Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 3

KEPASTIAN KUALITI DAN PROSES DALAM
PENGHASILAN OUTPUT YANG BERKUALITI


1. Kualiti dapat diertikan sebagai suatu keadaan yang cemerlang atau amat baik.
Menurut istilah TQM kualiti diertikan sebagai sesuatu yang memenuhi kehendak-
kehendak pelanggan atau/dan ‘stakeholders’.

2. Kehendak-kehendak ini diterjemahkan kepada standard-standard tertentu berasaskan
ciri-ciri kualiti.

3. Output atau hasil yang berkualiti mestilah mematuhi standard-standard kualiti yang
ditetapkan dalam setiap peringkat ‘proses’ pengeluaran atau penghasilan tersebut.

4. Dalam hubungan pengurusan kurikulum sama ada di peringkat bilik darjah,
kumpulan atau kelompok dan seterusnya ke peringkat sekolah memerlukan
‘pengurusan yang berkualiti’ yang akan dipamerkan melalui kecekapan pentadbiran,
kebolehan kakitangan, kelicinan sistem-sistem operasi dan sebagainya.

5. Amat tidak bijak jika kita semua sangat menyedari tentang HASIL atau OUTPUT
sesuatu perkara tetapi dalam masa yang sama kita meremehkan “PROSES” bagi
mencapainya. Inilah kekeliruan konsep kita dalam pendidikan berkualiti.

6. Dalam pengurusan kualiti fokus diberi kepada pembangunan sistem-sistem dan
proses-proses kerja yang berkualiti. Ini kerana hanya sistem dan proses yang
berkualiti sahaja dapat menjamin penghasilan output yang berkualiti.

7. Dengan yang demikian salah satu prinsip pengurusan kualiti ialah “menekankan
kepastian kualiti” yaitu menekankan kepada pencegahan daripada timbulnya
masalah-masalah kualiti dalam penghasilan sesuatu output, melalui tindakan-
tindakan yang dirancang dan sistematik.

8. Justeru itu barulah dapat dipastikan output yang dikeluarkan tidak mempunyai
kecacatan (defect free) atau kesilapan (error free).

9. Kita boleh fikirkan sendiri apakah standard-standard kualiti yang perlu dipatuhi
misalnya dari aspek masa, hasil kerja murid-murid kita, ketrampilan dalam 3M dan
seumpamanya.

10. Robiah Sidin (1994) menyebut intepretasi tentang konsep kualiti ini sebagai berikut:

“...boleh diertikan bahawa pendidikan yang berkualiti itu ialah pendidikan yang
berjaya menghasilkan pengeluaran pelajar mengikut standard atau kriteria-
kriteria yang ditetapkan. Biasanya standard itu berdasarkan keupayaan kognitif

yang diterjemahkan dalam bentuk pencapaian dalam peperiksaan. Ungkapan
‘prestasi cemerlang’yang ditunjukkan oleh seseorang pelajar umumnya dikaitkan
dengan pencapaian yang cemerlang apabila seseorang itu mendapat markah
tertinggi dalam mata pelajaran tertentu... Jadi, untuk memperolehi pendidikan
yang berkualiti seperti dibuktikan menerusi pencapaian yang tinggi dan
cemerlang, maka proses mengajar dan belajar di sesebuah sekolah mestilah pula
lengkap dan mencukupi.”

11. Jika kita benar-benar menyedari hakikat betapa pentingnya segala proses dalam
pengajaran-pembelajaran khususnya adalah tidak mustahil aspek kualiti ini dapat
dicapai. Umpama kata Newton Bremer;

“ There is no such thing as becoming a first class person by second
and third class efforts.”

GURU PEMBENTUK SIKAP DAN KECEMERLANGAN PELAJAR


1. Pembentukan sikap yang positif, cemerlang serta prestasi yang tinggi merupakan salah
satu aspek tugas murni guru-guru menerusi program kurikulum dan kokurikulum di
sekolah.

2. Sebahagian besar daripada kita telah melaksanakan tugas-tugas murni ini dengan
baiknya namun begitu tidak kurang pula yang tidak menekankan pembentukan sikap
yang cemerlang ini dalam proses pengajaran-pembelajaran.

3. Kita mungkin kurang sedar bahawa apa yang berlaku dalam aktiviti-aktiviti bilik dar-
jah sebenarnya perlukan usaha gigih, komitmen dan ketrampilan dalam perkara-
perkara seperti:

- siapkan latihan atau kerja rumah sebaik mungkin
- kesalahan ditegur dan diperbetulkan segera
- pembetulan kerja murid dinilai atau diperiksa
- latihtubi yang sesuai dari segi kuantiti dan kualiti dibuat
- berikan pengukuhan negatif atau positif

4. Guru-guru patut menegaskan sifat-sifat seperti rajin, bersungguh-sungguh, mahu
mencuba dan tidak mudah putus asa serta memberi perhatian rapi misalnya dalam
pembentukan sikap dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran.

5. Untuk itu guru mesti menegaskan piawaian kerja atau tugasan yang tinggi dan
meminta pelajar membuat semula tugasan jika tidak memuaskan. Dengan cara ini
pelajar sentiasa diperingatkan tentang pentingnya amalan membuat kerja yang
bermutu tinggi dan sempurna.

6. Semua ini tidak dapat direalisasikan jika guru sendiri tidak mempunyai ciri-ciri yang
sama tersebut di atas kerana guru memainkan peranan penting. Komitmen guru dan
kesanggupan mereka untuk sama-sama bertungkus lumus dengan pelajar mestilah
ada.

7. Banyak penyelidikan yang dibuat membuktikan bahawa dalam meningkatkan
pencapaian akademik pelajar, guru yang bersungguh-sungguh dan cekap adalah jauh
lebih berkesan daripada guru yang hanya berprestasi cemerlang.

8. Cuba kita renungkan apakah kita telah menepati ciri-ciri seorang guru yang
bersungguh-sungguh, cekap, beriltizam dan sebagainya? Apakah kita telah ‘berubah’,
lebih kreatif dan innovatif, mempunyai senarai keutamaan tugas dan seumpamanya?

9. Jika kita masih banyak ruang kelemahan yang perlu diperbaiki adalah belum terlambat
bagi kita memulakan langkah pertama ke arah pembentukan sikap cemerlang ini
melalui mempelajari pengetahuan dan kemahiran baru, mengenalpasti matlamat hidup
dan akhirnya menemui as-sakinah.

10.Semua ini sudah tentu perlukan kita bersikap sentiasa ingin belajar terutama aspek-as-
pek yang belum kita ketahui.Penghalangnya adalah apabila kita merasakan kita sudah
sangat mengetahui seperti kata-kata Epictetus (55-135 M);

“ It is impossible for anyone to begin to learn what he believes
he already knows”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan