Selasa, 15 Disember 2009

tugas jawatankuasa khas sekolah

Panduan Persekolahan 2010

JK PENTADBIRAN:
o Menyediakan kemudahan P & P sekolah
o Menyediakan kemudahan peralatan sekolah
o Menyediakan senarai tugas staf 2010
o Menyediakan anggaran peruntukan 2010
o Menjelaskan objektif dan matlamat sekolah 2010
o Menjelaskan misi dan visi sekolah 2010


JK KEWANGAN:

o Mempastikan yuran sekolah dipungut dari semua murid tahun 2010
o Membuat anggaran perbelanjaan tahunan 2010
o Mengesahkan pembelian keperluan sekolah
o Menyediakan bayaran kepada pembekal mengikut prosedur kewangan yang diluluskan(AP 95)
o Menyediakan laporan audit
o Menjawab teguran audit bagi pihak sekolah


JK P. S. SEKOLAH:
o Menyediakan kemudahan pusat sumber yang terkini
o Menyelaras program Nilam
o Menyediakan jadual pusat sumber
o Mengelola stok pusat sumber sekolah
o Menyenarai kemudahan pusat sumber
o Melapor kegiatan pusat sumber

JK L.P.N.T & DISIPLIN:
o Menyediakan peraturan / pekeliling kepada semua staf
o Melaksanakan peraturan sekolah
o Membincangkan SKT staf
o Membimbing kemajuan prestasi staf
o Menilai hasil kerja staf
o Menyediakan laporan prestasi tahunan


JK KAKITANGAN & STAF:

o Menentukan bidang tugas staf sokongan
o Menyelaras tugas staf sokongan
o Menyediakan keperluan staf sokongan
o Mempastikan keceriaan sekitar sekolah
o Membantu guru dalam melaksanakan tugas yang diperlukan
o Menjaga keselamatan murid sekolah

JK KURIKULUM SEKOLAH:

o Menyediakan takwim Panitia 2010
o Menyediakan Plan Strategik Panitia
o Menyediakan program/ Aktiviti Panitia
o Membincangkan Analisis ujian/peperiksaan
o Menyediakan anggaran perbelanjaan Panitia
o Menjalankan kursus dalaman Panitia
o Membina bank item/soalan Panitia


JK JADUAL WAKTU:
o Merangka jadual waktu sekolah
o Mengagihkan jadual waktu persekolahan 2010
o Menyediakan jadual waktu ganti
o Menyediakan jadual waktu peperiksaan/ujian
o Menyediakan Jadual Waktu Induk Sekolah


JK PERHIMPUNAN:
o Menetapkan waktu perhimpunan sekolah
o Menyediakan guru bertugas mingguan
o Menyediakan Laporan Mingguan
o Mengatur perjalanan perhimpunan sekolah
o Menyediakan kemudahan siaraya perhimpunan


JK PEMBANGUNAN SEKOLAH:
o Merangka plan pembangunan sekolah
o Menyediakan anggaran perbelanjaan aktiviti
o Memohon pengesahan Pentadbiran sekolah
o mendapatkan maklumat dari staf sekolah
o menjalankan pembangunan yang bersesuaian
o Mendapatkan khidmat bantuan JPNJK PEPERIKSAAN & PENILAIAN:

o Menyediakan jadual waktu bertugas
o Menyediakan soalan ujian/peperiksaan
o Menjalankan analisis ujian/peperiksaan
o Menyediakan bilik peperiksaan
o Menyemak soalan peperiksaan/ujian dalaman
o Menyampaikan laporan kepada Guru Besar
o Mengemaskini sudut Peperiksaan & PenilaianJK MAKMAL KOMPUTER:
o Menyediakan jadual penggunaan bilik/makmal
o Mengemas/memantau peralatan ICT
o Mengawal Penggunaan peralatan ICT
o Merekod penggunaan
o Menguruskan penyenggaraan alatanJK GERAKMANTAP 3M:
o Menyediakan pemilihan murid Pemulihan Khas
o Menjalankan kelas pemulihan Khas
o Memantau perjalanan Pemulihan Khas
o Menyenggara Kelas Pemulihan Khas


GURU KELAS 2010

o Menyediakan senarai nama murid
o Menyediakan jadual bertugas kelas
o Melantik Jawatankuasa kelas
o Menyediakan TOV murid kelas
o Menyediakan Jadual Waktu Kelas
o Merekod kedatangan murid
o Mengemas / menyusun atur papan kenyataan
o Merancang susunan / kedudukan murid
o Memungut yuran sekolah
o Mengagih keperluan sekolah
o Mendapatkan maklumat murid
o Menguruskan pertukaran murid
o Menyediakan senarai keperluan kelas
o Mempastikan suasana bilik darjah yang
o kondusif
o Mempastikan keceriaan bilik darjah
o Berhubung dengan ibu bapa / waris bila
o perlu


JK BIMBINGAN / KAUNSELING
o Menyediakan aktiviti bersesuaian
o Menjalankan program berkaitan
o Mengemaskini rekod murid
o Memantau prestasi murid
o Menjalankan program motivasi murid
o Merancang program untuk pelajar
o Menyediakan jadual / sesi kaunselingJK SPBT
o Menyemak Borang SPBT
o Mengagihkan buku bantuan
o Memantau penggunaan / kerosakan / hilang
o Mengumpul buku di akhir tahun
o Menyemak stok buku

JK DISIPLIN PELAJAR:
o Menyediakan Peraturan Sekolah
o Memaklumkan kepada semua Pelajar
o Memaklumkan tindakan yang dikenakan
o Memaklumkan kepada semua waris
o Menyediakan perkhidmatan bantuan
o Melantik Pengawas Sekolah

JK KESELAMATAN:
Mempastikan semua murid dalam keadaan selamat semasa berada di sekolah
o Menjalankan latihan kebakaran 3 kali setahun
o Menyediakan pelan laluan kecemasan
o Mempastikan kawasan sekitar sekolah selamat


JK KANTIN:
o Mempastikan pelayan menerima suntikan
o Mempastikan kebersihan diutamakan
o Mempastikan menu dipatuhi
o Memeriksa keceriaan kantin
o Memantau perjalanan kantin seharian - kebersihan


JK LAWATAN:

o Merancang program lawatan berfokus
o Menyediakan anggaran perbelanjaan
o Memohon kebenaran JPN / Waris
o Mengikut pekeliling berkaitan
o Melibatkan seluruh komuniti – jika boleh


JK KEBAJIKAN:

o Mendapatkan Maklumat murid
o Menyaring maklumat
o Menyenaraikan maklumat murid
o Menyalurkan bantuan yang ada


JK PENDAFTARAN / SISTEM MAKLUMAT MURID:
o Mendaftar rekod kemasukan murid
o Merekod pelajar dalam sistem Maklumat Pelajar di pejabat


JK KESIHATAN:

o Memantau kesihatan/ kebersihan murid
o Menyediakan surat rawatan murid
o Menyenggara bilik sakit (sick bay)

JK BILIK GURU / MESYUARAT:
o Mengemaskini bilik guru / mesyuarat
o Menyediakan jadual bertugas
o Memohon kelengkapan bilik
o Mempastikan keceriaan bilik

JK MAJLIS SEKOLAH
o Mengendalikan Majlis Peringkat sekolah
o Menyediakan anggaran Perbelanjaan Majlis
o Menyediakan jawatankuasa kerja
o Menyenaraikan jemputan/tetamu
o Menyediakan tempat / siaraya
o Memohon keperluan majlis

JK KOKURIKULUM:

o Menyelaras aktiviti/program kokurikulum
o Mendaftar keahlian murid
o Mengesahkan penyertaan aktiviti
o Menyediakan anggaran perbelanjaan program
o Mempastikan semua murid/staf terlibat
o Merangka kejohanan peringkat sekolah
o Menyediakan keperluan / peralatan
o Memantau program/aktiviti sekolah
o Menetapkan jadual latihan / programJK KELAB/PERSATUAN

o Menubuhkan kelab/persatuan yang dipersetujui
o Mendaftar keahlian murid
o Mempastikan penyertaan semua murid
o Merangka program / aktiviti bulanan
o Menyediakan anggaran perbelanjaan
o Merekod kehadiran/perjumpaan
o Melantik jawatankuasa
o Menetapkan waktu perjumpaan
o Menyediakan peraturan berkaitan
o Menyediakan surat kebenaran waris

Unit beruniform

o Mendaftar / mengesahkan keahlian
o Merangka program / Aktiviti
o Menganggar perbelanjaan
o Menentukan perjumpaan
o Melantik Jawatankuasa
o Mempastikan penglibatan semua murid
o Menyediakan Peraturan berkaitan
o mempastikan murid menyediakan pakaian seragam
o menyediakan surat kebenaran waris

Jawatankuasa Permainan

o Menentukan jadual latihan
o Mendaftar keahlian
o Merangka aktiviti peringkat sekolah
o Menganggar perbelanjaan
o Mempastikan penglibatan semua murid
o Menyediakan peraturan
o Menyediakan surat kebenaran waris

Tiada ulasan:

Catat Ulasan