Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 18

SIKAP DAN FAKTOR YANG MEMBAWA KEMEROSOTAN
DAN KEKALAHAN DALAM PELBAGAI ASPEK
BUDAYA KERJA ORGANISASI


1. Apapun konsep atau gagasan dan pemikiran yang dikemukanan untuk dijadikan
sebagai ‘dasar’, ianya tidak akan berjaya mencapai status memuaskan apatah lagi
untuk menjadi satu budaya positif lagi cemerlang.

2. Sudah banyak aspek yang saya sentuh, jelaskan serta ketengahkan di samping senti-
asa melakukan penambahbaikan tertentu namun masih kedapatan wujudnya unsur-
unsur ‘mediocrity’ dan ‘sikap ambil mudah’ yang ditunjukkan segelintir guru.

3. Bagaimana kita hendak meletakkan sekolah (lebih-lebih lagi ‘imej diri’ sendiri) jika
kita tidak dapat melihat semua ini adalah dengan tujuan ‘memperkasakan iklim
positif sekolah’ seperti yang saya sudah jelaskan, dan dimaktubkan di dalam
‘Perancangan Sekolah Tahun 2002?’

4. Budaya sekolah atau “the way things are done around here” yang hendak diwujud-
kan adalah ‘cara kita’ yang betul berbanding di tempat-tempat lain. Antaranya;
i) Peperiksaan atau ujian bukan ‘tiket’ membatalkan aktiviti atau program yang
lain (yang tidak berkaitan) seperti kelas Bahasa Arab, Kelas Lanjutan atau
kegiatan kokurikulum.
ii) Menepati Takwim: kebolehan dan ketrampilan mematuhi takwim yang telah
dijadualkan; tindakan perlu adalah proaktif daripada setiap orang atau staf
sokongan.
iii) Menepati Masa: unsur amat penting yang sering kita abaikan dengan pelbagai
‘alasan’ yang tidak munasabah atau tidak relevan sama sekali.
iv) Kelas Relief: satu keutamaan yang penting dan sebagai satu langkah cegah
‘defisit pembelajaran’ jadi semakin bertambah dan parah. Mesti patuhi ‘kae-
dah’ yangkita gunapakai di sini.

5. Itulah juga sebabnya mengapa semua warga organisasi sekolah khasnya guru-guru
SKJ 17 perlu benar-benar memahami hal ini supaya kita tidak berfikiran, beranggapan
dan bertindakan yang tidak selaras dengan konsep-konsep atau gagasan yang
dimaksudkan itu, apabila ada antara kita sampai mengeluarkan alasan atau kenyataan
seperti;
i) Kita tidak tahu-menahu mengenainya (English Carnival in Reading, Story-
Telling and Public Speaking), hari ini nak bertanding, semalam baru tahu! Apa
kesannya? SKJ 17 gagal memperolehi sebarang tempat di dalam ‘carnival’
tersebut.
ii) Kita tidak menyertai pertandingan itu (atau ini) kerana murid-murid tidak
berlatih. Salah siapa?

iii) Kita tidak hantar murid sertai acara yang disenaraikan tetapi hantar yang
lain. Ertinya kita tidak ‘bersedia’ untuk perkara ini. Macam mana hendak
‘excel’?

6. Apakah ‘Perancangan sekolah Tahun 2002’ hanya dibuat untuk memenuhi ‘adat’
sahaja? Berapa ramai pula guru-guru yang ‘membacanya’ dan memahami akan
maksud dan halatujunya? Lihat semula tajuk kecil 3.1.1 hingga 3.1.6 muka surat 7
perancangan tersebut!

7. Saya tidak dapat menerima keadaan tidak ada ‘perancangan’, tidak ada persediaan,
tidak ada kesiapsiagaan atau tidak ada kesungguhan dan semangat juang di dalam
apa jua pertandingan; sehingga kita meremehkan segalanya dan menyerah kepada
keadaan semata-mata.

8. Saya juga tidak dapat menerima ‘kekalahan’ bukan kerana pihak lawan lebih gagah,
perkasa, hebat, canggih, cemerlang atau sebagainya, tetapi kita kalah kerana kita
lebih buruk (dan lebih lemah) keran sikap kita menyebabkan kita tidak berdaya saing,
lebih banyak kekurangan dan kelemahan, kurang latihan dan asuhan; sehingga lawan
yang paling lemah sekalipun mampu mengalahkan kita!

9. Demikian juga halnya, di dalam apa jua bidang dan aspek kita tetap tidak akan berjaya
keluar daripada senario ‘lama’ ini jika kita tidak betul-betul berusaha melakukannya.

10.Kerana itulah juga mengapa saya mengingatkan satu daripada konsep bagi memasti-
kan kita tidak mewujudkan masalah, menemui masalah atau pun bergelut menyele-
saikan masalah, ialah dengan prinsip “mencegah masalaha lebih utama daripada
menyelesaikan masalah.”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan