kita belajar semula sesuatu konsep, kaedah dan teknik yang mungkin kini sudah usang. Tidak ada orang yang tidak boleh melakukan aspek belajar semula ini kecuali seseorang itu sudah merasa dirinya sudah lengkap segala-galanya seperti kata Epictetus (55-135 M); "It is impossible for anyone to begin to learn what he believes he already knows." Pengalaman berserta beraneka kemahiran yang dititipkan oleh guru menerusi proses pengajaran dan pembelajaran umpamanya bermaksud melalukan perubahan sikap, seterusnya mengubah pemikiran dan paradigma sehingga terciptalah tangkah-laku yang dihasratkan itu tercapai. Menurut Dee Fink lagi penilaian bagi menghasilkan perubahan ke arah peningkatan profesionalisme individu seseorang guru itu amat besar faedahnya berdasarkan tiga sebab.
1. Pertama, tanpa mengambil kira bagaimana baik atau buruk kita sebagai guru-guru, kita semua mempunyai potensi, menjadi lebih baik lama-kelamaan. Sementara sebahagian guru-guru bertambah baik dan hampir menemui potensi mereka, sayang sebahagian yang lainnya mengalami peningkatan yang kecil sahaja sewaktu peringkat awal kerjaya dan kemudiannya seolah-olah 'mendatar' kualitinya malah kadang-kadang 'merosot'. Kenapa? Natijahnya terdapat perbezaan pokok di antara mereka yang berjaya dengan mereka yang gagal meningkat, adalah disebabkan golongan pertama itu mengumpul maklumat mengenai pengajaran mereka dan mengambil daya usaha bagi penambahbaikan sesetengah aspek daripadanya - setiap kali mereka mengajar.
2. Sebab kedua mengapa perlunya membuat penilaian adalah bagi mendokumentasikan kualiti seseorang bagi rujukan pihak lain, yang perlu mengetahui track record seseorang sepanjang kerjayanya. Satu cara sahaja guru-guru boleh membekalkan maklumat seumpama ini iaitu dengan cara mengumpulnya, dan inilah penilaian. Dengan kaedah ini juga dapat membantu seseorang guru itu memahami keberkesanan pengajarannya dengan lebih baik lagi.
3. Sebab ketiga pula merupakan satu keperluan yang bersifat peribadi dan keinginan manusia untuk menilai. Hal ini adalah bagi kepuasan mental dan psikologikal diri sendiri. Melakukan sesuatu kerja dengan baik adalah satu perkara; manakala satu perkara lagi dengan memiliki maklumat yang padu, kita tahu kita telah melakukan kerja dengan baik. Pengetahuan dan kepastian ini hanya mungkin jika kita membuat penilaian yang rapi dan telus.
Antara "Powerful" atau "Powerless"
Selepas kita melakukan penilaian baharulah kita tahu status atau kedudukan tahap dan taraf ketrampilan kita selaku guru yang bagaimana; cergas dan cerdas; pantas dan tangkas; cekal dan tabah; mengurus masa atau membuang masa? Kemudian baru kita boleh "memilih" ada untuk menjadi guru yang "powerful" atau "powerless". Tentulah bagi menjadi seorang guru yang perkasa kita mestilah seorang yang "powerful" bukan sebaliknya. Jadi pilihan di tangan kita.
Perasaan dan perlakuan "tidak berdaya" ("powerless") boleh berlaku daripada sekecil-kecil insiden atau peristiwa sehingga kepada masalah atau perkara yang besar. Jika kita gagal mengatsasi atau membiarkan keadaan "tidak berdaya" ini kita akan menjadi lebih tidak berdaya saing, lemah jiwa dan raga, lemah mental dan spiritual akhirnya kita melihat dunia dan kehidupan tidak memberi erti apa-apa, selanjutanya kita kecewa dan sengsara serta merintih nasib dan takdir. Apa yang kita buat apabila kita memilih menjadi seorang yang "powerless" ialah; tak kisah, tunggu, lengah atau lewatkan, tidak ambil tindakan atau "buat de' "sahaja, hampa, jadi tidak peduli, abaikan dan jadi seorang yang acuh tak acuh.
Kemudian apa pula yang kita dapat bila kita merasa "powerless"; status quo, hubungan yang Kalah/Menang (Lose/Win), tidak dijangka/hasil yang tidak diketahui, ketidakpastian, hasrat dan angan-angan (fantasi), dan merosot keupayaan seterusnya prestasi jadi rendah.
Jadilah Seorang Yang Powerful
Jelas menjadi seorang yang "powerless" tidak menjanjikan sebarang kebaikan dan faedah sama ada dari segi peribadi, kumpulan, kelompok atau pun organisasi dan kerjaya yang kita ceburi. Tentulah kita memilih untuk menjadi "powerful" dan berjaya dalam semua bidang dan aspek kehidupan berkeluarga, sosial dan kerjaya dan dapat menyumbang kepada kesejahteraan bangsa dan negara menerusi tugas mendidik yang kita hayati ini.
Dalam menajdi "powerful" kita perlu kenal tiga "kuasa" yang masing-masing ada baik dan buruknya iatu i) kuasa paksaan, ii) kuasa utiliti dan iii) kuasa berpusatkan prinsip (principle-centered).
Fokus kita ialah kepada kuasa berpusatkan prinsip (principle-centered power) bagi mencapai hasrat menjadi guru yang perkasa; guru sebenar guru -- ke sekolah tidak jemu mengajar tidak lesu! Kuasa berpusatkan prinsip adaah berasaskan apa yang anda boleh buat dengan orang-orang lain. Kuasa berpusatkan prinsip juga ertinya berasaskan 'hormat': individu yang dihormati akan dipercayai, disegani dan menjadi inspirasi kepada orang-orang lain, dan oleh itu kepemimpinannya diterima sepenuh hati. Oleh itu guuu-guru yang perkasa berpusatkan prinsip ini akan menjurus kepada kawalan-kendiri, tingkah-laku beretika dan kehidupan yang proaktif (Blaine Lee, 1997).
Salah satu prinsip penting dalam mengurus diri dan organisasi ialah prinsip samarata atau adil (kepada orang lain dan kepada diri). Oleh itu satu keperluan yang mesti ada ialah keberanian menghadapinya, serta kemampuan dan keupayaan membuat teguran dan ulasan bagi membetulkan mana-mana individu yang tersasar dari landasan dan terkeluar dari tujuan dan matlamat organisasi. Di sini prinsip 'Bukan Kepada Siapa Betul Tetapi Kepada Apa Yang Betul' hendaklah menjadi pegangan. Intipati kepada prinsip ini ialah apa yang betul atau apa yang tidak betul bukan berdasarkan seseorang itu ketua (boss) atau penngikut (subordinate), tetapi kepada apakah persoalannya, apakah kesan atau implikasinya, atau apakah tafsiran dari segi falsah, peraturan, dan objektivitinya, di mana matlamat akhirnya semua orang akan buat perkara yang betul dan tidak dipertikaikan lagi.
Kesan dan Hasil Kuasa Berpusatkan Prinsip
Guru-guru yang perkasa berpusatkan prinsip ini akan memberi pengaruh kepada berlakunya transformasi budaya belajar dan mengajar yang hebat. Transformasi ialah perubahan, yakni perubahan yang disebabkan wujudnya perhubungan di mana 'hormat' menjadi asasnya. Manusia tidak setia kepada logo -- mereka setia kepad orang lain (pemimpin berprinsip). Blaine Lee (1997) dalam bukunya The Power Principle: Influence With Honour menyenaraikan empat kesan yang terhasil daripada kuasa berpusatkan prinsip ini sebagaimana berikut:
1. Kuasa berkekalan : Apabila kesan dan pengaruh orang perkasa ini tetap bersama atau di alam diri walaupun orang itu sudah tiada di dunia ini. Ertinya pengaruh orang yang perkasa ini meninggalkan kesan yang bukan sedikit malah berterusan sehingga pengaruh ini di 'turunkan' pula keapada generasi seterusnya. Tidak seperti kesan daripada kuasa paksaan yang cuma berkesan selagi orang takut. Juga tidak seperti kesan kuasa utiliti, ia datang dan ia pergi dan sangat bersifat sementara. Tetapi kuasa berpusatkan prinsip mewujudkan perhubungan yang berkekalan -- ia tidak terhenti bila pengurusan baru mengambil alih, tidak juga menjadi ketinggalan zaman bila muncul sesuatu yang baru.
2. Tingkah-laku Proaktif : Kuasa berpusatkan prinsip menggalakkan tingkah-laku proaktif yang membina dan membawa perhubungan yang bukan bersifat situasional tetapi transformasional yang bererti kita membuat pilihan kepada mana yang lebih penting dan mana yang lebih bernilai dan berharga. Tingkah-laku proaktif melahirkan tingkah-laku yang dihormati: tak perlu penyeliaan, tak perlu mandur. Guru-guru yang bertingkah-laku proaktif dalam konteks ini sebenarnya memiliki standard dalaman yang lebih tiggi daripada apa yang diletakkan kepadanya. Ia tidak memikirkan untuk buat perkara lain, kerana bertentangan dengan jiwanya. Jika tingkah-lakunya merosot ke bawah paras yang ditentukan (standard), guru yang proaktif ini mampu 'membetulkan dirinya'. Falsafahnya "Saya boleh buat lebih baik. Saya boleh jadi lebih baik."
3. Kawalan-kendiri : Ini bukan lagi kuasa yang datang dari luar. Kuasa berpusatkan prinsip fokusnya ke dalam diri. Ianya bergantung kepada keupayaan dalaman masing-masing bagi lebih tabah, lebih giat, lebih bersungguh-sungguh bila mengesampingkan apa yang mereka mahu berbanding apa yang lebih besar dan mustahak. Ini akhirnya membuatkan seseorang itu sanggup berkorban; iaitu melupakan apa yang kita hendak sekarang kerana hendakkan perkara-perkara yang lebih mendesak.
4. Membina Kesaling-bergantungan : Dalam kehidupan manusia tidak boleh hidup dan bekerja seorang diri, tidak kira sekaya mana atau selemah atau semiskin mana sekalipun, apatah lagi di dalam organisasi dan institusi zaman sekarang. Menerusi kuasa paksaan kita memupuk dan menggalakkan pelbagai jenis kebergantungan, manakala dalam kuasa utiliti ianya memupuk dan menggalakkan kebebasan -- kebebasan untuk memilih seperti kita boleh memilih untuk bersatu atau kita memilih untuk berpisah. Oleh itu kesaling-bergantungan adalah kesan daripada kuasa berpusatkan prinsip: yang boleh menjawab soalan, "Apa yang boleh dan apa yang akan jadi bila kita bersatu?" Kesaling-bergantungan juga melahirkan sinergi daripada seluruh individu agar matlamat dan objektif institusi dan organisasi tercapai dengan cemerlang dan gemilang.

Aspek-aspek yang kita buat daripada budaya berpusatkan prinsip ini adalah: meyakinkan; jadi sabar; jadi penyantun; mengajar; menerima; baik hati; menyayangi; belajar; berdisiplin; jadi istiqamah dan hidup dengan keutuhan.

Ini pula kesan atau hasil yang kita dapat dengan budaya berpusatkan prinsip: rakan dan perkongsian, transformasi yang bertimbal balik, sinergi, risiko yang diambil kira, pertambahan keupayaan, kawalan dalaman yang positif, kawalan-kendiri, tingkah-laku beretika, hubungan yang saling bergantung, proaktiviti, kepercayaan, penyelesaian secara Menang/Menang (Win/Win), persetujuan rakan-kongsi dn kepuasan mendalam hubungan jangka-panjang.

Siapa Guru Sebenar Guru: Ke Sekolah Tidak Jemu Mengajar Tidak Lesu?

Sebagai golongan orang-orang yang berilmu pengetahuan dan terlatih guru-guru bukan sahaja perlu mahir dalam bidang masing-masing tetapi juga mestilah berkebolehan menggunakan teknologi komputer secara kreatif dan inovatif. Mereka hendaklah melihat revolusi sistem pendidikan ini sebagai satu peluang untuk meningkatkan kualtiti dan produktiviti pendidikan bukannya sebagai ancaman kepada masa depan karier mereka (Wan Liz Ozman, 2000). Jadi menyediakan diri menjadi guru yang perkasa perlukan latihan dan latihan-latihan semula secara berterusan atau bila-bila sahaja jika ada peluang dan kesempatan. Hanya dengan sikap proaktif, semangat dan keinginan yang tinggi bagi memperlengkapkan diri sahajalah seseorang itu guru itu mampu menyesuaikan dirinya dengan pelbagai cabaran, tuntutan dan tekanan tugas dan kerja yang sering berubah dalam proses peningkatan dan pembaharuan seperti tersirat di dalam Standard Tinggi Kualiti Pendidikan hari ini.]

Guru sebenar guru ialah seorang guru yang memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar), sebagai penyemai nilai luhur, pembimbing, penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan teladan kepada setiap anak didiknya. Guru ynag perkasa bukan sahaja sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang yang penuh dengan sifat-sifat iltizam, dedikasi, bertanggungjawab, komited, tekun, sabar, bertimbang rasa, rajin, ceria, amanah, berpegang kepada janji; tetap tidak akan mengkhianati tugasnya atau murid-muridnya.

Prinsip utamanya seorang guru yang perkasa mesti faham bahwa tugas 'mengajar dan mendidik serta meneladan' adalah pekerjaan yang sangat mulia. Guru sebenar guru mestilah dapat menganggap pergi ke sekolah sebagai pergi ke medan jihad (menentang, membasmi dan mencegah kejahilan, kebodohan, kebebalan, kelemahan, kealpaan, kemunduran dan kehinaan akibat tidak berilmu pengetahuan) dan kerja mengajar pula (tanpa sebarang muslihat dan tipu helah) sebagai suatu ibadah. Oleh itu seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru sebenar guru ini dikelaskan sebagai:
• Al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar
• Al-murabbi : menjayakan proses tarbiah
• Al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti
• Al-mursyid : membentuk kepimpinan insan
• Al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran
Seorang guru yang perkasa tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi.

Penutup

Tugas murni lagi mulia kita sebagai guru seharusnya jangan dicemari dengan gejala-gejala buruk yang merosakkan sehingga kelemahan, kemunduran dan kegagalan pendidikan yang kita pikul hari ini dari segi menyediakan pengalaman-pengalaman berguna bagi kegunaan masa hadapan anak-anak didik kita nanti, akan menyebabkan adanya individu yang ingin maju tetapi hanya berlegar sekitar mediocrity, dan tidak pun berupaya menggunakan peranan mereka untuk citarasanya apatah lagi memenuhi citarasa bangsa dan negaranya. Kegagalan ini juga nanti menghasilkan individu yang menjalankan sekerja separuh hati, atau sekadar makan gaji (Jemaah Nazir, 2000).
Oleh itu selaku guru-guru kita sewajarnya menyedari hal ini dan oleh kerana itu juga amat penting diingat bahawa apa jua yang kita buat dan apa jua yang kita tidak buat akan mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Dalam banyak senario kita boleh lihat dan nilai sendiri bagaimana guru yahg dikatakan seorang guru yang tidak jemu apabila sentiasa menampilkan sikap dan perlakuan positif seperti datangnya awal baliknya lewat; atau seorang guru yang tidak jemu mengajar biarpun berhadapan dengan segelintir murid yang lemah., lambat dan dengan berbagai karenah; guru yang tidak lesu tetapi tetap bertenaga dari pagi sampai ke tengah hari (atau petang); ia tidak membezakan murid atau kelas yang cerdas dengan murid atau kelas yang kurang cerdas.
Jangan sekali-kali ada perasaan apatah lagi tersimpan niat di hati, akibat dari sikap dan perbuatan kita, kita sangka yang rosak dan buruk hanyalah organisasi atau sekolah kita sahaja; malah kerosakan yang lebih besar ialah rosaknya nama baik, cemarnya maruah, buruknya perangai diri sendiri akibat mengikutkan hati dan nafsu ammarah kita sehingga kita tidak mampu lagi mengenal atau membezakan mana kaca mana intan, mana emas sepuluh mana emas sepuh.
Kita harus berani dan secara gentleman mengakui bahawa apa jua kelemahan dan kebejatan profesionalisme yang wujud dan berlaku di sekolah kita masing-masing (apatah lagi jika kita peneraju atau primadonanya) sehingga senario dan fenomena yang terpancar di kava TV atau di dada-dada akhbar masalah-masalah sosial yan berkaitan dengan sistem pendidikan negara mendesak agar usaha pihak institusi pendidikan perlu diletakkan pada landasan yang lebih efisien lagi. Dan kita tidak mungkin menjadi efisien jika kita bukan seorang guru yang perkasa; jika kita seorang guru yang "powerless"; jika kita seorang guru yang tidak ada prinsip; jika kita seorang yang buta mata hati; jika kita seorang guru yang tahu tapi tidak mahu; atau jika kita seorang guru yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Setiap dari kita pasti mampu dan berjaya menjadi seorang guru yang perkasa: ke sekolah tidak jemu mengajar tidak lesu jika kita menghayati sabda Rasulullah s.a.w. yang mafhumnya;
"Barangsiapa yang amalannya hari ini lebih baik dari semalam;
dia adalah orang yang beruntung.
Barangsiapa yang amalannya hari ini sama dengan yang semalam,
dia adalah orang yang rugi.
Dan barangsiapa yang amalannya hari ini lebih buruk dari hari semalam,
dia tergolong orang yang dilaknat Allah S.W.T." ٱ


Rujukan

Lee, Blaine (1997). The Power Principle: Influence With Honor. Simon & Schuster, New York, USA.

Elaine, McEwan (1998-2001). Ten Traits of Highly Effective Teachers, McEwan-Adwin Groups. http://www.elainemcewan.com/ten_traits_teachers.htm 30.09.2001

Clery, E.(1998). Home Schooling : The Meaning That The Homeschooled Child Assigns to This Experience. Issues in Educational Research, 8(1), 1-13. http://cleomurdoch.edu.au/gen/iir/iier8/clery.html

Fink, L.Dee (1999). Evaluating Your Own Teaching. Terbit dalam Improving College Teaching oleh Peter Seldin (ed.). University of Oklahoma Instructional Development Program, July 20, 1999.

Leblanc, Richard (1998). Good Teaching: The To Ten Requirements. Terbit dalam The Teaching Professor.

Noor Azmi Ibrahim (1998). Kurikulum Abad Ke-21: Pengembangan dan Penekanan, Jurnal Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Kuala Lumpur.

M.Lings, Patricia (1999). Homeschoolers: Estimating Number and Growth. National Institute on Student Achievement, Curriculum, and Assessment, Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of Education. Web Edition, 1999. http://www.nfie.org/2000/htm

Wan Liz Ozman Wan Omar (2000). Mengurus
http://www.angelfire.com/journal2/fakir_zamani/ceramah8.htm