Isnin, 12 April 2010

Kes di sekolah

TAJUK : BUAH PERAH

A. SINOPSIS :Kes ini adalah mengenai seorang pembantu tadbir wanita yang mempunyai hubungan
yang intim dengan seorang guru lelaki di sekolah menengah. Hubungan intim mereka ini mengakibatkan keresahan dan rasa tidak puas hati di kalangan guru dan staf sokongan lain. Ini kerana pembantu tadbir sebagai “ gate keeper” dalam pentadbiran sekolah memberikan layanan yang berat sebelah kepada pasangannya. Hubungan mereka juga menyebabkan pembantu tadbir dan guru tersebut melanggar keputusan sepakat guru-guru dan staf sokongan. Pengetua merasakan diri dan kewibawaannya tercabarnya dan perlu mengambil tindakan yang berkesan kerana guru dan staf sokongan mendesak beliau melakukan sesuatu yang dapat mengatasi masalah ini.

B. MASALAH YANG DIKENALPASTI
1. Dari segi kualiti peribadi iaitu masalah dari segi hubungan interpersonal relationship diantara pembantu tadbir dan Cikgu Nazar dengan Guru Besar, Encik Mahadi, rakan sejawat, kakitangan bawahan dan juga pelanggan dari luar. Ini disebabkan mereka mempunyai sikap agresif dan suka menyalahkan orang lain. Permasalahan ini merangkumi aspek sikap, tingkahlaku, emosi dan nilai-nilai hidup individu.
2. Kedua-dua pegawai ini tidak memberikan tumpuan kepada tugas hakiki atau memberi keutamaan kepada tugas-tugasnya atau tidak membawa organisasinya kearah mencapai objektif yang telah ditetapkan.
3. Kedua-dua pegawai tidak menghormati ketua sebagai pentadbir.
4. Kedua-dua pegawai tidak dapat bekerja sebagai satu pasukan.
5. Kedua-dua pegawai tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran hidup bermasyarakat.

Tindakan untuk penambahbaikan
1. Perbincangan atau rundingan
 Untuk mengenalpasti masalah.
 Dijalankan dalam bentuk tidak formal.
 Beri peluang kakitangan memberi keterangan yang benar.
2. Amaran lisan.
 Sekiranya pegawai tidak memperbaiki masalah yang wujud.
 Beri peluang kakitangan atasi masalah.
 Perlu direkodkan dalam fail personal dengan menyatakan tujuan, tarikh dan hasil perbincangan.
 Kekerapan amaran mengikut keperluan dan kesesuaian sesuatu masalah.
3. Amaran bertulis.
 Dilakukan selepas amaran lisan.
 Perlu berunding dahulu sebelum amaran bertulis dikeluarkan.
 Bukan berbentuk hukuman tetapi lebih kepada memperbaiki permasalahan.
 Mestilah ditulis dengan jelas, terang, ringkas dan tepat.
 Salinan amaran bertulis perlu dimasukkan ke dalam fail personal.
 Mesti ditandatangani oleh kakitangan sebagai surat akuan terima.

4. Tindakan dalam bentuk pembetulan dan pembaikan.
 Implikasi kepada moral kakitangan lain.
 Implikasi perbuatan terhadap imej perkhidmatan awam.
 Boleh atau wajar dilakukan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan.

5. Menukarkan pegawai kepada suasana kerja dan tanggungjawab yang baru.
6. Menghantar pegawai berkursus yang bersesuaian dan berkaitan dengan aspek permasalahan yang di hadapi.
 Kursus motivasi
 Keagamaan

7. Merujuk kepada pegawai kaunseling.
 Dapat memberi percambahan pemikiran yang positif.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan