Isnin, 26 Oktober 2009

GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB / UNIT BERUNIFORM
Tugas :
1. Membentuk jawatankuasa.
2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
6. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
7. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan..
8. Memastikan Minit Mesyuarat Agung dan laporan aktiviti mingguan disedia dan difailkan.
9. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. .
10. menganalisis kelemahan dan kekuatan sedia ada ( terutama dalam sebarang pertandingan )
11. Memastikan pengurusan kewangan dan peralatan diurus dengan baik.
12. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk.
13. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-­ahli.
14. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah / zon / daerah / negeri dan kebangsaan dengan baik
15. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan .
16. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
17. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
18. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
19. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
20. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli.
21. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
22. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.
23. Memastikan mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga bagi aktiviti luar sekolah dan luar waktu sekolah.
24. Sentiasa mengambil langkah-langka menjaga kebajikan dan keselamatan ahlinya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan