Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 20

MENGHAYATI KEPENTINGAN ANAK DIDIK
DALAM PENYEMPURNAAN MISI DAN MEREALISASIKAN VISI1. Meletakkan kepentingan anak didik dan sekolah sebagai suatu ‘learning organization’
yang betul-betul bermakna dan berfungsi dengan tahap kualiti yang tinggi adalah salah
satu syarat yang mesti dipenuhi oleh semua guru.

2. Kita sering merasa hairan (mungkin juga mengeluh) terhadap prestasi anak didik kita
yang masih lemah dalam banyak segi terutama pemerolehan pengetahuan dan pengua-
saan kemahiran (3M) yang sepatutnya tidak menjadi masalah dan persoalan.

3. Itulah sebabnya mengapa kita harus berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan
tidak berlakunya ‘defisit pembelajaran’ yang nanti akhirnya kita temui di kalangan
pelajar (calon) peperiksaan penting seperti UPSR misalnya.

4. Guru mempunyai pengaruh yang amat besar menentukan prestasi pelajar terutama di
peringkat ‘formatif’ kerana inilah peringkatnya kita perlu benar-benar memantapkan
kemahiran asas 3M agar mereka dapat maju tanpa gangguan dan halangan daripada
kelemahan yang dibiarkan berlarutan.

5. Bagaimanakah guru memastikan proses P&P yang berkesan itu dapat dilaksanakan
setiap kali dan sepanjang masa? Anatar pendekatan yang perlu ada ialah:
i) Tumpuan kepada pelajar yang lemah/lembab...lebih masa dan perhatian.
ii) Tindakan susulan (berterusan); ertinya kerja murid mesti disiapkannya, dan guru
pula mesti memeriksa dan menilainya.
iii) Menyediakan BBM yang ssuai; digunakan sewaktu P&P sepenuhnya.
iv) Teknik menyoal yang menyeluruh; kepada semua pelajar, kepada kumpulan atau
kepada individu mesti berlaku semasa P&P.
v) Kawalan kelas yang berkesan; guru mampu mewujudkan suasana kondusif kepada
P&P yang bermakna; kawalan kepada murid-murid yang hyperaktif, keseronokan
dan kegembiraan belajar yang tidak melampaui batasan dan semua murid rasa
selamat dan disayangi.
vi) Komunikasi dengan penjaga istimewa bagi kumpulan murid yang dianggap ‘ber-
masalah’ dengan tujuan dapatkan kerjasama mereka dan tidak serah bulat-bulat
kepada sekolah.

6. Kita jangan lupa produk (output) datangnya setelah melalui proses (throughput)
setelah adanya input. Bagi produk yang berkualiti maka ‘proses’ inilah yang perlu
sekali dijaga agar ia benar-benar terlaksana dengan berkesan menerusi apa hasil dan
apa prestasi yang kita dapat.

7. Cuba fikirkan bagaimana ini boleh dicapai jika beberapa proses dan sistem yang kita
rumuskan tidak dipenuhi? Salah satu daripada prosesnya ialah ‘pemeriksaan kerja’
murid menerusi buku latihan , lembaran kerja, tugasan, projek khas dan sebagainya.

8. Komen dan ulasan guru di dalam bukunlatihan murid tidak jadi apa-apa jika sekiranya
buku-buku tersebut tidak diedarkan kepada penjaga untuk tatapan dan tandatangan
mereka.

9. Daripada analisa proses ‘serahan buku latihan murid untuk semakan GB’ adalah di-
dapati perkara ini belum cuku memuaskan dan tidak dipandang penting.

10.Oleh itu hendaklah kita faham bahawa apa jua sistem dan proses yang sepatutnya di-
laksanakan (seperti serahan buku latihan murid ini) adalah salah satu manifestasi
kepada perhatian dan tumpuan kepada menentu dan menjamin output yang berkualiti,
murid-murid yang berkemahiran tinggi, bersahsiah murni; yang membuktikan kita
mementingkan mereka dalam kita merealisasikan visi serta menyempurnakan misi.ASPEK KEUTAMAAN
YANG TIDAK DIUTAMAKAN
FAKTOR PENYEBAB MENJEJAS KEBERKESANAN


1. Sama ada dalam mengurus atau mengendalikan tugas harian, atau dalam aspek kehi-
dupan sosial dan peribadi kita tidak mungkin dapat lari daripada hakikat bahawa
semuanya perlu diurus dan dilakukan dengan sebaik mungkin serta memenuhi hasrat
dan tujuan.

2. Namun demikian kita sering pula ‘terperangkap’ dalam kemelut yang mana satu atau
yang mana penting didahulukan!

3. Apabila kita tidak dapat mengatur diri kita dengan tuntutan “First Things First” inilah
yang nanti menjadikan kita orang yang gagal mengurus waktu (dan dirinya) dengan
berkesan.

4. Bagaimana status kepekaan kita terhadap aspek ‘memberi keutamaan’ ini dalam
hubungan kerja-kerja profesional kita di bilik darjah misalnya?

5. Petunjuk-petunjuk yang mudah kita perolehi bagi gambarkan situasi ini antaranya apa-
bila;
i) Sangat lewat menyerahkan salinan minit mesyuarat Panitia Mata pelajaran sampai
berbulan-bulan, masih tidak serah selagi tidak diminta; sedangkan kita sendiri jadi
Pengerusi atau Ketua Panitia atau Setiausaha.
ii) Tidak menyediakan murid-murid yang ambil bahagian dalam program di perhim-
punan dengan secukupnya, sehingga bukan sahaja tidak menampakkan peningkat-
an mutu persembahan malah semakin merosot!
iii) Paling buruk apabila kita dakwa kita tidak tahu ‘jadual waktu’ kelas-kelas yang
kita patut masuk mengajar, sehingga masa (yang amat banyak) terbuang begitu
sahaja tanpa sebarang aktiviti P&P!

6. Apakah ini akibat kita tidak ‘mengutamakan’ tugas kita selaku seorang guru? Apakah
kita masih tidak faham prosedur dan tatacara serta etika profesion kita? Atau adakah
lain-lain oerkara yang lebih patut diutamakan daripada melaksanakan tanggungjawab
mengajar? Apa pun sebab dan faktornya, jawapannya ada di dalam diri peribadi

7. Jika aspek ‘memberi keutamaan’ ini tidak dapat ditunjukkan dalam menangani segala
masalah pembelajaran khasnya bagaimana prinsip ‘tidak ada kelas dibiarkan tanpa
guru dan tanpa pembelajaran’ – yang menjadi salah satu ‘teras’ kepada budaya seko-
lah dan budaya belajar di sekolah kita dapat dibuktikan wujud dan subur setiap waktu?

8. Oleh itu jika sebenarnya kita seorang yang berkesedaran tinggi dan ‘mengutamakan
profesion’ kita saya amat percaya tidak akan berlaku situasi atau sikap yang membuk-
tikan sebaliknya; dan dengan itu kualiti masa dan kualiti kerja kita akan lebih mening-
kat, bermutu, berwibawa dan berkesan.

9. Tentulah perkara-perkara yang melibatkan ‘persediaan’ dan ‘perancangan’ akan jadi
ciri dan sifat serta ‘standard quality’ kita yang tidak akan dipertikai oleh sesiapa pun.

10.Ingatlah walaupun orang masih suka ‘mendengar’ apa yang kita kata atau apa yang
kita cakap; namun orang lebih mengutamakan hendak ‘melihat’ apa yang kita telah
kata atau cakapkan itu. Ertinya ‘amalan’ (apa yang kita buat dan apa yang kita tidak
buat) adalah jauh lebih penting dan utama daripada sekadar ‘bual’.IDEALISME “WHAT IS RIGHT” DAN KEIKHLASAN
TUNJANG KEPADA PROFESION PERGURUAN

1. Renung kembali: Aktiviti mental dalam merenung kembali apa yang diri kita selaku
individu, telah lakukan dalam menyumbang kepada ‘prestasi sekolah’ dan dalam
mewujudkan ‘budaya organisasi’, bagi sesuatu tempoh tertentu amatlah berguna dan
berfaedah dalam kita menilai pencapaian dan peningkatan dalam apa jua bidang
lebih-lebih lagi sebagai seorang guru yang profesional.

2. Setiap orang sudah pasti menyedari sejauh amana tahap sumbangan yang kita beri
dan tumpuan yang kita fokuskan selama ini yang sering pula bersifat ‘turun-naik’;
bersifat tidak stabil atau tidak mantap sehingga sukar kita mencapai makam
istiqamah yang sebenar.

3. Carilah sebab-akibatnya mengapa ianya merosot; mengapa ianya mundur; mengapa
ianya ‘terkebelakang’; dan seribu satu soalan lagi yang menghalang kita mencapai
kecemerlangan dan kecekapan.

4. Renungkan kembali status sekolah kita lima atau enam tahun lalu; apakah tidak
berlaku ‘perubahan’ dan ‘peningkatan’ setelah kita bersama-sama ‘menebus segala
kebejatan akal dan amal”; membetulkan halatuju sekolah (dan guru-gurunya) sebagai
sebuah ‘learning organization’ yang menepati Falsafah Pendidikan Negara dengan
memenuhi seoptimum mungkin tugas dan tanggungjawab yang diletakkan di pundak
kita?

5. Membentuk diri sebgai ‘guru sebenar guru’ tidak bergantung kepada tahap ilmu
pengetahuan dan ketrampilan teknikal semata-mata, tetapi ianya juga melibatkan
‘kepercayaan’ yang menjadi pegangan dan prinsip hidup seseorang itu.

6. Dari ‘kepercayaan’ inilah kita membentuk pemikiran, sikap dan tindakan yang boleh
jadi membuahkan sesuatu yang positif atau negatif. Kepercayaan yang diiringi dengan
‘keyakinan’ sahajalah yang dapat melahirkan individu guru yang mudah membentuk
diri anak didik ke arah kecemerlangan proses pengajaran dan pembelajaran.

7. Seseorang ‘guru sebenar guru’ tidak sahaja ‘mengajar’ tetapi perlu ’belajar’
sepanjang hayat. Bagaimana kita hendak ‘mengajar’ jika kita tidak/belum ‘belajar’?;
bagaimana kita hendak mengajar dengan berkesan dan mengesankan jika kita sendiri
tidak jelas sesuatu perkara; tetapi ini dapat diatasi dengan ‘belajar lagi’ biarpun kita
sudah mengetahui. Itulah sebabnya Joseph Joubert menyatakan, “To teach is to learn
twice.”

8. Dengan demikian, proses belajar ini tidak mungkin sudah (biarpun kita tidak lagi
bergelar pelajar atau penuntut). Belajar tanpa ‘buku’ ini sebenarnya ramai antara
kita tidak menyedarinya berlaku setiap waktu dan ketika, juga tidak mengira tempat
dan situasi.

9. Sepanjang hidup kita belajar daripada pelbagai sumber:
i) Kita belajar daripada orang lain.
ii) Kita belajar daripada murid-murid (kita).
iii) Kita belajar daripada ibu bapa dan penjaga.
iv) Kita belajar daripada rakan sebaya.
v) Kita belajar daripada kerja (kita).
vi) Kita belajar daripada budaya.
vii) Kita belajar daripada sesiapa sahaja!

10.Oleh itu ‘belajarkah’ kita selama ini? Sudah menjadi ‘bijakkah’ kita selama ini; atau
sudah ‘mengenal manikamkah’ kita selama ini?

11.Jika jawabnya sudah, mengapakah pula kesilapan dan kelemahan yang sama diulang
-ulang? Jika ‘kesalahan’ yang sama diulang-ulang (kerana lemahnya hati dan jiwa)
maka bukankah itu tanda ‘kebebalan’ yang nyata?

12.Dengan berpegang kepada prinsip “What Is Right” inilah saya (selaku GB) sentiasa
mengajak dan membimbing guru-guru supaya ‘bekerja dengan betul’; bersungguh-
sungguh dan mempamerkan mutu kerja yang tinggi dapat dicapai dan kemudiannya
dapat dibuktikan apabila kita meraih kejayaan.

13.Saya masih teringat akan kata-kata Pengerusi PIBG (ketika itu) sewaktu mula-mula
saya datang melapor diri di sekolah ini, “Ramai orang tak hendak cikgu datang ke
sini.”; yang saya terima dengan ‘berlapang dada’ kerana mudahnya manusia
‘melabel’ seseorang tanpa mengenalinya terlebih dahulu.

14.Jawapan saya mudah dan ringkas; “Saya mengajak orang bekerja dengan betul.
Kalau ini salah dari segi hukum syara’ dan undang-undang negara, tak tahulah
saya ustaz!” – adalah manifestasi kepercayaan dan keyakinan saya dalam mengha-
dapi apa jua keadaan dan hal menangani perubahan terutama di sekolah yang rendah
prestasi (seperti SKJ 17 ini) lima setengah tahun yang lalu.

15.Wahai guru-guru sekalian, jadikanlah “what is right” sebagai “idealisme” profesion
perguruan dan “ikhlaskan hati” sebagai tunjang kepada segala bentuk ibadah terma-
suk mengajar dengan betul di dalam bilik darjah; --- semoga kita tidak menjadi
Pak Pandir, Lebai Malang, atau Pak Kaduk dan Si Luncai di abad ke-21 ini. Insya
Allah!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan