Isnin, 25 Januari 2010

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

20 Sekolah Berprestasi Tinggi 2010 yang diumumkan TPM
25/01/2010 4:43pm


PUTRAJAYA 25 Jan. - Berikut senarai 20 buah Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT), yang diumumkan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini, dalam usaha mengangkat kualiti sekolah-sekolah terbaik ke taraf dunia.

1. Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) (P) Sri Aman, Petaling Jaya, Selangor.

2. Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru, Johor.

3. Sekolah Dato' Abdul Razak, Seremban, Negeri Sembilan.

4. Kolej Melayu Kuala Kangsar, Perak.

5. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya, Selangor.

6. SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur.

7. Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah.

8. Kolej Tunku Kurshiah, Seremban, Negeri Sembilan.

9. Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang.

10. SMK Sultanah Asma, Alor Setar, Kedah.

11. SMK (P) St. George, Pulau Pinang.

12. Sekolah Menengah Sains (SMS) Tuanku Syed Putra, Perlis.

13. Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya.

14. SMS Muzaffar Syah, Melaka.

15. Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur.

16. SK Zainab (2), Kota Bharu, Kelantan.

17. SK Taman Tun Dr. Ismail 1, Kuala Lumpur.

18. SK Convent Kota, Taiping, Perak.

19. SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

20. SK Bandar Baru Uda 2, Johor Bahru, Johor. - UtusanULASAN
1. NEGERI JOHOR - 2
2. K LUMPUR - 5
3. SELANGOR - 3
4. PERAK - 2
5. KELANTAN - 1
6. PERLIS - 1
7. KEDAH - 2
8. MELAKA - 1
9. P PINANG - 1
10.N SEMBILAN - 2
11. TERENGGANU - 0
12. SABAH - 0
13. SARAWAK - 0

Jumaat, 22 Januari 2010

dasar pendidikan negara

Dasar Pendidikan Negara

Pengenalan
Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain, iaitu sekolah Inggeris, Melayu, Cina, India dan agama. Sejak tahun 1946, British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. Selepas merdeka, usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil, bersatu-padu dan progresif.

Penyata Barnes, 1950
Pada Ogos 1950, satu jawatankuasa yang diketuai oleh L.J. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Setelah menjalankan kajian, satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. Antara syor-syor ini ialah:
a. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan.
b. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan.
c. Sekolah rendah – Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
Sekolah menengah – Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar.
d. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun.
Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Bagi Cina, sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan.

Laporan Fenn-Wu, 1951
Pada tahun 1951, kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. W.P. Fenn dan Dr. Wu Teh-Yao. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. Syor-syor yang dikemukakan ialah:
a. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan.
b. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas.
Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu.

Ordinan Pelajaran, 1952
Pada bulan September 1952, satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Antara cadangannya ialah:
a. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
b. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah.
c. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan.
d. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan.
Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat.

Penyata Razak, 1956
Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak bin Hussein. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Berikut ialah kandungan Laporan Razak:
1. Sekolah rendah
a. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar.
b. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib.
c. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar.
d. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun.
2. Sekolah menengah
a. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun), sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun).
b. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib.
c. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama.
d. Bagi memasuki sekolah menengah, mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah.
3. Sistem peperiksaan
a. Sekolah menengah rendah
Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas.
b. Sekolah menengah atas
Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate.
c. Pra-U
Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti.
Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina.

Laporan Rahman Talib, 1960
Pada tahun 1959, Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Beberapa syor telah dikemukakan:
1. Bahasa kebangsaan
a. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.
b. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu.
c. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah.
2. Kelas peralihan
Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris.
3. Kenaikan automatik
a. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan.
b. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah.
c. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya.
4. Matapelajaran akhlak
a. Murid beragama Islam – Pendidikan Islam.
b. Murid bukan beragama Islam – Pendidikan Moral.

Akta Pelajaran, 1961
Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Melalui akta ini:
a. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah.
b. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi.
c. Umur minimum meninggalkan sekolah – 15 tahun.

oleh SP Star


DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pada tahun-tahun menuju ke arah kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin-pemimpin dan rakyat negara ini betapa penting diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah dan memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahirnya Dasar Pendidikan Kebangsaan, 1957. Dasar Pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 dan telah menghasilkan Laporan Rahman Talib yang telah memperkemaskan Ordinan Pendidikan 1957. Laporan Rahman Talib mengukuhkan lagi Dasar Pendidikan Kebangsaan seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan 1961.


Pada tahun 1974, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan pada tahun 1979.


Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa pertimbangan kepada keperluan pembangunan, pembinaan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia kaum pendatang kepada negara asal mereka dan menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. Langkah-langkah telah diambil bagi menggubal sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat sendiri.


Objektif


Objektif dasar ini adalah dinyatakan di dalam pendahuluan Akta Pendidikan 1961, yang berbunyi :

“ Bahawa dasar pendidikan seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan
Pendidikan, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang
akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan
perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.”

Objektif ini dinyatakan secara am di dalam melaksanakannya, Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah menginterpretasi sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi. Objektif ini telah diperkhususkan lagi setelah Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Bidang tugas itu menunjukkan bahawa Dasar Pendidikan diharap dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara dalam jangka panjang dan pendek, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.


Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan. Strategi pelaksanaan adalah seperti berikut :

1. Penggunaan satu kurikulum yang sama kandungannya untuk semua sekolah

2. Penggunaan satu bahasa pengantar yang sama iaitu Bahasa Malaysia di semua sekolah dan universiti

3. Penggunaan buku-buku teks yang sama berlatarkan negara

4. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknikal

5. Menggunakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah yang berdasarkan 3M (membaca, menulis, mengira)

6. Menggunakan pendidikan menengah mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

7. Penggunaan satu peraturan jadual waktu yang sama untuk semua sekolah

8. Penggunaan satu sistem peperiksaan yang sama

9. Penggunaan sistem penggal persekolahan yang sama

10. Penggunaan sistem pentadbiran dan peraturan sekolah yang sama


Antara tujuan Dasar Pendidikan Kebangsaan :


1. Sistem pendidikan yang memenuhi keperluan, perkembangan dan pembangunan masyarakat dari segi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan masyarakat negara ini

2. Membentuk pengajaran yang cekap dan berkesan

3. Membentuk sistem yang mendatangkan bebab kewangan kepada negara

4. Membentuk sistem pendidikan yang memenuhi keperluan ibubapa

5. Pembentukan undang-undang yang sentiasa dapat menjamin perkembangan dan peningkatan taraf sistem pendidikan dari masa ke semasa


Di samping strategi-strategi di atas, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga dilaksanakan dengan mengada dan memperkemaskan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. Di samping itu, beberapa bahagian dan Jawatankuasa telah ditubuhkan di Kementerian Pendidikan yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan bagi mempastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan ini.


Pencapaian


Dalam menilai pencapaian semasa, 2 matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan yang perlu diberi perhatian ialah :

1. Samada pelaksanaan sistem pendidikan dan kurikulum yang ada dapat melahirkan keperluan tenaga rakyat yang diperlukan oleh negara

2. Samada sistem pendidikan di negara ini telah dapat melahirkan rakyat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih


Untuk mengetahui samada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat adalah rumit. Keperluan tenaga rakyat yang bergantung kepada perkembangan sosial negara memang sukar ditentukan. Ini disebabkan perkembangan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh iklim dan suasana ekonomi dunia yang sering berubah.


Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum. Ia juga telah dapat mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan bilangan kaum Bumiputera yang berpendidikan.


Sungguhpun Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dapat meluaskan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, namun demikian terdapat rungutan bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan telah melemahkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar di semua peringkat. Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengatasi masalah ini memandangkan penguasaan Bahasa Inggeris penting bagi pembelajaran dan pemindahan kemahiran daripada negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan negara

kedudukan bm dalam perlembagaan

KEDUDUKAN DAN TARAF BAHASA

Kedudukan dan taraf Bahasa Melayu dapat dilihat dengan mengkaji perkembangannya melalui pendidikan. Dalam tahun 1950, Pesuruhjaya Tinggi Inggeris telah membentuk sebuah suruhanjaya untuk mengkaji soal pelajaran di Malaysia. L.J. Barnes, Pengarah Latihan Kemasyarakatan di Univeristy of Oxford telah mengetuai suruhanjaya berkenaan.

Usul pertama ialah supaya pendidikan sekolah rendah dapat membangunkan rasa kebangsaan, dengan cara membentuk sekolah-sekolah rendah berbilang kaum yang dikenali sebagai sekolah kebangsaan. Sistem pelajarannya bertujuan memberi pendidikan pelajaran rendah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Usul itu mengesyorkan supaya dihapuskan sekolah-sekolah yang pelbagai corak dan bahasa supaya menjadi satu jenis sekolah yang umum bagi semua penduduk.

Suratkhabar Cina dengan keras membidas Laporan Barnes ini. Sehubungan itu, Pesuruhjaya Tinggi Inggeris pada tahun 1951 telah membentuk sebuah suruhanjaya yang mengkaji soal pelajaran Cina. Anggota-anggotanya terdiri daripada W.P. Fenn, seorang ahli pendidikan Amerika dan Cina dan Wu Teh Yao, seorang ahli dari Jabatan Pelajaran Bangsa-Bangsa Bersatu. Laporan itu dikenali sebagai Laporan Fenn-Wu. Keseluruhan Laporan Fenn-Wu itu banyak menunjukkan rasa simpati pada pendidikan dan pengajaran Bahasa Cina. Bagaimanapun, Laporan Fenn-Wu menyetujui Bahasa Melayu dan Inggeris dimasukkan ke dalam pelajaran sekolah-sekolah Cina.

Laporan Barnes dan Fenn-Wu dikaji oleh sebuah Jawatankuasa Pusat Penasihat Pendidikan yang terdiri dari 20 orang ahli pelajaran, pegawai pemerintah dan ahli luar yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Jawatankuasa tersebut ditugaskan mencari jalan tengah, bagaimana kerajaan dapat melaksanakan perakuan daripada Laporan Barnes dan Fenn-Wu. Mereka berpendapat murid-murid dari sekolah rendah akan diajar Bahasa Melayu dan Inggeris tetapi anak-anak Cina dan India akan diberikan bahasa Kuo Yu dan Tamil. Bahasa pengantar di sekolah-sekolah hendaklah Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib yang dibuat selepas itu lebih jelas menentukan kedudukan Bahasa Melayu. Ia menjadi asas bahasa pengantar yang tinggal dalam sistem pendidikan Malaysia.

Selepas tahun 1970, dasar ini dijalankan dengan lebih giat dan teratur, maka semua sekolah rendah aliran Inggeris telah menjadi aliran Melayu pada tahun 1975, dan seterusnya telah dilaksanakan di peringkat sekolah menengah.

Dasar Bahasa Kebangsaan ini pula terkandung dalam Perlembagaan Malaysia iaitu :
- Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan
- Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971)
Antara salah satu sebabnya ialah tragedi berdarah 13 Mei 1969 yang telah banyak mengorbankan nyawa dan kemusnahan harta benda.

rukun negara

RUKUNEGARA

Pengenalan


Perpaduan merupakan matlamat penting bagi semua negara. Tanpa perpaduan pentadbiran dan pembangunan sesebuah negara tidak akan berjalan licin, mudah terdedah kepada berbagai-bagai ancaman dari dalam dan luar negara. Pencerobohan dari luar atau rusuhan-rusuhan dalam negara sendiri menjadi sukar untuk ditangani jika tidak wujud perpaduan dalam negara berkenaan.


Sebagai sebuah negara berbilang kaum/etnik, Malaysia sering terdedah kepada ancaman perbalahan kaum/etnik. Jika perpaduan yang kukuh di kalangan penduduk berbilang kaum/etnik di negara ini tidak dipupuk, ia mungkin akan mencetuskan semula rusuhan kaum/etnik seperti yang berlaku pada 13 Mei 1969. Masyarakat Malaysia yang bersatu padu adalah perlu sekiranya negara ini ingin terus membangun dan rakyatnya hidup dalam aman, damai dan makmur.


Perpaduan akan wujud apabila anggota masyarakat dapat disatupadukan menerusi perkongsian identiti dan nilai serta perasaan kebangsaan. Rukunegara merupakan satu ideologi negara tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Ideologi ini digubal semasa negara berada di bawah pimpinan MAGERAN dan badan yang bertanggungjawab atas penggubalannya adalah Majlis Perundingan Negara (MPN). Kata sepakat untuk mencipta satu ideologi negara ini dicetuskan semasa mesyuarat pertama MPN pada 27 Januari 1970.


Rukunegara adalah hasil penyatuan pemikiran ahli-ahli cerdik pandai dan pemimpin-pemimpin negara yang ingin melihat rakyat negara ini peka kepada keperluan bagi mewujudkan negara bangsa yang bukan sahaja mempunyai identiti sendiri tetapi juga pegangan yang sama. Rukunegara adalah satu ideologi kebangsaan, satu susunan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara seperti keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan.Objektif


Rukunegara bercita-cita melahirkan masyarakat Malaysia yang demokratik, saintifik dan progresif serta bersatu padu dan bersikap terbuka terhadap pelbagai cara hidup rakyat pelbagai keturunan, Cita-cita ini dipercayai akan tercapai apabila kelima-lima objektif Rukunegara diamalkan. Objektif-objektif ini adalah :

1. Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat
2. Memelihara cara hidup demokratik
3. Mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama
4. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak
5. Membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi modenPrinsip-prinsip Rukunegara


5 prinsip Rukunegara adalah seperti berikut :

1. Kepercayaan kepada Tuhan

Agama adalah ciri penting dalam kehidupan manusia kerana ketiadaan agama oleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Sememangnya kaum-kaum di Malaysia menganuti pelbagai agama seperti Islam, Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Hinduisme, Kristian dan lain-lain. Pegangan terhadap sesuatu agama sebegini penting kerana tanpa pegangan agama, seseorang nudah terdorong untuk melakukan kejahatan.

Pegangan agama juga dapat memandu tindakan seseorang untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan dan mengenali dosa dan pahala. Di Malaysia kini, di dalam Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi namun di dalam perlembagaan juga menetapkan agama-agama lain bebas diamalkan oleh rakyat bukan Islam. Fenomena ini membolehkan setiap individu itu berpegang kepada kepercayaan yang diyakininya dan patuh kepada ajaran agama tersebut.

2. Kesetiaan kepada Raja dan negara

Malaysia mengamalkan pemerintahan bercorak Raja Berlembagaan. Justeru itu negara ini mempunyai ketua negara iaitu Yang Dipertuan Agong dan ketua negeri iaitu Raja atau Yang Dipertua Negeri masing-masing. Prinsip ini menekankan kesetiaan rakyat kepada ketua negara dan negeri masing-masing.

Di samping itu, prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Pegangan yang teguh kepada prinsip ini dipercayai dapat melahirkan rakyat yang :
1. Menghormati harta awam
2. Menghormati simbol-simbol kedaulatan negara
3. Mematuhi undang-undang
4. Produktif
5. Berusaha meningkatkan nama baik negara melalui aktiviti-aktiviti sosial, ekonomi dan politik yang diceburinya
6. Sanggup menyumbang masa dan tenaganya untuk pembangunan masyarakat dan negara
7. Setia, sanggup dan berani mempertahankan negara dari sebarang ancaman oleh kuasa luar
8. Bersifat altruistik

Selain itu, prinsip ini juga mengutamakan kebaikan masyarakat dan negara tanpa perasaan prejudis dan perkauman

3. Keluhuran Perlembagaan

Negara kita mempunyai perlembagaan dan perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi di dalam negara. Prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan Perlembagaan Negara. Ini kerana perlembagaanlah yang berfungsi memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat. Aspek-aspek utama dalam negara perlu dipatuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia adalah :
1. Konsep Raja Berperlembagaan
2. Kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pembangunan sosioekonomi terjamin
3. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping perkembangan bahasa-bahasa lain tidak dihalang
4. Agama Islam sebagai agama rasmi di samping kebebasan beragama diamalkan
5. Hak asasi rakyat terjamin
6. Hak kerakyatan dan sistem pemerintahan

4. Kedaulatan Undang-undang

Undang-undang di dalam negara penting bagi mempastikan setiap individu di dalam negara itu terjamin kebebasan asasi mereka. Selain itu, setiap rakyat adalah sama tarafnya dari segi undang-undang dan tertakluk ke atasnya. Undang-undang di dalam negara adalah berasaskan beberapa sumber dan jenis. Oleh iti, undang-undang tersebut perlu dipatuhi untuk mempastikan kedaulatannya sentiasa terpelihara. Jika kedaulatan undang-undang dipertahankan, masyarakat dapat terus membangun dan anggotanya dapat hidup dalam aman dan harmoni.

5. Kesopanan dan Kesusilaan

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam prinsip, ia adalah untuk mempastikan rakyat sentiasa bersopan santun dan penuh tatasusila. Prinsip ini juga menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Kesopanan dan kesusilaan ini juga berkaitan dengan tutur kata seseorang dan prinsip ini dapat menjamin hubungan sesama kaum terus kekal. Hubungan baik ini juga boleh terjamin sekiranya rakyat sentiasa berakhlak mulia, menghormat orang lain, mengelakkan diri daripada menyentuh hal-hal yang sensitif dan perkara-perkara yang telah dipersetujui majoriti.


Pembentukan masyarakat berbilang kaum yang harmoni dapat dilahirkan sekiranya setiap individu dalam masyarakat boleh berpegang teguh kepada prinsip kelima ini.
Menjiwai tugas pendidik kunci kejayaan - Tokoh Guru

MELAKA 16 Mei 2008 - Tiga Tokoh Guru Kebangsaan 2008 menasihatkan barisan generasi baru warga pendidik agar menjiwai tugas mereka sebagai pendidik dalam menghadapi cabaran getir dalam arus pemodenan yang kian pesat berlaku pada hari ini.
Mereka berpendapat, sekiranya guru mengajar dalam suasana yang seronok selain minat yang mendalam dalam profesion tersebut, mereka pasti menjadi guru yang cemerlang seperti yang disasarkan oleh kerajaan.

Datuk Dzulkarnain Abd. Rahman, 69, Abu Bakar Shawkat Ali, 63 dan K. Krishnasamy, 68, mengakui untuk menjadi pendidik yang cemerlang, setiap guru wajib mengetahui dan memahami peranan masing-masing dalam mendidik pelajar.
Bagi Dzulkarnain, sifatnya yang obses terhadap bidang pendidikan dan sentiasa terbuka dalam mendidik para pelajarnya telah menjadikan beliau sebagai guru yang cemerlang dan tidak pernah jemu mengalas tugas sebagai pendidik selama lebih 40 tahun.

Abu Bakar dan K. Krishnasamy pula berpendapat, profesion perguruan merupakan tugas yang murni kerana ia mendidik anak bangsa menjadi manusia berguna kepada negara.

kaedah pengajaran sejarah berkesan

ALAT-ALAT PENGAJARAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN

+

CORAK PENDIDIKAN DALAM BILIK DARJAH YANG MENYERONOKKAN

MERUPAKAN INTEGRASI :

 KAEDAH + KURIKULUM + ISI PELAJARAN
 KAEDAH + INOVASI + KREATIVITI
 KAEDAH + TEKNOLOGI + ALAT BANTU MENGAJAR
 KAEDAH + KUALITI PENGAJARAN
 KAEDAH + KECEKAPAN GURU
 KAEDAH + PERKEMBANGAN MURID
 KAEDAH + AKTIVITI PEMBELAJARAN

KRITERIA UMUM :

1. SESUAI DAN BERKESAN
2. MENARIK MINAT DAN MERANGSANG
3. KREATIF DAN INOVATIF
4. FLEKSIBEL
5. PENGGUNAAN MASA BERKESAN
6. PENGLIBATAN AKTIF MURID
7. MENINGKATKAN KECEKAPAN MURID
8. STAIL PENGAJARAN ‘VERSATILE’
9. KOMUNIKASI DAN INTERAKSI
10. GABUNGAN BEBERAPA KAEDAH
11. MERANGSANG PEMBELAJARAN
KAEDAH PENGAJARAN :

• Pendekatan dan teknik untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar
• sesuai dan berkesan untuk mencapai matlamat P & P
• pelbagai, untuk membangkitkan perasaan positif terhadap pembelajaran

KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH:

1. Kaedah Penceritaan
2. Kaedah Inkuiri
3. Kaedah Perbincangan
4. Kaedah Syarahan
5. Kaedah Dapatan
6. Kaedah Sokratik
7. Kaedah Penerangan
8. Kaedah Simulasi
9. Kaedah Kaji Peta
10. Kaedah Kaji Gambar
11. Kaedah Kaji Dokumen
12. Kaedah Tutorial
13. Kaedah Tunjuk Cara
14. Kaedah Kaji Buku Teks
15. Kaedah Lakonan
16. Kaedah Projek

1. KAEDAH PENCERITAAN

Cerita : jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama ada benar atau pun khayalan .
(Kamus Dewan,1989)

Bercerita : perbuatan yang mengesahkan cerita ini
: kegiatan yang boleh menarik perhatian dalam p & p
: kaedah yang amat sesuai dengan sifat semulajadi kanak-kanak
: penggunaan dalam p & p dapat :
• Membina keyakinan pelajar
• Merangsang pebglibatan cergas
• Menarik perhatian dan penumpuan pelajar

Cth. tokoh terkenal, peperangan dan penguasaan sains dan penemuan dsb.

Tujuan Penggunaan:
1. menyuburkan daya imaginasi
2. menyuburkan kecerdasan fikiran
3. menggalakkan perkembangan bahasa
4. mengurangkan masalah disiplin
5. menghayati nilai murni
6. menanamkan semangat kewarganegaraan

Prinsip Pengunaan (Ee Ah Meng, 1993)
1. Cerita yang sesuai dengan gaya yang mennarik
2. Cerita yang mempunyai perkaitan dengan tajuk dan matlamat pengajaran
3. Keadaan dan suasana yang selaras dengan jalan cerita
4. Cara yang bersengaja dan dalam keadaan semulajadi
5. Penggunaan alat-alat bantuan
6. Lenggang bahasa yang ringkas dan mudah.
7. Peluang kepada pelajar untuk menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif
8. Tidak membuang dan membazirkan masa
9. Cerita disudahi dengan kemas dan teratur
10. Aktiviti susulan

Pendekatan Kaedah Bercerita
1. Guru sebagai pencerita
2. Pelajar sebagai pencerita
3. Mendengar rakaman cerita
4. Penceritaan dari buku
5. Penceritaan dari sumber lain

Kebaikan
1. Mudah untuk menyampaikan maklumat, ilmu pengetahuan dan kemahiran
2. Pengembangan program bacaan dan pendidikan
3. Memperkembangkan kemahiran mendengar, kemahiran penaakulan dan pengukuhan daya ingatan danimaginasi pelajar
4. Memperkembangkan kemahiran lisan dan struktur tatabahasa
5. Mendorong pengajaran dan pembelajaran
6. Memperkembangkan kreativiti
7. Menghasilkan kemahiran dan pertuturan, perbualan dan perbincangan
8. Memperkembangkan minat dan bakat


2. KAEDAH INKUIRI

1. Suatu proses soal selidik untuk mendapatkan kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan dalam P & P
2. Menekankan soal-soal pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pendekatan, kaedah, teknik, prosedur, cara melihat dan menyelesaikan masalah.
3. Suatu teknik yang dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar.
Matlamat Utama

1) Mengenalpasti unsure-unsur penting untuk melakukan inkuiri bercorak intelektual
2) Mengukuhkan strategi pengajaran yang dibina
3) Membina kemahiran kepada guru untuk mempersembahkan bentuk pengajaran yang lebih berkesan dan bermakna
4) Menganalisis beberapa implikasi penggunaan strategi guru, bilik darjah dan kesesuaian kurikulum

Jenis-jenis Inkuiri

1) Inkuiri Terbimbing
o Guru bertanggungjawab membimbing pelajar dalam proses kajian
o Kajian adalah sama dalam bentuk soal selidik, membantuk hipotesis dan merancnag aktiviti penyelidikan
o Dapat membuat rumusan

2) Inkuiri Terbuka
o Tiada bimbingan
o Rumusan adalah hasil dari kajian sendiri
o Sesuai di peringkat pengajian tinggi

Langkah-langkah Kaedah Inkuiri
i. Menentukan masalah
ii. Rangka penyelesaian
iii. Pengumpulan data
iv. Menganalisis data
v. Membuat kesimpulan

Pelaksanaan
1. Memilih sesuatu konsep, idea ataupun generalisasi
2. Membimbing, memberi panduan dan bantuan kepada pelajar untuk mencari jawapan
3. membantu pelajar untuk menguji konsep, idea dan generalisasi
4. memberi bimbingan untuk memeriksa kembali jawapan

Kelebihan
1. mendorong sikap belajar secara sendiri
2. mempertajamkan fikiran di samping mengembangkan kemahiran intelek
3. penglibatan pelajar sepenuhnya dalam pengajaran guru
4. memberi kesempatan kepada pelajar untuk mengkaji, menilai dan menyangkal pendapat dan pandangan orang lain mengenai sejarah dengan mengemukakan hujah dan bukti3. KAEDAH PERBINCANGAN


Perbincangan merupakan suatu kaedah dan teknik p & p yang melibatkan perbualan antara pelajar dengan guru dalam bilik darjah.

Mak Soon Seng (1993)

Pelajar bebas mengeluarkan dan mengulas pendapat mengenai sesuatu tajuk

Bertujuan untuk melatih pelajar melahirkan buah fikiran yang bernas dalam jangka waktu yang ditetapkan

Melibatkan semua pelajar dalam kelas.
Biasanya dikatuai oleh guru.
Boleh juga dilakukan dalam kumpulan kecil.


Pelaksanaan

5 peringkat

1. Peringkat perancangan

2. Menetapkan tajuk yang sesuai. Menerangkan tujuan dan matlamat tajuk , jika berkumpulan – Pengerusi dan pencatat perlu dilantik

3. Peringkat perkembangan
Aktiviti perbincangan.
Setiap ahli kumpulan mengambil bahagian secara aktif.
Pencatat membuat catatan
Guru mengawasi perjalanan perbincangan
Dalam suasana gembira, menyeronokkan dan semangat kerjasama

4. Peringkat rumusan
Sesi pengukuhan melalui perbincangan lanjut
Pencatat membuat laporan

5. Peringkat penutup
Guru membuat rumusan
Pelajar membuat catatan

Jenis-jenis Perbincangan

 Perbahasan
 Seminar
 Forum
 Kumpulan Belajar
 Sesi Buzz

Kelebihan Kaedah Perbincangan
i. Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengeluarkan pendapat dan hujah yang bernas dan tersusun
ii. Bertutur denganintonasi dan gaya yang betul
iii. Kemahiran mendengar dan memahami sesuatu perbincangan.
iv. Menggalakkan pelajar bekerjasama dan berkongsi pendapat
v. Mewujudkan sikap suka membaca kerana perlu membuat rujukan
vi. Memperkembangkan kemahiran belajar
vii. Melatih mengeluarkan pendapat dan buah fikiran secara logic dan matang
viii. Melatih pelajar bekerjasama dalam mencapai matlamat dan menyelesaikan masalah
ix. Dapat belajar secara aktif.
x. Mengukuhkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.4. KAEDAH SYARAHAN


• Suatu kaedah pengajaran yang bersifat tradisional dan guru menyampaikan pelajarannya secara autokrasi
• Pengajaran berpusat kepada guru dan pelajar bertindak sebagai pendengar sahaja
• Syarahan sering kali dikait dengan penerangan
• Thyne (1963) : syarahan merupakan seuatu proses yang dapat memberi penerangan kepada orang lain . Kaedah ini kerap kali dinamakan Kaedah Syarahan Penerangan
• George Brown (1978) : penerangan merupakan nadi dalam proses pembelajaran
• Abdul Rahim Rashid (1989) : untuk menarik perhatian dan memberi kefahaman kepada pelajar, kaedah syarahan, penerangan yang digunakan mestilah dilaksanakan secara sistematik dan penerangan dilakuukan dengan rapi.

Faktor Pembatasan Keberkesanan
1. Pelajar kurang menumpukan perhatian
• ‘….saya melihat tetapi saya tidak nampak, saya mendengar tetapi tidak pasti apa yang didengar dan saya mengalami sesuatu tetapi tidak tahu apa yang dialami……’suatu gejala mimpi dalam jaga
• Abu Zahari (1992): keadaan ini menyebabkan pelajar tidak akan memahami apa yang diajarkan dan seterusnya akan mengurangkan pencapaian mereka
2. Pelajar suka mengingati fakta yang banyak
• Kerana fakta merangkumi bidang yang amat luas dan rencam – sebilangan besar pelajar akan lupa isi syarahan
• Jones 91923), 60 peratus pelajar lupa isi syarahan sebaik sahaja keluar dari bilik syarahan
• Iris Paintal 91980) : 23 peratus lagi akan lupa selepas 8 minggu
3. Kurang interaksi antara guru dengan pelajar
a) Pemikiran kritis terbatas
b) Pemahaman berbeza
c) Pelajar tidak dapat memberi maklum balas

4. Kepantasan mengajar
• Keana kesuntukan masa, guru tidak akan mengambil kira tentang keperluan pelajar

5. Pelajar ramai
• Suasana yang tidak selesa
• Gangguan lain

Kaedah Syarahan Yang Berkesan
Peranan guru :
a. Menyusun struktur syarahan
b. Merancang dan mengumpul bahan-bahan dan fakta
c. Membuat persediaan rapi
d. Menguasai beberapa kemahiran

-pengenalan : menarik perhatian dan meruntun fikiran pelajar
membuat edaran bahan dan risalah tentang isi syarahan
-penyampaian : penguasaan syarahan melalui pembacaan
latihan berulang kali

5. KAEDAH DAPATAN


• Kaedah penyelidikan/heuristic (Greek : eureka – sudah dapat diketahui)

• Menekankan proses belajar dengan menggunakan cara penyelidikan secara pensendirian berasaskan pemerhatian, kaji uji dan ujian

• Melibatkan aktiviti mengenalpasti, memerhati , mengkaji, mengumpul data, menganalisis, membuat pemerhatian dan melakukan rumusan

Jenis Kaedah Dapatan
a. Kaedah Dapatan Berstruktur
• Guru menyediakan suatu siri aktivit yang berkesinambungan
• Pelajar diberi panduan dan bimbingan untuk menjalankan penyelidikan
• Pelajar membuat kesimpulan hasil dari penyelidikan6. KAEDAH SOKRATIK


• Mengambil sempena nama ahli falsafah Greek, Socrates (470 – 399 SM)
• Mengutamakan penyoalan
• Bertujuan untuk meningkatkan taraf pemikiran pelajar secara logic dari yang belum diketahui kepada yang diketahui
• Taraf pemikiran yang boleh dicapai bergantung kepada jenis soalan yang ditanya ; peringkat rendah ---- peringkat tinggi.

Jenis-jenis Soalan
1) Peringatan
• Sangat popular
• Tentang perkara-perkara dan orang dalam Sejarah

Cth. Siapakah pelukis potret ‘Mona Lisa’
Bilakah Perjanjian Pangkor ditandatangani?
• Pelajar tidak dikehendaki menggunakan daya pemikiran
2) Pemikiran
• Memerlukan penjelasan atau sebab-sebab
• Pelajar mencari maklumat dan membuat hubungan dalam pemikiran mereka di antara beberapa factor
• Mencari perhubungan sebab dan kesan

Cth. Apakah factor-faktor yang telah mencetuskan Revolusi Perancis?
Mengapakah Inggeris campur tangan di Tanah Melayu?

3) Pertimbangan
• Pelajar dapat dilatih dalam kemahiran Sejarah
• Pelajar digalakkan membuat keputusan sendiri terhadap tiap-tiap kejadian
• Pelajar tidak semestinya menerima sebagai benar keterangan dan pendapat guru atau pengarang buku.

Cth. Adakah benar penjajahan Jepun tidak membawa sebarang kebaikan kepada Tanah Melayu?
Adakah benar imperialisme Barat telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat?

4) Mencipta/Kreatif
• Menggalakkan pelajar memikirkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia
• Mencipta cara-cara baru untuk mengatasi masalah

Cth. Bolehkah anda cadangkan cara-cara untuk mengelakkan persengketaan antara kuasa-kuasa besar?7. KAEDAH PENERANGAN


• Amalan biasa bagi menerangkan idea-idea, faktor-faktor dan peristiwa penting.
• Disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti papan putih, ohp dll.
• Untuk menjelaskan keadaan sesuatu masalah

Cth. Alasan –alasan yang digunakan oleh Raffles untuk menduduki Singapura 1819.

Jenis Penerangan
1) Interpretatif
Memberi focus dan penekanan dari segi maksud, pernyataan atau isu-isu

2) Deskriptif
Menjelaskan proses-proses struktur atau prosedur-prosedur.

Cth. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Pertama
Sebab Musabab
• Melibatkan prinsip-prinsip/generalisasi, motif atau nilai-nilai dan penerangan yang melibatkan sebab musabab.

Cth. Mengapakan Tun Perak begitu terkenal pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka?

Peranan Guru
• Penerangan mempunyai struktur yang jelas dan menarik
• Keberkesanan bergantung kepada minat dan kesungguhan guru
• Melibatkan aspek peribadi guru seperti :
Corak dan gaya muka
Suara, pergerakan tangan
Kekakuan dan nada suara.8. KAEDAH SIMULASI• Mewujudkan satu situasi untuk menyerupai keadaan sebenar.
• Melibatkan pelajar-pelajar melakonkan sesuatu perkara (secara berpura-pura) dalam suatu suasana yang terancang.

Jenis-jenis Simulasi


1) Lakonan/Drama
• Berskrip
• Tanpa Skrip

2) Sosio drama
• Pelajar cuba menyelesaikan sesebuah masalah sosial
• Pelakon diberi peranan watak sejarah dan suatu masalah atau isu dalam sejarah.

3) Perbahasan
• Pemidato memegang peranan sebagai seorang tokoh sejarah atau sebagai seorang tokoh sejarah yang membahaskan sesuatu isu sejarah.
• Syarahan kecil (lecturette) dilakukan oleh seorang pelajar kepada rakan-rakan sekelas dan mereka memberi markah.
Cth : seorang pelajar menerangkan apa yang sebenarnya dilihat dan dirasai oleh Marco Polo dalam pengembaraanya.

4) Simulasi Segera
• Guru memberi penerangan tentang sesuatu tajuk .
• Guru meminta pelajar memegang sesuatu peranan dan mengambarkan bagaimana peristiwa itu berlaku.
Cth : Jika anda tokoh x , apakah yang akan anda lakukan ?
Bagaimana reaksi anda terhadap …?

5) Permainan
• Terancang dan berstruktur seperti ‘board games’ dan teka silang kata.


Kelebihan Kaedah

• Memperkembangkan kemahiran pendidikan imaginasi , pertimbangan , sintesis dan perhubungan secara lisan.
• Kesan yang kuat kepada daya ingatan pelajar
• Menjamin perkembangan pengetahuan sejarah kerana ia menitikberatkan aspek afektif.
• Menolong mengatasi masalah pelajar yang berbeza kebolehan .
• Menimbulkan tahap keinginan yang tinggi untuk belajar.9. KAEDAH KAJI PETA


Takrif Peta : bahan grafik
: mengandungi petunjuk dan simbol untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu kawasan.
: Satu kod yang perlu di beri perhatian , ditafsir dan diinterpretasi.Penggunaan Peta : Sangat berkesan , menarik minat dan menggalakkan penglibatan pelajar yang aktif.
: sekali sekala
: tidak boleh dijadikan kaedah utama.
: bahan tambahan atau sokongan .
: untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku.

Kepentingan dalam P&P Sejarah

1. - memberi lokasi sebenar sesuatu peristiwa sejarah.
- memberi peluang kepada pelajar menghubungkaitkan peristiwa sejarah dengan faktor persekitaran yang mungkin mempengaruhi.

2. – dapat memberi gambaran tepat tentang jarak dan arah.
- membantu pelajar memahami sebab musabab sesuatu peristiwa sejarah.

Cara Penggunaan :

1. Bahan ilustrasi / bahan visual untuk kefahaman yang lebih jelas
Cth: Tamadun Dunia : dapat menunjukkan lokasi tamadun

2. Alat Bantu mengajar dan bahan sumber
Cth : Peperangan , imigrasi , jalan perdagangan

Kemahiran yang diperolehi :

1. mendapatkan maklumat
- melalui soalan-soalan guru yang membimbing pelajar untuk mendapatkan maklumat.
- Maklumat ditukarkan kepada keterangan bertulis.

2. Memasukkan maklumat
- Pelajar menggunakan pengetahuan sejarah dan pemahaman mereka tentang simbol-simbol kartografi.


10. KAEDAH KAJI GAMBAR


Takrif : Kaedah P&P yang menggunakan gambar
: Pelajar lebih memahami sesuatu peristiwa dengan lebih bermakna
Cth : gambar – gambar dalam buku teks , buku-buku sejarah , fotografi , poskad ilan , poster dan kartun.

Penggunaan gambar : menggunakan daya imaginasi bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan sesuatu tajuk
: boleh dibimbing memahami persoalan tentang sejarah
: penggunaan secara terancang.
: perlu cungkil maklumat yang tekandung dalam sesuatu gambar.
: guru menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan gambar
• Soalan umum
• Soalan Khusus
• Soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci
• Soalan yang memerlukan interpretasi
: penggunaan untuk aktiviti inkuiri.
Kebaikan:
i. - Menambah pengalaman intelektual pelajar
- menambah pengetahuan yang tidak boleh diperolehi melalui cara lain.
ii. - Melatih pelajar mempunyai pemikiran kritis
- melatih pelajar mentafsir keterangan visual

Cara penggunaan :
I. Secara individu (aktiviti inkuiri)
- gambar yang sesuai
- mempunyai maklumat yang dapat membantu
- guru mengemukakan soalan-soalan.
- Perbincangan kelas.
II. Secara berkumpulan
- edarkan gambar-gambar dan soalan-soalan kepada kumpulan-kumpulan.
- Kaji gambar daan bincang soalan.
- Kumpulan membuat laporan
- Guru beri komen-komen tentang jawapan
- Guru mengemukan soalan yang lebih susah.
- Pelajar diberi peluang membuat hiptesis sendiri.
III. Secara bersiri untuk menunjukkan hubungkait perkembangan dan perubahan
- gambaran dapat menunjukkan corak , variasi dan perubahan melalui masa.
- Pelajar memberikan sebab berlakunya perubahan.
- Pelajar menulis esei dengan menggunakan gambar-gambar dari buku-buku sejarah lain dan buku teks.


11. KAEDAH KAJI DOKUMEN


Takrif : Dokumen merupakan bahan bertulis / bercetak

Jenis Dokumen :
• Laporan saksi
• Laporan rasmi
• Surat perjanjian / persetiaan
• Perisytiharan
• Akta Parlimen
• Memorandum
• Catatan peringatan
• Rekod kerajaan
• Wang kertas
• Surat persendirian
• Bil-bil
• Cop mohor
• Peta sejarah

Tujuan :
• Membolehkan pelajar melihat dan mengkaji sumber utama
• Membolehkan pelajar sedar tentang kepentingan dokumen untuk penulisan sejarah.
• Meyakinkan pelajar tentang ketepatan fakta.
• Memberi peluang kepada pelajar berperanan sebagai’sejarawan’.
• Memberi peluang kepada pelajar untuk mengeluarkan pendapat/ pandangan.
• Meningkatkan kemahiran mentafsir , menganalisis , menilai , membuat perbandingan dan merumus sejarah.

Cara Penggunaan
• Dapatkan dokumen asal dan buat salinan untuk edaran kepada pelajar.
• Pastikan pelajar ada pengetahuan / latar belakang tentang dokumen yang dikaji.
• Menyunting atau menukarkan bahasa yang digunakan dalam dokumen asal kepada bahasa yang mudah difahami.
• Menyediakan soalan-soalan mengikut objektif P&P dari senang ke susah


12. KAEDAH TUTORIAL


• Sesuai digunakan untuk kelas yang kecil.
• Tugasan diberi secara bergilir-gilir untuk mencari bahan-bahan rujukan dan bacaan.
• Masa ditetapkan untuk melengkapkan tugasan.
• Sessi pembentangan kepada ahli kelas.
• Rakan kelas mengemukakan soalan.
• Akan berlakunya interaksi antara guru dan pelajar-pelajar.
• Guru membuat rumusan.
• Sesuai untuk peringkat SPM.


13. KAEDAH TUNJUK CARA / DEMONSTRASI


• Proses P&P dimana seseorang guru berbuat sesuatu dengan kehadiran pelajar untuk menyaksikannya.
• Melibatkan aktiviti penerangan dengan guru menunjukkan cara membuat sesuatu.
• Melibatkan juga aktiviti pendengaran , penglihatan dan percubaan pelajar.
• Dapat memusatkan perhatian pelajar kepada langkah-langkah dan peraturan yang terlibat dalam sesuatu proses.
• Menggunakan alat pandang dengar.

Tujuan
• Pelajar dapat mencontohi sesuatu dengan lebih tepat dan mudah.
• Memperkukuhkan ingatan pelajar.
• Memudahkan pelajar membentuk konsep dan prinsip.
• Menarik minat kerana boleh melihat secara peribadi.
• Meningatkan pelajar tentang aspek penting yang seharusnya di beri perhatian.
• Mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh.

14. Jenis-jenis Tunjuk Cara

1. Model hidup
2. Model Simbolik
3. Model Persepsi

Kelebihan
• Pelajar dapat melihat dan mendengar
• Idea dan prinsip dapat diilustrasikan
• Mengekalkan perhatian dan ingatan
• Pelajar dapat menjayakan demonstrasi dan membentuk kemahiran dan sikap15. KAEDAH PENGGUNAAN BUKU TEKS


• Buku Teks adalah bahan sokongan
• Isi Kandungannya tidak boleh dianggap lengkap.

Kemahiran Penggunaan.
1. Kemahiran membuat rujukan seperti :
• Mencari maklumat
• Menggunakan indeks
2. Kemahiran memahami seperti
• Memahami petikan atau perenggan tertentu
• Memahami makna perkataan dan frasa.
• Memahami perkaitan idea
Cth : Renaissance dan Reformation Imperialisme dan Nasionalisme
• Memahami carta , peta , rajah dsb.
3. Kemahiran Analisis dan Kritis
• Pelajar dibimbing supaya membaca dengan kritis
• Menimbulkan persoalan kepada setiap perenggan dan pernyataan.
• Melatih pelajar membaca dengan lebih bijak.
• Mengasingkan fakta penting dengan yang tidak penting.
• Mempunyai pandangan dan fikiran yang tajam.
4. Kemahiran Imaginatif
• Pelajar membayangkan / mengandaikan bahawa mereka berada pada suatu zaman atau situasi
Cth : zaman Renaissance
:zaman Pericles
• Guru menggunakan isi kandungan buku teks.
5. Kemahiran membuat nota
• Dibimbing mencari maklumat yang tepat dari buku teks.

Latihan – latihan Menggunakan Buku teks
• Membina soalan kefahaman berdasarkan petikan atau mukasurat tertentu.
• Membentuk soalan yang berbentuk imaginative bagi menghidupkn sesebuah petikan yang dibaca.
Cth : katakanlah anda Abraham Lincoln
Apakah tuduhan yang akan anda ambil bagi mengatasi perang saudara di Amerika.
• Meminta pelajar mengambil dan menyusun data yang berkaitan dengan sesuatu persoalan dan masalah.
Cth : mencari data yang berkaitan dengan pertanian secara komersil di Malaysia akibat imperialisme.
• Membuat rajah , carta dll
• Meminta pelajar menukarkan suatu petikan prosa kepada bentuk graf , carta dsbnya.
• Membuat rujukan : memahirkan pelajar menggunakan semua bahagian didalam buku teks dari muka surat kandungan hingga ke indeks.

16. KAEDAH LAKONAN

• Satu cara lagi cara mempertingkatkan kesedaran pelajar tentang sesuatu peristiwa.
• Memerlukan ketokohan guru dan pelajar.
• Walaupun persediaan memakan masa yang lama tetapi boleh mengembangkan imaginasi dan daya cipta pelajar
• Mengalakkan hubungan sesame mereka.
• Menghidupkan peristiwa lampau agar pelajar dapat merasakan seolah-olah mereka sendiri sedang mengalaminya.
• Imaginasi yang dibuat mestilah sedekat mungkin dengan alam nyata (tidak mematikan kejadian sebenar.)
• Boleh melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran sejarah.
• Guru membuat rumusan selepas lakonan.17. KAEDAH PROJEK

• Projek berdasarkan buku ialah penyelidikan / kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk.
• Dilakukan secara individu / berkumpulan
• Di dalam atau di luar kelas
• Pelajar bebas memilih tajuk dan pendekatan.
• Pelajar bebas memilih cara mempersembahkan hasil penyelidikan dalam pelbagai bentuk :
Risalah Buku Skrap
Model Kerta Kerja
Ilustrasi ICT.
Tujuan
• Meluaskan pengetahuan dan memberi pengalaman kepada pelajar menyelidik , menganalisis serta membuat sintesis.
• Menggalak dan membina pemikiran , daya kreatif serta memupuk semangat berkerjasama di kalangan pelajar.
• Memberi peluang dan melatih pelajar merancang dan mengelola sesuatu aktiviti pembelajaran secara individu atau berkumpulan.
• Mengukuh dan menghubungkaitkan pengetahuan mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran lain – memerluka kemahiran dalam pelbagai bidang.

Jenis – jenis Projek.
1. Projek berdasarkan buku (Book – based project)
• Sumber utama - buku
• Penyelidikan - di sekolah
- luar sekolah
• Tempoh masa yang sesuai
2. Projek Luar (Field – baed project)
• Berdasarkan sesuatu tempat (Kajian sejarah Tempatan)
• Bahan-bahan dari sumber setempat , arkib dan perpustakaan.
• Keluarga pelajar merupakan seumber maklumat yang berharga.
3. Projek Lawatan Berstruktur (Structural Visit)
• Lawatan ke muzium tempatan atau tempat-tempat bersejarah.
• Dirancang dan diatur dengan teliti
• Setiap pelajar diberi tugasan sebelum lawatan.
• Walaupun bergerak dalam kumpulan , tugasan dibuat secara individu.
• Penyelidikan ada kaitan dengan apa yang di pelajari di kelas.
4. Projek Tugasan Jangka Pendek (Short Project Task )
• Tempoh masa yang singkat
Cth : Sejarah Keluarga

Biodata orang yang berjaya.

Cara-cara perlaksanaan
• Individu / kumpulan
• Senarai tajuk yang sesuai , walaupun pelajar bebas memilih.
• Penerangan tentang kaedah kajian.
• Organisasi bilik darjah sesuai dengan jenis aktiviti.
• Jangkamasa projek.
• Bantuan dan bimbingan dalam semua hal yang berkaitan.
• Soalan-soalan disediakan untuk soalselidik / Temubual.
• Pelajar- pelajar membuat laporan secara berperingkat.

STANDARD GURU MALAYSIA

Standard Guru Malaysia (SGM)
Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan.

Latar Belakang
Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020. Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya, diinjakkan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal budayanya.

Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti; yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Pendidikan juga perlu membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah.

Dalam abad ke-21 ini, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Sehubungan dengan itu Malaysia memerlukan modal insan yang juga celik TMK, progresif dan mampu bersaing di pasaran kerja global.

Pembangunan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia adalah agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Justeru itu, guru perlu memahami, menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan seperti petikan yang berikut:

”... as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching.”

(Organization for Economic Co-operation and Development; petikan daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan KPM 2007; hal. 106 )

Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti dan memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan. Antara langkah yang telah diusahakan termasuklah memantapkan latihan perguruan, menambah baik sistem pemilihan calon guru, melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan, dan menambah baik laluan kerjaya serta kebajikan guru.

Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan peneraju utama latihan perguruan di Malaysia. BPG bersama-sama Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan perguruan untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di institusi pendidikan seluruh negara. Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi, tiga aspek utama ditekankan iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pendidian Guru telah mengambil langkah proaktif dalam membangunkan standard guru sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan di Malaysia.

Rasional
Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut:
• Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan,
• Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi,
• KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan, dan
• Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi.
Tujuan
Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut:
• mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran,

• mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai.

Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan.

Penggubalan
Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut:
• Pernyataan Standard dan Keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil, dan realistik,
• Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan, dan
• Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan.
Penggunaan
Standard Guru Malaysia adalah dokumen rujukan yang patut diguna pakai oleh pihak yang berikut:
Guru
• Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard.
• Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri.
Pendidik Guru di Institusi Latihan Perguruan
• Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard.
• Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri.
• Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih (guru praperkhidmatan) atau peserta kursus (guru dalam perkhidmatan).
• Mengenal pasti strategi bagi membantu guru pelatih atau peserta kursus meningkatkan tahap pencapaian standard.

Pengurus dan Pentadbir Institusi Latihan Perguruan
• Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta kursus.
• Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh institusi.
• Mengenal pasti strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard dan keperluan.

Guru Besar dan Pengetua Sekolah
• Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru.
• Menyediakan dan melaksanakan strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard oleh guru.
Agensi Latihan Perguruan
• Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta kursus di institusi latihan perguruan.
• Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan oleh agensi dan institusi latihan perguruan.
• Mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang boleh ditambahbaik
Glosari
Berikut adalah penjelasan kepada istilah yang digunakan dalam dokumen Standard Guru Malaysia, Panduan Standard Guru Malaysia dan Instrumen Standard Guru Malaysia.
• Guru
Tiga kategori guru yang dimaksudkan ialah guru terlatih yang sedang mengajar di sekolah, guru terlatih yang sedang mengikuti kursus dalam perkhidmatan di institusi latihan perguruan, dan guru pelatih yang sedang mengikuti kursus praperkhidmatan di institusi latihan perguruan.
• Institusi Pendidikan
Sekolah atau mana-mana tempat lain, di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi, individu lazimnya diajar, sama ada di dalam satu kelas atau lebih.
• Standard
Pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru.
• Keperluan
Pernyataan aspek latihan perguruan yang patut disediakan dan dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan.
• Bilik Darjah
Lokasi dan ruang di mana sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik kuliah, bengkel dan makmal.
• Kompetensi
Kemahiran profesional guru berdasarkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kefahaman, dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
• Institusi Latihan Perguruan
Organisasi yang bertanggungjawab mereka bentuk dan melaksanakan latihan perguruan termasuklah IPG dan fakulti pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
• Agensi Latihan Perguruan
Organisasi yang menggubal dasar dan memantau pelaksanaan latihan perguruan seperti Kementerian Pengajian Tinggi dan BPG
• Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)
Institusi yang melaksanakan latihan perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.
• Sekolah
Institusi pendidikan ini merangkumi sekolah rendah dan menengah, sekolah teknik, sekolah pendidikan khas, sekolah vokasional.
• Murid
Pelajar sekolah yang menerima pengajaran dan pembelajaran daripada guru.
• Program
Susunan kursus dan isi kandungan pembelajaran yang dirancang serta direka bentuk bagi suatu tempoh tertentu untuk mencapai hasil pembelajaran seperti yang ditentukan dalam matlamat dan objektifnya. Program yang dimaksudkan akan menjurus kepada penganugerahan sesuatu kelayakan.
• Kursus
Unit asas pembelajaran yang membentuk sesuatu program, mempunyai hasil khusus, kandungan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta kaedah penilaian bagi menyokong pencapaian hasil pembelajaran.
• Kurikulum
Skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi latihan perguruan. Kurikulum merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang pelajar dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.
• Aktiviti Kokurikulum
Aktiviti persatuan atau kelab, sukan dan olahraga, serta unit beruniform yang wajib diikuti oleh semua guru pelatih yang mengikuti latihan perguruan.
• Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)
Guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) ditempatkan di sekolah selama satu minggu untuk memberi peluang kepada mereka memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah.
• Minggu Orientasi Sekolah (MOS)
Guru pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Jawi, Quran, bahasa Arab dan Fardu Ain (j-QAF) ditempatkan di sekolah selama satu minggu untuk memberi peluang kepada mereka memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah.
• Praktikum
Semua guru pelatih yang mengikuti latihan perguruan di tempatkan di sekolah untuk pengalaman praktik di dalam dan di luar bilik darjah. Praktikum menyediakan peluang kepada guru pelatih mempraktikkan teori dalam amalan pengajaran dan pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran dan pembelajaran yang tersendiri.
• Penilaian
Pengukuran berterusan yang dijalankan sepanjang tempoh kursus pengajian atau program latihan dan termasuklah apa-apa peperiksaan bertulis yang membawa markah atau gred bagi sesuatu kursus atau program latihan atau sebahagian daripadanya.
• Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Program latihan secara sistematik yang menjurus ke arah peningkatan profesionalisme dan pembangunan kerjaya serta kecemerlangan perkhidmatan.
• Hasil Pembelajaran
Penguasaan guru dalam amalan nilai profesionalisme keguruan, ilmu pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
• Pihak Berkepentingan
Pihak yang mempunyai kepentingan bersama secara langsung dalam konteks perkhidmatan pendidikan. Contohnya sekolah, ibu bapa, penaja, ketua perkhidmatan.
• Budaya IPG
Amalan kerja warga IPG bertujuan mewujudkan identiti institusi unggul yang melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
• Infrastruktur
Kemudahan fizikal di institusi latihan perguruan bagi menyokong penterjemahan dan pelaksanaan kurikulum serta kokurikulum yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan.
• Infostruktur
Pemilihan dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) secara berkesan, jaringan dalaman dan luaran serta perkhidmatan pusat sumber.
• Pengurusan Kualiti
Mekanisme dan kerangka kualiti semua proses aktiviti organisasi bagi menjamin kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.
• Pendidik Guru
Merupakan individu yang bertauliah yang melatih guru di institusi latihan perguruan.
Kerangka SGM
Pengertian Standard Guru Malaysia

Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan).
• Asas Penentuan Standard Dan Keperluan
Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang berikut:
• Misi Nasional
Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional, Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut:
• meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi,meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama,
• menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif,
• meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan
• mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.
• Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
• Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
"Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin."
• Tatasusila Profesion Keguruan
Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion, semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut:
"Kami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha kami ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan.
Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya"; (i) tanggungjawab terhadap pelajar, (ii) tanggungjawab terhadap ibu bapa (iii) tanggungjawab terhadap negara dan (iv) tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan.
• Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.
Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penandaarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju.
Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K). Sila rujuk Rajah 1.

Komponen SGM

Rajah 1
Standard merangkumi tiga aspek berikut:
Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan
Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru.
Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman
Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.

Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran
Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru.
KEPERLUAN
Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut:

Keperluan 1: Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan
Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan.


Keperluan 2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian
Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan, dan pentaksiran dan penilaian.


Keperluan 3: Kolaborasi
Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan.

Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur
Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan.

Keperluan 5: Jaminan Kualiti
Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan.

Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif, dan berketerampilan.
Model SGM
Model Standard Guru Malaysia
Model Standard Guru Malaysia dihuraikan berdasarkan Rajah 2.

Model SGM
xxx

Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1), pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan; membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu.

Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1), latihan, pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2), kolaborasi (Keperluan 3), infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4), dan jaminan kualiti (Keperluan 5).

Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan, dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia,

Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama, iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme yang utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa.

Perincian Standard
Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan
Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan digubal berlandaskan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG), Tatasusila Profesion Keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam Perkhidmatan Awam, prinsip utama Etika Kerja KPM, dan Tonggak Dua Belas. Standard ini mempunyai tiga domain utama iaitu:

S1.1 Domain Diri

Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesion keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara.

Nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan, daya saing dan, tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangat sukarela, dan efisien.


S1.2 Domain Profesion

Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif dan inovatif.


S1.3 Domain Sosial

Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar.

Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman
Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Bidang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru adalah seperti yang berikut:

S2.1 Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
S2.2 Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan.
S2.3 Kandungan mata pelajaran yang diajarkan.
S2.4 Kandungan Ilmu Pendidikan
S2.5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum.
S2.6 Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.
S2.7 Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran.
S2.8 Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

Standard 3: Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran
Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan kokurikulum.

Kemahiran yang patut ada pada semua guru adalah seperti yang berikut:

S3.1 Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid.

S3.2 Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.

S3.3 Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bertujuan memperbaik pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid.

S3.4 Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.
Perincian Keperluan
Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, pekeliling am dan arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Lima keperluan penting latihan perguruan telah dikenalpasti bagi memastikan guru mencapai tahap kompetensi yang diharapkan iaitu:
Keperluan 1: Kelayakan Masuk dan Prosedur Kemasukan Program Latihan Perguruan
Untuk memastikan permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikuti program latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi syarat dan prosedur berikut:

K1.1 Mengiklankan permohonan
K1.2 Menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk menduduki ujian kelayakan
K1.3 Memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang ditetapkan untuk menghadiri temu duga
K1.4 Melaksanakan sesi temu duga calon guru
K1.5 Membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya
K1.6 Mendaftar calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran
K1.7 Menandatangani perjanjian latihan perguruan

Keperluan 2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian
Bagi memenuhi keperluan latihan, pentaksiran dan penilaian latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara berikut:

K2.1 Kurikulum latihan
K2.2 Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, dan mencukupi
K2.3 Program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah
K2.4 Sumber pengajaran dan pembelajaran
K2.5 Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuatkuasa

Keperluan 3: Kolaborasi

Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut:

K3.1 Sekolah
K3.2 Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara
K3.3 Badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform, serta sukan dan permainan
Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostrktur

Bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap dan terkini seperti yang berikut:

K4.1 Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran, serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang berkuatkuasa.

K4.2 Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.

Keperluan 5: Jaminan Kualiti

Mekanisme jaminan kualiti merupakan aspek penting bagi memastikan latihan perguruan yang dilaksanakan kekal bermutu tinggi. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara berikut bagi menjamin kualiti latihan perguruan:

K5.1 Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard
K5.2 Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan
K5.3 Penandaarasan latihan perguruan
K5.4 Pemastian Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Penutup
Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. Buku Standard Guru Malaysia, bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

Rabu, 20 Januari 2010

konsep satu Malaysia

BAHAN MAKLUMAT - KONSEP 1 MALAYSIA
( PENJELASAN MENGENAI LAPAN NILAI)
‘1 MALAYSIA’
(Disediakan Oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara)
1. PENGENALAN

Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur.
Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, adalah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat. Konsep ini selari dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.
1 Malaysia membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. ‘1 Malaysia’ juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagai mana slogan YAB Perdana Menteri iaitu ‘Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan’.
‘1 Malaysia’ memerlukan kepimpinan dan rakyat yang berintegriti tinggi. Sifat jujur, berkebolehan, bercakap benar, telus, ikhlas dan amanah amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab kepada negara.
1 Malaysia memerlukan pemimpin yang bijak mentafsir dan memahami tugasan yang diberi. Pemimpin cemerlang dan komited sewajarnya memiliki kebolehan yang tinggi dalam merancang, mengatur strategi, menilai prestasi dan menepati masa dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.
Kesungguhan dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab menjadi asas atau senjata paling ampuh dalam mencapai sesuatu kejayaan. Negara memerlukan rakyat yang berdedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh iltizam, azam dan tekad demi kepentingan dan kemajuan negara.
Malaysia juga memerlukan pemimpin yang mesra rakyat dan sanggup berkorban masa, tenaga dan kewangan serta mengetepikan kepentingan peribadi demi negara Malaysia. Pemimpin yang bekerja dengan penuh dedikasi dan hati yang ikhlas akan mendapat sokongan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat.
Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Negara ini adalah negara untuk semua rakyat, tanpa mengira kaum, agama, budaya serta fahaman politik. Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan.
1 Malaysia adalah pemangkin kepada pengwujudan negara bangsa yang dapat membina Malaysia sebagai negara yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan di kalangan rakyat. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti, kebolehan, dedikasi dan kesetiaan.
Pemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integiti.
2. DEFINISI
Konsep 1 Malaysia menurut penjelasan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak:
“Kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. One People. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Hal ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif, dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan kepada golongan Bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan daripada kerajaan.
Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama”.
2.1Huraian
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan berikut :
2.1.1 Konsep 1 Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masing.
Ayat yang menyebut “Kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. One People” menuntut rakyat daripada pelbagai kaum dan agama berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Mereka juga di tuntut melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum.
Justeru, bangsa Melayu sebagai contoh, diminta tidak hanya berfikir dalam skop bangsa mereka sahaja. Mereka juga diminta tidak hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. Demikianlah juga dengan kaum-kaum yang lain, mereka dituntut melakukan perkara yang sama.
Sementara ayat “dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita” lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak semua kaum dan etnik di Malaysia.
2.1.2 Nilai tambah dan pembaharuan dalam Konsep 1 Malaysia
“Mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita” telah dilaksanakan kerajaan semenjak kemerdekaan negara lagi. Perkara ini berjalan dalam bentuknya yang tersendiri iaitu pihak kepimpinan negara melayani kehendak dan keperluan setiap etnik melalui wakil kaum masing-masing.
Melalui konsep 1 Malaysia, YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.

3. PERBEZAAN ANTARA KONSEP 1 MALAYSIA DENGAN KONSEP MALAYSIAN MALAYSIA
Berpandukan definisi konsep 1 Malaysia yang dinyatakan di atas, konsep 1 Malaysia memiliki kelainan seperti berikut:
3.1. “Konsep Malaysian Malaysia adalah satu dasar yang mahu menggagalkan terus asas binaan kemasyarakatan yang wujud buat sekian lama. Keadilannya diambil secara membuta tuli dengan mengambil konsep kesamarataan versi total. Tetapi konsep 1 Malaysia lebih kepada untuk mengharmonikan rakyat dalam ruang lingkup yang berbeza”.
3.2. Di samping menjaga kepentingan semua kaum, konsep 1 Malaysia juga menekankan soal integrasi dan pengwujudan bangsa Malaysia. Berbeza dengan Malaysian Malaysia yang hanya terbatas kepada kesamarataan hak tanpa mengambil kira realiti dan sejarah negara Malaysia.

4. KEDUDUKAN KONSEP 1 MALAYSIA
Konsep 1 Malaysia bukanlah satu wawasan atau gagasan pemikiran baru. Sebaliknya Konsep 1 Malaysia ‘Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan’ lebih merupakan satu konsep dalam bidang pentadbiran yang menyarankan pemimpin-pemimpin Kerajaan menjalankan tugas dengan lebih cekap, amanah dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat.

5. HUBUNGAN KONSEP 1 MALAYSIA DENGAN DASAR-DASAR KERAJAAN TERDAHULU
Perkaitan antara konsep 1 Malaysia dan dasar-dasar megara terdahulu dinyatakan sendiri oleh YAB Perdana Menteri. Beliau menegaskan “konsep 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan, adalah kesinambungan daripada dua konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri terdahulu.
Konsep ini bukanlah suatu perkara baru. Sebaliknya “1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, merupakan satu usaha yang telah lama diamalkan. Usaha-usaha memelihara dan menjaga kepentingan rakyat serta negara sudah dilaksanakan sejak zaman Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
Usaha-usaha membangunkan rakyat dan negara telah disambung oleh Perdana-Perdana Menteri seterusnya. Setiap Perdana Menteri mempunyai gagasan tersendiri, namun matlamatnya tetap sama iaitu untuk rakyat dan negara.

6. MATLAMAT
‘1 Malaysia’ bermatlamat untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selama ini menjadi kekuatan Malaysia serta rakyatnya dan kelebihan ini akan dipelihara sebagai bekalan terbaik kita untuk menghadapi sebarang cabaran.
‘1 Malaysia’ juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat seperti yang terpamer melalui slogan YAB Dato’ Sri Najib Tun Razak iaitu ‘Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan’.
7. NILAI-NILAI 1 MALAYSIA
Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam konsep ‘1 Malaysia’. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan nilai-nilai tersebut adalah:
1. Budaya kecemerlangan
2. Ketabahan
3. Rendah hati
4. Penerimaan
5. Kesetiaan
6. Meritokrasi
7. Pendidikan
8. Integriti

7.1. BUDAYA KECEMERLANGAN
Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya.
7.1.1 Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan.
7.1.2 Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara.
7.1.3 Ketepatan pengukuran, jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan.
7.1.4. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport.
7.2. KETABAHAN
Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan.
7.2.1 Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara.
7.2.2 Penggemblengan semangat bekerja keras, dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat.
7.2.3. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu.
7.2.4. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif.
7.2.5 Sikap mudah mengalah, kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya
7.2.6 Dalam menangani kegagalan, pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan
7.5.7 Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara.

7.3 RENDAH HATI
Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Dalam Islam, rendah hati dikatakan Tawaduk’. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri.
7.3.1 Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain.
7.3.2 Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia.
7.3.3 Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.
7.3.4 Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa, keadaan dan tempat di mana kita berada.
7.3.5 Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar, sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan, keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia, tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan.

7.4. PENERIMAAN
Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran.
7.4.1 Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama.
7.4.2 Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini.
7.4.3 Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil, menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan, lapisan masyarakat, kaum, etnik, agama dan fahaman politik.
7.4.4 Semua peluang seperti pendidikan, biasiswa, subsidi, bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan ‘1 Malaysia’.
7.4.5. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang.

7.5 KESETIAAN
Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.
7.5.1 Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan, keteguhan, kejayaan, kecemerlangan dan.
7.5.2 Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran.
7.5.3 Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak.
7.5.4 Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan, keluarga atau pemimpin.
7.5.5 Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan.
7.5.6 Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan dapat dibaiki untuk kebaikan bersama.
7.5.7 Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong, tidak mahu ditegur atau dikritik.
7.5.8 Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang.
7.5.9 Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan, pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan.
7.5.10.Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan.

7.6 MERITOKRASI
Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara.
7.6.1 Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik
atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman, estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut..
7.6.2 Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih.
7.6.3 Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi, pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang.
7.6.4 Dalam aspek pemerolehan kerajaan, pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan.
7.6.5 Dalam pemilihan syarikat, kontraktor, pemberi khidmat, perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik merangkumi harga, produk, perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan.
7.6.6 Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi.
7.7 PENDIDIKAN
Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan.
7.7.1 Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya.
7.7.2 Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka.
7.7.3 Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.
7.7.4 Semua aliran, sama ada sekolah kebangsaan , sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama.
7.7.5 Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia.

7.8 INTEGRITI
Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan.
7.8.1 Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan.
7.8.2 Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima.
7.8.3 Berusaha memperbaiki kesilapan. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna.
7.8.4 Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut dalam agama Islam. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan.
7.8.5 Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan
7.8.6 Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah.
7.8.7 Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain. Sifat ingin mengutamakan diri, keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi.

8. KESIMPULAN

Konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum. Rakyat perlu memahami dan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan negara.
Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan.
Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Melalui konsep ‘1 Malaysia’ ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama memajukan negara.
Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modal serta manusia tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti, kebolehan, dedikasi dan kesetiaan.
Sesungguhnya semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 Malaysia iaitu kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) bagi menjayakan konsep ini

Sumber
http://cikguanda.blogspot.com/2009/11/konsep-1-malaysia-fokus-kertas-1-spm.html