Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 14

ASPEK MENGHADAPI CABARAN FAKTOR PENENTU
KEJAYAAN ATAU KEGAGALAN MISI


1. Merenung kembali apa yang telah dirancang dan apa yang tidak dirancang, apa yang
telah dibuat dan apa yang tidak dibuat, apa yang telah berubah dan apa yang tidak
berubah, apa yang telah meningkat dan apa yang tidak meningkat (malah semakin
merosot), sepatutnya dapat menyedarkan kita semua terhadap ‘keadaan dan hal’
atau status setiap diri dan organisasi kita tentang di mana, dan ke mana kita selepas
ini.

2. Apakah kita masih mahu mendakwa kita benar-benar berjaya meningkatkan mutu
kerja disamping hasil kerja yang mencapai standard kualiti yang tinggi jika pada
hakikatnya kita belum betul-betul berjaya menghadapai cabaran tugas dan
tanggungjawab sebagaimana sepatutnya?

3. Aspek menghadapi cabaran inilah yang merupakan satu daripada faktor yang
menentukan ‘komitmen dan dedikasi’ itu dapat menjayakan misi atau sebaliknya.
Indikator-indikator yang mudah menunjukkan aspek menghadapi cabaran
sebenarnya masih berada di tahap yang rendah seperti yang dibuktikan melalui;
i) tidak sanggup menunaikan tugas pada hari-hari bertugas semasa cuti seperti yang
telah ditetapkan;
ii) tidak menunaikan pemeriksaan buku tulis bulan Oktober 2000 kerana sikap
‘ambil mudah’ kerana terpengaruh dengan ‘mentaliti hendak bercuti’;
iii) tidak menyertakan tandatangan pada pelaporan-pelaporan yang dikehendaki
satu bukti buat kerja ‘asal buat’ dan tidak amalkan ‘do it right first time’;
iv) menyerahkan dokumen-dokumen tugasan setelah diminta (beberapa kali)
seolah-olah tidak ada langsung sifat bertangggjawab seperti orang-orang
profesional.

4. Apa yang menghairankan ialah kelemahan-kelemahan prestasi kerja ini telah begitu
banyak diulas, ditegur dan diberi nasihat, namun sifat bebal, melawan dalam diam
nampaknya belum dapat diatasi, menyebabkan ciri-ciri yang tidak menggalakkan ini
masih wujud dan berlaku.

5. Apakah yang menghalang kita daripada menjadi orang-orang yang profesional dan
berkesan; orang-orang yang sentiasa melakukan ‘kerja-kerja baik’ dan orang-orang
yang bersikap positif dalam kemajuan kerjaya?

6. Marilah fikirkan sedalam-dalamnya supaya pola berfikir dan sikap serta ego kita tidak
mengheret diri kita kepada keadaan-keadaan di mana;

i) Kita tahu benar (tentang sesuatu kerja) tetapi sengaja buat tak tahu.
ii) Kita nampak jelas (benda dan perkaranya) tetapi kita sengaja buat-buat tak
nampak.
iii) Kita sedar akan risiko dan implikasinya tetapi kita sengaja mencari penyakit
iv) Kita pernah mengalaminya (sebelum ini) tetapi kita tidak pernah mahu belajar
daripadanya; dan
v) Kita sangka kita muhasabah, tetapi sebenarnya kita sentiasa berada dalam
lalai dan ghaflah.

7. Melakukan perubahan ke arah kecemerlangan diri dan prestasi secara total perlulah
menukar posisi 360ยบ dan hal ini tidak mungkin digagah tanpa memegang prinsip
‘fikir benar, cakap benar dan buat benar’.STANDARD KUALITI DAN PENARAFAN SEKOLAH
DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI SERTA
BUDAYA KERJA CEMERLANG DI SEKOLAH


1. Mencipta, membina, memupuk dan mengekalkan sebarang ‘kecemerlangan’ perlu
difahami dan dihayati sepenuh hati oleh setiap warga organisasi tanpa mengira
kedudukan, status dan ‘pangkat’ dengan meletakkan kepentingan dan kebajikan anak
didik terutamanya, agar hasil daripada kemajuan dan kecemerlangan memberi
kepuasan dan manfaat kepada semua orang.

2. Menurut istilah ISO (International Standardization Organization), kualiti (produk)
itu dipengaruhi oleh berbagai-bagai unsur, dan unsur-unsur ini perlu dikawal (ciri-
cirinya) yang akan menentukan ‘proses’ setiap unsur itu pada akhirnya akan menen-
tukan ‘kualiti’.

3. Aspek kualiti bukanlah sesuatu yang baharu kepada kita, Cuma apa yang ‘baru’ ialah
pendekatan dan kaedah yang diikuti dengan aktiviti ‘pemantauan’ kualiti yang
perlukan kita sentiasa memenuhi dan mencapai ‘standard’ yang ditetapkan sebelum
kita diiktiraf telah mencapai standard kualiti.

4. Jemaah Nazir Sekolah (JNS) akan melaksanakan Standard Kualiti Dalam
Pendidikan mulai tahun 2001 ini dan akan digunapakai oleh sekolah-sekolah seluruh
negara.

5. Standard didefinisikan oleh Jemaah Nazir Sekolah (JNS) sebagai:
“ Satu nilai tara, atau ukur tara, atau sukatan asas atas tahap kecemerlangan
yang ditetapkan atau dikehendaki atau mesti dicapai mengikut set kriteria yang
ditetapkan.”

6. Standard Kualiti Pendidikan pula dirumuskan sebagai “ sukatan input (misalnya
sumber pendidikan, tenaga guru, waktu) secara yang patut dan munasabah yang
harus dipergunakan atau diperlakukan oleh institusi pendidikan (Guru Besar, guru
dan murid) untuk menyampai dan menerima pelajaran bagi mencapai objektif-
objektif institusi pendidikan yang diterbitkan daripada Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan Wawasan 2020”.

7. Seterusnya sekolah-sekolah juga akan diminta membuat penarafan terhadap status
atau tahap masing-masing berdasarkan tujuh ‘band’ Penarafan Sekolah iaitu:
1. sekolah lampau lemah : 0 – 29 %
2. sekolah sangat lemah : 30 – 44 %
3. sekolah lemah : 45 – 59 %
4. sekolah baik : 60 – 74 %
5. sekolah harapan : 75 – 84 %
6. sekolah cemerlang : 85 – 94 %
7. sekolah gemilang : 95 – 100 %

8. Jika kita melihat dari aspek pencapaian akademik (sekolah) kita kini berada di
‘taraf’ ‘sekolah baik’ (67.2 % 2000) berbanding dengan yang lampau lemah dan
sangat lemah antara tahun 1990 – 1996.

9. Inilah yang sering saya utarakan, yang sering perkatakan bahawa tanpa ‘misi dan
visi’, tanpa ‘komitmen dan dedikasi’, tanpa mengubah persepsi dan prestasi serta
tanpa kerja keras secara berpasukan dalam aspek pemajuan pendidikan secara
keseluruhan tidak mustahil kita masih kekal bergelut dengan ‘taraf sekolah lemah’!
Apakah ini yang kita dambakan?

10.Oleh itu masa depan yang cemerlang dan gemilang (dalam konteks standard kualiti
dan penarafan sekolah ini) tidak mustahil kita capai apabila semua kita bersama-
sama bersatu padu melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing ke tahap
yang paling cemerlang sekaligus merealisasikan betapa sebenarnya “We Care, We
Share, and We Excel”, seperti kata YB Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Musa
Mohamad; “ Sudah pasti kekuatan kita amat bergantung kepada penyatuan hati dan
penghayatan wawasan yang sama. Wawasan kita ialah untuk menyediakan perkhid-
matan pendidikan terbaik dan berkualiti demi membangunkan generasi masa depan
Malaysia yang dinamis dan progresif.”

WE CARE, WE SHARE AND WE EXCEL


1. We care: membawa pengertian yang luas dan mendalam di mana seluruh guru dan
kakitangan sekolah benar-benar bersifat dan bersikap ‘ambil berat’, ‘ambil tahu’
terhadap semua perlakuan dan prestasi kerja terutamanya proses ‘belajar dan
mengajar’ yang menjurus kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran berada
pada tahap optimum.

2. Dari sikap ‘We Care’ inilah wujudnya perasaan dan semangat kekitaan yang padu;
apa yang melibatkan murid tetap diambil perhatian yang diikuti dengan tindakan
pantas, betul dan tepat secara berkesan; apa jua yang melibatkan organisasi dan
sekolah tidak ada seorang guru pun yang bersikap tidak peduli, dan tidak kisah atau
pun bersikap tidak tahu apa yang berlaku.

3. Puncak kepada prihatin yang sejati setiap anggota organisasi tidak mungkin
mengkhianati misi dan visi; bahkan sebaliknya akan menjadi “Guru Sebenar Guru,
Ke Sekolah Tidak Jemu, Mengajar Tidak Lesu”.

4. We Share: pula menunjukkan sikap berkongsi segalanya yang berkaitan dengan
imej, kualiti dan prestasi sekolah secara menyeluruh dan bersepadu. Elemen “We
Share’ ini dapat diwujudkan menerusi kefahaman dan kesedaran terhadap apa jua
kemudahan dan keselesaan; kesulitan dan kekangan; kejayaan atau pun kegagalan;
adalah milik semua orang.

5. Pendeknya aspek ‘We Share’ dapat disimpulkan sebagai ‘mengongsi visi’ yang
akhirnya dapat pula ‘mencipta realiti’ sebagai hasil atau produk daripada “Apa
yang disemai itulah yang dituai”.

6. “Hasil yang dituai” ialah hasil yang berkualiti dan cemerlang, akan menjadi
kenyataan apabila kita sedia “berkongsi” ilmu dan pengetahuan, kemahiran dan
kepakaran, pengalaman dan pendedahan, kepintaran dan kebijaksanaan, bakat dan
kebolehan, kesetiaan dan kesejawatanan, yang selalunya dipamerkan menerusi
komitmen dan dedikasi yang berterusan.

7. And We Excel : dapat dimaksudkan sebagai prestasi atau ‘status’ sekolah setelah
berjaya mengatasi segala macam kelemahan dan kemerosotan terutamanya pencapaian
akademik para pelajarnya. Selama kira-kira tujuh tahun (1990-1996), SKJ 17 telah
mengalami ‘kemerosotan prestasi UPSR’ yang amat ketara lagi memalukan. (1990:
26.4%; 1991: 27.4%; 1992: 35.5%; 1993: 33.9%; 1994: 25.7%; 1995: 34.3%; dan 1996
: 38.4%); tetapi hasil daripada kegigihan mengubah budaya, mengubah sikap dan
perlakuan semua pihak yang terlibat, kini SKJ 17 telah dapat ‘menebus maruah’ dan
mengangkat ‘imej dan martabat’ sebagai sekolah yang baik.

8. Sedarkah kita satu perkara yang menarik berkaitan perubahan dan peningkatan ini
adalah sebenarnya guru-guru dan tenaga-tenaga lain yang berada di tahun-tahun
kemunduran’ tersebut itulah juga yang kini telah berjaya membuktikan betapa ciri-
ciri, prinsip-prinsip serta dasar-dasar yang tepat dan betul seperti; disiplin,
profesionalisme, ‘collegiality’, kolaborasi, produktif dan kreatif dan seumpamanya
sehingga kita ‘excel’ di dalam banyak aspek dan perspektif.

9. Di sinilah betapa memilih ‘jalan yang betul’ dalam memimpin diri dan organisasi,
kebolehan dan kemampuan, membezakan antara sikap dan sifat yang ‘emotional’
dengan ‘professional’, ‘individual’ dengan ‘organizational’, dan antara illusi dengan
realiti yang sebenarnya membentuk dan memperkasa guru sebenar guru.

10.Dengan kerja kuat secara berpasukan dan dengan kepercayaan dan keyakinan yang
penuh kepada “Komitmen Dan Dedikasi Menjayakan Misi” bagi menjadikan SKJ17
sebagai “A Good School”, maka itulah kita memilih motto “We Care, We Share
and We Excel”.CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN
DALAM PERKEMBANGAN DIRI


1. Profesionalisme keguruan hari ini semakin penting serta mendesak berbanding masa-
masa lalu seiring dengan perubahan zaman serta penemuan-penemuan baru dalam
penyelidikan pendidikan; sama ada kita suka atau tidak, hakikatnya dunia pendidikan
sentiasa berubah.

2. Seseorang ahli profesional dianggap seorang yang berpandukan kod etika profesion
itu, serta juga bertindak menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan salah satu
ciri yang penting ialah ahli itu mementingkan profesionnya lebih daripada dirinya
sendiri.

3. Oleh itu tahap profesionalisme di kalangan guru-guru amatlah penting dalam
memenuhi jangkaan-jangkaan baru terutamanya bagi merangsang dan menangani
perubahan dan peningkatan secara tekal dan berterusan.

4. Berdasarkan gagasan profesionalisme yang dinamik, guru-guru mestilah boleh
membantu melakukan perubahan-perubahan ini dan untuk itu guru-guru perlu
mampu memainkan peranan;
iii) Menjelaskan kepada penjaga murid (dan murid-murid sendiri) tentang apa yang
mereka perlu tahu dan boleh buat.
iv) Lebih banyak komunikasi dengan penjaga bagaimana mereka boleh membantu
murid-murid mencapai standard akademik yang tinggi.
v) Menyepadukan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran.
vi) Membantu membaiki penilaian serta menggunakan keputusannya bagi
menambahbaik pengajaran dan pembelajaran.
vii) Permuafakatan dengan guru-guru lain.
viii) Mengambil bahagian cergas dalam pasukan dan membuat keputusan di
peringkat sekolah; dan
ix) Menjadikan pembelajaran berterusan sebahagian daripada tugas guru-guru itu
sendiri.

5. Prof. Rahimah Ahmad (1992) menyatakan bahawa “ Pengiktirafan profesionalisme
iaitu dari segi sekularnya tidak berbeza dengan unsur-unsur Islam, amanah,
dedikasi,– ikhlas dalam menjalankan tugas (dan bagi guru-guru – mengajar!).
Adalah menjadi tanggungjawab kita menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati –
tanpa mengira kepentingan diri. Inilah profesionalisme,” katanya.

6. Di samping itu, profesionalisme juga menuntut kita berkembang, meningkatkan
kebolehan dan kemahiran diri, menjadi lebih berpengetahuan, lebih yakin dan lebih
berketrampilan, serta mengikut perkembangan ilmu.

7. Hanya dengan sikap yang positif dalam perkembangan diri yang selaras dan seiring
dengan perkembangan diri, ilmu pengetahuan sahajalah guru-guru dapat mengatasi
cabaran profesion perguruan secara keseluruhannya.

8. Konsep ‘belajar seumur hidup’ membolehkan pelajar menghadapi cabaran dunia
yang berubah dengan pantas. Menurut UNESCO (1995), satu-satunya cara
menenuhi keperluan ini ialah memastikan setiap individu belajar acara belajar dari
segi:

1. Belajar untuk mengetahui (Learning To Know).
2. Belajar untuk membuat (Learning To Do).
3. Belajar untuk menjadi insan sempurna (Learning To Be).
4. Belajar untuk hidup bersama (Learning to Live Together).

9. Tugas atau peranan ini amat perlu difahami dan dimengerti semurni-murninya agar
profesionalisme perguruan dapat merealisasikan harapan seperti dinyatakan oleh
National Teacher Forum (1998);

“ We expect teachers to teach for understanding, not just well enough
for students to pass a test. Teaching for understanding means helping
students “get the habit” of thinking mathematically, solving problems
scientifically, reasoning historically and geographically, seeing artistically,
reading critically, writing persuasively and communicating clearly. We
know that all students, not just a few, must acquire these habits if they are
to participate as adults in a knowledge-based economy and self-governing
society.”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan