Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 1

MELAKUKAN PERKARA BETUL KALI PERTAMA (DIRFT)
DAN MEMBINA SIKAP MENTAL YANG POSITIF


1. Saya telah menyatakan bahawa pendekatan yang hendak kita gunakan di dalam
usaha membina dan mewujudkan budaya kerja dan budaya sekolah yang cemerlang
melalui empat ciri berikut:

i. DIRFT (Do It Right First Time)
ii. Penambahbaikan Berterusan
iii. Zero Defect atau Tanpa Cacat
iv. Total Quality Education.

2. Keempat-empat ciri tersebut bukan senang dicapai tetapi harus diingat bahawa ianya
TIDAK MUSTAHIL dilakukan jika setiap dari kita mempunyai sikap mental yang
positif.

3. Sikap mental yang positif akan melahirkan perubahan tingkahlaku yang juga sudah
tentu positif yang pada akhirnya akan membentuk tingkahlaku kumpulan dan
seterusnya tingkahlaku atau prestasi organisasi yang pasti positif dan produktif.

4. Salah satu ciri orang yang bersikap positif ialah tidak pandai mencari dan memberi
berbagai alasan malah sebaliknya sedia dan ingin mencuba sebarang tugas atau tang-
gungjawab yang diberi dengan sehabis daya upaya dan dengan sebaik-baiknya.

5. Dalam pengajaran dan pembelajaran cabaran utama guru dari aspek DIRFT ialah
memastikan anak didik diajar dengan betul, dan jika berlaku kesalahan, kesalahan
tersebut diperbetulkan dengan serta-merta sehingga anak didik tidak melakukan
kesilapan lagi. Dan aspek inilah kadang-kadang kita lalai atau anggap remeh menye-
babkan berlakunya ‘kelemahan pembelajaran’ yang begitu ketara.

6. Bagi mencapai tahap DIRFT yang tinggi kita seharusnya memiliki integriti diri yang
tinggi meliputi kejujuran, kebenaran, kebolehpercayaan, keikhlasan, kebertanggung-
jawaban, kematangan dan kesetiaan.

7. Perkara-perkara yang berlawanan dengan yang tersebut di atas melambangkan sikap
mental yang bukan positif. Muslihat adalah petanda dari kelemahan yang biasanya
dilakukan bagi menutup kesalahan dan kelemahan.

8. Seperti kata Dr.Sidney Newton Bremer (1995):

“ Satu pembohongan seringkali memerlukan satu pembohongan lain
sebagai usaha untuk menutup pembohongan pertama. Dalam jangka
panjang kebenaran selalu mengalahkan pembohongan.”

9. Dalam hubungan ini kita sebagai guru-guru khususnya orang-orang mukmin harus
memahami aspek integriti diri dan kaitannya dengan prestasi diri secara menyeluruh seperti kata sepotong hadis Nabi S.A.W.


Mafhumnya: “ Tidak lurus iman seseorang hamba Allah itu sehingga lurus
hatinya; dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya.”
(Riwayat Ahmad Ibn Hanbal)KOMITMEN INDIVIDU DAN KECEMERLANGAN ORGANISASI


1. Kecemerlangan perlukan reformasi di peringkat sekolah terutama menumpukan
kepada faktor-faktor dalaman yang meliputi:

- dasar-dasar sekolah
- amalan-amalan
- tanggapan
- sikap dan motivasi staf
- matlamat dan kesetiaan serta pencapaian organisasi.

2. Reformasi perlukan penglibatan total seluruh staf bukannya bersifat invidualistik
atau sekumpulan guru sahaja.

3. Setiap individu adalah anggota organisasi. Tingkahlaku individu merupakan tingkah-
laku organisasi.Ertinya prestasi dan kecemerlangan organisasi adalah juga prestasi
cemerlang seluruh anggotanya.

4. Organisasi yang cemerlang didukungi oleh anggota-anggotanya yang cemerlang
terutama dalam aspek pengetahuan, sikap dan komitmen.

5. Bagaimanakah sepatutnya kita berperanan agar kecemerlangan diri dan
kecemerlangan organisasi ini boleh dicapai? Secara ringkasnya kita perlu sedar di-
samping menunjukkan komitmen seperti berikut:

- tingkatkan ilmu dan pengetahuan serta kesedaran
- dengan ilmu pengetahuan kita ubah sikap mental
- ubah tingkahlaku individu
- ubah tingkahlaku kumpulan
- akhirnya ubah tingkahlaku organisasi.

6. Nilai-nilai murni seperti mematuhi masa, hasil kerja yang berkualiti, menepati
‘deadline’ misalnya sukar dihayati jika kita tidak mampu mengubah sikap dan
memberikan komitmen yang padu biar pun kita ‘mengetahui akan kebaikannya.’

7. Yang demikian kita sepatutnya bukan sahaja cemerlang dalam mengenalpasti
aspek-aspek negatif organisasi kita seperti masih ramai murid-murid tidak pandai
menulis, membaca dan mengira; tetapi kita seharusnya cemerlang pula dalam
aspek mengubah semua yang negatif tersebut kepada positif.

8. Apabila kita menyedari hakikat kecemerlangan diri dan hubungannya dengan kece-
merlangan organisasi sahajalah baru kita dapat menunjukkan komitmen dan iltizam
bagi mencapainya.

9. Orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap profesionnya tidak mudah berfi-
kir atau bersikap atau pun bertindak seperti:

i. kepentingan peribadi mengatasi kepentingan organisasi
ii. setiap ‘kerja’ yang dibuat sentiasa mahukan imbalannya
iii. sangat berkira dalam aspek masa, tenaga atau wang ringgit
iv. tidak mahu berkorban masa, cuti dan sebagainya demi meningkatkan
pencapaian organisasi.

10. Seorang guru yang dedikasi dan komited tidak sekadar merasa sudah melaksanakan
tanggungjawab apabila selesai mengajar tetapi seperti kata Hamdan Sheikh Tahir
(1979):

“ Seorang guru yang berjiwa ikhtisas memandang lapangan perguruan
bukan dengan kacamata hendak mendapat gaji dan mendapat cuti
penggal, tetapi memandangnya dengan kacamata mahu berkhidmat,
berbakti dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Oleh itu khidmat
guru bukanlah terhad kepada batasan jam, hari dan minggu. Tugas
seorang guru tidaklah terhenti apabila murid-murid tidak berada di
hadapannya di dalam bilik darjah. Seorang guru yang berjiwa ikhtisas
sentiasa mengingati kepentingan murid-muridnya di mana-mana ia
berada. Inilah bezanya di antara seorang yang menjadi guru dengan
seorang yang bekerja sebagai guru.”

11. Oleh itu usahlah tanyakan ‘ apakah yang organisasi boleh berikan kepada kece-
merlangan anda’; tetapi tanyalah ‘ apakah yang anda boleh berikan untuk kece-
merlangan organisasi dan diri anda?’

Tiada ulasan:

Catat Ulasan