Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 16

SEPULUH CIRI AMALAN DIRI SEBAGAI INDIVIDU
BERPENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN DAN BERDAYA SAING


1. Di dalam organisasi manapun setiap ahlinya adalah individu-individu penting dalam
menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi mencapai tujuan dan mat-
lamat melalui bidang tugas, peranan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

2. Putman (1990) mendefinisikan organisasi sebagai “ Organizations are communities
of people with a mission, not machines. Organizations exist to fulfill their mission
and to contribute to the larger world around them.”

3. Apabila kita sudah lupa kepada ‘misi’ inilah maka berbagai unsur kebejatan pemikir-
an, sikap dan tingkah laku yang bertentangan atau bercanggah dengan misi dan objek-
tif ini berleluasa dan berterusan sehingga merosakkan semua orang.

4. Apabila keadaan ‘seekor kerbau yang membawa lumpur, semuanya terpalit’ berlaku
maka tidak dapat tidak kedengaranlah bermacam ungkapan buruk yang dilemparkan.

5. Hanya melalui kesedaran diri (yang tinggi) sahaja, kita dapat menangkis gejala buruk
ini daripada wujud sama ada di dalam diri atau pun menular ke dalam sistem organisa-
si kita, sekaligus dapat membantu kita menjadi bukan setakat guru-guru yang berpeng-
etahuan dan berkemahiran, malah sebagai guru-guru yang berketrampilan dan berdaya
saing.

6. Beberapa ciri yang perlu ada bagi mencapai standard kualiti ini adalah antaranya;

i) Berdisiplin; sentiasa on time, kerja kemas dan berkualiti, ikut peraturan, patuhi
arahan serta menjaga perhubungan interpersonal dengan rakan dan ketua jabatan.
ii) Bermotivasi; setiap hari merupakan hari yang menggembirakan dan sentiasa
ingin melakukan segala yang terbaik bagi diri, anak didik dan organisasi.
iii) Positif; fikir dan tindakan yang positif, tidak hanya melihat kepada yang negatif,
masalah juga dilihat dari sudut positif dan mempunyai pemikiran ‘yakin diri’ dan
‘yakin boleh’.
iv) Kreatif; berkebolehan melakukan sesuatu yang ‘berlainan sedikit’ daripada
yang biasa dibuat oleh orang lain, tidak jumud, kaku dan beku dalam merekacipta
strategi dan pendekatan.
v) Inovatif; ertinya ada kebolehan melakukan ‘perubahan’ dalam apa jua kerja atau
tugas yang dipertanggungjawabkan sama ada kerja-kerja mengajar atau pun kerja
-kerja pejabat.
vi) Proaktif; boleh menjangka dan merangka perancangan dan tindakan secara ‘in
advance’ tanpa menanti suruhan atau pun arahan; boleh mengurus diri dan tugas
dengan lancar, licin dan berkesan.
vii) Imaginatif; memiliki daya imaginatif yang tinggi sewaktu merangka dan meran-
cang sebarang kerja atau melaksanakan sebarang fungsi yang perlukan daya ima-
ginasi bagi merealisasikan segala yang digambarkan di dalam minda.
viii) Perfectionist; punyai sikap dan gaya seseorang yang ‘perfectionist’ yakni
seorang yang mementingkan ‘kesempurnaan’ di dalam semua kerja dan
tindakannya. Orang yang bersifat ‘perfectionist’ tidak akan berpuas hati atau tidak
akan mempamerkan hasil kerja yang sub-standard atau yang bersifat ‘melepaskan
batuk di tangga’ sahaja atau ‘asal buat’ sahaja walau pun salah sana, salah sini
dan tidak berkualiti.
ix) Idealist; melihat dan memandang kepada kerja dan tugas secara paling unggul,
guru-guru yang ideal sepatutnya mengamalkan konsep ‘guru mengajar, murid
belajar’ pada tahap yang paling tinggi; semua orang ada kerja; di sekolah tempat
kita mengajar dan ‘belajar’ bukan tempat berborak, gossip, adu-domba, tabur fit-
nah atau tempat berpolitik!
x) Profesional; ertinya setiap orang guru dapat mengasingkan antara perkara-
perkara yang perlu ditangani secara profesional di samping mengelakkan perkara-
perkara bersifat tidak profesional termasuk hal-hal peribadi atau bersikap
emosional dalam mengurus bilik darjah dan perhubungan interpersonal di dalam
organisasi.

