Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 5

MENGATASI KELEMAHAN DAN KEMEROSOTAN PERLUKAN
KOMITMEN PADU SELURUH GURU


1. Mengangkat imej sekolah terutamanya aspek pencapaian akademik pelajar-pelajar
merupakan cabaran utama semua guru.

2. Kelemahan pengurusan kurikulum sama ada secara makro atau mikro mestilah ada
puncanya dan jika punca-punca ini tidak dikenalpasti dan diatasi secara total selagi
itulah kelemahan tersebut tidak dapat diperbaiki.

3. Antara petunjuk yang boleh kita gunakan dalam mengenalpasti kelemahan-kelema-
han tersebut adalah seperti:

i. latar belakang prestasi beberapa tahun kebelakangan
ii. fokus pengajaran dan pembelajaran jelas atau tidak
iii. komitmen guru menyeluruh atau sebahagian sahaja
iv. sistem pengurusan kurikulum berkesan atau tidak
v. sistem pengesanan yang konsisten dilakukan atau tidak.

4. Pemikiran atau budaya memberi tumpuan kepada tahap terakhir dalam satu-satu pe-
ringkat persekolahan sahaja misalnya UPSR, bukan kepada keseluruhan peringkat
persekolahan yang bermula di tahap satu, adalah punca wujudnya keadaan kadar
buta huruf yang tinggi, penguasaan kemahiran yang dhaif, kemahiran belajar yang
rendah serta semangat belajar yang longlai di kalangan pelajar-pelajar.

5. Tidak wajar kita beranggapan hanya segelintir guru-guru sahaja yang ‘bertanggung-
jawab’ kepada kejayaan pelajar-pelajar padahal sebenarnya semua orang adalah ber-
tanggungjawab dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan
berkualiti sejak dari tahun satu lagi.

6. Bruce Ross-Larson dalam bukunya Malaysia 2000 - A Preliminary Inquiry (1978)
menyatakan:

“ The single thing holding back students, and hence the entire system,
is their present ineptitude in basics. There must therefore be greater
insistence that teachers do what they are paid for. Teachers must
respect their students sufficiently to insist that students learn the
requisite basic skills. The practice of passing on ill-equipped students
to the next standard or form must be abolished.”

7. Oleh itu sebenarnya tidak patut ada orang berfikiran yang ia tidak terlibat atau ter-
pinggir dalam apa jua program dan aktiviti peningkatan pencapaian dan imej seko-
lah.

8. Guru-guru mengajar tahun satu, dua dan tiga adalah sama penting (kalau pun tidak
lebih penting) dengan guru-guru yang mengajar tahun empat, lima dan enam. Jihad
memerangi ‘kelemahan dan kemerosotan’ pencapaian akademik hendaklah jadi
tugas dan tanggungjawab semua orang.

9. Mulai sekarang marilah kita mengubah paradigma lama kita kepada paradigma baru,
membina aspek-aspek positif “inner-self” kita lebih daripada aspek-aspek yang
negatif, memupuk dan memantapkan kekuatan daripada menghimpun kelemahan,
agar kejayaan pelajar-pelajar kita juga adalah kejayaan kita sebagai guru-guru yang
cemerlang.PROFESIONALITI DAN DISIPLIN KENDIRI KE ARAH
KECEMERLANGAN ORGANISASI1. Kemajuan, peningkatan pencapaian atau prestasi sesebuah sekolah berhubung rapat
dengan kualiti diri, profesionaliti dan ketrampilan guru-guru dalam memberikan pen-
didikan yang berkesan dan bermutu setiap waktu.

2. Namun begitu lumrahnya kita mudah leka atau alpa malah kadang-kadang hilang
punca hingga kita sebagai guru-guru merasa sudah cukup melaksanakan tugas, tang-
gungjawab dan peranan pada hal sebenarnya masih banyak aspek yang tidak diberi
perhatian, yang perlu dinilai semula atau refleksi diri.

3. Salah satu sikap yang menghalang kita meningkatkan disiplin diri dan budaya kerja
ialah apabila kita tidak dapat menerima hakikat wujudnya ‘kelemahan’ yang begitu
jelas dilakukan. Sebagai contoh antaranya:

i. arahan pentadbiran atau kehendak pekeliling (yang sangat jelas) tidak dilaksanakan.
ii. bidang tugas yang berkaitan secara langsung dengan kita tidak kita ambil
tahu atau seolah-olah tidak tahu.
iii. tidak berani mengingatkan atau menegur rakan sejawat dalam hal-hal yang
amat wajar kita berbuat demikian.
iv. wujudnya sindrom ‘kerana hendak ambil hati (tetapi) akhirnya kerja tak jadi’.
v. akhirnya berlaku keadaan yang tidak sistematik, kekaburan konsep dan hierarki yang tidak jelas yang membawa kepada kelemahan yang menyeluruh
di dalam semua segi.

4. Kita seharusnya memiliki tahap profesionaliti yang tinggi agar bukan sahaja kepen-
tingan anak didik kita terjamin dan terpelihara tetapi juga imej dan disiplin kendiri
dan motivasi diri yang tinggi dan cemerlang boleh dicapai.

5. Antara ciri-ciri profesionaliti guru yang dimaksudkan adalah:

i. laksanakan tugas dan tanggungjawab seikhlas mungkin.
ii. sentiasa amalkan disiplin kendiri yang terbit dari lubuk hati nurani yang
bersih (bukan kerana orang).
iii. tahap dan mutu pengajaran dan pembelajaran di aras yang tinggi biarpun
ketika ketiadaan ketua.
iv. sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua
perkara.

v. memahami dan mematuhi peraturan yang ada tanpa perlu diberi peringatan
atau teguran.

6. Oleh yang demikian guru-guru haruslah menunjukkan profesionaliti yang benar-benar
utuh dalam membina iklim pembelajaran yang kondusif disamping memiliki
darjah keprihatinan yang tinggi terhadap apa yang terjadi dan tidak terjadi kepada
anak didik kita.

7. Dalam lain perkataan, guru yang mempunyai profesionaliti yang tinggi “ sentiasa
membantu murid-muridnya menjadi yang terbaik,” seperti kata Maslow (1976);

“ The function and the goal of education, in less technical way,
is helping the person to become the best that he is able to become.”

1 ulasan:

  1. Bahan cikgu menarik , bermakna n amat bernilai. Mohon ambil sebahagian bahan untuk saya sampaikan kpd staf saya. T kasih. Teruskan usaha murni tuan.

    BalasPadam