Khamis, 8 April 2010

PENGURUSAN DISIPLIN

PROSES KERJA PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN KES RINGAN

1. Pengetua
1.1 Menerima laporan kes
1.2 Menjalankan siasatan
1.3 Menjatuhkan hukuman
1.4 Menandatangani surat laporan kepada ibu bapa / penjaga
1.5 Menyerah pelajar berkenaan kepada kaunselor


2. Penolong Kanan HEM / Penolong Kanan
2.1 Menerima laporan kes
2.2 Menjalankan siasatan
2.3 Membei laporan kepada pengetua
2.4 Menyediakan surat laporan kepada ibu bapa / penjaga
2.5 Merekodkan kes

3. Setiausaha
3.1 Menerima laporan untuk difailkan

4. Kaunselor
4.1 Sesi Kaunseling

5. Mentor
5.1 Memberi nasihat kepada mentor
5.2 Mengawasi Mentee


6. Guru Tingkatan
6.1 Mengawasi perkembangan prestasi akademik


7. Waden
7.1 Mengawasi disiplin pelajar di asrama

5. PEMULIHAN

Proses Kerja Projek Pemulihan

Jawatan Proses Kerja
1. Pengetua
1.1 Mencadangkan projek
1.2 Meluluskan projek
1.3 Penasihat projek

2. Penolong Kanan HEM / Penolong Kanan
2.1 Pengarah Projek
2.2 Mencadangkan nama-nama AJK kepada Pengetua
2.3 Menyenaraikan bidang tugas AJK Projek
2.4 Membentangkan kertas projek


1. Setiausaha
1.1 Sediakan kertas projek
1.2 Mengedarkan surat lantikan AJK kepada pegawai yang berkenaan
1.3 Memanggil mesyuarat
1.4 Mencatat minit mesyuarat
1.5 Mengenalpasti dan menjemput penceramah / fasilitator
1.6 Memohon kebenaran dan kelulusan daripada pihak yang berkenaan (yang terlibat)
1.7 Menghantar surat permohonan kebenaran menyertai projek

4. AJK
4.1 Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawab
4.2 Menyediakan peralatan yang diperlukan
4.3 Menyediakan kemudahan di tempat projek
4.4 Mempastikan projek berjalan seperti yang dirancangkan
4.5 Mengedarkan borang penilaian projek
4.6 Tindak ikut perkembangan sahsiah peserta

6. PEMANTAUAN

1. Pengetua
1.1 Meneliti semua laporan disiplin
1.2 Mengambil tindakan yang bersesuaian
1.3 Memberi dorongan kepada guru-guru
1.4 Sentiasa prihatin dan peka terhadap penubuhan yang berlaku
1.5 Menerima maklum balas projek pemulihan2. Penolong Kanan HEM/ Penolong Kanan
2.1 Menyemak rekod disiplin
2.2 Memanggil dan menasihati pelajar yang mempunyai kes salahlaku
2.3 Mengenal pasti pelajar berisiko
2.4 Mengingatkan pelajar tentang prestasi sekolah secara berterusan
2.5 Membantu guru-guru melakanakan prosedur
2.6 Mengatasi punca berlaku masalah disiplin
2.7 Mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin pelajar secara berterusan
2.8 Menyelia pelaksanaan projek
2.9 Menyelia keberkesanan kumpulan sasaran selepas projek3. Setiausaha
3.1 Mengemaskini dan menganalisis rekod disiplin secara berkala
3.2 Memberi maklumbalas kepada Pengetua / Penolong kanan HEM/ Penolong Kanan
3.3 Melengkapkan borang soal selidik disiplin dari JPN / Kementerian dan dari semasa ke semasa
3.4 Merekod salahlalku pelajar dalam buku rekod salahlaku
3.5 Menulis kertas kerja pengukuhan (jika perlu)


4. Kaunselor
4.1 Mengikuti perkembangan sahsiah individu pelajar bermasalah
4.2 Memberi motivasi disiplin kendiri
4.3 Merancang dan melaksanakan program khas


5. Mentor / guru agama / guru tingkatan / guru pengawas / majlis perwakilan pelajar
5.1 Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar
5.2 Program khas kepada pelajar
5.3 Membantu memberi nasihat kepada rakan
5.4 Melapor kes salah laku

Tiada ulasan:

Catat Ulasan