7. Setelah setiap individu di dalam organisasi dapat memiliki dan mempamerkan ciri-
ciri dan bekerja sebagai satu pasukan baharulah organisasi itu dapat membina budaya
sekolah yang unggul dan berkesan dalam erti kata dapat menepati ciri dan standard
kualiti seperti yang dikehendaki melalui Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan
Standard Kualiti Tinggi Pendidikan.

8. Ingatlah juga bahawa jangkaan dan permintaan masyarakat, negara dan dunia di era
globalisasi dan ICT; pengetahuan, kemahiran serta teknologi asas tidak lagi mencu-
kupi malah kita akan ketinggalan jika tidak memperlengkapkan diri sebagai individu
dan yang pentingnya menjadi ‘knowledge worker’ yang berdaya saing.STKP DAN BUDAYA PENINGKATAN KUALITI BERTERUSAN
TERAS KEPADA PENDIDIKAN BERMUTU


1. Apabila sesuatu masyarakat atau tamadun itu meningkat maju segi kehidupan sosial,
ekonomi dan politiknya, maka tidak dapat tidak masyarakat atau tamadun itu telah
mengalami proses perubahan (sama ada secara evolusi atau revolusi) kepada tingkat
atau tahap yang tinggi dan berkualiti.

2. Demikian juga apabila dikaitkan dengan organisasi sampailah kepada individu yang
berperanan meletakkan sesebuah organisasi atau institusi itu sama ada cemerlang
atau tidak.

3. STKP yang diperkenalkan oleh Jemaah Nazir Persekutuan, dan kini disebarluaskan ke
seluruh negara mulai 2001 jelas menunjukkan bahawa negara bersungguh-sungguh
hendak meletakkan pendidikan di Malaysia sebagai ‘bertaraf dunia’ dan sebagai
‘pusat kecemerlangan pendidikan’.

4. Oleh itu selaku guru-guru yang mendukung sistem pendidikan negara mestilah sen-
tiasa berfikiran terbuka, positif dan menghayati gagasan ini agar ianya menjadi
‘kenyataan’.

5. Satu daripada faktor buruk yang mungkin menjejaskan hasrat dan matlamat ‘penin-
gkatan kualiti’ di bawah STKP ini adalah wujudnya ‘pertembungan budaya’, yang
selama ini sangat ramai yang mengamalkan budaya lebih-kurang, budaya ikut musim,
budaya ikut orang, budaya nafsu-nafsi dan sebagainya.

6. Apabila aspek ‘merekod’, ‘menyimpan’ dan ‘mendokumentasi’ tidak jadi amalan
kita maka kelihatanlah suatu macam ‘phobia’ dan ketidaktenangan mental yang
menekan jiwa dan perasaan sehingga kita terus menganggap STKP ini misalnya
suatu perkara yang membebankan dan tidak perlu ditangani sebaik mungkin dan
dengan sifat kejujuran yang tinggi.

7. Apabila kita tidak faham, kabur konsep dan tiada prinsip dan pegangan maka apa
pun aspek kehidupan dan kejayaan kita akan dipengaruhi oleh orang-orang yang
kita rasa sahabat dan rakan tetapi sebenarnya bersifat ‘sokong membawa rebah’;
lebih-lebih lagi ‘penasihat-penasihat’ kita sebenarnya adalah kategori penasihat
‘25% Tiga Abdul’, atau ibarat kisah “Sang Lembu dengan Sang Keldai”.

8. Yang demikian STKP hendaklah dijadikan penggerak dan pengukur kepada ‘status
kini’ organisasi kita dan seiring dengan ini berusaha secara penuh profesionalisme
membawa keluar organisasi daripada berada di dalam kelompok lemah, lesu, goyah
dan longgar dari tahun ke tahun.

9. Untuk itu satu aspek yang perlu dihapus dan dibanteras ialah sikap dan prestasi
‘mediocre’ yang kita tunjukkan di dalam semua segi pengurusan kerja bilik darjah,
kerja pejabat atau kerja sekolah yang kita begitu kenali malah setengahnya merupa-
kan jati diri kepada individu tertentu.

10.Datuk Abd. Rahim Tahir, Ketua Nazir Sekolah dipetik sebagai berkata, “ Penilaian
keseluruhan sekolah setakat ini berada pada tahap tiga iaitu lemah dalam indeks
komposit tahap sekolah dengan skor antara 30 hingga 49 peratus.” (Sumber: Utusan
Malaysia, 24.9.2001).

ANTARA YANG BIASA-BIASA DENGAN YANG LUAR BIASA


1. Orang yang berjaya mempertingkatkan prestasi kerja, mutu kerja dan produktiviti
kerja adalah mereka yang berjaya belajr daripada kesilapan dan ketidakcekapan
mengurus masa, mendengar dan menrima ulasan serta teguran secara positif dan
seterusnya beranjak daripada ‘zon selesa’ kepada satu suasana dan pengertian yang
baru.

2. Mustahil seseorang itu tidak pernah dapat merasakan sebarang perubahan apabila
telah mengalami situasi yang memerlukan kita mengubah pemikiran, tanggapan dan
perlakuan kepada dimensi kerja yang sempurna sepanjang kerjaya kita.

3. Namun demikian, sedarkah kita bahawa keadaan atau hal yang baru kita capai ini
juga kelak akhirnya akan jadi ‘zon selesa’ semula jika kita tidak berkembang, maju,
berfungsi sewajarnya. Akhirnya kita akan terperangkap balik dalam zon selesa...dan
bertindak lagi untuk keluar daripadanya.

4. Oleh itu sebenarnya zon selesa juga boleh dijadikan alat bagi kita merangsang dan
merancang perubahan dan peningkatan.

5. Pendeknya peningkatan dan kemajuan yang bersifat ‘luar biasa’ tidak mungkin ter-
capai dengan gaya, kaedah, teknik, kemahiran dan tumpuan yang biasa-biasa. Hasil,
mutu, dan prestasi yang luar biasa datangnya daripada sikap, tanggapan, pemikiran
dan prestasi yang juga luar biasa.

6. Untuk capai status luar biasa tidaklah sukar kerana biarpun sedikit perbezaan yang
berlaku ianya tetap boleh dipanggil luar biasa, apatah lagi jika mencapai tahap atau
ukuran yang tinggi dan cemerlang.

7. Contoh yang mudah untuk memahami petunjuk ‘biasa-biasa’ adalah seperti;
i) Lewat siapkan tugasan daripada ‘deadline’ yang ditentukan.
ii) laporan yang sangat ringkas, tak cukup liputan, tak cukup butiran.
iii)Tunggu ada atau tak ada arahan, pertanyaan dan sebagainya.
iv) Ikut orang lain pun ramai yang buat begitu.

8. Manakala bagi petunjuk keadaan luar biasa pula dapat kita lihat berlaku seperti;
i) Dapat siapkan tugasan lebih awal daripada ‘deadline’ (bukan semata-mata tepati
‘deadline’).
ii) Dapat hasilkan laporan yang padat, bernas dan lengkap—yakni memenuhi tujuan
dan dapat menjawab kesemua soalan.
iii) Tidak menunggu arahan, pertanyaan dan peringatan, baru bertindak.
iv) Tidak suka mengikut orang ramai yang jelas menjejaskan imej dan prestasi diri
serta organisasi.

9. Dalam kehidupan sosial dan kerjaya sebenarnya sangat banyak aspek yang kita buat
tidak mencapai standard (kualiti, masa, kandungan, format, persembahan dan sebagai-
nya) malah sebahagian besar langsung tidak dilakukan seperti sepatutnya.

10.Maka dalam keadaan yang demikian, kadang-kadang orang yang melakukan kerja
buat dia pada aras yang biasa-biasa sahaja tetapi dilihat sebagai sesuatu yang luar
biasa. Sebabnya kerana begitu ramai orang yang biasa-biasa itu sehingga apa yang kita
buat yang biasa-biasa tadi telah dikira sebagai yang luar biasa.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan