Selasa, 15 Disember 2009

panduan mudah pengurusan kewangan sekolah

PANDUAN AKAUN KEWANGAN SEKOLAH

Perkara-perkara yang di bawah ini perlu diambil perhatian berat/serius:-

1. Kerani yang bertanggungjawab dalam hal kewangan dan akaun sekolah
- mesti dilantik melalui surat rasmi.

2. Buku tunai
- direkodkan tiap-tiap hari.
- ditutup tiap-tiap bulan.
- disemak oleh kerani dan Guru Besar/Pengetua.
- ditandatangani oleh Guru Besar/Pengetua, Guru Penolong Kanan 1 dan dua orang pemeriksa dalaman.

3. Buku resit
- didaftarkan dan bersiri.
- gunakan kertas karbon ‘double sided’.
- tak boleh guna pemadam.
- resit yang ‘batal’ mesti disertakan pada buku resit tersebut.

4. Bank in slip
- disemak dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua sebelum dibankkan dan selepas dibankkan.

5. Baucer
- No. Siri.
- Nama penerima.
- No. Inbois.
- Inbois/Surat kebenaran.
- No. L.O.
- L.O.
- No. Cek.
- Cek dipalang/Akaun Payee Only.
- Tanda Tangan Guru Besar/Pengetua.

6. Daftar bil
- didaftarkan dalam buku khas.
- disimpan dalam almari/peti berkunci.

7. Daftar buku resit
- diberikan No. Siri.
- nama guru/pegawai yang diberi kuasa menggunakannya.
- disimpan dalam almari/peti berkunci.

8. Buku cek
- dicop Akaun Payee Only atau dipalang.
- catatan pada keratan cek dilengkapkan.
- cek kosong jangan ditanda tangani.
- buat baucer dulu baru boleh tulis cek.
- dicop tempoh laku satu bulan atau tiga bulan.

9. Penyata bulanan bank
- disemak dan ditutup tiap-tiap bulan.
- ditanda tangani oleh Guru Besar/Pengetua.

10. L.O. resmi
- ditanda tangani oleh Guru Besar/Pengetua.
- disahkan penghantaran oleh pembekal dan Pengetua/Guru Besar.
- ditulis setelah L.O dalaman diluluskan oleh Guru Besar/Pengetua.

11. L.O dalaman
- ditanda tangani oleh Ketua Panitia.
- diluluskan oleh Guru Besar/Pengetua.

12. Panjar wang runcit
- direkodkan.
- disemak dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua.
- disertakan resit pembayaran.

13. Anggaran belanjawan tahunan
- ikut dan patuhi.

14. Sistem simpanan
- simpan dalam almari/peti berkunci.
- simpan dengan kemas/teratur/lengkap.
- sertakan semua dokumen yang berkaitan.

15. Tindakan pada teguran audit
- dibuat sekurang-kurangnya mengandungi:
i. Bil.
ii. Taguran/hal.
iii. Muka Surat.
iv. Jawapan/Penyelesaian.

16. Cop terimaan
- mesti ada.

17. Cop sudah bayar
- mesti ada.

18. Jawatankuasa Kewangan
- Pengerusi = Guru Besar/Pengetua.
- Setiausaha = Kerani Kewangan.
- Ahli = GPK 1.
GPK (HEM).
Ketua Bidang/Ketua Panitia.

19. Surat kebenaran mengutip wang/yuran dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
- dapatkan dan simpan dengan baik.

20. Surat kebenaran kepada Guru/Pegawai kerkenaan untuk mengutip wang/yuran
- dibuat.
- guru mesti tanda tangan penerimaan tugas.
- disimpan dengan baik.

21. Sistem Penyimpanan Surat/Dokumen
- simpan dalam almari/peti berkunci.
- semua dokumen mesti lengkap.

22. Pekeliling Kewangan dan Akaun Sekolah
- dilengkapkan dan disimpan dengan baik dalam almari/peti besi.

23. Surat kebenaran membeli barang dari jabatan bagi barang yang melebihi had harga dibenarkan kepada Guru Besar/Pengetua.
- dapatkan dari JPNS terlebih dahulu baru beli.
- disimpan dengan baik.

24. Penerimaan
- dikeluarkan resit terimaan.

25. Terimaan RM500.00 dan ke atas
- mesti dibankkan pada hari terimaan tersebut.

26. Pembayaran
- dibayar dalam tempoh sebulan dari tarikh inbois.
- bayar dengan gunakan cek saja.
- tak boleh guna wang tunai.

27. Resit Pembayaran
- dapatkan resit dari pembekal.

28. Tukar Virement
- dapatkan kebenaran dari JPNS terlebih dahulu baru boleh belanja.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan