Selasa, 27 April 2010

Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah.

Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah.

Mengenal pasti Punca Pelajar Ponteng Sekolah

Sekolah : SK Mat Deris, Jerantut, Pahang.
Kumpulan Penyelidik : JK Disiplin dan Sahsiah.


Isu:

1. Didapati murid-murid selalu tidak hadir ke sekolah secara berpola.
2. Terdapat juga aduan daripada masyarakat setempat tentang murid-murid sekolah ini yang kelihatan berkeliaran di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan.
3. Murid-murid lain juga ada mengadu tentang kawan-kawan mereka yang selalu ponteng sekolah.


Refleksi Masalah:

Apabila dipantau dan dibuat analisa terhadap jadual kedatangan murid, didapati murid yang sama tidak hadir ke sekolah dengan kerap dan mempunyai pola tertentu.

Menurut Ismail Yusof (1982)
“Ponteng sekolah bolehlah dianggap sebagai satu perbuatan menjauhkan diri dari kelas atau mata pelajaran atau tidak hadir langsung ke sekolah tanpa keizinan guru atau ibu bapa.”

Menurut buku Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (1994), sebab-sebab ponteng boleh dibahagi kepada empat faktor:

• Diri pelajar sendiri
• Keluarga
• Sekolah
• Rakan sebaya


Objektif

Am
1. Menarik minat murid untuk datang ke sekolah.

Khusus

1. Mengurangkan kadar ponteng sekolah.
2. Menyedarkan murid tentang kesan negatif ponteng sekolah.


Kumpulan Sasaran

Semua murid tahap 2 SK Mat Deris, Jerantut.

Tindakan yang DiAmbil

Menjalankan program “ Jom ke Sekolah” untuk tempoh 10 bulan ( Februari hingga November ).

 Kempen Kedatangan penuh.
• Murid yang penuh kedatangannya dalam tempoh kempen dijalankan akan diberi (hadiah dan Sijil). Penilaian untuk anugerah akan dilakukan di setiap semester.

 Pertandingan pembinaan Sudut Ilmiah.
• Murid-murid akan diberi satu sudut dan perlu menyiapkan dalam tempoh masa tertentu.

 Kursus Motivasi.
• Dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

 Ceramah Kesedaran kepada murid.
• Penceramah luar /Pakar Motivasi. Ceramah berkaitan masalah ponteng sekolah dan kesan-kesan buruknya.

 Program Mentor-mentee.
• Setiap guru dikehendaki membimbing menteenya yang bermasalah. Perjumapaan diadakan secara berkala atau bila-bilamasa perlu. Guru akan mengumpulkan maklumat dengan menggunakan instrument yang disediakan.

 Dialog dengan ibu bapa.
• Adakan majlis dialog dengan ibu bapa berkaitan dengan masalah ponteng. Majlis dikendali oleh Guru Bimbingan sebagai moderator. Ahli panel tediri daripada Guru Besar, GPK HEM, Pakar Motivasi dan Pengerusi PIBG.

 Pertandingan permainan dalaman.
• Diadakan untuk murid-murid yang datang awal ke sekolah. Ia bertujuan memenuhi masa senggang murid-murid dengan aktiviti berfaedah. Dengan cara ini dapat menarik minat murid untuk sentiasa berada di sekolah pada waktunya.


 Majlis Penganugerahan Kempen Kedatangan Penuh.
• Majlis ini diadakan pada setiap akhir semester persekolahan bagi menghargai murid-murid yang hadir sepenuhnya sepanjang semester tersebut.Ismail Yusof (1983). Disiplin Di sekolah:”Ponteng Sekolah” Laporan Persidangan
Nasional Mengenai Kaum Remaja Di Malaysia, Kuala Lumpur: Universiti
Malaya.PP 91-103.

KAJIAN KES; SEKOLAH GEMILANG PROGRAM 3K

KAJIAN KES; SEKOLAH GEMILANG PROGRAM 3K
SMK TENGKU MENTERI, CHANGKAT JERING, PERAK

1. Program 3‘K’ atau Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah diadakan sejak tahun 1991. Ia merupakan program anjuran Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Utusan, Kementerian Kesihatan & Tetra Pak ( M ) Sdn Bhd.

2. Program ‘3K’ yang telah disusun rapi, banyak sekolah mengalami peningkatan dari segi prestasi akaedmik, kokurikulum, disiplin dan juga hubungan dengan masyarakat setempat. Hal ini terjadi kerana pelajar mendapati sekolah menjadi tempat yang sangat kondusif dan menyeronokkan untuk menuntut ilmu.

3. Ini kerana dalam keadaan yang selamat, pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna.

4. SMK Tengku Menteri, Changkat Jering berjaya dipilih sebagai Sekolah Harapan Negara dalam aspek ‘3K’ kategori sekolah luar bandar pada tahun 1992.

5. Anugerah Emas dalam Pertandingan 3 ‘K’ kategori Juara-Juara peringkat kebangsaan pada tahun 2002
6. SMK Tengku Menteri sekali lagi diisytiharkan sebagai pemenang tempat ketiga Anugerah Sekolah Harapan Negara bagi kategori luar bandar pada tahun 2004.

7. Hal ini disebabkan setelah membuat ‘environmental scanning’ , Pengetua SMKTM, Pn. Hjh. Basariah bt Othman mendapati keadaan disiplin sekolah adalah agak teruk. Oleh itu, beliau bercadang tidak mengutamakan kurikulum sebaliknya memberi keutamaan pada penyelesaian masalah disiplin, membugarkan sekolah dari segi 3K, membina halatuju dan budaya sekolah serta membuat anjakan paradigma guru, pelajar, staf sokongan bahawa profesion keguruan adalah sangat mulia kerana gurulah yang bertanggungjawab menyediakan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara.
8. Program 3K berasaskan enam dimensi iaitu,
a. dimensi situasi,
b. dimensi peluang dan cabaran,
c. dimensi penglibatan,
d. dimensi stail kepemimpinan,
e. dimensi pujian dan pengiktirafan dan
f. dimensi tindak ikut.

9. Bersesuaian dengan pengiktirafannya sebagai perintis sekolah bestari pada tahun 2000, SMK Tengku Menteri telah memilih slogan “ Kebersihan, Keselamatan dan Keindahan Alam Sekitar Pemangkin Minda Bestari”.

10. MATLAMAT PROGRAM 3K
Matlamat utama program 3K ialah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan selamat agar menjadi pemangkin minda bestari kepada warga SMK Tengku Menteri.
11. OBJEKTIF PROGRAM 3K
• Mengindahkan kawasan persekitaran sekolah
• Memastikan kawasan sekolah adalah kawasan yang selamat untuk warga sekolah
• Melahirkan warga sekolah yang mementingkan kebersihan
• Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang sihat,bersih, indah, selamat dan ceria.
12.

12.1.. Bersih
o Tiada contengan
o Tiada Goresan
o Tiada Sampah\
o Tiada Sawang\
o Tidak Berhabuk atau Berdebu
o Tidak Berlumut
o Tidak Berbau Yang Kurang Menyenangkan
o Sentiasa Dinyahkuman Untuk Mengelakkan Bakteria
o Dalam Warna Asal


12.2. Ceria
• Susun Atur Dan Suasana Persekitaran Yang Riang, Selesa, Suci, Murni, Menarik Serta Menyumbang Kepada Keadaan dan Perasaan Senang Dan Tenang
12.3. selamat
• Tidak Berbahaya
• Tidak Menjadi Tempat Pembiakan Serangga atau Haiwan Perosak
• Mempunyai warga sekolah yang menjaga keselamatan diri, harta benda sekolah dan masyarakat13. PELUANG DAN CABARAN
a. sekolah angkat Majlis Perbandaran Taiping ( MPT )
b. Syarikat Global Herba Perak juga turut membantu sekolah dalam penanaman pokok herba di Taman Herba yang kini mempunyai kira-kira 100 jenis pokok herba
c. ADUN Changkat Jering & Trong turut memberikan sumbangan dalam membina beberapa projek keceriaan
d. Jabatan Kesihatan Taiping turut menghantar kakitangannya untuk memantau kebersihan kantin sekolah
e. Balai Polis Changkat Jering mengadakan ceramah pencegahan jenayah dan Kempen Keselamatan.
f. komitmen, sokongan padu daripada PIBG

14. KEPIMPINAN SEKOLAH
a. pengetua sekolah praktikum telah bersama-sama ‘turun padang’
b. Penolong Kanan HEM sentiasa kelihatan pada hari Sabtu demi menjayaan 3K ini.
c. Pemantauan berterusan
d. para guru turut diberi kebebasan untuk membuat keputusan dari segi percambahan idea, pemilihan bahan, cara susunan, warna, kesesuaian hiasan dan sebagainya.
e. “ Sekolah Taman Bestari ” ekoran pencapaian taraf printis bestarinya telah dijalankan. Menerusi program ini, setiap kelab, persatuan dan badan uniform telah diberi satu kawasan angkat.
f. pemantauan turut dibuat oleh ketua-ketua bidang mengikut kawasan masing-masing dari masa ke masa
g. Hasil temubual pengkaji dengan warga sekolah menunjukkan SMKTM telah melaksanakan strategi berikut dalam memastikan amalan membudayakan 3K sentiasa berada di tahap yang cemerlang. Antaranya ialah:

i. Kerja berkumpulan yang padu
ii. Kawasan ‘diswastakan’ kepada ketua bidang, guru dan murid
iii. Gotong royong di kalangan guru dan pelajar diadakan mengikut keperluan
iv. Pertandingan keceriaan kawasan di kalangan kumpulan pelajar
v. Memberi penghargaan kepada guru dan pelajar yang menunjukkan sikap rajin dan penyayang
vi. Sentiasa bekerjasama dengan PIBG
vii. Lawatan ke tempat landskap yang menarik bagi menimba idea-idea baru
viii. Menggunakan bahan-bahan terbuang bagi mengurang dan meminumkan kos projek 3K
ix. Pembahagian dan penjagaan tanaman di bawah aktiviti kelab dan persatuan
x. Menggalakkan para pelajar mengemas kini dan mencantikkan kelas masing-masing supaya wujud keharmonian dan kedamaian semasa proses pengajaran dan pembelajaran
xi. Mendapatkan kerjasama daripada jabatan-jabatan berkaitan seperti Majlis Perbandaran Taiping, syarikat-syarikat swasta, orang-orang perseorangan seperti Yang Berhormat Kawasan seprti ADUN Changkat Jering dan ADUN Trong dalam membaik pulih dan mewujudkan landskap yang cukup menarik bagi mengindahkan dan menghijaukan kawasan sekolah
xii. Menambahkan mural sekolah dengan pilihan ayat-ayat yang memberi rangsangan, kata-kata semangat yang bukan sekadar bertujuan meningkatkan kesedaran dan motivasi malahan untuk keharmonian persekitaran.
xiii. Memasang langsir pada setiap kelas bagi merealisasikan “ sekolah taman bestari” dan “Kebersihan, Keselamatan dan Keindahan Alam Sekitar Pemangkin Sekolah Bestari”
xiv. Mengadakan pertandingan kebersihan kelas setiap minggu. Pada akhir tahun kelas yang terbaik akan diberi penghargaan berupa hadiah kepada ahli dan guru kelas berkenaan.

15. Berikut disenaraikan peranan-peranan yang dimainkan oleh pengetua tersebut:

a. Pemimpin: Pengetua membimbing para guru dan staf sokongan, khususnya pada peringkat awal pelaksanaan projek. Pada peringkat ini, selain ditanya minat untuk menyelesaikan masalah, para warga SMK Tengku Menteri diberi tunjuk ajar tentang pengenalpastian dan mendefinisi masalah ( menghurai dan menjelaskan masalah ). Pengetua juga mencari sumber-sumber untuk mengatasi masalah tersebut.

b. Pengurus: Dalam hal ini, pengetua berada “di belakang” para guru, khususnya di peringkat akhir pelaksanaan projek. Dalam konteks ini pengetua mengurangkan peranannya untuk mengarah guru. Dalam masa yang sama, pengetua sekolah ini sentiasa bersedia untuk menyelesaikan masalah dengan segera dan sentiasa memberi sokongan kepada pelaksana projek dan galakan kepada para guru.

c. Majikan: Pengetua telah mengenalpasti para guru yang relevan bagi melaksanakan projek, serta membuat pengagihan kerja-kerja projek untuk para guru dan staf sokongan.

d. Delegator: Untuk membina rasa kepunyaan bersama terhadap sesuatu projek di kalangan guru, pengetua menurunkan kuasa dan tanggungjawabnya secara sementara serta memberi panduan tentang had tindakan yang mereka jalankan.

e. Penyokong: Staf yang terlibat dan yang tidak terlibat dengan projek itu memerlukan perhatian, simpati, kata-kata galakan dan tindakan yang memuduahkan pelaksanaan projek tersebut daripada pengetua sepanjanga mereka menempuh dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Untuk itu, pengetua sentiasa memberi sokongan kepada warga sekolah dalam pelbagai bentuk dan cara.

f. Punca Maklumat: Pengetua mempunyai perspektif ‘ orang luar’ sekolah. Ini bererti dalam pelaksanaan projek pendidikan di sekolahnya, beliau meletakkan dirinya bukan sebagai pengetua tetapi sebagai ‘orang luar’ yang neutral. Dengan cara demikian, beliau dapat memberi maklumat penilaian dan maklum balas secara objektif.
16. Untuk mengekalkan kejayaan, pertandingan dilaksanakan setiap tahun. penghakiman dibuat setiap minggu, bulan dan penggal. Markah diberi secara ad hoc. Pihak pentadbir boleh menetapkan bila-bila masa untuk pergi memberi markah secara kumpulan tanpa memaklumkan kepada para guru berkenaan
17. Halangan:
a. masalah kewangan.
b. segelintir guru dan pelajar yang enggan memberikan kerjasama
18. Langkah Atasi
a. kerjasama PIBG :Program Cleanathon pada 2000, projek-projek amal serta pendapatan daripada harta benda sekolah seperti dewan yang disewakan
b. gaya kepimpinan pihak pengurusan sekolah. Pengetua yang berwibawa mampu menangani halangan ini dengan sikap toleransi serta budi pekertinya.

Kepimpinan pengajaran dalam institusi pendidikan di Malaysia

Kepimpinan pengajaran dalam institusi pendidikan di Malaysia

1.0 Pendahuluan
Kajian yang dijalankan teah menuntjukan bahawa sekolah-sekolah yang efektif mempunyai cirri-ciri kepimpinan pengajaran iaitu kepimpinan yang mantap yang ditunjukkan oleh pengetua adalah ‘ prerequisite ‘ untuk memajukan sekolah (Brookover et. al , 1982, Lipham , 1982)

2.0 Definisi: kepimpinan pengajaran
Kepimpinan pengajaran ialah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang pengetua atau oleh pihak-pihak yang dimanahkan bagi menggalakkan pertumbuhan pembelajaran di kalangan murid-murid.

“…. Peranan pengetua daam memberi arah, sumber dan sokongan kepada guru dan pelajar untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Keefe dan Jenkins,1984)

“Kepimpinan pengajaran merujuk kepada kepimpinan berkait secara langsung dengan proses-proses pengajaran di mana guru , pelajar dan kurikulum berinteraksi . ….Untuk menggunakan kepimpinan ke arah proses ini, seseorang pengetua mestilah bertindak dari segi guru- penyeliaan, penilaian , perkembangan staf dan latihan dalam perkhidmatan.”
Acheson dan Smith (1986)

Menurut Gillian, (1935) tugas dan peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran ada berkaitan dengan masalah-masalah pengajaran seperti masalah menggredkan pelajar mengikut kebolehan, menentukan kursus pengajian dan penyeliaan pengajaran.

Justeru jelas bahawa maktlamat umum kepimpinan pengajaran ialah untuk memperbaiki atau mengekalkan keadaan-keadaan yang menggalakkan pembelajaran pelajar. Maka, kepimpinan pengajaran merujuk kepada pentadbir sekolah yang berperhatian berat memimpin guru ke arah pencapaian kecemerlangan terhadap program-program pengajaran. Ia juga meliputi kedua-dua isu pengajaran dan pengurusan : penilaian guru dan pelajar , iklim sekolah , kurikulum, sumber dan alatan pengajaran, sokongan komuniti , kakitangan , kaedah membuat keputusan , matlamat pengajaran jangka pendek dan jangka panjang , komunikasi dan interaksi antara pengetua sebagai pentadbir sekolah dengan guru dan sebagainya.

Kajian menunjukkan dalam proses memimpin program-program pengajaran, pengetua sekolah sebagai pemimpin pengajaran perlu memahami teknik pendidikan dan juga visi peribadi kecemerlangan akademik yang boleh dilaksanakan dalam bentuk strategi-strategi yang berkesan.Oleh kerana perubahan dalam pelbagai aspek pendidikan seperti program pendidikan yang bertambah kompleks, peningkatan profesionalisme dan pengkhususan guru , pengenalan teknologi pendidikan sebagai satu sumber kaedah pengajaran dan pembelajaran , harapan komuniti dan ibu bapa , perubahan kurikulum dan sebagainya , kesemua ini mewujudkan desakan dan tuntutan baru terhadap kepimpinan pengajaran.

3.0 Peranan pengetua

Di Malaysia , kepimpinan pengajaran mungkin lebih rumit lagi memandangkan adanya masalah unik seperti kekurangan guru, guru-guru yang tidak mempunyai opsyen yang sesuai untuk mengajar matapelajaran tertentu dan saiz kelas yang besar. Akibat itu, penge tua di sekolah sebagai pemimpin pengajaran di sekolah agak terkeliru tentang cara yang sesuai untuk menyempurnakan tanggungjawab sebagai pemimpin pengajaran yang sesuai. Yang lebih rumit lagi, ianya berkaitan dengan memotivasikan semua kakitangan (daripada tukang kebun hinggalah kepada GPK1) ke arah kecemerlangan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Di sekolah sebagai satu unit organisasi pendidikan , pengetua dikatakan perlu melibatkan diri dalam aspek kepimpinan pengajaran dan kepimpinan pendidikan . Dari segi teori, tanggungjawab pengetua terhadap pengajaran ialah memastikan segala tenaga dan usaha para guru ke arah pencapaian program pendidikan yang berkesan. Tanggungjwab ini termasuklah mengadakan falsafah sekolah , mengadakan matlamat dan objektif sekolah , membimbing para guru supaya kecekapan mereka dalam pengajaran dan lain-lain bidang kurikulum dapat dipertingkatkan. Di samping itu juga , pengetua seharusnya melaksanakan program perkemnbagan staf , menyelaras segala aktiviti pendidikan serta lain-lain usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah dan pelbagai lagi.(Duke, 1982 ; Bevoise , 1984)
Selain tanggungjwab tersebut , tanggungjawab pengetua termasuklah juga memberi penegasan terhadap pencapaian matlamat dan hasil keluaran , output sekolah , membuat keputusan , mengelola aktiviti serta bekerja dengan guru supaya matlamat sekolah tercapai.

4.0 Kaedah pelaksanaan

Merujuk kepada budaya sekolah efektif, Bossert et al (1982) mengenalpasti sekurang-kurangnya empat ciri budaya sekolah efektif, iaitu
1 Iklim sekolah yang sesuai untuk pembelajaran
2 Penekanan kepada pengajaran kemahiran asas
3 Jangkaan guru bahawa semua pelajar berkebolehan mencapai kecemerlangan
4 Satu system objektif pengajaran yang jelas untuk mengawasi dan menilai prestasi pelajar.

1.1 Iklim sekolah yang sesuai untuk pembelajaran
Ke arah ini pengetua haruslah memastikan bahawa wujud persekitaran yang sesuai untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini misi sekolah haruslah jelas dan difahami. Guru-guru perlu mempunyai peranan sebagai membantu mempromosikan sekolah sebagai tempat untuk pembelajaran akademik.

1.2 Penekanan kepada pengajaran asas
Untuk menghasilkan sekolah efektif , penekanan kepada pengajaran asas seperti membaca , mengira dan menulis harus menjadi nadi sesebuah sekolah. Penggunaan teknologi pengajaran di sekolah (iaitu kurikulum dan keadah pengajaran ) telah dikenalpasti dan telah dibuktikan berjaya. Di Malaysia KBSR dan KBSM digunapakai di semua peringkat pendidikan sekolah rendah dan menengah. manakala kaedah pengajaran berpusatkan murid menjadi kaedah yang diamalkan.

4.3 Jangkaan guru bahawa semua pelajar berkebolehan mencapai kecemerlangan
Untuk memastikan keberkesanan sekolah, guru perlulah mempunyai tanggungjawab mendidik pelajar dengan pandangan bahawa semua pelajar berupaya mencapai kecemerlangan di akhirnya. Atas pandangan ini maka tumpuan guru adalah untuk memastikan kejayaan diperolehi dan semua pelajar akan menjadi manusia yang lengkap berpendidikan seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


1.3 Satu sistem objektif pengajaran yang jelas untuk mengawasi dan
menilai prestasi pelajar.
Untuk memastikan bahawa sekolah berjay sebagai satu institusi pendidikan , maka satu ssstem pengajaran yang jelas diwujudkan dan penilaia prestasi pelajar adalah mantap. Ini bermakna seseoang pelajar yang mengikuti system pendidikan dari Tahun 1 akan menerima pengajaran yang seimbang di mana-mana sekolah yang diikutinya dan akan menduduki UPSR dan seterusnya melalui pendidikan sekolah menengah hinggalah ke tingkatan enam sekiranya ia lulus SPM nanti.

Penutup

Memang tidak dapat dinafikan bahawa suasana sekolah banyak memberi kesan kepada kepimpinan pengajaran seseorang pengetua sekolah. Dalam kajian yang dijalankan oleh Hallinger et al ,1987 didapati bahawa cirri-ciri sesebuah sekolah secara asasnya memberi kesan secara mendalam dan perlu diambil kira dalam membentuk model kepimpinan pengajaran yang berjaya .

Rujukan

1. AL Ramiah,1999. Kepimpinan Pendidikan : Cabran Masa Kini Kuala Lumpur, IBS Buku Sdn. Bhd.
2. Hussein Mashmood. 1993. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala Lumpur , DBP
3. Hallinger et al . 1987 .Instructional Leadership in the School Context. Massachusetts, Allyn dan Bacons, Inc

Jumaat, 23 April 2010

kajian - pusat sumber

1.0 TAJUK
Tahap Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Di sekolah Rendah Di kalangan Guru-guru

2.0 ABSTRAK
Tujuan kajian ini untuk mengenal pasti kadar penggunaan PSS di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Gombak, Selangor. Sebannyak 15 sekolah akan terlibat dengan kajian. Hipotesis pula mengenai kekerapan penggunaan PSS mempunyai perkaitan yang signifikan dengan faktor jantina, kelulusan akademik, pengalaman mengajar dan kursus media yanng pernah dihadiri. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan sampel guru yang dipilih mengajar di sekolah rendah luar bandar melalui kaedah soal-selidik. Perkaitan antara faktor jantina dan kelulusan akademik dengan kekerapan penggunaan PSS oleh guru diuji dengan menggunakan Ujian-T. Sementara perkaitan antara faktor pengalaman mengajar dan kursus media yang dihadiri dengan kekerapan penggunaan PSS diuji dengan menggunakan kaedah ANOVA.

3.0 PENGENALAN
Hakikat bahawa dunia sedang mengalami perubahan dalam aspek pembelajaran dan fenomena limpahan maklumat. Kita tidak mahu ketinggalan dalam arus yang mencabar ini.
Hasrat ini memberi pengertian bahawa satu pendekatan pendidikan cara baru perlu dilakukan. Dalam lain perkataan, pendekatan yang terlalu terikat dengan guru, buku teks, sukatan pelajaran, jadual yang ketet dan bilik darjah tidak lagi berupaya merealisasikan impian tersebut. Sebaliknya, daya pengajaran yang pelbagai dan inovatif serta penglibatan media pendidikan perlu dilibatkan agar hasrat murni tadi tercapai.
Justeru, angin perubahan yang melanda dunia pendidikan masa kini, maka peranan pusat sumber sekolah (PSS) juga perlu berubah daripada hanya sebuah pusat penyimpanan maklumat kepada bahagian integral dalam program perkembangan kurikulum. Ini bererti PSS bertanggungjawab menjayakan matlamat pendidikan berasaskan sumber. Pembelajaran ini bermaksud wujudnya interaksi secara langsung antara guru, pelajar, dan sumber. Oleh itu penggunaan PSS perlu dioptimumkan oleh guru-guru demi kepentingan institusi sekolah.
Konsep PSS di Malaysia merupakan satu keadaan yang hanya dikenali pada akhir tahun 1980-an, walaupun pihak Kementerian Pendidikan telah mengilhamkan konsep ini pada akhir tahun 1970-an. Ia merupakan satu konsep yang mengintegrasikan perpustakaan dan pusat media yang merangkumi kelengkapan untuk pengeluaran bagi menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan oleh para guru dan pelajar. Walau bagaimapun PSS kurang mendapat sambutan dari segi penggunaannya disebabkan faktor-faktor tetentu.

3.1 LATARBELAKANG MASALAH
Hampir semua sekolah mempunyai pusat sumber dan pihak sekolah melalui Kementerian Pendidikan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit dalam usaha menubuh dan memperlengkapkan pusat sumber sekolah dengan pelbagai koleksi media pendidikan. Namun begitu, bilangan guru yang menggunakan pusat sumber masih sedikit. Malah ada bahan-bahan sumber atau media pendidikan yang disediakan tidak pernah digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Malah ada bahan-bahan sumber pengajaran pembelajaran yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan terbiar atau tidak digunakan sepenuhnya ( Nordin, 1986 ). Selain itu, terdapat para guru yang tidak menggunakan media pendidikan dalam aktiviti pengajaran mereka walaupun kebanyakan sekolah menyediakannya ( Ng Wai Kong, 1979 ).
Kajian ini cuba melihat kebarangkalian penggunaan PSS ada hubung kaitnya dengan faktor-faktor jantina, pengalaman mengajar dan kursus media yang pernah dihadiri guru-guru sekolah rendah luar bandar.


3.2 PERNYATAAN MASALAH
Daripada tinjauan bahan-bahan kajian yang berkaitan, didapati kajian yang berkaitan dengan kadar penggunaan PSS di sekolah rendah amat berkurangan dan boleh boleh dikatakan kajian khusus mengenai kekerapan penggunaannya tidak dijalankan walhal kepentingan PSS tidak dapat disangkal bagi membantu keberkesanan pengajaran berkesan dan menarik. Kajian yang lalu banyak melibatkan PSS di sekolah menengah.
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat perkaitan guru-guru sekolah rendah di daerah Gombak tentang kekerapan penggunaan PSS serta permasalahan yang mungkin dihadapi dari segi jantina, pengalaman mengajar, kehadiran kursus media dan kelulusan akademik.
Selain itu kajian ini akan menghasilkan maklumat penting:

1. Mengetahui sejauh mana guru-guru sekolah rendah menggunakan PSS khususnya di daerah Gombak amnya di seluruh Selangor.
2. Keputusan kajian juga boleh digunakan sebagai maklumbalas kepada sekolah rendah untuk mencari kelemahan dari segi kadar penggunaan PSS.
3. Jabatan Pendidikan Negeri di bawah unit Teknologi Pendidikan boleh menggunakan dapatan kajian untuk dijadikan ‘benchmark’ dalam usaha penambahbaikan.
4. Memberi kesedaran guru-guru sekolah rendah untuk menggunakan PSS sebagai tempat rujukan dan peningkatan pengajaran dan pembelajaran mereka.
3.3 PERSOALAN KAJIAN

Sehubungan dengan pernyataan masalah, kajian ini juga bertujuan untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan berikut:
i. Adakah faktor jantina mempengaruhi penggunaan PSS di kalangan guru?
ii. Apakah faktor kelulusan akademik dapat mempengaruhi penggunaan PSS dari segi kekerapan penggunaannya?
iii. Bagaimanakah pengalaman mengajar guru dapat mempengaruhi kekerapan penggunaan PSS?
iv. Adakah faktor menghadiri kursus media dapat mempengaruhi penggunaan PSS dari segi kekerapan penggunaannya?


3.4 HIPOTESIS

Berdasarkan kepada penelitian bahan-bahan bacaan yang berkaitan, maka hipotesis-hipotesis nul berikut diuji aras signifikan p< 0.05.

1. Tiada perbezaan yang signifikan di antara faktor jantina dengan pengaruh penggunaan PSS dari segi kekerapan penggunaan.
2. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor kelulusan akademik dengan pengaruh penggunaan PSS dari segi kekerapan penggunaan.
3. Terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor pengalaman mengajar dengan pengaruh penggunaan PSS dari segi kekerapan penggunaan.
4. Terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor menghadiri kursus media dengan pengaruh penggunaan PSS dari segi kekerapan penggunaan.
3.5 PEMBOLEHUBAH-PEMBOLEHUBAH
Pemboleh Ubah Tak Bersandar (IV)
 Jantina
 Pengalaman Mengajar
 Kelulusan akademik
 Kursus Media Yang Pernah Dihadiri

Pemboleh Ubah Bersandar (DV)
 Kekerapan Penggunaan PSS

Rajah 1
Kerangka Konseptual Hubungan Pengaruh Penggunaan PSS3.6 KERANGKA KONSEP / TEORI
3.6.1 Definisi
i. Pusat Sumber Sekolah (PSS)
PSS dalam kajian ini didefinisikan sebagai sebuah tempat yang mengandungi koleksi pelbagai media cetak dan elektronik di sekolah yang disusun atur serta menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan bagi tujuan membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

ii. Guru-guru
Semua guru lelaki dan perempuan yang mendapat latihan ikhtisas perguruan di sekolah rendah luar bandar daerah Gombak, Selangor.

iii. Guru PSS
Guru PSS ialah guru biasa yang mengajar mata pelajaran tertentu dan turut terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Beliau dilantik untuk mengendalikan dan mengurus PSS.

iv. Penggunaan PSS
Ialah penggunaan oleh guru terhadap sesuatu jenis alat-alat, bahan-bahan, bahan-bahan, perkhidmatan atau ruang di PSS.

3.6.1 Teknik Analisis Data
i. Statistik deskriptif bagi menunjukkan butiran mengenai min, mod, median dan varians.
ii. Pekali kolerasi koefisien untuk menguji perhubungan yang signifikan antara faktor yang mempengaruhi kadar penggunaan PSS.
iii. Ujian-T untuk menguji perbezaan yang signifikan antara faktor yang mempengaruhi kadar penggunaan PSS.


3.7 RASIONAL / KEPENTINGAN KAJIAN

1. Kajian ini hanya memberi tumpuan kepada penggunaan PSS di kalangan guru-guru yang mengajar sekolah rendah luar bandar daerah Gombak, Selangor.
2. Penggunaan media pendidikan di PSS hanya ditinjau dari aspek-aspek kuantiti dan bukannya dari aspek kualiti penggunaan.
3. Bilangan item di dalam inventori dalam PSS terhad kepada yang difikirkan asas untuk dimiliki oleh kebanyakan sekolah rendah luar bandar.
4. Hanya sekolah-sekolah luar bandar di daerah Gombak sahaja yang terlibat dalam kajian ini.
5. Kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada pengaruh penggunaan PSS di daerah dan negeri lain.
3.8 REKA BENTUK KAJIAN

Kajian ini akan menggunakan kaedah Survey Research, Descriptive Research dan
Comparative Research.

4.0 ULASAN KARYA

Melihat kepada perkembangan yang melanda sistem pendidikan kita, maka bentuk pendidikan untuk generasi akan datang perlu lebih global dan bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidik perlu sensitif terhadap perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Guru-guru haruslah prihatin terhadap perkembangan pendidikan semasa khasnya dari aspek modivikasi kurikulum, kaedah pengajaran, penyesuaian pendidikan pembelajaran dan reformasi program penilaian.
Pengalaman mengajar merupakan suatu kriteria yang dikaji oleh Guedry ( 1972 ) dalam Hishamuddin bin Hashim (1998) dalam kajiannya terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan media pendidikan oleh guru-guru di beberapa jajahan Lousiana. Sampel yang digunakan terdiri daripada 962 orang guru di sekolah-sekolah menengah swasta, sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah atas. Penemuan Guedry mendapati guru-guru yang mempunyai pengalaman yang lebih, akan lebih kerap menggunakan media dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dapatan ini disokong oleh hasil kajian oleh Ogman (1977 ) dalam Hishamuddin bin Hashim (1998) yang melakukan kajian mengenai halangan kepada penggunaan perkhidmatan pusat media di lapan buah sekolah menengah di San Diego.
Kajian Strout (1977) dalam Hishamuddin bin Hashim (1998) merumuskan
bahawa guru lelaki lebihkerap ke PSS tetapi guru perempuan menggunakan lebih banyak perkhidmatan pusat sumber.
Hasil kajian Ramano (1977) dalam Hishamuddin bin Hashim (1998) mendapati guru-guru yang telah mendapat latihan formal dalam teknologi pendidikan lebih kerap menggunakan media pendidikan berbanding rakan mereka. Beliau juga mendapati bahawa guru-guru yang mempunyai akademik yang tinggi lebih kerap menggunakan media penggajaan berbanding yanng mempunyai kelayakan rendah.
Guedry (1972) juga menyatakan guru-guru yang mempunyai lebih penngalaman akan lebih kerap menggunakan media dalam p&p.

5.0 METODOLOGI KAJIAN
5.1 Rekabentuk Kajian

Penyelidik akan menggunakan kaedah Penyelidikan Tinjauan (Survey Research) dan Penyelildikan Tinjauan (Discriptive Research) iaitu Tinjauan Sekolah dan Komuniti dengan mengedarkan borang kepada subjek untuk mendapat maklumat dan untuk mengukur pemboleh ubah berkaitan fenomena kepenggunaan Pusat Sumber Sekolah. Dapatan daripada soal selidik akan diproses untuk mendapatkan min, mod, varians dan sisihan piawai dengan menggunakan program SPSS.

5.2 Persampelan
5.2.1 Populasi
Guru-guru Sekolah Rendah Luar Bandar di daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.
5.2.2 Sampel
300 orang guru dari 15 buah sekolah rendah.
5.2.3 Subjek
300 orang guru dari sekolah-sekolah rendah luar bandar daerah Gombak yang terdiri daripada 150 orang lelaki dan 150 orang perempuan. Setiap sekolah 10 orang guru lelaki dan 10 orang guru perempuan.
Sampel ini adalah terdiri daripada mereka yang dibuat secara persampelan rawak mudah.5.2.4 Instrumentasi
Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini adalah borang soal selidik. Borang ini akan dibuat dalam bentuk A4. Jumlah soalan adalah mengikut bidang kajian seperti lampiran.
Soalan yang akan dikemukakan dalam kajian ini akan menggunakan skala Likert sebagai pemilihan jawapan responden. Lima jenis skala akan digunakan.
Oleh kerana kawasan kajian hanya meliputi 15 buah sekolah dalam daerah, borang soal selidik ini akan dihantar dengan tangan ke semua sekolah tersebut. Tempoh masa yang diperuntukkan kepada guru-guru untuk menjawab soal selidik ini hanyalah seminggu. Kutipan borang akan dibuat pada hari akhir tempoh yang telah ditetapkan. Kutipan akan dilakukan sendiri oleh penyelidik di sekolah yang terlibat.


6.0 DAPATAN KAJIAN

Dapatan yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS dan menggunakan T-test dan ANOVA.


7.0 PERBINCANGAN

Perbincangan akan dijalankan dengan merujuk kepada hasil yang diperoleh melalui kaedah soal selidik.8.0 KESIMPULAN

Akan dibuat setelah kajian selesai dijalankan.

6.0 BIBLIOGRAFI

Buckland, M.K. (1983). Library Sevices in Theory and Context. Pergamon Press
Incoporation.

Hishamuddin bin Hashim, (1998). Kadar Penggunaan Pusat Sumber Sekolah
Di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Universiti Utara Malaysia.

Ng Wai Kong. (1990). Evaluation Report On The ”Education Media Services (An
Evaluation Project Conducted By Center For Educational Tecnology & With The Cooperation Of The Ministry Of Education Malaysia.

Totterdell, B. Dan Bird, J. (1976). The Effective Library. Report of the Hellingdon Project On Public Library Effectiveness : Library Association.

Van House, N.A. dan Childers, T. (1990). Dimensions of Public Library Effectiveness II. Library Performance, LSIR 12.

Yahaya Baba. (1981). Teaching ESL To Meet The Needs Of Malaysians : M.A. Thesis, University of Ohio.

esei guru 3

The Impact of Mentoring on Teacher Retention:
What the Research Says

By Richard Ingersoll and Jeffrey M. Kralik
February 2004

Executive Summary
In recent years there has been a growth in support, guidance and orientation programs – collectively known as induction – for beginning elementary and secondary teachers during the transition into their first teaching jobs. While the particulars of such programs vary widely, they are generally intended to increase the confidence and effectiveness of new teachers, and thus to stem the high levels of attrition among beginning teachers, which estimates place as high as 40-50% within the first five years.

Over the past two decades, numerous studies have been done on a variety of different types of induction programs, and this research has been widely cited by both advocates and reformers. It is unclear, however, whether the soundness of much of this research truly justifies the conclusions often taken from it. To help address this issue, the Education Commission of the States commissioned the present effort as a comprehensive and critical review of existing empirical studies on induction programs.

This reports’s primary objective is to provide policymakers, educators and researchers with a reliable assessment of what is known, and not known, about the effectiveness – the value added – of teacher induction programs. In particular, this review focuses on the impact of induction and mentoring programs on teacher retention.

While the literature search located some 150 empirical studies of induction and mentoring programs, in the end only 10 studies could be included for this ECS review because all studies had to satisfy three criteria:
1. Quantitative Data – The studies had to involve quantitative research because the task was to determine the value added of induction programs.
2. Evaluation and Outcomes – The studies had to evaluate the effects of induction in terms of well-defined, verifiable outcomes for the teachers who were mentored.
3. Comparisons – The studies had to compare those individuals who were mentored with those who were not in order to provide unambiguous conclusions about the value added (or not) of the induction programs.

While the impact of induction and mentoring differed significantly among the 10 studies reviewed, collectively the studies do provide empirical support for the claim that assistance for new teachers and, in particular, mentoring programs have a positive impact on teachers and their retention.

The findings of the studies are seriously limited, however, by the fact that most of them were not able to control completely for other factors that also might have affected the outcomes noted. Also, the content, duration and delivery of the programs studied were so varied from one site to another that it is not clear to what extent general conclusions about mentoring and induction can be drawn from any given study.

Although the studies point to the likely value of some induction and mentoring programs in decreasing the attrition of new teachers, there remain a number of pressing questions concerning mentoring and induction that require more controlled and systematic research than currently exists in order to be answered with confidence:
1. What kinds of teachers are helped most by induction and mentoring programs?
2. Which elements, supports and kinds of assistance make induction and mentoring programs most helpful in addressing the various weaknesses among new teachers with differing backgrounds?
3. Which aspects of induction and mentoring programs contribute most to the increased retention of new teachers? Do these differ from the factors that contribute most to teachers’ enhanced classroom effectiveness?
4. Do the selection, preparation, training, assignment and compensation of mentors make a difference?
5. Is it possible to document links between teacher participation in mentoring and gains in student outcomes?

Developing carefully controlled studies to answer these key questions will be crucial to allow policymakers and educators to make informed decisions regarding the implementation of mentoring and induction policies and programs for their schools.

Introduction
Historically, the teaching occupation has not had the kind of structured induction and initiation processes common to many white-collar occupations and characteristic of the traditional professions (Waller 1932; Lortie 1975; Tyack 1974). In recent years, however, there has been a growth in support, guidance and orientation programs – collectively known as induction – for beginning elementary and secondary teachers during the transition into their first teaching jobs.

Although elementary and secondary teaching involves intensive interaction with youngsters, the work of teachers is largely done in isolation from colleagues. This can be especially difficult for new entrants who, upon accepting a teaching position in a school, are often left on their own to succeed or fail within the confines of their own classrooms – an experience likened to being “lost at sea.” (Sizer 1992; Johnson 1990; Johnson and Birkeland 2003). Indeed, critics have long assailed teaching as an occupation that “cannibalizes its young” and in which the initiation of new teachers is akin to a “sink-or-swim,” “trial-by-fire” or “boot-camp” experience.

Perhaps not surprisingly, teaching also traditionally has been characterized as an occupation with high levels of attrition, especially among beginners (Lortie 1975). All occupations, of course, experience some loss of new entrants – either voluntarily because newcomers decide to not remain or involuntarily because employers deem them to be unsuitable. But teaching has long had alarmingly high rates of attrition among newcomers. A number of studies have found between 40-50% of new teachers leave within the first five years of entry into the occupation (e.g., Murnane et al. 1991; Ingersoll and Smith 2003; Huling-Austin 1990; Hafner and Owings 1991; Grissmer and Kirby 1987, 1992, 1997; Veenman 1985). Moreover, several studies have found a significant correlation between a teacher’s likelihood of retention and their scores on exams such as the SAT. The “best and the brightest” appear to be those most likely to leave (Murnane et al. 1991; Schlecty and Vance 1981; Henke et al. 2000).

Recent research also has documented what many educators have long suspected – a strong link between the perennially high rates of beginning teacher attrition and the teacher shortages that seem to perennially plague schools. An analysis of national data has shown that widely publicized school staffing problems are not solely – or even primarily – the result of too few teachers being recruited and trained. Instead, the data indicate that school staffing problems are to a significant extent a result of a revolving door, where large numbers of teachers depart teaching long before retirement (Ingersoll 2001).

These are the kinds of occupational ills that effective organizational induction programs are supposed to address and, accordingly, in recent decades a growing number of states and school districts have developed and implemented a variety of such programs. Teacher induction, it is important to clarify, is distinct from both preservice and inservice teacher training programs. Preservice refers to the training and preparation candidates receive prior to employment (including clinical training such as student teaching). Inservice refers to periodic upgrading and additional training received on the job, during employment. Theoretically, induction programs are not additional training per se, but are designed for those who have already completed basic training. These programs are often conceived as a “bridge” from student of teaching to teacher of students. Of course, these analytic distinctions can easily become blurred in real situations.

Like the induction processes common to other occupations, there are a number of different, and sometimes conflicting, purposes behind teacher induction programs. Among them are support, socialization, adjustment, development and assessment. Moreover, teacher induction can refer to a variety of different types of activities – classes, workshops, orientations, seminars, and especially, mentoring. The latter refers to the personal guidance provided, usually by seasoned veterans, to beginning teachers in schools. Over the past two decades, teacher mentoring programs have become the dominant form of teacher induction (Fideler and Haselkorn 1999); indeed, the two terms are currently often used interchangeably.

The overall objective of teacher mentoring programs is to provide newcomers with a local guide, but the particulars in regard to character and content of these programs themselves widely vary. Duration and intensity are one set of variables; mentoring programs can vary from a single meeting between mentor and mentee at the beginning of a school year, to a highly structured program involving frequent meetings over a couple of years between mentors and mentees who are provided with release time from their normal teaching schedules.

Programs also vary according to the numbers of new teachers they serve. Some include anyone new to a particular school, even those with previous teaching experience, while others focus solely upon inexperienced candidates new to teaching. In addition, programs vary according to their purpose. Some for instance are primarily developmental and designed to foster growth on the part of newcomers; others are also designed to assess, and perhaps weed out, those deemed ill-suited to the job.

Finally, mentoring programs also can vary as to how they select, prepare, assign and compensate the mentors themselves. How carefully mentors are selected is an issue for programs, as is whether selection to be a mentor is truly voluntary or a semi-mandatory assignment. Some programs include training for mentors; some programs do not. Programs differ according to if and how they pay mentors for their services. Some programs devote attention to the match between mentor and mentee. For instance, some programs strive to see that new secondary math teachers are provided with mentors who have had actual experience teaching secondary-level math; others do not.

What kinds of induction and mentoring programs exist, and under what circumstances they help are clearly fundamental questions for the field and for policymakers faced with decisions about supporting such programs. Accordingly, with the growth of induction and mentoring programs, there also has been a growing interest in empirical research on the variety and effects of these initiatives. Over the past two decades, numerous studies have been done on a variety of different types of programs. In turn, education advocates and reformers frequently cite examples drawn from this research to secure additional funding, to garner political support or to confirm a particular educational perspective.

It is unclear, however, how much of this research warrants unambiguous conclusions about the particular value added by the induction and mentoring program being considered. Some studies appear to lack methodological rigor and draw conclusions that reach beyond what their data truly support. And there has been little research investigating possible negative effects of mentoring. For instance, if mentors simply pass on their own teaching practices, regardless of whether they are effective or not, programs might tend to stifle innovation or the implementation of new approaches on the part of beginning teachers. Moreover, the content, duration and delivery of programs are so varied from one site to another that it is not clear to what extent general conclusions about mentoring and induction can be drawn from the extant research.

Currently, there is need for assessment of the existing empirical research on teacher induction and mentoring in order to determine its scope and merit, and the conclusions that may be drawn from it. To be sure, a number of useful reviews of theory, research and policy on teacher induction and mentoring have been published (e.g., Arends and Rigazio-DiGilio 2000; Holloway 2001; Feiman-Nemser et al., 1999; Feiman-Nemser 2001; Ganser 2002; Hegsted 1999; Fideler and Haselkorn 1999; Scherer 1999; Serpell and Bozeman, 1999; Gold 1999; Wang and Odell 2002). But, to date, there has been no comprehensive and critical review of existing empirical studies on induction and mentoring programs.

The Project
The primary objective of this project is to provide policymakers, educators and researchers with a reliable assessment of what is known, and not known, about the effectiveness – the value added – of teacher induction programs. A secondary objective here is to identify important research questions concerning teacher mentoring that have not yet been addressed and the kinds of research that would be required to yield significant implications for policy.

This review focuses, in particular, on studies that seek to evaluate the effects of beginning teacher mentoring programs; that is, empirical studies that address the question: does mentoring matter? The interest of citizens and policymakers is in whether such programs matter, ultimately, for the growth and learning of students. Typically, however, researchers focus on the effect of mentoring on teachers. In existing empirical studies, teacher outcomes usually fall into two categories: teacher attitudes (e.g., teacher’s job satisfaction, efficacy and commitment); and teacher retention or turnover.

Methods
Because the objective here was to provide a thorough and comprehensive review, an attempt was made to locate as wide a range of studies of teacher mentoring as possible. To accomplish this, a number of leading researchers in the field were contacted, as well as analysts in state governmental agencies. Existing systematic, narrative or traditional reviews of research were examined and extensive online searches of numerous databases were conducted, including Dissertation Abstracts, Educational Resources Information Clearinghouse (ERIC), Psychological Abstracts and Sociological Abstracts.

Combinations of the following key words were used in online searches: Beginning Teacher Induction; Mentoring Programs; Teacher Mentors; Statistical Data; Educational Policy; Beginning Teachers; Faculty Development: Program Evaluation; and Teacher Improvement. Searches included both published and unpublished documents on teacher mentoring and studies both from the United States and other countries. Interest in teacher induction and mentoring appeared to gain momentum in the mid 1980s; hence, this review focuses on studies from that period to the present.

The search initially located over 500 documents concerned with teacher induction and mentoring. These included essays, reviews, reports, studies and articles. In a second sequence of steps, all documents were excluded that were not empirical studies reporting data on beginning teacher mentoring programs. First, abstracts were reviewed with this criterion in mind – a step that trimmed the list to about 150 documents (see References section). Second, a closer look was taken at the articles, reports and papers themselves – which resulted in a further reduction to 57 documents. Finally, a third step excluded any of the studies that failed to meet each of three specific criteria. This third step yielded a total of 10 studies. The results and limitations of these 10 studies are described further below in the Results section. The three criteria used to cull the list of studies down to 10 are as follows:

1. Numeric/quantitative data
The focus here is on studies that attempt to quantify the effects of mentoring. Hence, in general qualitative or ethnographic studies were excluded. Studies in which quantitative data on mentoring programs and outcomes were collected via qualitative methods – such as field research, interviews or focus groups – were, however, considered for inclusion. Also considered for possible inclusion were qualitative studies embedded in a controlled research design, however, no examples of this type of research were found.
2. Evaluation and Outcomes
This analysis only included empirical studies that sought to evaluate the effects of mentoring using one or more outcomes. Therefore studies that were descriptive, rather than evaluative were excluded; i.e., studies that solely sought to summarize or describe the extent, content or character of mentoring programs (e.g., Fideler and Haselkorn 1999; Ganser 1991, 1994, 1996, 1997; Schaffer et al.1992; Wollman-Bonilla 1997). Also excluded were studies with outcomes that were not designed to evaluate the effects of mentoring programs on mentees (e.g., Olsen and Heyse 1990). This excluded studies that solely evaluated the effects of mentoring programs on mentors themselves (e.g., Veenman et al. 1998; Ganser 2000). Finally, studies were excluded whose outcomes were not sufficiently well-defined, measured or presented to be able to assess the accuracy of the results (e.g., Freiberg et al. 1994; Bradley and Gordon 1994; Odell and Ferraro 1992; Perez et al. 1997).

3. Comparisons
Studies were only included here if they provided for comparison of those mentored with those who did not receive mentoring. The majority of empirical studies examined were reports of program evaluations that collected data on outcomes solely from those who had participated in the mentoring programs being evaluated (e.g., Wilson, Darling-Hammond and Berry 2001; Adkins and Oakes 1995; Yosha 1991; Marso and Pigge 1990; Mitchell and Scott 1998, 1999; Wilkerson 1997; Gregson and Piper 1993; Strong and St. John 2001; Villeme et al. 1992; Stroot et al. 1999; Scott 1999; Tushnet et al. 2000; Shields et al. 2001). Such studies can provide valuable feedback to both providers and participants of such programs. But unless a study collects similar outcome data from both participants and nonparticipants in a program, it cannot provide unambiguous conclusions about the value added (or not) of that program. In other words, to establish whether participants perform differently than nonparticipants, one must empirically compare both groups. Studies varied in their use of terms like “control,” “comparison,” “treatment” and “experimental” to refer to the groups they examined. Rarely, however, were control groups used in the strict technical sense where participants are randomly assigned to treatment and nontreatment groups.

This third criterion had implications for research from states like California where statewide teacher mentoring programs cover almost all new teachers and, hence, preclude such comparisons. As a result, the authors of this ECS review did not use some otherwise highly informative evaluative work on the California teacher mentoring program (e.g., Fletcher, Strong and Villar 2004; Strong 1998; Strong and St. John 2001).

Results
The 10 studies reviewed include:

1. California Mentor Teacher Induction Project
In the late 1980s Brown and Wambach (1987) conducted an evaluation of the California Mentor Teacher Induction Project (MTIP) – a state program whose primary objective was to increase the retention of new teachers. The MTIP program consisted of two phases. In Phase 1 preservice student teachers were matched with master teachers for a seven-week program, and in Phase 2 first-year teachers were matched with master teachers for yearlong mentorships. Preparation of the mentors involved prior participation in preservice seminars with the student teachers. Efforts were made to match mentor and mentee according to grade level and curricular emphasis. The Phase 2 program involved regular ongoing contact and classroom visitations between mentors and mentees.

The review for ECS focused on the results obtained from Phase 2 of the study. In this phase, the experimental group (the mentees) and a control group (a “group of first-year teachers not in the project”) were administered a questionnaire at the end of the first year that asked, “Will you continue teaching?” The question had four possible responses: (1) no, (2) unsure, (3) yes, probably and (4) yes, definitely. The analysis of these responses showed a slight positive effect for mentoring and the experimental group was more likely to report that they were going to continue teaching. The mean score for the experimental group was 3.0 and for the control group, 2.3 – a difference that was marginally statistically significant (p = .069). Notably, on a second question (a self-evaluation on the part of the teacher whether their first year was a success) the analysis found group differences to not be statistically significant.

This study did provide some useful data on the effects of the state mentor program. There were, however, several serious limitations. First, sample selection was unclear. The study did not include the total number included in either group, how the control group was selected, the total number of questionnaires returned or whether the questionnaire was required as part of the program (although the report seemed to imply it was voluntary).

Second, the study looked at first-year teachers’ intentions to continue teaching – no data on actual retention or turnover were collected. Teachers’ reports of their future plans can provide useful information, but it is unclear how closely self-reported intentions mirror actual behavior. Third, no data were presented on the distribution of responses for the key question on retention – clouding any information that could be drawn from the results. For example, if the experimental group answered primarily (1) and (4) and the control group answered primarily (2) and (3), it might indicate the program was more effective in solidifying participant’s decisions on whether to continue teaching, but not, necessarily, on what these decisions may or may not be.

2. New York City Retired-Teachers-as-Mentors Program
Gold and Pepin (1987) conducted a study in the late 1980s of a New York City program that used retired teachers as mentors for a sample of the city’s beginning teachers. While the study’s primary focus was the selection of the mentors (both the process and the rationale behind the use of retired teachers), the retention of those teachers involved in the program also was addressed.

The mentor program was one year in length and involved a total of 66 hours of contact time between mentor and mentee. Mentors received program training through a four-day summer workshop and in three additional seminars during the year. At the end of the program a questionnaire was sent out to 160 mentees and also a comparison group of 113 non-mentored teachers. It appears that Gold and Pepin defined retention as those who remained in the district. Hence, both those who left teaching altogether and those who moved to private schools and other districts were defined as turnover. Along with retention, Gold and Pepin looked at the amount of assistance with daily tasks (e.g., planning lessons, preparing assignments, discipline, etc.) that the teachers received. Mentees received the bulk of their assistance from their individual mentors, while the non-mentored had to rely on “normal school support services.”

Gold and Pepin found some positive effects of the program. First, mentees had slightly higher retention than did the non-mentored, although no statistical analysis was provided. They also noted that the same year the study was conducted a new school district pay scale was introduced, which increased salaries “significantly.” This may have had a leveling effect on retention rates, and could have affected differences between the two groups (mentored and non-mentored). As for the assistance with various daily activities, the results showed that mentees received more direction from their mentors than the non-mentored received through normal interaction with peers.

It is difficult to come to solid conclusions about these data because questionnaire nonresponse may have been a serious shortcoming. The number of respondents to any given question ranged from 22 to 110 (of the 160 mentored) and from 9 to 57 (of the 113 non-mentored).

3. Toronto Teacher Peer Support Program
In the early 1990s Cheng and Brown (1992) conducted an evaluation of the Toronto Teacher Peer Support Program – a pilot mentoring program undertaken by the Toronto school district for two years. The program placed mentors with mentees from similar grade levels or programs and from the same school for a year. Most of the participants met at least weekly during the first semester of the school year. By the last three months of the school year, however, only about half of the participants continued meeting on a weekly basis. Mentor training included an orientation early in the school year, followed by a series of workshops throughout the year. Participants were given five full days of release time to be used when and as they chose, for “dialogue and sharing.” This resource, however, was not always used; only about two of the five full release days were used per participant in each year of the study.

The study incorporated both an experimental group (those teachers with mentors) and a control group (the non-mentored). In the program’s first year, the control group was selected from those new teachers who did not qualify to be in the program. In the second year, since almost all of the first-year teachers qualified for the program, a random sample of teachers new to the district who did not receive mentors was used as a control group. Some of these appeared to have had some prior teaching experience. In the study’s first year, there were 17 teachers in the experimental group and 17 in the control group. In the second year, there were 29 teachers in the experimental group and 43 in the comparison group.

Data were collected by questionnaires sent to all of the mentored and non-mentored teachers, as well as to the principals and the mentors. The questionnaires for the new teachers included items on: how the new teachers rated their overall experience, whether the decision to become a teacher was the right decision, whether they would choose teaching as a career again, their plans to stay in teaching and areas of difficulty they had in their first year of teaching.

Cheng and Brown found positive effects of the program. For the year one cohort, mentees more often rated their overall experience as positive than did the non-mentored (88% to 53%). The non-mentored group was also more likely to rate their experience as negative than was the experimental group (24% to 6%). For the year two cohort, however, the gap between the groups narrowed. Of the mentored teachers, 86% rated the experience positively as compared to 76% of the non-mentored. The second-year cohort also saw a drop in the gap for teacher’s ratings of their first year as negative (6% of non-mentored to 3% of mentored).

Similar results were found for the question concerning whether respondents felt that it was the right decision for them to become a teacher. In the first cohort, 100% of the mentored and 73% of the non-mentored felt it was the right decision (of the non-mentored, 7% felt it was the wrong decision and 20% were unsure). Again in the second cohort, the two groups’ responses somewhat converged; 90% of mentored teachers and 88% of non-mentored thought it was the right decision, while 10% and 12%, respectively, were unsure (there were none in either group that felt it was the wrong decision). The results for the question concerning whether respondents would again choose teaching as a career were virtually identical to those concerning whether it was the right decision to go into teaching.

When asked if they planned to stay in teaching, 76% of those mentored in the first cohort and 60% of the non-mentored answered yes, while 8% and 13% indicated they would not stay, and 18% and 27% reported they were unsure. In the second cohort 97% and 91% said yes, and 3% and 9% were unsure (none said no).

These results are informative, but there were no tests of statistical significance. Moreover, a serious limitation of this study was a lack of discussion of the criteria and process of choosing participants for the program, leaving open the question of selection bias. Differences in the characteristics of participants and nonparticipants, rather than the program itself, might account for differences in outcomes. A lack of information on, or controls for, these characteristics limits the ability of the authors of this ECS review to judge the reliability of the conclusions.

4. Mentoring Program in an Unspecified District
Odell and Ferraro (1992) produced a relatively brief report based on the retention rates of two cohorts of beginning teachers in an unspecified district and state (although it is never explicitly stated, it is assumed the state in question is New Mexico since the comparison group is statewide data provided by the New Mexico State DOE). The yearlong program was administered to all of the beginning elementary teachers “from the 76 elementary schools in the school district for two successive years….” This amounted to 81 teachers in the program’s first year cohort and 79 teachers in the second year cohort. Support was provided “both inside and outside of the classroom” by a total of nine mentors (who presumably traveled from school to school to provide assistance). Mentors were experienced teachers “selected by the collaborating university and school district on the basis of their classroom teaching excellence, effectiveness in working with adults, and demonstrated commitment to being an active and open learner.”

Retention of mentored teachers was the primary focus and outcome of the study. To that end, all participants were sent a questionnaire four years after their mentoring experience. Odell and Ferraro state that “concerted efforts were made to locate and contact the teachers.” All of the teachers who were located were asked to complete and return a 12-item questionnaire. Teachers were defined as “retained” if they were still teaching in a classroom after the four years had elapsed. The article provides no indication of whether those retained were in the same school or district or state. It appears that some of those retained may have switched schools within the district. It is unclear if those who moved to teaching jobs in other districts or other states were counted as retention or turnover.

Odell and Ferraro were able to locate a rather high percentage of the teachers who participated in the program. Of the 81 participants in the year one cohort, 70 were located, and of the 79 in the year two cohort, 71 were located. This resulted in an overall location success rate of 88%. After four years, 96% of the total teachers located (from both groups) had been “retained.”

They then compared the retention rate from the mentored teachers to five-year statewide data on retention of all beginning teachers and found a large difference. The statewide turnover rate for beginning teachers was in “excess of” 9% per year. In contrast, the mentored teacher turnover rate was 4% for four years.

Even when those teachers who were not located by Odell and Ferraro are factored in, the turnover rate for mentored teachers over the four-year period comes to 16% for the two groups combined (4% turnover + 12% nonresponse). According to this calculation, the rate still falls below the state figure (assuming a constant rate of 9% per year) of 31-36%.

There are some limitations to the study, most of which are pointed out by Odell and Ferraro. First, there was no control group, nor was there an attempt to find similar, or matched districts to serve as the comparison. This is important since the districts in question might have already been higher-retaining districts (or at least higher than the state average). Second, Odell and Ferraro do not indicate how or why the districts were selected to participate in the study. Lastly, information about the districts themselves is woefully lacking.

5. Montana Beginning Teacher Support Program
In the early 1990s Spuhler and Zetler (1993, 1994, 1995) conducted an evaluation of the Montana Beginning Teacher Support Program (BTSP). The program lasted three years (1992-95). Volunteer mentors were placed with mentees for a year. Efforts were made to match mentor and mentee according to grade level and subject. But mentors were not provided with training in mentoring, nor was release time provided for either mentor or mentee.

Spuhler and Zetler’s objective was to try to isolate the effects of mentoring from other aspects of new teacher support. In the first year of the study, there was no control/comparison group of non-mentored teachers, but a comparison group was added for the second and third year of the program. Each year the sample size was small, either 11 or 12 mentored teachers. Among the outcomes examined were retention rates for both mentored and non-mentored teachers. Data were collected via pre-and post-program questionnaire, which were sent to the participants, and retention data were supplied through a survey of individual schools and districts. As defined in the study, retention appears to have included all those who remained in teaching, even if in another school or state.

The study found positive effects of the program on retention – retention rates were higher for those who participated in the mentoring program than for the non-mentored comparison group. After the second year (there was no comparison group in the first year), 92% of the mentored teachers continued teaching, compared to 73% of the non-mentored. After the third year of the study, 100% of the new mentored teachers continued teaching the following year, while only 70% of the non-mentored remained in teaching.

This was an informative study, but its generalizability is limited by its small sample size. Moreover, and perhaps related to the small sample size, Spuhler and Zetler did not publish any information on the statistical significance of their data findings.

6. Texas Study of New Teacher Retention
In the late 1990s Eberhard, Reinhardt-Mondragon and Stottlemyer (2000) conducted a study of beginning teacher attrition in South Texas that included data on the effects of mentoring on beginning teachers. They sent a survey questionnaire to all new teachers (defined as those with three years teaching experience or less) in South Texas. The questionnaire included items on four aspects of mentoring: (1) whether the respondent was provided a model teacher (a veteran teacher observed by the new teacher); (2) whether the respondent was provided a mentor teacher; (3) if so, the number of hours spent per week with the mentor (less than one hour, 1-3 hours, more than three hours); (4) the new teacher’s ratings of their satisfaction with the mentor program, if they were participants. Participation in the survey was voluntary, not all beginning teachers were included and the sample size was 228. Like the Brown and Wambach study of the California teacher induction program, this study looked at whether first-year teachers intended to remain in teaching the subsequent year – no data on actual retention or turnover were collected.

The study found some positive effects of mentoring programs, but these diminished with teachers’ experience. That is, mentoring had more impact on new first-year teachers than those who had already had a year or two of experience. Those who had a model teacher in the first and second year were more likely to report they planned to continue than those who did not have a model teacher. Third-year teachers who did not have a model teacher were just as likely to continue teaching as those third-year teachers who did have a model teacher. Ninety percent of first-year teachers who had a mentor reported they planned to continue teaching, while only 61% of the non-mentored planned to continue. With second-year teachers, the numbers converged somewhat; 78% of those with mentors planned to continue, and 63% of those without mentors planned to continue. The third-year teachers were about the same (72% of those with mentor, 73% of those without).

Those who reported spending more than one hour per week with their mentor were more likely to say they planned to continue (90%) than were those who had less than one hour per week of contact time (76%). Not surprisingly, those satisfied with the mentor program were also more likely to say they planned to continue in teaching (85%) than those who said they were dissatisfied with the program (79%).

Overall, there seems to be quite a bit of useful data embedded in this study, but like some of the other studies reviewed, the statistical analysis was rudimentary. There appeared to be no attempt to control for teacher and school characteristics that might confound the results. Since participation in the study was voluntary, the data might not be an accurate representation of all beginning teachers. Moreover, there is no indication whether the findings were statistically significant or not. And, lastly, the survey only asked whether teachers intended to stay in the profession. While this is informative, the findings might have been more solid if some actual retention data had been collected.

7. Analyses of the 1993 Baccalaureate and Beyond Longitudinal Survey
In 2000 Henke et al. published an analysis that used the National Center for Education Statistics’ 1993 Baccalaureate and Beyond Survey (B&B) to examine the experiences of new teachers, including the relationship between beginning teachers’ participation in induction programs and their attrition. The B&B is a longitudinal survey that followed a nationally representative sample of those who graduated from undergraduate institutions in the 1992-93 academic year. This cohort was first interviewed during their senior year in 1993, then one year later in 1994 for a “First Follow-up” and a third time in 1997 for a “Second Follow-up.” The base sample that participated in all three interviews comprised 7,294 students. Henke et al’s analysis focused on the experiences of those college graduates from the class of 1992-93 who entered elementary or secondary teaching.

Among other things, the B&B questionnaire in both 1994 and 1997 asked those who had entered teaching whether they had participated in an induction program, such as mentoring, since becoming a teacher. Forty-six percent of those who entered teaching reported they had participated in a school induction program. The analysis examined the proportions of these new teachers from the graduating class of 1992-93 who were still teachers at the end of the 1997 academic year. The report found a 21% rate of new teacher attrition by spring 1997 – that is, about one-fifth of recent college graduates who had entered teaching between 1993 and 1997 were no longer teaching by July 1997.

The analysis also showed that participation in induction was significantly and negatively related to attrition from the occupation. Fifteen percent of those who had participated in induction had left teaching, compared with 26% of those who had not participated in such a program. These findings provide evidence from a national survey that teacher induction seems to decrease teacher attrition.

There are, however, several important limitations to the B&B data and to the Henke et al. analysis. First, the item on teacher induction was a simple yes/no dichotomous question and provided no detail on the type, characteristics or components of assistance provided. There is, for example, no way of knowing whether the induction program actually included a mentoring component or not.

Second, the B&B survey focused on new teacher hires that were fresh out of college and had no prior teaching experience. It is important to note that this group represents only a subset of all those hired into teaching jobs in any given year and, hence, only a subset of all those who did or did not participate in induction programs in any given year. Besides recent college graduates, there are, for instance, entrants coming from other occupations, delayed entrants (those who had completed their teacher training but delayed teaching) and re-entrants (those who had taught in the past) (Ingersoll 2001). It is not known if the B&B subset of recent college graduates has similar or different induction needs and attrition rates than other types of new hires.

Third, the Henke analysis of the relationship between induction and attrition is based on bivariate correlations of one factor with the other. There are, of course, numerous factors that could account for differences in teacher attrition and also for any apparent connection between teacher induction and teacher attrition. It is reasonable, for example, to expect that particular kinds of schools have more teacher attrition than others, regardless of the degree of assistance provided to new hires. Alternatively, any relationship between induction and teacher attrition could be spurious, that is, the result of other, more fundamental, factors related to both. For instance, the affluence of a school’s community might impact both whether it provides induction services and its amount of teacher attrition. In order to determine whether there is, in fact, a relationship between induction and attrition, it is necessary to control for, or hold constant, these other kinds of factors – something which the analysis did not do.

8. Analyses of the 1990-91 Schools and Staffing Survey
Using data from the National Center for Education Statistics’ 1990-91 Schools and Staffing Survey (SASS) and its supplement, the 1991-92 Teacher Followup Survey (TFS), Ingersoll (1997, 2000, 2001) conducted a series of statistical analyses of the prevalence of school mentoring programs, the extent of effective assistance provided to new teachers and the effects on job satisfaction and teacher turnover.

The 1990-91 SASS was a nationally representative survey of 11,582 principals and 53,347 teachers from both public and private schools. Twelve months after the administration of the SASS questionnaires, the same schools were again contacted and all those in the original teacher sample who had moved from or left their teaching jobs were given a second questionnaire to obtain information on their departures. This latter group, along with a representative sample of those who stayed in their teaching jobs, constituted the 1991-92 TFS. The sample contained 6,733 elementary and secondary teachers.

The SASS school questionnaire asked principals whether their schools had a formal program to help beginning teachers such as a master or mentor teacher program. The SASS teacher questionnaire asked respondents about their degree of agreement with the statement “this school is effective in assisting new teachers” for four related items: student discipline, instructional methods, curriculum and adjusting to the school environment. Analysis of these data indicated that formal programs to help new teachers were common in schools, but that effective assistance, as reported by teachers, was not.

About 60% of principals reported their school offered some kind of formal mentoring program to help beginning teachers, but in only about one-fifth of schools did the teachers “strongly agree” that, on average, assistance for newcomers, from either mentoring programs or other sources, was effective. Indeed, the data showed that having a formal mentor program appeared to have little to do with whether teachers reported their schools to have provided effective assistance. That is, there was little correlation between teachers’ reports of the effectiveness of assistance and whether a school had a mentor program or not. In either case, in only about 20% of schools did the staff strongly agree that assistance was effective (Ingersoll 1997, 2000).

Ingersoll (1997) then examined the effects of both of these school-level measures – having a mentor program and effective assistance – on teacher job satisfaction, while controlling for a number of background characteristics of both teachers and schools. The measure of teacher job satisfaction was based on a survey question that asked all teachers, “If you could go back to your college days and start over again, would you become a teacher or not?” The answer scale ranged from 1 (certainly would not become a teacher) to 5 (certainly would become a teacher).

The analysis found that the existence of a mentor program in schools had a small inverse relationship to overall teacher job satisfaction. Teachers, including both beginners and veterans, in schools with mentoring programs reported slightly less satisfaction overall. On the other hand, the analysis showed effective assistance had a strong positive effect on job satisfaction. Teachers reported more job satisfaction in schools where the faculty on average reported more effective assistance for new teachers. One interpretation of these results is that having a mentoring program per se is less important than whether effective assistance is provided to newcomers, regardless of whether from formal or informal mechanisms.

In a second analysis, Ingersoll (2001) examined the relationship between the measure of effective assistance and actual teacher turnover. This analysis found a strong relationship between the degree of effective assistance for new teachers and the likelihood of teacher departures. The latter included both those who moved to teaching jobs in other schools and those who left the occupation altogether and included both beginners and veterans. After controlling for the characteristics of teachers and schools, the analysis showed that the odds of a teacher departing from their school were 92% lower in schools where the teachers, on average, strongly agreed that assistance was effective, than in schools where the teachers strongly disagreed.

The advantage of this kind of “multivariate regression analysis” of large-scale data is its breadth. The survey data represent a wide range of teachers and schools across the nation and also allow the analysis to control for a wide range of other factors that might conceivably affect the outcome of interest. The disadvantage of this kind of large-scale data analysis is its lack of depth and specificity. The survey questionnaire items were very general and provided little detail on the characteristics and components of either mentoring programs or of “effective assistance.”

Moreover, the objective of this particular project was not to focus on beginning teachers and the effects of assistance on their job satisfaction and their turnover. Instead, its objective was to examine the relationship between school characteristics (including having a mentoring program and having effective assistance for newcomers) and the job satisfaction and turnover of all teachers. As a result, there are serious limits to the degree to which this study addresses the question of mentoring effectiveness.

9. Analyses of the 1999-2000 Schools and Staffing Survey
In a follow-up analysis, Ingersoll and Smith (2003) used more recent SASS/TFS data to focus on the effects of participation in various mentorship and induction activities on the turnover of first-year teachers. The 1999-2000 SASS included a new expanded battery of items in its’ teacher survey questionnaire on the content and character of teacher induction and mentoring programs in schools. Ingersoll and Smith used these data, linked with preliminary data from the 2000-2001 Teacher Followup Survey (as of summer 2003 the most recent TFS had not yet been entirely released) to undertake an analysis of the impact of participation in various mentorship and induction activities on the likelihood that beginning teachers left teaching at the end of their first year, moved to a different school or stayed in the same school to teach a second year.

This review for ECS focused on the results pertaining to attrition – those who left teaching altogether before their second year. The 1999-2000 SASS sample was comprised of about 52,000 elementary and secondary teachers. Ingersoll and Smith focused solely on beginning teachers – those without prior experience and in their first year of teaching in 1999-2000 – a national sample of 3,235.

The analysis examined the impact of three sets of induction-related measures drawn from survey questionnaire items. The first set of measures concerned participation in mentorship activities. These items asked teachers whether or not they were working closely with a master or mentor teacher and if so, whether or not the mentor was in the same subject area. The new teacher also was asked to report the extent to which their mentor was helpful.

The second set of measures focused on participation in collective induction activities. These items asked teachers whether or not they participated in some kind of formal induction program, as well as whether or not they had any of the following specific collective supports: (1) common planning time with other teachers in their subject area; (2) seminars or classes for beginning teachers; (3) regular or supportive communication with their principal, other administrators or department chair; (4) regularly scheduled collaboration with other teachers on issues of instruction; and (5) participation in a network of teachers (e.g., one organized by an outside agency or over the Internet).

The third set of measures focused on the provision of extra resources. These items asked teachers whether or not they received additional assistance to help ease their transition, including (1) a reduced teaching schedule, (2) a reduced number of preparations or (3) extra classroom assistance (e.g., teacher aides).

Ingersoll and Smith began by examining whether any of these variables were individually associated with attrition, after controlling for the background characteristics of the teachers and their schools. They found that while most of the induction-related activities were linked to attrition in the expected direction – that is, with a decrease in attrition – only a few were statistically significant at a 90% or higher level of confidence.

The results of the analysis showed that having a mentor in the same field reduced the risk of leaving at the end of the first year by about 30%, a result that was statistically significant at a 93% level of confidence. On the other hand, having a mentor outside of one's field did not reduce the likelihood of leaving to a statistically significant degree.

Ingersoll and Smith also found that, by themselves, neither participation in a general induction program nor participation specifically in seminars or classes for beginning teachers reduced the risk of leaving teaching at the end of the first year at a statistically significant level. Having common planning time with other teachers in their subject area, however, reduced the risk of leaving by about 44%, at a statistically significant level. Participating in regularly scheduled collaboration with other teachers on issues of instruction reduced the risk of leaving by 27%, at a statistically significant level. Participation in an external network of teachers (e.g., one organized by an outside agency or over the Internet) reduced the likelihood of leaving by about 44%, at a statistically significant level. Finally, the effect of regular supportive communication with their principal, other administrators or a department chair was not statistically significant.

For the third set of induction-related activities – additional resources for new teachers – Ingersoll and Smith found that while none had a statistically significant impact on attrition, two of the three variables – a reduced teaching schedule and having a teacher aid – had an association in an unexpected direction. That is, both were associated with increases in attrition. Ingersoll and Smith also found, however, that these activities were relatively uncommon in schools compared to other induction activities or components.

The data also showed that few of the above various activities or practices operate in isolation. To get a sense of the joint impact on attrition of participating in multiple related activities, Ingersoll and Smith calculated the additive effect of several induction “packages,” each involving progressively more components. They found that because the impact of a number of these activities was not strong enough individually to be statistically significant did not necessarily mean they are of no value as components in a more comprehensive induction program.

The data showed the predicted probability of attrition among teachers who did not participate in or receive any of the induction-related activities was about 20%. Those teachers who received a minimal package of just two components – some kind of mentor (in or out of the mentees’ field; helpful or unhelpful from the beginning teacher’s perspective) and participation in a beginning teachers’ seminar – had an 18.4% probability of leaving, which is a difference that was not statistically significant. Forty-eight percent of beginning teachers in 1999-2000 received only these components.

In contrast, first-year teachers who received a more enhanced package of three components – a helpful mentor in their field, common planning time and collaboration with other teachers on instruction – had an 11.8% predicted probability of leaving, which turns out to be a statistically significant reduction. Twenty-two percent of beginning teachers received the components in this package.

A third package contained six components: (1) a helpful mentor from the same field; (2) an induction program; (3) a seminar for beginning teachers; (4) common planning time with other teachers in their subject area; (5) regularly scheduled collaboration with other teachers on issues of instruction; and (6) regular or supportive communication with their principal, other administrators or department chair. This package was experienced by 13% of beginning teachers in 1999-2000 and was also associated with a large and statistically significant reduction in turnover. Those participating in this third package had a predicted probability of leaving of 11.6% – a result only slightly better, however, than for the three component package.

A fourth and even more comprehensive package consisted of eight components: all those in the third package, with the addition of participation in an external network of teachers and having a reduced number of course preparations. Participation in these activities, collectively, had a very large and statistically significant impact – the probability of leaving at the end of their first year for those receiving all the components of this package was 7.1% – less than half the rate of those who participated in no induction experiences. This comprehensive program, however, was also scarce – less than 1% of beginning teachers in 1999-2000 experienced all its components.

This analysis offers some strong findings, especially for the advantages of bundles and packages of multiple induction components. As with the earlier-reviewed secondary analyses, the advantage of using large-scale data is that it allows general assessments of whether induction and mentoring are associated with teacher attrition, after controlling for some of the key background characteristics of teachers and their schools. Moreover, the 1999-2000 SASS/TFS included far more survey questions on teacher induction and mentoring programs than did earlier databases.

Nevertheless, the 1999-2000 SASS items provide limited depth and detail on the content and character of teacher induction and mentoring. For example, while the survey did ask teachers to indicate which kinds of supports were provided by their schools, little information was obtained on the intensity, duration, cost or structure of induction and mentoring programs – information of vital importance to policymakers who must decide among many alternative models. The analysis tells us, for example, that beginning teachers with mentors from the same field were less likely to leave after their first year, but no doubt lumped together indiscriminately in the responses for the mentoring question were many very different kinds of programs. Some of these programs are probably highly effective, some are probably moderately effective and others probably not effective at all. The analysis, unfortunately, cannot tell us which are which.

Similarly, while the 1999-2000 SASS did ask teacher mentees to evaluate the helpfulness of their mentors, there was little else obtained on the characteristics of the mentors. Some observers have argued that the mere presence of a mentor is not enough; the mentor’s knowledge of how to support new teachers and skill at providing guidance are also crucial (e.g., Kyle, Moore et al. 1999; Evertson and Smithey 2000). These are important policy issues that SASS data cannot address.

10. Texas Beginning Educator Support System
The State Board for Educator Certification (Fuller 2003) along with the Charles A. Dana Center (2002) at the University of Texas at Austin, conducted evaluations of the Texas Beginning Educator Support System (TxBESS) in 2002 and 2003. Begun in 1999, TxBESS was a statewide comprehensive program of instructional support, mentoring and formative assessment to assist teachers during their first years of service in Texas public schools. Teacher mentors, along with other support-team members such as school and district administrators, education service center staff members and faculty members from teacher preparation programs, offered guidance and assistance to beginning teachers during their first years on the job. One key program objective was to improve beginning teacher retention in Texas. About 15% of new teachers in the state were involved in the program.

The study obtained information from participants through an annual mailed survey questionnaire. Among other things, the survey sought information on the nature of the relationship between the individual mentors and mentees, including: time spent with mentor, whether release time was granted (both to mentor and mentee) for these meetings, whether a mentor was desired by the mentee and the nature of the meetings with the mentor (e.g., formal vs. ad hoc, to provide assistance with classroom management, to assist with learning the “unwritten rules” of the school, etc.).

Data on teacher retention were obtained from a state personnel database. Retention included those who remained in Texas public schools for the following year, including those who moved from one Texas public school to another. Turnover included those no longer employed in a Texas public school the following year, including those who left Texas but took a teaching job in a public school in a neighboring state. The study compared annual retention rates of the TxBESS participants with those of all beginning teachers in the state from the 1999-2000 through the 2002-03 school years.

The study found program participation had positive effects on beginning teachers’ retention. In an analysis of the cumulative retention of the first cohort that entered in the 1999-2000 school year, Fuller (2003) found that TxBESS participants left teaching at lower rates than beginning teachers who had not participated in TxBESS for each of their first three years on the job. After year one, 89.1% of beginning teachers who went through the TxBESS program returned for a second year of teaching, while 81.2% of nonparticipant new teachers did so – a difference that was statistically significant. After their second year, 82.7% of participants remained, while only 74.3% of nonparticipants did so – again, a statistically significant difference. After their third year, 75.7% of participants remained, while only 67.6% of others did so – again, a statistically significant difference.

Several aspects of the Fuller study make it particularly valuable. First, Fuller found similar program effects (in both magnitude and statistical significance) on retention in both high-poverty and high-minority enrollment schools. This was important because these schools generally have higher attrition of new teachers. Such schools also had higher numbers of their beginning teachers in the TxBESS program. Second, Fuller found that these effects held up across all school levels. In fact, elementary, middle and high schools all had significantly higher retention of TxBESS participants. Finally, Fuller found that TxBESS appeared to be especially helpful for underqualified teachers. TxBESS participation by beginning teachers who did not hold full certification or those who were assigned to teach subjects out of their certification, was related to improved retention over similarly underqualified teachers who had not participated.

TxBESS is a well-known example of a state teacher induction program. Among the many studies examined for this ECS review, the above-discussed research and evaluation stands out for its usefulness and the findings provide a strong endorsement for the TxBESS program.

There are also several limitations worth noting. First, school districts had discretion in the selection of participants for the program. Differences in retention rates could be due to selection bias if the participants were either self-selected or if they “qualified” for inclusion. Second, for the purposes of this review, it is not possible to separate out the effects of mentoring programs themselves, since they were only one component of the larger TxBESS program and school districts had discretion over which components they used. The data do indicate a large degree of variation across the state in what the program entailed.

For instance, some program participants had a mentor, some did not and some mentors had more than one mentee. Some mentees met with their mentors weekly, others met once a month (or less), and some mentors taught the same subject as their mentee, while others did not. There were some districts in which all beginning teachers had a mentor and other districts with very few (if any) mentors for the beginning teachers.

Conclusions and Implications
All 10 studies reviewed here provide some empirical support for the claim that assistance for new teachers – and in particular, teacher mentoring programs – have a positive impact on teachers and their retention. These findings should indicate to policymakers and education leaders that there is promise in the use of induction and mentoring as a means of reducing high rates of teacher turnover. It is important to consider, however, that some of the research indicates the impact of induction and mentoring may be minimal unless these programs either include or are supplemented by other important elements.

At the same time, it must be recognized that all the studies examined here also have some serious limitations. And these limits have implications for the kinds of conclusions that can be collectively drawn from them. As discussed, most of these studies do not or are not able to control for other factors that also could impact the outcomes under investigation. For example, it is reasonable to assume that the type of school in which teachers are employed will have an effect on outcomes such as teacher job commitment and retention, regardless of the existence of an induction or mentoring program. In order to determine whether there is a relationship between induction and these outcomes, it is necessary to control for, or hold constant, these other kinds of factors.

Moreover, most of these studies do not or are not able to clarify the criteria for selection and program participation. As with school characteristics, the persons who do or do not participate in programs also could have an impact on outcomes, regardless of the effect of the program itself. For instance, in the case of a voluntary program, the same individuals who choose to participate may also be individuals who are more committed to teaching.

Finally, the content, duration and delivery of programs are so varied from one site to another it is not clear to what extent general conclusions about mentoring and induction can be drawn from any given study. As a result, there remain a number of pressing policy questions that cannot yet be answered with confidence. Among these are:
1. Who gets helped most? For example, are induction and mentoring programs particularly helpful for new teachers whose formal preparation is relatively weak, or are they helpful regardless of the quality of pre-classroom preparation?

2. Which components or sets of components are best? Which elements, supports and kinds of assistance make induction and mentoring programs most helpful in addressing the various weaknesses among new teachers with differing backgrounds?

3. Which components are best for which outcomes? Which aspects of induction and mentoring programs contribute most to the increased retention of new teachers? Do these differ from the factors that contribute most to teachers’ enhanced classroom effectiveness?

4. Do the selection, preparation, training, assignment and compensation of mentors make a difference? Is there a significant difference in effectiveness between induction and mentoring programs depending upon who does the mentoring and how they are chosen and treated? Are there negative effects of some mentors? Do some mentors, for example, implicitly or explicitly stifle innovation on the part of beginning teachers?

5. How much contact time is necessary between mentor and mentee? Is there a significant difference in effectiveness depending upon the amount of contact between new teachers and their mentors?

6. How long do mentoring programs need to be? Is there an optimum program length for induction and mentoring programs, beyond which additional time is of diminishing value?

7. Does mentoring matter for student growth and achievement? Is it possible to document links between teacher participation in mentoring and gains in student outcomes?

All these questions warrant investigation. What is not needed, however, are more studies that do not involve the kind of careful control that would allow unambiguous conclusions about the particular value added by the program component being considered. This review has found many such studies already exist. In contrast, conspicuous by their absence in this field are careful, randomized or quasi-randomized experimental studies involving random-assignment procedures and controlled trials with a no-treatment control group. This kind of approach is perhaps the most expensive, but also is potentially the most fruitful.

Addressing the above questions will not always require new data collection. State induction programs such as the TxBESS program in Texas and the BTSA (Beginning Teacher Support and Assessment) program in California have entailed extensive data collection that could possibly support more advanced statistical analyses than have thus far been conducted. The same applies to some existing national databases, such as NCES’ 1993 Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study, discussed earlier, and two lesser-known sister surveys also undertaken by NCES – the 1998 Teacher Survey on Professional Development and Training and the 2000 Survey on Professional Development and Training in U.S. Public Schools (see Smerdon et al. 1999 and Parsad et al. 2001). These databases are limited by a small number of items on teacher induction, but their advantage, so far underutilized, is their ability to control for other factors and to support conclusions that can be widely generalized. Both involve large nationally representative samples and both collected data on many teacher and school characteristics in addition to information on participation in induction programs.

While current research does not yet provide definitive evidence of the value of mentoring programs in keeping new teachers from leaving the profession, it does reveal that there is enough promise to warrant significant further investigation. At the very least, the findings of this paper indicate that policymakers and education leaders should consider investing more time and resources into developing carefully controlled studies to better identify the links between mentoring and teacher retention.
References
Adkins, K.R. and P.B. Oakes (1995). Inside the Kentucky Teacher Intern Program: Impressions of the Participants.

Alvermann, D.E. and G.G. Hruby (2000). "Mentoring and Reporting Research: A Concern for Aesthetics." Reading Research Quarterly, 35(1): 46-63.

Arends, R.I. and A.J. Rigazio-DiGilio (2000). Beginning Teacher Induction: Research and Examples of Contemporary Practice.

Bainer, D.L., G.A. Kramer et al. (1999). "Mid-Western Educational Researcher, 1999." Mid Western Educational Researcher, 12(1).

Bell, R.H. (1999). "On Becoming a Teacher of Teachers. Voices Inside Schools." Harvard Educational Review, 69(4): 447-55.

Bennett, N. et al. (1995). The Impact of Training and Role Differentiation on the Nature and Quality of Mentoring Processes.

Boe, E.E., S.A. Bobbitt et al. (1998). National Trends in Teacher Supply and Turnover for Special and General Education. Data Analysis Report No. 1998-DAR1. Philadelphia Center for Research and Evaluation in Social Policy, Pennsylvania University.

Bradley, L. and S.P. Gordon (1994). "Comparing the Ideal to the Real in State-mandated Teacher Induction Programs." Journal of Staff Development, 15(3): 44-48.

Brock, B.L. and M.L. Grady (1996). Beginning Teacher Induction Programs.

Broughman, S.P. and M.R. Rollefson (2000). Teacher Supply in the United States: Sources of Newly Hired Teachers in Public and Private Schools, 1987-88 to 1993-94. Statistical Analysis Report. Washington, DC: National Center for Education Statistics.

Brown, J.G. and C. Wambach (1987). Using Mentors To Increase New Teacher Retention: The Mentor Teacher Induction Project. Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, Arlington, VA: Department of Elementary Education, San Francisco State University.

Bullard, C. 1998. Qualified Teachers for All California Students: Current Issues in Recruitment, Retention, Preparation and Professional Development, CRB-98-012. Sacramento, CA: California Research Bureau.

Burns, D. (1980). The Evaluation of Student Teaching Practice – An Occupational Analysis Approach.

Burns, D. (1982). Trainers in Industry and Teachers in Schools: A Comparative Analysis of Two Teaching Professions.

Buttery, T.J. et al. (1990). "First Annual ATE Survey of Critical Issues in Teacher Education." Action in Teacher Education, 12(2): 1-7.

Carter, P. and R. DiBella (1982). Follow-up of 1980-81 Graduates at the Ohio State University's College of Education Teacher Certification Program. Technical Report No. 7.

Charles A. Dana Center. (2002). Texas Beginning Educator Support System Evaluation Report for Year Three – 2001-02. Austin, TX.

Cheng, M. and R.S. Brown (1992). A Two-year Evaluation of the Peer Support Pilot Project: 1990-1992. Toronto, Ontario, Canada: Toronto Board of Education, Research Department.

Colbert, J.A. and D.E. Wolff (1992). "Surviving in Urban Schools: A Collaborative Model for a Beginning Teacher Support System." Journal of Teacher Education, 43(3), 193-199.

Cyphert, F.R. and K.A. Ryan (1984). "Extending Initial Teacher Preparation: Some Issues and Answers." Action in Teacher Education, 6(1-2): 63-70.

Danielson, C. (1999). "Mentoring Beginning Teachers: The Case for Mentoring." Teaching and Change, 6(3): 251-57.

DeBolt, G. (1991). Mentoring: Studies of Effective Programs in Education.

DeBolt, G.P. (1989). Helpful Elements in the Mentoring of First Year Teachers. A Report to the State Education Department on the New York State Mentor Teacher-Internship Program for 1988-1989.

deVoss, G. and R. DiBella (1981). Follow-up of 1979-80 Graduates at the Ohio State University's College of Education Teacher Certification Program. Technical Report #6. Columbus, OH: Ohio State University.

Durbin, D. (1991). Review of Pre-1980 and Post-1980 Induction Programs. Induction Program Review.

Eberhard, J., P. Reinhardt-Mondragon et al. (2000). Strategies for New Teacher Retention: Creating a Climate of Authentic Professional Development for Teachers with Three or Less Years of Experience. Corpus Christi, TX: South Texas Research and Development Center, Texas A&M University.

Evertson, C.M. and M.W. Smithey (2000). "Mentoring Effects on Proteges' Classroom Practice: An Experimental Field Study." Journal of Educational Research, 93(5): 294-304.

Feiman-Nemser, S. (1996). "Teacher Mentoring: A Critical Review." ERIC Digest. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education.

Feiman-Nemser, S. (2001). "From Preparation to Practice: Designing a Continuum To Strengthen and Sustain Teaching." Teachers College Record, 103(6), 1013-55.

Feiman-Nemser, S. et al. (1992). Are Mentor Teachers Teacher Educators? East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning.

Feiman-Nemser, S. and M.B. Parker (1992). Mentoring in Context: A Comparison of Two U.S. Programs for Beginning Teachers. National Center for Research on Teacher Learning (NCRTL) Special Report. East Lansing, MI: NCRTL.

Feiman-Nemser, S., S. Schwille et al. (1999). A Conceptual Review of Literature on New Teacher Induction. Washington, DC: National Partnership for Excellence and Accountability in Teaching, 47.

Fideler E. and D. Haselkorn (1999). Learning the Ropes: Urban Teacher Induction Rrograms and Practices in the United States. Belmont, MA: Recruiting New Teachers.
Fletcher, S., M. Strong and A.Villar (2004). An Investigation of the Effects of Teacher Experience and Teacher Preparedness on the Performance of Latino Students in California. Santa Cruz, CA: New Teacher Center, University of California, Santa Cruz.

Freiberg, M. et al. (1994). Perceptions of Beginning Teachers in an Urban Setting: Does Mentoring Make a Difference?

Fuller, E. (2003). Begining Teacher Retention Rates for TxBESS and Non-TxBESS Teachers. Unpublished paper. State Board for Educator Certification, Texas.

Furtwengler, C. (1995). "Beginning Teachers Programs: Analysis of State Actions during the Reform Era." Education Policy Analysis Archives.

Ganser, T. (1991). Beginning Teachers' and Mentors' Perceptions of Effective Mentoring Programs (Draft).

Ganser, T. (1994). "The Perceptions of School Principals about a Mentoring Program for Newly Hired Urban School Teachers." Educator, 30(2): 13-23.

Ganser, T. (1996). "What Do Mentors Say about Mentoring?" Journal of Staff Development, 17(3): 36-39.

Ganser, T. (1997). The Contribution of Service as a Cooperating Teacher and Mentor Teacher to the Professional Development of Teachers.

Ganser, T. (1999). Areas of Advice Seeking among Beginning Teachers in a Mentoring Program.

Ganser, T. (2000). Evaluating a University Mentoring Program for K-12 Teachers: The University of Wisconsin-Whitewater Beginning Teacher Assistance Program.

Ganser, T. (2001). Beginning Teaching in Jamaica: Challenges and Assistance.

Ganser, T. (2002). "Building the Capacity of School Districts To Design, Implement and Evaluate New Teacher Mentor Programs: Action Points for Colleges and Universities." Mentoring and Tutoring, 10(1), 47-55.

Ganser, T. (2002). "The New Teacher Mentors: Four Trends That Are Changing the Look of Mentoring Programs for New Teachers." American School Board Journal, 189(12), 25-27.

Giebelhaus, C. (1999). "Leading the Way . . . State Initiatives and Mentoring." Mid-Western Educational Researcher, 12(4): 10-13.

Giebelhaus, C. and M. Bendixon-Noe (1997). "Mentoring: Help or Hindrance? Research Alive." Mid-Western Educational Researcher, 10(4): 20-23.

Giebelhaus, C.R. and C. Bowman (2000). Teaching Mentors: Is It Worth the Effort?

Gold, M. (1987). Retired Teachers as Consultants to New Teachers: A New Inservice Teacher Training Model. Final Report. Washington, DC: American Association of State Colleges and Universities, 54.

Gold, Y. (1999). “Beginning Teacher Support.” In J. Sikula, T. Buttery and E. Guyton (Eds.), Handbook of Research in Teacher Education (2nd ed.): 548-594. New York: Macmillan.

Gregson, J.A. and J.W. Piper (1993). "The Ohio Induction Process: Perceptions of Beginning Secondary School Trade and Industrial Teachers." Journal of Industrial Teacher Education, 30(2): 30-43.

Grissmer, D. and S. Kirby (1987). Teacher Attrition: The Uphill Climb To Staff the Nation's Schools. Santa Monica, CA: Rand Corporation.
Grissmer, D. and S. Kirby (1992). Patterns of Attrition among Indiana Teachers, 1965 1987. Santa Monica, CA: Rand Corporation.
Grissmer, D. and S. Kirby (1997). "Teacher Turnover and Teacher Quality." Teachers College Record, 99: 45-56.

Hafner, A. and J. Owings (1991). Careers in Teaching: Following Members of the High School Class of 1972 In and Out of Teaching (NCES Report No. 91-470). Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.

Harding, B., McLain et al. (1999). Teacher Preparation and Development. Olympia, WA: Washington State Institute for Public Policy.

Hare, D. and J.L. Heap (2001). Effective Teacher Recruitment and Retention Strategies in the Midwest: Who Is Making Use of Them? Naperville, IL: North Central Regional Education Laboratory.

Harper-Jones, G. (1994). "The Induction of Newly Qualified Teachers in Wales." European Early Childhood Education Research Journal, 2(2): 33-47.

Harris, M.M. and M.P. Collay (1990). "Teacher Induction in Rural Schools." Journal of Staff Development, 11(4): 44-48.

Hawkey, K. (1997). "Roles, Responsibilities, and Relationships in Mentoring: A Literature Review and Agenda for Research." Journal of Teacher Education, 48(5): 325-35.

Hegstad, C.D. (1999). "Formal Mentoring as a Strategy for Human Resource Development: A Review of Research." Human Resource Development Quarterly, 10(4): 383-90.

Hendrick, L., L. Sanada, Z. Franco and D. Huston (2001). A Study of the Elements of Induction Support and Assessment That Facilitate Skill and Self-Confidence in New Teachers. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association.

Hendrick, L. and L. Childress (2002). The RIMS Beginning Teacher Support and Assessment Partnership: A Study of Eight Years of Collaboration. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association.

Henke, R.R., X. Chen et al. (2000). Progress through the Teacher Pipeline: 1992-93 College Graduates and Elementary/Secondary School Teaching as of 1997. Washington, DC: National Center for Education Statistics.

Holloway, J. (2001) “The Benefits of Mentoring.” Educational Leadership, 58(8): 85-86.

Huling-Austin, L. (1990). "Teacher Induction Programs and Internships." In W.R. Houston (Ed.) Handbook of Research on Teacher Education. Reston, VA: Association of Teacher Educators.

Ingersoll, R.M. et al. (1997). Teacher Professionalization and Teacher Commitment: A Multilevel Analysis. Statistical Analysis Report. Washington, DC: National Center for Education Statistics.

Ingersoll, R. (2000).” The Status of Teaching as a Profession.” In Schools and Society: A Sociological Approach to Education. Edited by Jeanne Ballantine and Joan Spade. Belmont, CA: Wadsworth Press.

Ingersoll, R. (2001). “Teacher Turnover and Teacher Shortages: An Organizational Analysis.” American Educational Research Journal, 38(3): 499-534.

Ingersoll, R. and T. Smith (2003). “The Wrong Solution to the Teacher Shortage.” Educational Leadership, 60(8): 30-33.

Ishler, P.F. and M.J. Selke (1994). A Study of the Involvement of NCATE Institutions in the Support of Beginning Teachers.

Johnson, S. (1990). Teachers at Work: Achieving Success in Our Schools. New York: Basic Books.

Johnson, S. and S. Birkeland (2003, Forthcoming). "Pursuing 'a Sense of Success': New Teachers Explain Their Career Decisions." American Educational Research Journal, 38.

Jones, L., D. Reid et al. (1997). "Teachers' Perceptions of Mentoring in a Collaborative Model of Initial Teacher Training." Journal of Education for Teaching, 23(3): 253-61.

Kamii, M. and S. Harris-Sharples (1988, August 1-5). Mentors and New Teachers: Reshaping the Teaching Profession in Massachusetts. Report of the Wheelock College Conference on Mentor Teacher Training. Boston, Massachusetts.

Karge, B.D. and M.R. Freiberg (1992). Beginning Special Education Teachers: At Risk for Attrition.

Klug, B.J. and S A. Salzman (1991). "Formal Induction vs. Informal Mentoring: Comparative Effects and Outcomes." Teaching and Teacher Education, 7(3): 241-51.

Kowalski, J.P.S. (1977). "Orientation Programs for New Teachers." ERS Report. Arlington, VA, Educational Research Service.

Kyle, D.W., G.H. Moore et al. (1999). "The Role of the Mentor Teacher: Insights, Challenges and Implications." Peabody Journal of Education, 74(3 and 4): 109-22.

Looney, J. (1997). Mentoring the Beginning Teacher: A Study of Influencing Variables.

Lortie, D. (1975). Schoolteacher: A Sociological Study. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Mager, G.M. et al. (1987). A Report to the State Education Department on the New York State Mentor Teacher-Internship Program for 1986-1987.

Mager, G.M. et al. (1990). A Follow-up on the Experiences of Intern Teachers: A Report to the State Education Department on the New York State Mentor Teacher-Internship Program for 1986-1987 and 1987-1988. New York: School of Education, Syracuse University.

Marso, R.N. and F.L. Pigge (1990). Teacher Mentor Induction Programs: An Assessment by First-Year Teachers.

McKee, J.G. (1991). Toward an Agenda for Induction: Perceptions of Beginning Teachers and Student Teachers.

Mills, H., D. Moore et al. (2001). "Addressing the Teacher Shortage: A Study of Successful Mentoring Programs in Oakland County, Michigan." Clearing House, 74(3): 124-26.

Mitchell, D., L. Scott et al. (1998). The California Beginning Teacher Support and Assessment Program: 1998 Statewide Evaluation Study. Riverside, CA: California Educational Research Cooperative, Graduate School of Education, University of California, Riverside.

Mitchell, D., L. Scott et al. (1999). The California Beginning Teacher Support and Assessment Program. 1998 Statewide Evaluation Study. Riverside, CA: California Educational Research Cooperative, Graduate School of Education, University of California, Riverside.

Moskowitz, J. and M. Stephens (1997). From Students of Teaching to Teachers of Students: Teacher Induction Around the Pacific Rim. Singapore: Asia Pacific Economic Cooperation Secretariat, BBB32706.

Murnane, R., J. Singer, J. Willett, J. Kemple and R. Olsen (1991). Who Will Teach? Policies That Matter. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Norton, C.S. (1988). Mentoring: A Representative Bibliography. New York: Teachers College, ERIC Clearinghouse on Urban Education, Columbia University.

Odell, S.J. (1990). Mentor Teacher Programs: What Research Says to the Teacher. Washington, DC: National Education Association.

Odell, S.J. and D.P. Ferraro (1992). "Teacher Mentoring and Teacher Retention." Journal of Teacher Education, 43(3): 200-04.

Odell, S.J. and L. Huling (Eds.) (2000). Quality Mentoring for Novice Teachers. Indianapolis, IN: Kappa Delta Pi.

Ohio State Department of Education (1999). Ohio Teacher, Principal and Superintendent 1999 Supply and Demand Information. Columbus, Ohio: Author.

Olebe, M. (1999). "California Formative Assessment and Support System for Teachers (CFASST): Investing in Teachers' Professional Development." Teaching and Change, 6(3): 258-71.

Olsen, D.G. and K.L. Heyse (1990). Development and Concerns of First-year and Reentry Teachers with and without Mentors.

Pardini, P. (2000). "Data, Well Done." Journal of Staff Development, 21(1): 12-18.
Parsad, B., L. Lewis and E. Farris (2001). Teacher Preparation and Professional Development. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Perez, K., C. Swain et al. (1997). "An Analysis of Practices Used to Support New Teachers." Teacher Education Quarterly, (Spring): 41-52.

Peterson, K. and J. Bercik (1995). Frame Theory Analysis of the Cultures of Three Outstanding Teacher Induction Programs.

Peterson, K.M. (1996). The Importance of Support through Induction Programming in the Teacher Socialization Process.

Pultorak, E. (1999). Powerful Teacher Education: A Shared Decision Making Approach To Impact Public Policy.

Reid, D. and L. Jones (1997). "Partnership in Teacher Training: Mentors' Constructs of Their Role." Educational Studies, 23(2): 263-76.

Reiman, A.J. and R.A. Edelfelt (1990). School-based Mentoring Programs: Untangling the Tensions between Theory and Practice. Raleigh, NC: Raleigh Department of Curriculum and Instruction, North Carolina State University.

Reiman, A.J. et al. (1995). "Counselor- and Teacher-led Support Groups for Beginning Teachers: A Cognitive-Developmental Perspective." Elementary School Guidance and Counseling, 30(2): 105-17.

Riggs, I.M. (2000). The Impact of Training and Induction Activities upon Mentors as Indicated through Measurement of Mentor Self-Efficacy.

Robinson, G.W. (1998). New Teacher Induction: A Study of Selected New Teacher Induction Models and Common Practices.

Runyan, K., V. White et al. (1998). A Seamless System of Professional Development from Preservice to Tenured Teaching.

Russell, S.C. et al. (1994). Teachers Teaching Teachers: The Art of Working Together and Sharing.

Rutherford, J. (2002). How Do Teachers Learn To Teach Effectively? Quality Indicators from Quality Schools. A Report to the Rockefeller Foundation from Just for the Kids and the Southeast Center for Teaching Quality.

Saurino, D.R. and P.L. Saurino (1999). Making Effective Use of Mentoring Teacher Programs: A Collaborative Group Action Research Approach.

Schaffer, E. et al. (1992). "An Innovative Beginning Teacher Induction Program: A Two-year Analysis of Classroom Interactions." Journal of Teacher Education, 43(3): 181-92.

Scherer, M. (Ed.) (1999). A Better Beginning: Supporting and Mentoring New Teachers. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Schlecty, P. and V. Vance (1981). "Do Academically Able Teachers Leave Education? The North Carolina Case." Phi Delta Kappan, 63: 105-112.
Schwab, R.L. (1989). Stress and the Intern Teacher: An Exploratory Study.

Scott, N.H. (1997). Beginning Teacher Induction Program in New Brunswick, 1996-97. Report. Fredericton (Canada), New Brunswick Department of Education.

Scott, N.H. (1997). PFD's for Beginning Teachers: A Report on the Teacher Induction Program in New Brunswick.

Scott, N.H. (1998). Careful Planning or Serendipity? Promoting Well-Being through Teacher Induction.

Scott, N.H. (1998). Off to a Good Start: Report on the 1997-98 Beginning Teacher Induction Program in New Brunswick. Fredericton (Canada), New Brunswick Department of Education.

Scott, N.H. (1999). Supporting New Teachers: A Report on the 1998-99 Beginning Teacher Induction Program in New Brunswick.

Scott, N.H. (2000). Building a Strong Foundation for Teaching: The Fifth Annual Report of the Beginning Teacher Induction Program in New Brunswick. Saint John, New Brunswick University.

Scott, N.H. (2000). Four Years Later: Issues in Teacher Induction.

Scott, N.H. (2001). Mentoring New Teachers: A Report on the 2001 Beginning Teacher Induction Program in New Brunswick. Saint John, New Brunswick University.

Scott, N.H. and E. Compton (1996). Report on the 1995-96 Beginning Teacher Induction Program in New Brunswick.

Serpell, Z. and L.A. Bozeman (1999). Beginning Teacher Induction: A Report on Beginning Teacher Effectiveness and Retention. Washington, DC: National Partnership for Excellence and Accountability in Teaching.

Shapley, K.S. and H.D. Luttrell (1992). "Effectiveness of Mentor Training of Elementary Colleague Teachers." Journal of Elementary Science Education, 4(2): 1-12.

Shields, P. et al. (2001). The Status of the Teaching Profession, 2001. Santa Cruz, CA: Center for the Future of Teaching and Learning.

Sizer. T. (1992). Horace's Compromise: The Dilemma of the American High School. Boston: Houghton Mifflin.
Smerdon, B., L. Lewis, B. Parsad et al. (1999). Teacher Quality: A Report on the Preparation and Qualifications of Public School Teachers. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Smith, T., Ingersoll, R. (2004). "What are the Effects of Induction and Mentoring on Beginning Teacher Turnover?" American Educational Research Journal, 41 (2).

Smithey, M.W. and C.M. Evertson (1995). "Tracking the Mentoring Process: A Multimethod Approach." Journal of Personnel Evaluation in Education, 9(1): 33-53.

Spuhler, L. and A. Zetler (1993). Montana Beginning Teacher Support Program. Helena, MT: Montana State Board of Education.

Spuhler, L. and A. Zetler (1994). Montana Beginning Teacher Support Program. Helena, MT: Montana State Board of Education.

Spuhler, L. and A. Zetler (1995). Montana Beginning Teacher Support Program. Helena, MT: Montana State Board of Education.

Spuhler, L. and A. Zetler (1995). Montana Beginning Teacher Support Program. Final Report. Helena, MT: Montana State Board of Education.

Storms, B., J. Wing, T. Jinks, K. Banks and P. Cavazos (2000). CFASST (Field Review) Implementation 1999-2000: A Formative Evaluation Report. Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Strong, M. (1998). Study of Reading Performance among 1-3 Grade Students in Classes Taught by SCNTP Teachers. Santa Cruz, CA: New Teacher Center, University of California, Santa Cruz.

Strong, M. and L. St. John (2001). A Study of Teacher Retention: The Effects of Mentoring for Beginning Teachers. Santa Cruz, CA: University of California, Santa Cruz.

Stroot, S.A., J. Fowlkes et al. (1999). "Impact of a Collaborative Peer Assistance and Review Model on Entry-year Teachers in a Large Urban School Setting." Journal of Teacher Education, 50(1): 27-41.

Sweeny, B. (1994). A New Teacher Mentoring Knowledge Base of Best Practices: A Summary of Lessons Learned from Practitioners. Mentor Center.

Sweeny, B. (1998). What's Happening in Mentoring and Induction in Each of the United States? Mentor Center.

Taylor, S. (1986). "Mentors: Who Are They and What Are They Doing?" Thrust for Educational Leadership, 15(6): 39-41.

Thies-Sprinthall, L.M. (1990). "Support Groups for Novice Teachers." Journal of Staff Development, 11(4): 18-22.

Thomsen, S.R. and R.L. Gustafson (1997). "Turning Practitioners into Professors: Exploring Effective Mentoring." Journalism and Mass Communication Educator, 52(2): 24-32.

Tushnet, N. et al. (2000). Final Report of the Independent Evaluation of the Beginning Teacher Support and Assessment Program (BTSA).

Tyack, D. (1974). The One Best System. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Utah State Office of Education (1993). Status of Teacher Personnel in Utah 1992-1993. Salt Lake City, UT: Author.

Van Thielen, B. (1992). Tutoring Beginning Teachers through a Mentor Teacher Program. Monograph No. 16. Saskatoon College of Education, Saskatchewan University.

Veenman, S. (1985). "Perceived Problems of Beginning Teachers." Review of Educational Research, 54(2): 143-178.

Veenman, S., H. de Laat et al. (1998). Coaching Beginning Teachers.

Villeme, M.G. et al. (1992). "Are Teachers Receiving Adequate Support from Their Beginning Teacher Programs? The Florida Experience." Teacher Educator, 28(2): 10-16.

Vonk, J.H.C. (1996). Conceptualizing the Mentoring of Beginning Teachers.

Wagner, U. (1992). Environments of Support. Washington, DC: Office of Minorities in Higher Education, American Council on Education.

Waller, W. (1932) The Sociology of Teaching. New York: Wiley.

Wang, J. and S.J. Odell (2002). "Mentored Learning To Teach According to Standard-based Reform: A Critical Review." Review of Educational Research, 72(3), 481-546.

Wilkerson, T. (1997). The Preparation of Teachers for Kentucky Schools: A Survey of New Teachers. Summary Report. Louisville, KY: Wilkerson (Tom) and Associates, Ltd.

Wilkinson, G.A. (1997). "Beginning Teachers Identify Gaps in Their Induction Programs." Journal of Staff Development, 18(2): 48-51.

Wilson, S., L. Darling-Hammond and B. Berry (2001). A Case of Successful Teaching Policy: Connecticut's Long-term Efforts To Improve Teaching and Learning. Seattle, WA: Center for the Study of Teaching and Policy.

Williams, E. et al. (1994). Training Teachers To Plan Staff Development Programs for Rural Schools.

Williams, E.U. et al. (1991). A Teacher Training Mentor Model in Rural Special Education.

Wollman-Bonilla, J.E. (1997). "Mentoring as a Two-Way Street." Journal of Staff Development, 18(3): 50-52.

Yosha, P. (1991). The Benefits of an Induction Program: What Do Mentors and Novices Say?
Zeichner, K.M. and J.M. Gore (1990). “Teacher Socialization.” In W.R. Houston (Ed.), Handbook of Research on Teacher Education, 329-348. New York: Macmillan.


Richard Ingersoll is on the faculty of the Graduate School of Education at the University of Pennsylvania. He is one the nation's leading researchers on teacher demographics and mobility, and he received the 2004 Outstanding Writing Award from the American Association of Colleges for Teacher Education for his recent book Who Controls Teachers' Work? Power and Accountability in America's Schools.

Jeffrey Kralik is a doctoral candidate in the University of Pennsylvania's Graduate School of Education.