Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 9

BELAJAR DARI KELEMAHAN DAN KEKURANGAN BAGI
MENINGKATKAN PRESTASI DAN IMEJ KENDIRI DAN ORGANISASI


1. Kebolehan menilai secara keseluruhan aspek-aspek kefahaman bidang tugas, keupa-
yaan bertindak, kemahiran mengelola amat penting bagi kita mengetahui tahap ke-
berkesanan dan sejauh mana sebenarnya kita telah memberi perhatian kepada aspek-
aspek tersebut.

2. Semakan tugas akhir tahun misalnya adalah satu cara bagi mengetahui secara jelas
apakah prestasi kita dalam melaksanakan tugas-tugas itu dapat dipertanggungjawab-
kan dan menyakinkan atau sebaliknya.

3. Didapati masih ada kelemahan-kelemahan yang wujud terutama dalam hubungan
mengenal pasti fungsi dan bidang tugas menyebabkan tidak tercapainya sasaran atau
objektif seperti mana yang dihasratkan.

4. Sebagai contoh kelemahan-kelemahan berpunca dari sebab-sebab wujudnya keadaan
keadaan berikut:

i. Buku Panduan Tugas 1998 tidak dibaca sepenuhnya.
ii. Kualiti standard yang ditentukan tidak dicapai.
iii. Sikap ‘tunggu dan lihat’ masih wujud sehingga ada aspek yang patut dilaksan-
akan tidak dijalankan.
iv. Kurang prihatin kepada aktiviti-aktiviti berkaitan P&P yang perlukan sikap
‘ambil berat’.
v. Agenda mesyuarat panitia yang ‘kurang’ menyentuh atau melaporkan hal-hal
yang perlu disokong dengan ‘perangkaan’ supaya ciri-ciri profesionalisme
yang tinggi telah dihayati.

5. Membentuk dan mengubah budaya serta sikap kerja yang berkualiti dan cemerlang
sebenarnya tidak akan diperolehi jika hanya sekadar berharap di dalam hati tetapi
tidak diikuti dengan tindak ikut yang positif dan berkesan.

6. Salah satu unsur penting meningkatkan prestasi, sikap dan seterusnya produktiviti
ialah sikap ‘mahu belajar’ bukan sahaja perkara-perkara yang kita belum tahu malah
ada ketikanya kepada perkara-perkara yang kita ‘rasa sudah tahu’!

7. Malangnya terdapat manusia yang berfikiran tidak perlu ‘belajar’ lagi kerana sudah
mengetahui konon, tetapi sebenarnya inilah yang menjadi penghalang kepada sikap
sentiasa ingin belajar (termasuk ertinya memperbaiki kelemahan dan kekurangan
yang berlaku sebelumnya) seperti yang diungkapkan oleh Epictetus (55 - 135 M):

“It is impossible for anyone to begin to learn
what he believes he already knows.”

8. Oleh itu amatlah wajar kita belajar menjadi individu guru yang mempunyai serta
mengamalkan ciri-ciri berikut:

(a) Suka bekerja, penuh minat dan semangat.
(b) Sedia bertanggungjawab kepada bidang tugas.
(c) Berfikiran dan bersikap matang.
(d) Menjadi contoh yang baik kepada rakan dan pasukan.
(e) Menganggap dan melihat perubahan sebagai positif dan penting bagi
kecemerlangan.
(f) Tidak menyebar perkara-perkara tidak benar dalam apa jua perkara yang boleh
menjejaskan usaha-usaha peningkatan yang dijalankan.

9. Sempena tahun baharu 1999 dan bulan Ramadhan al-mubarak ini marilah kita sama-
sama memperbaharui azam dan iltizam agar sikap dan budaya ‘sentiasa belajar’ ini
akan meningkatkan lagi prestasi dan imej kendiri serta sekolah dan anak didik kita.
KEBOLEHAN MENYELESAIKAN MASALAH UKURAN
KETRAMPILAN DAN KEBERKESANAN DIRI


1. Setiap orang yang sihat pemikiran (mental) dan seimbang dalam sikap dan perlakuan
mengakui bahawa sesuatu yang dituju sedapat-dapatnya dicapai dengan ciri-ciri ke-
berkesanan paling tinggi lagi berkualiti.

2. Salah satu aspek penting ialah ‘menyelesaikan masalah’. Ianya bukan sahaja satu
ukuran sebagai prasyarat ‘ketrampilan diri’ tetapi yang lebih penting ialah kebajikan
‘pelanggan’ sama ada anak didik atau penjaga mereka.

3. Ukuran ini dapat dilihat berlaku dalam banyak aspek khususnya berkaitan dengan tu-
gas-tugas hakiki dan rasmi dalam banyak konteks organisasi dan orang ramai atau
pelanggan.

4. Sayang sehingga sekarang masih didapati beberapa insiden yang jelas menunjukkan
ada kita yang gagal atau tidak ada kemahiran menyelesaikan masalah sehingga hal-
hal yang ‘kecil’ pun menantikan Guru Besar juga bagi mengatasinya.

5. Saya memandang serius hal-hal serupa ini kerana ianya akan memberikan gambaran
kurang baik terhadap sekolah sendiri. Antara insiden tersebut misalnya;

i) Tidak berupaya menangani masalah bekas murid yang meminta salinan Sijil
Berhenti sekolah.
ii) Menyuruh penjaga meminta borang SPBT daripada Guru Besar sendiri.
iii) Promosi jualan kepada murid tanpa kebenaran dan makluman Guru Besar
terlebih dahulu.
iv) Tindakan yang sangat lambat (sangat tidak peka) terhadap perkara-perkara
yang menyumbang kepada keadaan fizikal sekolah yang patutnya sentiasa
terurus dalam segenap bidang.

6. Sudah banyak aspek yang Guru Besar sentuh selama ini namun nampaknya masih ada
yang bersifat ‘slow learner’ dan paling buruk bersikap ‘lepas tangan’.

7. Lumrahnya kita tidak suka akan perkara-perkara yang dianggap kurang enak dikaitkan
dengan diri kita, tetapi apakah kita cukup sedar dan berusaha melakukan ‘personal
change’?

8. ‘Personal change’ hanya dapat berlaku apabila diri kita telah mencapai tahap ‘sedar
diri’ yang tinggi melalui proses berikut:
i) Membuang pandangan (views) dan perangai yang lama.
ii) Menimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang baru.
iii) Memantapkan cara-cara yang baru.

9. Amatlah malang setelah diberi panduan, arahan, tunjuk cara, kaedah dan teknik serta
konsep-konsep yang berkaitan kita masih gagal menyelesaikan masalah.

10.Hanya diri kitalah sendiri yang tahu pada tahap mana kita berada dan ‘thinking style’
yang kita anuti pessimist, optimist atau realist seperti ungkapan William Arthur
Ward;

“ The pessimist complains about the wind;
The optimist expects it to change;
The realist adjusts the sails.”
IKLIM JANGKAAN YANG TINGGI SEBAGAI CIRI PENTING
MEMBENTUK SEKOLAH BERKESAN1. Sekolah sebagai institusi membentuk manusia melalui proses pendidikan yang me-
nyeluruh dan bersepadu tidak sahaja diharap dapat merealisasikan segala agenda
negara khususnya Falsafah Pendidikan Negara pada tahap yang tinggi dan cemer-
lang tetapi juga perlu berusaha ke arah menjadi sekolah yang berkesan.

2. Satu daripada ‘ciri sekolah berkesan’ ialah aspek ‘Iklim Jangkaan Yang Tinggi
Bagi Mencapai Kejayaan’ yang bermaksud sebagai satu iklim yang perlu bagi guru-
guru melaksanakan strategi-strategi tambahan sperti ‘reteaching’ dan ‘regrouping’
bagi mempastikan bahawa semua pelajar benar-benar belajar dan dapat dipamerkan
dalam seluruh organisasi sekolah.

3. Usaha-usaha meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan menerusi pendekatan
ini tidak akan dicapai jika guru-guru sebagai ahli organisasi gagal menghayati dan
mempamerkan ‘iklim’ tersebut dan seterusnya gagasan ‘school wide improvement’
(yang melibatkan semua orang) dan ‘continuous improvement’ (yang bersifat ber-
terusan) turut tidak dicapai.

4. Segala aktiviti, amalan dan prosedur yang ditunjukkan adalah indikator-indikator
sama ada aspek iklim jangkaan yang tinggi ini telah dihayati atau tidak.

5. Sehingga kini beberapa aspek masih belum memenuhi ciri yang dimaksudkan itu
misalnya;

• Perjalanan acara harian seperti perhimpunan (termasuk persediaan yang teran-
cang sama ada pengumuman, ucapan atau pun aktiviti oleh murid).
• Berlaku berbagai jenis gangguan yang menghalang ketekalan akibat sikap acuh
tak acuh di pihak mereka yang terlibat.
• Kurang semangat ‘kesejawatanan’ apabila ada pihak seolah-olah membiarkan
sahaja atau tidak membantu supaya aktiviti-aktiviti itu berada di tahap yang
berterusan.

6. Oleh itu kita perlu mampu ‘melihat’ semua hal berkait rapat dan penting dan sama-
sama membantu ke arah mencapai status sekolah berkesan, dan ini dapat kita lihat
berdasarkan apa yang kita buat dan juga apa yang kita tidak buat.

7. Daripada ‘bukti’ (evidence dalam bahasa mahkamah) adalah jelas kita masih:

i) Tebal dengan sikap dan prestasi kerja yang gagal mencapai target atau deadline
yang ditetapkan.
ii) Masih ada perasaan ‘malu’ dan ‘segan’ hendak menyatakan sesuatu hal demi
kebaikan dan kecemerlangan produktiviti.
iii) Lemah malah tidak ada kemahiran melakukan ‘cross reference’ dalam menyedia
dan melaksanakan tugasan-tugasan yang perlukan standard kualiti yang tinggi.
iv) Tidak berupaya menggerakkan rakan sejawatan melaksanakan tugasan berkaitan
oleh kerana gagal meletakkan objektif kerja sebagai prinsip utama.

8. Selagi ciri-ciri ‘virus perisian’ yang mengecewakan ini tidak dapat kita musnahkan
selagi itulah operasi sistem kita sentiasa akan menerima ‘error message’ terpapar di
monitor komputer peribadi dan komputer network kita.

9. Memahami semuanya ini, dan untuk menjadi guru berkesan sekolah berkesan
bergantung kepada kemahuan diri peribadi. Kuncinya ada pada setiap diri dan bukan
pada diri orang lain.KETRAMPILAN PERSONNEL MEMBENTUK
ORGANISASI YANG BERKESAN1. Seperti yang dimaklumi sesebuah organisasi tidak mungkin mencapai matlamat dan
objektif yang ditetapkan tanpa sokongan dan kerjasama padu setiap personnelnya,
apatah lagi bagi mewujudkan sebuah organisasi yang gemilang, berkesan dan berkua-
liti aras tinggi.

2. Semua urusan perlukan prosedur bagi pastikan tidak berlaku kelewatan, kecacatan,
kesalahan dan kealpaan yang menjadi penyebab kepada kemerosotan prestasi organi-
sasi. Setiap dari personnel mestilah faham bahawa prosedur patut dipatuhi oleh
semua dan dalam semua keadaan dan waktu.

3. Hasil kerja atau output/produktiviti dalam bentuk apa sekali pun akan mencerminkan
‘ketrampilan’ kita sendiri.

4. Apakah ketrampilan (competency)? Ringkasnya ketrampilan ialah ‘what we can do’.
Jadi berpengetahuan atau ‘TAHU’ sahaja belum cukup jika ciri-ciri tahu itu tidak di
sokong dengan ‘sejauh mana dan apa yang kita buat’?

5. Seterusnya apa yang kita buat (termasuk apa yang kita tidak buat) menjelaskan siapa
kita, apa minda (stail berfikir) kita terhadap setiap aspek output atau produktiviti
sama ada secara am atau khusus.

6. Keadaan dan kenyataan yang wujud mencerminkan seolah-olah segelintir personnel
kita belum berjaya mengubah sikap ke arah yang lebih positif dan menggalakkan. Ini
boleh dikesan melalui keadaan di mana:

i) Tiada sistem rekod yang kemaskini dan meyakinkan.
ii) Tiada usaha meningkatkan mutu kerja selain buat sekadar ‘asal buat sahaja.’
iii) Tidak tahu, lupa yakni jawapan asal jawap.
iv) Tidak gunakan masa perdana masing-masing kepada hal-hal produktiviti
sebaliknya dihabiskan di kantin atau di sudut-sudut tertentu.
v) Tidak juga berubah walau pun telah diberi teguran, peringatan dalam setiap
mesyuarat guru, taklimat mingguan dan mesyuarat pengurusan sekolah ter-
masuk sesi kaunseling persendirian.

7. Selain itu cara berfikir kita juga akan menentukan tahap ketrampilan output dan
tingkahlaku interpersonal di dalam organisasi. Antara contohnya:

i) Setahun dua lagi kerja teruk, lepas ini esok senanglah setelah bertugas
di sekolah menengah........BENARKAH?
ii) Suka biarkan seorang berdua sahaja bertungkus-lumus yang lain tukang
pandang dan tumpang nama sahaja.......BAIKKAH?
iii) Tahun ini tidak mahu tanggungjawab apa-apa.........APAKAH ERTINYA?

8. Kita kena mencari apakah penghalangnya kepada ketrampilan dan produktiviti ini.
Adakah kerana fahaman, kepercayaan atau pegangan diri yang tidak kongruen
dengan misi dan matlamat organisasi?

9. Untuk mewujudkan organisasi yang berkesan kita perlukan personnel yang berke-
trampilan tinggi dan unsur-unsur berikut haruslah wujud dan dihayati;

i) Semua orang terlibat.
ii) Meletakkan tugas sebagai amanah.
iii) Tidak ada perasaan iri hati dan buruk sangka.
iv) Disimpulkan oleh BENAR, IKHLAS dan JUJUR.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan