Isnin, 26 Oktober 2009

POLISI PBSS
( Program Bersepadu Sekolah Sihat )

Objektif PBSS :

1. Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah.
2. Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, selamat dan sihat.
3. Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat.
4. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat.
5. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti dalam program kesihatan sekolah.
6. Menyediakan perkhidmatan kesihatan sekolah bagi :
menilai status kesihatan pelajar.
memberi khidmat rawatan dan rujukan.
menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah kesihatan pelajar.
Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakit-penyakit di sekolah
Mencegah dan mengawal kejadian penyakit berjangkit.
Mengenalpasti, merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya.

KANTIN
Objektif :

Agar kantin lebih bersih dan ceria.
Cara penggunaan kantin dipatuhi.

Tatacara Tindakan Pelajar

· Baca, fahami dan patuhi peraturan penggunaan kantin.
· Beratur semasa membeli makanan.
· Ikut arahan guru dan pengawas bertugas.
· Gunakan sabun dan tuala yang disediakan.
· Buang sisa makanan dalam plastik dan tong sampah yang disediakan.
· Jangan guna sinki yang rosak dan tersumbat.
· Tidak dibenarkan masuk ke ruang penyediaan makanan.
· Dibenarkan makan dan minum pada waktu rehat sahaja.

Tatacara Pihak Pengurusan / Guru
· Berrtanggungjawab memastikan kebersihan kantin terjaga.
· memastikan suasana kantin dalam keadaan terkawal.
· memastikan kemudahan kantin terpelihara dan melaporkannya jika terdapat kerosakan.
· masukkan bekas makanan dan minuman dalam bekas yang disediakan.
· guru disiplin menyediakan pengawas bertugas semasa rehat.
· guru kantin menyediakan peraturan penggunaan kantin dan paparkan di kantin.

TANDAS
Objektif :

Warga sekolah dapat mengamalkan budaya menjaga kebersihan di dalam tandas.
Dapat menggunakan dan menjaga setiap kemudahan yang disediakan dengan sebaik mungkin.
memastikan tandas sentiasa dalam keadaan yang sempurna, ceria dan selesa setiap masa.

Tatacara Tindakan Pelajar

· Memastikan setiap sampah (tisu,plastik dan sebagainya) dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan.
· Mengepam tangki simbah selepas membuang air.
· Menutup semua pili air selepas menggunakannya.
· Menjaga kebersihan tandas.
· Waktu pergi ke tandas hanya pada waktu rehat, waktu ketiga dan waktu ketujuh.
· Setiap pelajar yang hendak ke tandas mestilah memakai pas kebenaran.
· Tidak menjadikan tandas sebagai tempat bersembunyi dan ponteng kelas.
· Memastikan penggunaan kertas surat khabar untuk membuang tuaIa wanita dan dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan.
· Menjaga tingkah laku dengan tidak menconteng dinding dan membuang sampah dengan sewenang-wenangnya.

Tatacara Pihak Pengurusan / Guru

Membaiki kemudahan-kemudahan yang didapati rosak.
Memastikan jadual penyelenggaraan tandas diikuti sepanjang masa.
Memastikan tandas sentiasa dalam keadaan bersih.
Guru yang bertugas hendaklah sentiasa membuat rondaan agar pelajar tidak berada di dalam tandas selain waktu yang ditetapkan.
Memastikan jadual penyelenggaraan diisi dengan sebaik mungkin.


SALIRAN DAN PERPARITAN
Objektif :
F Memastikan aliran air dapat berjalan dengan lancar.
F Memastikan longkang dan saliran dalam keadaan bersih dan sentiasa dibubuh ubat penyah kuman.
F Memastikan longkang dan saliran sentiasa dipantau untuk menentukan tahap kebersihan dan keselamatannya.

Tatacara Tindakan Pelajar
F Memastikan setiap sampah (tisu plastik dan sebagainya), sisa makanan tidak dibuang ke dalam longkang.
F Memastikan setiap pembersihan sampah termasuk kawasan hadapan kelas dan longkang yang berkenaan.
F Melaporkan kepada pengawas, ketua tingkatan dan guru tentang perlakuan pelajar yang mengotorkan sistem longkang dan saliran.

Tatacara Pihak Pengurusan / Guru

F Membaiki longkang-longkang dan saliran yang rosak, pecah dan tidak selamat.
F Membuat jadual pemantauan terhadap tahap keselamatan, kelancaran, kebersihan longkang dan saliran.
F Membuat jadual senarai tugas untuk pekerja sekolah tentang tugas-tugas / prosedur yang perIu dilaksanakan.
F Guru tingkatan sentiasa mengingatkan pelajar tentang kepentingan kebersihan longkang dan saliran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan