Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 19

ASPEK ‘WE CARE’ MERENTASI PENGURUSAN DIRI DAN ORGANISASI


1. Nampaknya biarpun berbagai prinsip, dasar, pendekatan, strategi dan tindakan yang
dijadikan sebagai garispanduan atau rujukan agar semua tindakan menangani soal-
soal kurikulum, P&P, pembentukan insan, mencantikkan akhlak dan adab misalnya
masih ,memperlihatkan gejala-gejala buruk dan amat tidak memuaskan.

2. Soal sekarang bukan lagi soal tidak tahu, tetapi ialah soal TIDAK MAHU dalam se-
gala segi dan sudut yang sepatutnya kita amat tahu dan seterusnya kita mahu laksana
dan buktikannya dengan penuh sifat dan ciri-curi orang berilmu dan berpersonaliti
tinggi.

3. Satu daripada yang saya hendak utarakan hari ini ialah aspek ‘We Care’ yang
kebetulan saya lihat dan temui belum mantap kita tunjukkan dalam beberapa senario
perlakuan semasa di sekolah.

4. Bagamana saya kata kita belum cukup “care” jika:
i) Tersangat lewat sediakan soalan Ujian bulan ini? Prinsip yang kita amal ialah
‘tiada kerja menggelek soalan semasa minggu ujian’?
ii) Tidak ada ‘pengisian P&P’ sebenar; buat kerja semak buku latihan murid
semasa sepatutnya kita mengajar? Kerana itu juga murid jadi ‘liar’ tidak ada
kawalan hingga bising dan hingar-bingar mengganggu orang lain di kelas
sebelah?
iii) Tulis rancangan pengajaran dengan cantik lagi kemas tetapi kita buat dan
‘ajar’ perkara lain di dalam kelas? Ini kebetulan GB temui sendiri, apa kata
masa-masa lain atau di belakang GB?
iv) Tidak kisah atau buat tak nampak apabila murid-murid kelauar kelas sedang-
majoriti yang lain sedang baca do’a? Saya amat tidak faham akan keadaan hal
seperti ini!
v) Tidak peduli kerana ‘we don’t care’...walaupun GB sudah tanda (?) buku ke-
hadiran yang tidak di tandatangani...sampai beberapa hari pun? Apa jenisnya
orang macam ini?

5. Bagi saya, saya tidak dapat menerima keadaan-keadaan tersebut kerana semuanya kita
sudah amat tahu, amat faham, amat diberi peringatan bahkan amaran/nasihat/teguran,
tetapi seolah-olahnya semua ini kita cuba sampaikan mesej bahawa ‘we don’t care”.

6. Semuanya saya sudah jelaskan sebelum ini, bahawa mengubah imej dan mengangkat
martabat dan darjat sekolah sehingga mencapai tahap sekarang adalah kerana wujud-
nya unsur-unsur profesionalisme, profesionaliti, kolaborasi, kesejawatanan yang me-
rangkumi dan merentasi seluruh organisasi sekolah yang telah sama-sama kita dukungi
dan hayati sepenuh hati.

7. Jika tidak adanya ‘misi dan visi’ yang dijadikan matlamat dan halatuju menebus
marwah, jika tidak adanya ‘semangat kental’ mengatasi halangan; jika tidak adanya
‘ketekalan komunikasi’ dan jika tidak adanya kegigihan ‘mengatasi cabaran’;
bagaimana bisa kita merobah imej ‘sekolah kandang kambing’ dengan perilaku
buruk ‘negaholic’ dan ‘budaya mediocrity’ kepada senario yang lebih baik kini?

8. Inilah sebabnya bagi saya biar seribu orang marah kepada saya (kerana merobah
kebejatan akal dan amal ini) namun saya tetap berpegang kepada prinsip
‘mengajak orang bekerja dengan betul’ sebagaimana yang saya katakan pada hari
pertama saya melapor diri di sekolah ini pada 16.6.1997!

9. Sehingga hari ini dan saat ini saya yakin apa yang saya buat bagi meletakkan sekolah
(serta guru-guru saya) ke satu tahap yang sukar bagi orang lain mempertikaikannya,
malah dari beberapa segi sekolah dan guru-guru kita jadi tempat rujukan. Tidak
sedarkah kita akan hakikat ini?

10.Oleh itu sedarlah dan insaflah kita bahawa segala-galanya bermula di dalam diri kita,
dan begitu juga segala-galanya akan berakhir di dalam diri kita. Dalam memilih jalan
(antara beribu jalan) hendaklah kita ingat bahawa “banyak (ramai) tidak menunjuk
kepada benar, sedikit (tidak ramai) tidak membuktikan salah”. Maka itu pilihan di
tangan kita (yakni mengikut yang ramai (belum tentu benar!) atau mengikut yang
sedikit (tidak terbukti salah!).


UNSUR KEMATANGAN DIRI MEMBANTU ORGANISASI
MENCAPAI KUALITI BERTARAF DUNIA


1. Banyak faktor dan unsur yang mebentuk dan membina diri peribadi yang kita boleh
katakan sebagai diri berkualiti, terutama di dalam konteks tema Hari Guru 2002 iaitu
“Guru Berkualiti Aspirasi Negara”.

2. Maksud kualiti atau ‘berkualiti’ juga amat difahami oleh semua orang lebih-lebih lagi
selaku guru-guru seperti kita yang saban hari dan waktu diminta, digesa, dituntut supa-
ya dapat melahirkan pelajar dan anak didik yang berkualiti menerusi kerja-kerja P&P
yang semestinya juga berkualiti.

3. Tuntutan masa hari ini secara globalnya menjadikan aspek ‘kualiti’ sebagai punca
sesuatu bangsa atau negara itu dapat bersaing dan seterusnya tidak ketinggalan daripa-
da negara atau bangsa yang lain.

4. Tetapi apakah “Guru Berkualiti Aspirasi Negara’ ini dapat dicapai jika konsep dan
pengertian ‘kualiti’ itu amat sempit dan hanya dikaitkan dengan kejayaan meningkat
-kan taraf akademik semata-mata?

5. Dalam banyak senario kita sering bertemu dengan orang-orang yang berjaya mening-
katkan tahap akademiknya namun ‘kualiti diri’ dalam banyak aspek lain (seperti disip-
lin kerja, sahsiah dan personaliti, pengurusan masa, “emotional quotient”, kestabilan
dan spiritual) masih tidak berubah!

6. Salah satu unsur penting yang membantu kita mencapai tahap ‘kualiti diri’ sesuai
dengan sesuatu profesion itu ialah aspek ‘kematangan’.

7. Oleh kerana kita belum cukup ‘matang’ inilah kita akan mengeluarkan kata-kata,
kemudian diikuti dengan perbuatan atau tingkah-laku, dan setyerusnya menjadi
‘sikap’ kepada kita.

8. Sebahagian tanda-tanda orang yang tidak matang ini dapat kita kenali berdasarkan:
i) Berfikir ‘selapis’ sahaja dan bersifat sangat kebudak-budakan.
ii) Berfikir yang mudah sahaja, kemudian bersikap ‘ambil mudah’...sangkanya
‘semua akan beres’, tak mampu fikrikan keadaan-keadaan yang mungkin
jadi masalah.
iii) Mengeluarkan kata-kata cerminkan ‘pemikiran’ dan sikap tak peduli seperti
‘malas’; ‘tak apa’; ‘biarlah’...dan sebagainya.
iv) Tidak mampu berfikir berdasarkan konsep, prinsip atau objektif sesuatu
perkara mengapa ianya ditimbulkan.

v) Bersikap selamba walau sudah berkali-kali diperingatkan dan ditunjukkan
cara, teknik dan kaedah; mungkin dipengaruhi ego tak mahu akui kesilapan
dan kelemahan akal budi.

9. Rasanya sudah banyak GB berikan petunjuk, tips dan ‘alternatif-alternatif’ di dalam
menangani pelbagai isu dan masalah dalam organisasi kita terutama menyempurnakan
tugasan dan bidang tanggungjawab masing-masing, tetapi amat sedikit yang betul-
betul faham dan sedia meningkatkan prestasi lebih-lebih lagi dalam aspek ‘kualiti
diri’ ini. Apa pun alasannya, jawapan sebenar kepada masalah ini terletak di dalam
diri.

10.Oleh itu tema “Guru Berkualiti Aspirasi Negara” seeloknya diperluaskan menjadi
“Guru Berkualiti Aspirasi Diri” supaya diri individu yang berkualiti sahajalah yang
mampu merealisasikan pendidikan yang berkualiti seterusnya mencapai aspirasi-
aspirasi negara dalam hasrat menjadi ‘pusat kecemerlangan ilmu’ yang ‘bertaraf
dunia’.KETEGASAN DAN KESUNGGUHAN MENGURUS
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BAGI MENCAPAI KEMENJADIAN MURID


1. Memperkatakan keberkesanan sesuatu perkara atau aspek dalam pengajaran dan
pembelajaran khasnya tidak dapat lari daripada melakukan ‘penilaian’ sama ada
ianya merupakan ‘penilaian kendiri’ mahu pun penilaian oleh pihak kedua atau pun
ketiga.

2. Daripada maklumbalas penilaian-penilaian ini kita mengetahui di mana status atau
reputasi kita di mata ‘pelanggan’ atau anak didik kita; mengetahui kekuatan dan
kelemahan; dan seterusnya menilai kembali sejauh mana kita telah ‘beranjak’
daripada status yang lama kepada status yang baru.

3. Adalah tidak sukar nmelakukan ‘penilaian’ ini sama ada terhadap pihak lain (rakan
sejawat) atau pun kepada diri sendiri. Apa yang penting selepas itu ialah ‘memper-
baiki’ aspek-aspek yang kurang memuaskan itu.

4. Dalam keadaan bisaas pun kit masih begitu sukar melakukan perkara ini (perubah-
an), dan dengan itu masih tetap menunjukkan pelbagai reaksi dan tindakan yang
‘kurang berkesan’ sama ada dari segi pengurusan bilik darjah, pengurusan dan
pengendalian P&P, pengurusan perancangan dan pelaksanaan beberapa program dan
aktiviti yang sepatutnya sudah tidak jadi masalah lagi.

5. Kita boleh lihat ini misalanya:
i) Bilik Darjah: Tidak betul-betul bersih, sampah penuh dalam tong sampah dua
tiga hari (GB yang suruh murid buangkan!), kipas tidak ditutup suisnya selepas
kelas berakhir, meja pencerap tidak ceria, tidak sempurna (walau sudah diberi
peringatan!) dan sebagainya lagi.
ii) Pengurusan P&P: Masih berlaku guru mengajar tajuk/perkara yang tidak seperti
tercatat dalam persediaan mengajar di dalam BRM; guru dilapor sering ‘meleret’
dan keluar daripada tajuk, suasana kelas yang ‘bising’ seolah-olah tidak ada
‘kawalan kelas’ secara berkesan.
iii) Pengurusan Perancangan: Nampaknya konsep PDCA belum lagi mantap dan
masih ada yang tidak dapat menghayatinya menyebabkan sering pula GB berta-
nya dan bertanya mengenainya.

6. Tidak ada kerja atau tidak ada tugas dalam dunia ini yang boleh kita kata ‘senang’;
semuanya mengandungi ‘cabaran-cabaran’ yang perlukan kita sanggup, boleh dan
berjaya mengatasinya, bukan sekadar pada waktu-waktu tertentu sahaja bahkan bagi
sepanjang waktu!

7. Keberjayaan dan seterusnya keberkesanan kita mengatasi cabaran-cabaran ini dalam
menjalankan tugas memerlukan kita memiliki kebolehan dan kesedasran bahawa:
i) Cabaran baru perlukan pengetahuan dan kemahiran baru pula bagi menangani-
nya perlukan kita ‘belajar semula’ kaedah dan teknik tertentu.
ii) Cabaran tidak boleh dianggap ‘masalah’ sebaliknya ianya hendaklah dianggap
sebagai ‘peluang’, terutama peluang ‘lahir semula’ sebagai seorang profesional
baru!
iii) Cabaran tidak mungkin dapat diatasi jika kita belum dapat mengatasi lemahnya
“will power” diri sendiri; sering ‘terlupa’ dan mudah pula ‘leka’ biarpun ianya
berlaku di depan mata.

8. Cabaran kerjaya perguruan (hari ini) bukan sekadar “menyumbatkan” segala maklu-
mat dan fakta setiap mata pelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran, teta-
pi yang paling penting ialah ‘membentuk insan’ (yakni anak didik) supaya kelak
bukan menjadi ‘seadanya’ sahaja tetapi menjadi sebagai ‘apa’ dan ‘bagaimana
sepatutnya’ mereka jadi.

9. Jika kita tidak dapat menghasilkan unsur ‘kemenjadian’ ini benar-benar ditangani
sepenuh hati sewaktu kita memegang amanah sebagai guru dan pendidik yang ber-
wibawa dan berkesan, maka itulah timbul dan wujudnya fenomena ‘tidak menjadi’.

10.Oleh itu sangatlah perlu kita memahami perkara ini yakni mengapa perlu kita
‘bertegas’ dan ‘bersungguh-sungguh’ berurusan dengan anak didik kita dalam
semua aspek pembelajaran dan pendidikan, seperti kata-kata seorang penulis:

“Treat a person as they are, and they will remain as they are.
Treat a person as they can and should be, and they will
become as they can and should be.”

~ UnknownBERBEZA UNTUK CEMERLANG TIDAK SAMA
BERBEZA UNTUK MENGHALANG1. Dalam persaingan mengejar kecemerlangan sama ada ianya kecemelangan diri
individu atau pun kecemerlangan organisasi, satu hakikat daripda beberapa hakikat
ialah menyedari bahawa kecemerlangan itu perlu memiliki unsur-unsur yang sedikit
‘berbeza’ daripada amalan kebanyakan orang atau organisasi yang lain.

2. Kita tidak mungkin mencapai kecemerlangan jika kita masih menggunapakai amalan-
amalan atau tradisi lama yang tidak mampu membawa kita ke mercu kecemerlangan
tersebut.

3. Di sinilah aspek ‘berbeza’ ini perlu kita fahami supaya matlamat dan objektif akhirnya
tercapai dengan jayanya.

4. Kita mungkin tidak menyedarinya selama ini, tetapi apa yang kita amalkan (yang dulu-
nya tidak atau kalau ada sekadar ada sahaja) itu sebenarnya banyak membina dan me-
mupuk budaya yang lebih sihat dan berdaya saing.

5. Gagasan Sembilan Prinsip Quality Cycle of Process, pendekatan PDCA/PDSA, dan
ciri-ciri “A Good School” misalnya diperkenalkan adalah bagi mencapai kecemerlang-
an ini yang kini sepatutnya tidak ada lagi individu organisasi yang tidak mengetahui
atau tidak memahaminya.

6. Banyak contoh yang boleh disebut bagi menunjukkan ‘berbeza’ ini, antaranya:
i) Kalau dulu ujian bulanan tidak jadi keutamaan, sekarang ianya jadi keperluan.
ii) Kalau dulu mesyuarat panitia mata pelajaran tidak ditekankan, kini ianya jadi
satu kemestian.
iii) Kalau dulu P&P tidak jadi tonggak dan inti kepada pekerjaan dan profesion, kini
tidak ada ‘kelas yang ditinggalkan tanpa guru’.
iv) Kalau dulu kuasa dan pengaruh tidak digunakan bagi menegur dan bertindak
ke atas kebejatan akal dan amal, kini ia untuk memenuhi tuntutan menunaikan
amanah dengan penuh sifat kebertanggungjawaban.
i) Kalau dulu kita tidak ada ‘masa perdana’ (mengajar dan tidak mengajar tak
dapat dibeza), kini ianya bukan masalah tak sempat minum atau pun makan.

7. Demikianlah di dalam aspek dan sudut yang lain, yang semuanya mempamerkan aspek
‘berbeza’ ini bukan sekadar hanya hendak berbeza daripada orang lain tetapi yang pen-
tingnya kerana kita berbeza dalam ‘membaca’; ‘memikir’; ‘melihat’; serta
‘menanganinya’ berlandaskan prinsip yang betul.

8. Mungkin kita tidak sedari ada kalanya apa yang dibuat agak ‘mendahului zaman’;
ertinya kita yang terlebih dahulu melaksanakannya berbanding orang lain.

9. Contoh terbaharu apabila Ketua Setiausaha Negara menegur Ketua-Ketua Jabatan
supaya memantau masa minum pagi dan petang di jabatan-jabatan kerajaan, yang
didapati tidak menggambarkan disiplin kerja sekali gus menjejaskan produktiviti
dan kebajikan orang ramai.

10.Jika demikian ‘masa perdana’ yang kita amalkan sekarang tidaklah bertentangan
dengan peraturan bekerja atau melanggar hak asasi manusia kecuali bagi mereka
yang melihatnya dari sudut negatif semata-mata.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan